„Santaka“ / „Socialinė virtuvė“ kvies aktyvuotis Vilkaviškį

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda medų. Gali pristatyti į namus. Tel. 8 620 85 872.
Galioja iki: 2019-01-28 10:50:32

Parduoda OPEL ASTRA CARAVAN (1999 m., 1,7 l, dyzelis, 50 kW, TA iki 2019 m. sausio 31 d., 550 Eur). Tel. 8 653 81 967.
Galioja iki: 2019-01-28 11:12:51

Parduoda VW POLO (2003 m., 1,9 l, dyzelis, TA iki 2020 m. lapkričio mėn.). Tel. 8 694 95 488.
Galioja iki: 2019-01-28 11:14:48

Parduoda prikabinamą namelį-kemperį su baldais, paaugintus įvairaus amžiaus veršelius (telyčaites), mobilųjį telefoną CAT S40, padangas M+S 185 | 65R15 (4 vnt.), rusišką ritininį presą PR-1,6. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2019-01-28 13:09:35Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-10-13 23:01

Dalinkitės:  


„Socialinė virtuvė“ kvies aktyvuotis Vilkaviškį

Va­sa­ros pa­bai­go­je pra­si­dė­jęs no­va­to­riš­kas pro­jek­tas „So­cia­li­nė vir­tu­vė“ spa­lio 22 d. ap­si­lan­kys ir Vil­ka­viš­ky­je. „So­cia­li­nė vir­tu­vė“ at­veš sep­ty­nis pi­lie­tiš­ku­mą, to­le­ran­tiš­ku­mą ir sa­vi­tar­pio su­pra­ti­mą ska­ti­nan­čius me­to­dus. Pro­jek­to ko­man­da įsi­kurs Vil­ka­viš­kio vai­kų ir jau­ni­mo cent­ro bei Vil­ka­viš­kio kul­tū­ros cent­ro pa­tal­po­se. Ne­mo­ka­mas ren­gi­nys sve­čių lauks nuo 9.15 val. iki 18 val.

Ren­gi­nio me­tu bus pra­ktiš­kai įgy­ven­din­tas vi­siš­kai nau­jas, ne­se­niai su­kur­tas me­to­das „So­cia­li­nis mies­to že­mė­la­pis“. Pro­jek­to da­ly­viai kū­ry­biš­kai ana­li­zuos sa­vo mies­to so­cia­li­nes pro­ble­mas, ieš­kos bū­dų, kaip tas pro­ble­mas ga­li­ma spręs­ti. Šio me­to­do re­zul­ta­tas – da­ly­vių su­kur­tas so­cia­li­nis mies­to že­mė­la­pis, ku­ria­me bus žy­mi­mos so­cia­li­nės pro­ble­mos ir ku­ris, sie­kiant es­mi­nių po­ky­čių, bus pa­teik­tas Vil­ka­viš­kio mies­to sa­vi­val­dy­bei.

Da­ly­vau­ti kvie­čia­mi tik iš anks­to už­si­re­gist­ra­vę pa­vie­niai as­me­nys ir or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vai. Už­si­re­gist­ruo­ti bū­ti­na iki spa­lio 19 die­nos el. pa­štu ri­ta.marcelionyte@gmail.com. Re­gist­ruo­jan­tis rei­kia nu­ro­dy­ti var­dą, pa­var­dę, or­ga­ni­za­ci­ją (jei to­kia yra), kon­tak­ti­nius duo­me­nis. Da­ly­vių skai­čius ri­bo­tas.

Bus or­ga­ni­zuo­ja­ma ir „Ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų mu­gė“. Jo­je 13–16 val. įvai­rios or­ga­ni­za­ci­jos pri­sta­tys sa­vo veik­lą vi­suo­me­nei. Mu­gės tiks­las – ska­tin­ti vie­tos ir na­cio­na­li­nių ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų ak­ty­vu­mą, pri­trauk­ti dau­giau sa­va­no­rių, bū­si­mų par­tne­rių bei pri­sta­ty­ti sa­vo nau­jau­sią veik­lą.

Or­ga­ni­za­ci­jos, no­rin­čios da­ly­vau­ti kon­tak­tų mu­gė­je bei pri­si­sta­ty­ti vi­suo­me­nei ir par­tne­riams, tu­ri re­gist­ruo­tis iki spa­lio 19 d. el. pa­štu simonas@zmogui.lt. Re­gist­ruo­jan­tis rei­kia nu­ro­dy­ti or­ga­ni­za­ci­jos pa­va­di­ni­mą, kon­tak­ti­nį as­me­nį. Te­le­fo­nas pa­si­tei­rau­ti – 8 623 74 820.

Be to, nuo 13 iki 16 val., vyks „Gy­vo­ji bib­lio­te­ka“ – me­to­das, griau­nan­tis ste­reo­ti­pus. „Gy­vo­sios bib­lio­te­kos“ kny­gos – tai žmo­nės, vi­suo­me­nė­je pa­ti­rian­tys disk­ri­mi­na­ci­ją ir išanks­ti­nes nuo­sta­tas. Skai­ty­mo pro­ce­sas – tai „kny­gos“ ir skai­ty­to­jo po­kal­bis, ku­rio re­zul­ta­tas – su­griau­ti ste­reo­ti­pai apie so­cia­li­niais mi­tais api­pin­tą žmo­nių gru­pę.

Ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vus tu­rė­tų su­do­min­ti se­mi­na­ras „Ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų fi­nan­si­nės ga­li­my­bės“. Jo me­tu, nuo 14 val., jie ga­lės iš­girs­ti, kaip ieš­ko­ti fi­nan­si­nių šal­ti­nių, iš­lai­ky­ti ne­vy­riau­sy­bi­nę or­ga­ni­za­ci­ją, už­tik­rin­ti veik­lų tęs­ti­nu­mą ir kt.

Nuo 14 val. vyks mo­ky­mai „Ne­for­ma­lus ug­dy­mas ir žmo­gaus tei­sės“. Jų me­tu pa­ty­rę žmo­gaus tei­sių švie­tė­jai pri­sta­tys me­to­di­kas, skir­tas ug­dy­ti žmo­gaus tei­sių su­pra­ti­mui per ne­for­ma­lų­jį ug­dy­mą. Bus pri­sta­ty­tos „Vi­si skir­tin­gi – vi­si ly­gūs“, „Kom­pa­sas“ ir ki­tos me­to­di­kos prie­mo­nės. Šie mo­ky­mai ypač ak­tua­lūs ne­vy­riau­sy­bi­nėms or­ga­ni­za­ci­joms, jau­ni­mo dar­buo­to­jams, ak­ty­viems, kū­ry­bin­giems pe­da­go­gams ar tie­siog jau­ni­mui, ku­ris no­ri to­bu­lin­tis.

No­rin­tie­ji da­ly­vau­ti šiuo­se mo­ky­muo­se tu­ri re­gist­ruo­tis iki spa­lio 19 d. el. pa­štu ri­ta.marcelionyte@gmail.com. Re­gist­ruo­jan­tis rei­kia nu­ro­dy­ti var­dą, pa­var­dę, or­ga­ni­za­ci­ją (jei to­kia yra), kon­tak­ti­nius duo­me­nis. Da­ly­vių skai­čius ri­bo­tas.

Į Vil­ka­viš­kį taip pat at­va­žiuo­ja „Fo­ru­mo teat­ras“. Šis teat­ras – kiek ki­toks: veiks­mo me­tu į si­tua­ci­ją įtrau­kia­mi ir žiū­ro­vai, ku­rie ga­li keis­ti vyks­mo ei­gą, „iš­tai­sy­ti“ si­tua­ci­jas pa­gal sa­vo po­žiū­rį. „Fo­ru­mo teat­ras“ at­sklei­džia kas­die­nes si­tua­ci­jas, su ku­rio­mis su­si­du­ria­me, ta­čiau daž­niau­siai lie­ka­me abe­jin­gi. Tai – pa­ty­čios, smur­tas, disk­ri­mi­na­ci­ja ir pan. Prak­ti­ka ro­do, jog šis me­to­das ne­pa­lie­ka abe­jin­gų. Tuo ga­lė­si­te pa­tys įsi­ti­kin­ti 14–16 val.

„Ne­pa­to­gus ki­nas“ Vil­ka­viš­kio mies­to gy­ven­to­jus 16 val. kvies į ki­no sean­są, ku­ria­me bus ro­do­mas fil­mas, lie­čian­tis „ne­pa­to­gias“ so­cia­li­nes pro­ble­mas. Po sean­so siū­ly­si­me pa­dis­ku­tuo­ti ir ap­tar­ti fil­me iš­kel­tas pro­ble­mas, pa­ban­dy­ti įsi­klau­sy­ti į ki­to­kį po­žiū­rį, su­pras­ti ir sa­ve, ir su­pan­čią ap­lin­ką.

Ren­gi­nį or­ga­ni­zuo­ja Na­cio­na­li­nis so­cia­li­nės in­teg­ra­ci­jos ins­ti­tu­tas bei Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja ir Kul­tū­ros sky­rius.„San­ta­kos“ inf.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Į griovius slydo mokinius vežiojantys autobusai
* Žemės ūkio konsultavimo tarnyba: klientų vis daugėja
* Kuriu verslą: kokią įmonės juridinę formą pasirinkti?
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar pažįstate emigrantų, svarstančių grįžti gyventi į Lietuvą?
Taip, ir ne vieną.
Tokių svarstymų negirdėjau.
Aš svarstau galimybę grįžti.
Pažįstu jau ir grįžusiųjų.Kalbos patarimai

Ar vartotinas žodis „magaryčios“?
Žodis „magaryčios“ yra arabiškos kilmės ( maharig – išlaidos), o į Lietuvą atkeliavo per rytų slavus. Tai tam tikrą susitarimą užtvirtinantis veiksmas, per kurį abi pusės išlenkia taurelę ar pan. Pvz.: Reikės statyti (arba duoti) magaryčių. DLKŽ šis žodis teikiamas su žyma šnek. (šnekamosios kalbos ž.). „Kalbos patarimų“ leidinyje jis vertinamas kaip vengtina vartoti svetimybė, vietoj kurios teikiami atitikmenys: 1. vaišės, išgertuvės; 2. priedas. Pvz.: Skolą grąžino su magaryčiomis (= su priedu ).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas