„Santaka“ / „Mis ūkininkaitės“ konkurse dalyvaujančios kraštietės tiki sėkme

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda 15 a namų valdos sklypą su senais pastatais Serdokų kaime. Tel. 8 672 44 775.
Galioja iki: 2019-03-22 10:39:34

Pirktų arba išsinuomotų 2–3 kambarių butą Vilkaviškyje (pirmame ar antrame aukšte). Tel. 8 612 21 966.
Galioja iki: 2019-03-23 15:03:51

Nauja modernia technika remontuoja drenažą, valo senas drenažo sistemas praplovimo būdu, įrengia naują drenažą, valo griovius, kasa tvenkinius, įrengia statybos aikšteles. Tel. 8 686 36 499.
Galioja iki: 2019-03-24 08:57:32

Parduoda dvivagę bulviasodę, vienvagę transporterinę bulviakasę, bulvių kauptuką su virbalinėmis akėčiomis, nebrangiai – miegamojo komplektą (7 dalių), sekciją, 2 senovines lovas, senovinę spintą. Tel. 8 687 46 306.
Galioja iki: 2019-03-25 10:47:40

Parduoda 1 kambario butą Vilniaus g. 8, Vilkaviškyje . Namas renovuotas, kaimynai ramūs ir tvarkingi, maži mokesčiai. Tel. 8 654 25 407.
Galioja iki: 2019-03-28 08:20:53

Parduoda šiaudapjovę („akselinę“) su vien-faziu vokišku varikliu, 4 vasarines padangas 185/70 R14. Tel. 8 670 49 964.
Galioja iki: 2019-03-28 14:17:35

Parduoda 3 kambarių butą Lauko g., Vilkaviškyje (V a.), garažą prie Vilkaviškio ligoninės. Tel. 8 606 04 963.
Galioja iki: 2019-03-29 16:14:49Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-10-13 22:44

Dalinkitės:  


Mūsų rajono merginos taip pat bandys sėkmę konkurse „Mis ūkininkaitė 2010“. Kairėje Sigita Vyšniauskaitė, dešinėje – Kristina Akulauskaitė.

„Mis ūkininkaitės“ konkurse dalyvaujančios kraštietės tiki sėkme

Kon­kur­sas, ku­rio me­tu iš­ren­ka­mos gra­žiau­sios Lie­tu­vos ūki­nin­kų duk­ros, šie­met or­ga­ni­zuo­ja­mas jau ket­vir­tą kar­tą. Ja­me sa­vo at­sto­vių tu­ri ir Vil­ka­viš­kio ra­jo­nas.


Kai­mas – ne­sve­ti­mas


Si­gi­ta Vyš­niaus­kai­tė ir Kris­ti­na Aku­laus­kai­tė vie­na ki­tos ne­pa­žįs­ta, bet jas sie­ja bend­ras tiks­las – abi mer­gi­nos sie­kia nu­ga­lė­ti laik­raš­čio „Ūki­nin­ko pa­ta­rė­jas“ kar­tu su nau­jie­nų po­rta­lu Al­fa.lt or­ga­ni­zuo­ja­ma­me kon­kur­se „Mis ūki­nin­kai­tė 2010”.

Pa­je­vo­ny­je gy­ve­nan­ti de­vy­nio­lik­me­tė S. Vyš­niaus­kai­tė ir me­tais už ją vy­res­nė K. Aku­laus­kai­tė iš Pa­šei­me­nių kai­mo tei­gia, jog da­ly­vau­ti kon­kur­se jas pa­ska­ti­no ar­ti­mie­ji.

– Ma­ne pa­ra­gi­no ma­ma ir drau­gė. Il­gai dve­jo­ju­si, ry­žau­si iš­ban­dy­ti sa­vo jė­gas – juk smal­su su­ži­no­ti, ką reiš­kia da­ly­va­vi­mas to­kia­me kon­kur­se, – tei­gė S. Vyš­niaus­kai­tė.

K. Aku­laus­kai­tės ap­si­spren­di­mą taip pat nu­lė­mė ma­mos pri­ta­ri­mas.

– Pa­gal­vo­jau: ko­dėl gi ne? Kai­mas man ne­sve­ti­mas, ja­me užau­gau ir te­be­gy­ve­nu. Be to, stu­di­juo­ju Lie­tu­vos že­mės ūkio uni­ver­si­te­te, to­dėl pa­ma­niau, kad šia­me kon­kur­se ga­lė­čiau pa­siek­ti ne­blo­gų re­zul­ta­tų. Ta­čiau pa­ti svar­biau­sia prie­žas­tis ir vi­di­nis pa­ska­ti­ni­mas bu­vo no­ras su­lau­žy­ti dau­gu­mos ste­reo­ti­pus, jog kai­mo žmo­nės pra­stes­ni už ki­tus. Ti­kiuo­si įro­dy­ti, jog taip nė­ra, – min­ti­mis da­li­jo­si Kris­ti­na.

Abi mer­gi­nos ti­ki­no ne­ven­gian­čios sun­kaus dar­bo. S. Vyš­niaus­kai­tė daž­nai su jau­nes­niuo­ju bro­liu pa­de­da tė­vams tvar­ky­tis 50 ha ūky­je.

– Mū­sų ūkis yra miš­rus, įver­tin­tas 10 eu­ro­pi­nių vie­ne­tų. Man la­biau­siai pa­tin­ka ma­žes­ni gy­vū­nė­liai – sa­vo reik­mėms lai­ko­me ne­ma­žai triu­šių bei įvai­rių paukš­čių, – pa­sa­ko­jo Pa­je­vo­nio gy­ven­to­ja.

K. Aku­laus­kai­tė sa­kė, kad ji pa­ti yra jau­no­ji ūki­nin­kė, už­sii­man­ti au­ga­li­nin­kys­te. Mer­gi­na au­gi­na ja­vus bei rap­sus. Gy­vu­lių ne­lai­ko dėl to, kad jie la­bai „pri­ri­ša“ prie ūkio, o juk mer­gi­na stu­di­juo­ja, tad ne­ga­li kas­dien skir­ti tam lai­ko.

– Kiek­vie­ną sa­vait­ga­lį bei per vi­sas ato­sto­gas tvar­kau­si ūky­je. Ir su trak­to­riu­mi va­žiuo­ju, ir grū­dų san­dė­ly­je dir­bu, – pa­sa­ko­jo jau­no­ji ūki­nin­kė.


Kon­kur­se – daug neaiš­ku­mų


Pa­sak mer­gi­nų, šie­me­ti­nia­me „Mis ūki­nin­kai­tės“ kon­kur­se yra kaip nie­ka­da daug neaiš­ku­mų – tai­syk­lės bu­vo kei­čia­mos kon­kur­sui jau pra­si­dė­jus, kai ku­rios da­ly­vės nea­ti­tin­ka kri­te­ri­jų, bet vis tiek joms lei­džia­ma var­žy­tis dėl sim­pa­tiš­kiau­sios ūki­nin­kų duk­ters var­do.

– Net ne­ži­nau, ko ga­lė­čiau ti­kė­tis iš šio kon­kur­so. Šiuo me­tu vyks­ta bal­sa­vi­mas, bet ir jis nė­ra są­ži­nin­gas. Už mer­gi­nas, su­skirs­ty­tas į tris gru­pes, in­ter­nau­tai ati­duo­da sa­vo bal­sus. Pa­te­kau į tre­čią­ją gru­pę, ku­rio­je, be ma­nęs, var­žo­si dar 40 da­ly­vių, tad kon­ku­ren­ci­ja – di­džiu­lė. Tuo tar­pu ki­to­se gru­pė­se yra tik po 20 mer­gi­nų, – ap­mau­do ne­slė­pė Si­gi­ta.

Ne­pai­sant vis­ko, abi kraš­tie­tės kol kas yra vie­nos iš ly­de­rių – in­ter­ne­to var­to­to­jai už jas ati­duo­da ne­ma­žai bal­sų.

Pak­laus­tos, kaip pa­si­keis­tų jų gy­ve­ni­mas, jei pa­vyk­tų lai­mė­ti kon­kur­są, abi mer­gi­nos tei­gė, jog tai di­de­lės įta­kos jų atei­ties pla­nams ne­tu­rė­tų. Jos tie­siog džiaug­tų­si ži­no­da­mos, kad dau­gu­ma jas pri­pa­ži­no sim­pa­tiš­kiau­sio­mis ūki­nin­kai­tė­mis.


Bal­suo­ki­te už kraš­tie­tes


„Mis ūki­nin­kai­tės“ kon­kur­sas jau įsi­bė­gė­jo. In­ter­ne­to lan­ky­to­jai ga­li ne tik bal­suo­ti už gra­žiau­sias, jų ma­ny­mu, mer­gi­nas, bet ir pa­ko­men­tuo­ti nuo­trau­kas.

De­ja, ne vi­si in­ter­nau­tai yra pa­kan­ka­mai iš­pru­sę, to­dėl daž­nai įžei­di­nė­ja kon­kur­so da­ly­ves, ty­čio­ja­si, pri­ra­šo daug ne­tei­sy­bės.

Abi mer­gi­nos pa­sa­ko­jo, kad pra­si­dė­jus bal­sa­vi­mui apie tai in­for­ma­vo vi­sus sa­vo ar­ti­muo­sius bei drau­gus ir pa­kvie­tė juos bal­suo­ti.

Ta­čiau, pa­sak pa­šne­ko­vių, dau­ge­liui pa­žįs­ta­mų bū­na la­bai sun­ku in­ter­ne­te su­ras­ti, kaip ati­duo­ti bal­są už sa­vą kan­di­da­tę, nes nė­ra aiš­kios priei­gos. Su­rink­ti daug bal­sų sun­ku dar ir dėl to, kad ne­ma­ža da­lis kai­mo žmo­nių ne­tu­ri in­ter­ne­to ir ne­ga­li da­ly­vau­ti bal­sa­vi­me.

Tai­gi vi­si, ku­rie no­ri sa­vo bal­są ati­duo­ti už kraš­tie­tes, tu­rė­tų ap­si­lan­ky­ti in­ter­ne­to po­rta­le www.al­fa.lt ir pa­si­steng­ti bal­suo­ti.And­rius GRY­GE­LAI­TIS


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Rajono žmonės pasirinko valdžios stabilumą
* Už sudarkytą daugiabučio sieną turės sumokėti Savivaldybė
* Iš „Maisto banko“ reklamos šypsosi vilkaviškietis
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Kaip vertinate Savivaldybės tarybos ir mero rinkimų agitacijos kampanijas?
Buvo įdomiau negu 2015 m.
Vyko korektiška kova.
Perspausta su kritika, kaltinimais.
Rinkimais nesidomėjau.Kalbos patarimai

Klausytis ką ar ko?
Su veiksmažodžiu klausyti(s) galininkas nevartotinas objektui reikšti. Vartotinas kilmininkas klausyti(s) ko, pvz.: Netrukdyk, klausau(si) laidą (taisoma laidos ).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas