„Santaka“ / Atodangos

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Atlieka vidaus ir lauko apdailos darbus. Tel. 8 623 56 052.
Galioja iki: 2019-02-23 09:35:01

Parduoda arba išnuomuoja 3 ha žemės Vilkupių kaime. Tel. 8 626 38 767.
Galioja iki: 2019-02-28 08:11:49

Parduoda naudotą 6 stalčių šaldiklį BOSCH, šiaudapjovę („akselinę“) su vienfaziu vokišku varikliu. Tel. 8 670 49 964.
Galioja iki: 2019-02-28 08:12:20

Parduoda 0,74 ha žemės ūkio paskirties sklypą (1 km nuo Vilkaviškio, yra elektra prie kelio, tinka namui statyti), 0,25 ha namų valdą Vilkaviškio miesto ribose ir gretimą 0,14 ha žemės ūkio paskirties sklypą (galima pirkti abu kartu). Tel. 8 680 59 859.
Galioja iki: 2019-03-02 11:48:20

Parduoda hidraules žarnas traktoriui DT-75, paleidimo varikliuką PD-8, UAZ-452 dalis, grėblį-vartytuvą TZK-7, būgninius volus (300 l talpos), 5 m³ cisterną, grūdų sėjamąją SZ-3,6, siją (18 m), elektros variklius (3 kW–20 kW), vartomą 3 vagų plūgą. Tel. 8 643 28 365.
Galioja iki: 2019-03-02 15:11:28

Parduoda 1 t talpos plastikinį konteinerį metaliniame rėme su prailgintu išleidimo čiaupu, 1 t talpos plastikinę talpyklą be rėmo (15 Eur), lengvojo automobilio priekabos ašį (60 Eur), du dyzelinius patalpų šildytuvus (50 Eur už vnt.). Tel. 8 686 98 506.
Galioja iki: 2019-03-03 10:16:02

Parduodu 1 kambario butą su daliniais patogumais J.Basanavičiaus 10, Kybartuose (3000 Eur). Tel. 8 618 23 835.
Galioja iki: 2019-03-03 16:08:06Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-10-08 07:03

Dalinkitės:  


Atodangos

Biu­dže­tą „mel­žia“ sta­ty­bos

Sos­ti­nė­je, prie Sei­mo rū­mų, vėl ren­ka­si pi­ke­tuo­ti sa­vo rink­ta val­džia nu­si­vy­lę žmo­nės. Me­di­kai, pen­si­nin­kai, gais­ri­nin­kai, ne­tgi po­li­ci­nin­kai reiš­kia ne­pa­si­ten­ki­ni­mą dėl ma­žė­jan­čių at­ly­gi­ni­mų ir di­dė­jan­čių mais­to, bu­to šil­dy­mo kai­nų. Žmo­nėms jau nu­si­bo­do Vy­riau­sy­bės mi­nist­rų aiš­ki­ni­mai, kad vals­ty­bės biu­dže­tas – ne be­dug­nis aruo­das. Pi­ni­gų biu­dže­te yra tiek, kiek yra, ir jų dau­giau ne­pris­paus­din­si. Ir, gir­di, vi­sai be rei­ka­lo pro­fe­si­nių są­jun­gų va­do­vai aud­ri­na žmo­nių pro­tus. Juk ne­bė­ra jau ką da­ly­ti – vis­kas se­niai iš­da­ly­ta anks­tes­nės val­džios vei­kė­jų, ku­rie lai­ku „nu­si­plo­vė ran­kas“, o da­bar iš opo­zi­ci­jos tri­bū­nos gar­siai šau­kia gin­da­mi skriau­džia­mus pi­lie­čius. Vis dėl­to tiek val­dan­tie­ji, tiek opo­zi­ci­ja aiš­kiai neį­var­di­ja tų „ge­ra­da­rių“ pi­ni­gų da­ly­to­jų. O žur­na­lis­tai įvar­di­ja ir pirš­tu pa­ro­do, kur tie vals­ty­bės biu­dže­to mi­li­jo­nai nu­plau­kė.

Vals­ty­bės kont­ro­lės eks­per­tai, pa­de­da­mi žur­na­lis­tų, pir­miau­sia at­krei­pė žvilgs­nį į „il­gaam­žes“ sta­ty­bas, pra­ri­ju­sias šim­tus mi­li­jo­nų li­tų. Pir­mo­je są­ra­šo vie­to­je – rep­re­zen­ta­ci­niai Val­do­vų rū­mai. Da­bar vi­sų par­ti­jų po­li­ti­kai kra­to­si at­sa­ko­my­bės, bet me­tų me­tus jie do­ta­ci­jo­mis (po 30–40 mln. li­tų) šė­rė šį ne­pa­so­ti­na­mą monst­rą. Iki da­bar jis jau pra­ri­jo 239 mln. Lt. Sta­ty­bi­nin­kai aiš­ki­na, kad no­rint už­baig­ti nors rep­re­zen­ta­ci­nės da­lies vi­daus dar­bus rei­kia bent 32 mln. li­tų. Vi­siš­kai už­baig­ti rū­mų sta­ty­boms pri­reiks dar 100 mi­li­jo­nų. Bet nie­kas ne­ga­ran­tuo­ja, jog tai bus ga­lu­ti­nė su­ma.

Di­džiau­sių sta­ty­bi­nių bend­ro­vių, sta­tan­čių gy­ve­na­mų­jų na­mų kvar­ta­lus, pra­šmat­nius ban­kus ir ki­tus vi­suo­me­ni­nius pa­sta­tus, va­do­vai šai­po­si – jie tai tik­rai ži­no sta­ty­bos dar­bų įkai­nius. Ži­no­vai tvir­ti­na, kad už Val­do­vų rū­mams iš­leis­tą su­mą jau se­nai bu­vo ga­li­ma pa­sta­ty­ti ke­le­tą to­kių rū­mų. Juk sta­tant mo­der­nius šiuo­lai­ki­nius pa­sta­tus su pra­šmat­nia įran­ga už 1 kv. m. sta­ty­bi­nio plo­to ima­ma vi­du­ti­niš­kai 3 tūkst. li­tų, o Val­do­vų rū­mų sta­ty­bi­nin­kams mo­ka­ma po 30 tūkst. li­tų. Skir­tu­mas aki­vaiz­dus. Bet šių rū­mų sta­ty­bos dar­bų ku­ra­to­rius tu­ri pa­si­tei­si­ni­mą. At­seit, mo­ka­ma taip bran­giai, nes sta­to­mas rep­re­zen­ta­ci­nis sta­ti­nys, o ne kaž­ko­kia mo­kyk­la ar ban­kas. Di­de­lė da­lis nau­jos sta­ty­bos dar­bų įvar­di­ja­ma kaip res­tau­ra­ci­jos dar­bai. O jie ke­lis kar­tus bran­ges­ni už pa­pras­tos sta­ty­bos dar­bus. To­dėl ir už bu­ta­fo­ri­nę kok­lių kros­nį, ku­rios neį­ma­no­ma kū­ren­ti, su­mo­kė­ta dau­giau nei 100 tūkst. li­tų.

Val­do­vų rū­mai – ne vie­nin­te­lė il­gai trunkanti sta­ty­ba Lie­tu­vo­je, „su­val­giu­si“ ne vie­ną šim­tą mi­li­jo­nų mo­kes­čių mo­kė­to­jų pi­ni­gė­lių. Ne ma­žiau gar­si, dar se­nes­nė, bet ne pi­ges­nė yra Vil­niaus na­cio­na­li­nio sta­dio­no sta­ty­ba. Kas­met vien jos už­kon­ser­va­vi­mui ski­ria­mi mi­li­jo­nai. Tik ne­ži­nia, kas tuos „kon­ser­vus“ val­gys. Ir ka­da. Sa­ko­ma, kad tais bran­gių sta­ty­bų mė­gė­jais jau do­mi­si ne tik vals­ty­bės kont­ro­lė, bet ir pro­ku­ro­rai. Tačiau jų dar­bas taip pat il­gai trun­ka ir ne vi­sa­da duo­da lau­kia­mų re­zul­ta­tų. To­dėl nie­kas ir ne­ži­no, kiek kai­na­vo Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros pra­šmat­nus pa­sta­tas krei­vais lan­gais, kur nu­plau­kė de­šim­tys mi­li­jo­nų, skir­ti teat­ro re­mon­tui ar Vy­riau­sy­bės ir vals­ty­bės va­do­vų ko­te­džams Tur­niš­kė­se re­mon­tuo­ti. At­ro­do, kad mū­sų vals­ty­bė­je nie­kas už nie­ką neat­sa­ko.

Sa­ko­ma: kaip dan­gu­je, taip ir ant že­mės. Ir pro­vin­ci­jos mies­te­liai tu­ri sa­vo ne pra­stes­nių nei sos­ti­nės įžy­mių „il­gaam­žių“ sta­ty­bų pa­vyz­džių. Vil­ka­viš­kio mies­to pa­kraš­ty­je, gre­ta sta­dio­no, krū­mais ap­žė­lu­sio­je pie­vo­je, stūk­so ne­baig­tas įreng­ti spor­to sa­lės pa­sta­tas. Nie­kas ne­ži­no, kiek lė­šų į jį jau su­dė­ta, kiek dar rei­kia, iš kur jų paim­ti. O kai­my­nai Ša­kiuo­se jau prieš po­rą me­tų su­ge­bė­jo pa­si­sta­ty­ti mo­der­nų tri­jų aukš­tų spor­to komp­lek­są su plau­ki­mo ba­sei­nu. Jie, ma­tyt, ži­no, iš kur gau­ti lė­šų. Tuo tar­pu mes ke­le­tą me­tų pla­nuo­ja­me ir dis­ku­tuo­ja­me, ku­rio­je vie­to­je prie Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus aikš­tės sta­ty­ti vie­šą­jį tua­le­tą. Aiš­ku, tua­le­tas – ne Val­do­vų rū­mai, čia mi­li­jo­nais ne­kve­pia, to­dėl jis ga­li ir pa­lauk­ti. Vals­ty­bės rep­re­zen­ta­ci­ja svar­biau nei ei­li­nių pi­lie­čių rei­ka­lai.Vy­tas DRU­NIS


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Aptariant miesto sodo projektą neapsieita be priekaištų
* Išmokę spausti aliejų žyniškiai ūkininkai pasijuto savose rogėse
* Seniai išnykusi liga grasina sugrįžti
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Kurios partijos, komiteto kandidatus rinktumėte į Savivaldybės tarybą?
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos
Visuomeninio rinkimų komiteto „Naujas startas“
Lietuvos socialdemokratų partijos
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų
Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio
Darbo partijosKalbos patarimai

Ar vartotinas žodis „gazonas“?
Gazonas vertinamas kaip vengtina vartoti svetimybė. Teikiami šio žodžio pakaitai veja, dekoratyvinė pievelė.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas