„Santaka“ / Įsivaikinti vaiką turi teisę tik tvirtai šiam žingsniui pasiryžę žmonės

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda naujus klausos aparatus, kraujospūdžio matuoklius (40 Eur). Tel. 8 670 99 923.
Galioja iki: 2018-09-20 09:59:47

Parduoda 1 t talpos konteinerį metaliniame rėme su išleidimo čiaupu ir jo prailginimu (45 Eur), tokį pat konteinerį be metalinio rėmo (15 Eur). Tinka vandeniui ar kurui laikyti. Gali atvežti. Tel.: 8 686 98 506, 8 686 98 503.
Galioja iki: 2018-09-29 09:19:34Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-10-08 06:57

Dalinkitės:  


D. Vilt­ra­kie­nė sakė, jog įtė­viams ne­ri­mą dažniausiai ke­lia tai, kad vai­kas pa­vel­dės „blo­gus“ ge­nus.

Autorės nuotr.


Įsivaikinti vaiką turi teisę tik tvirtai šiam žingsniui pasiryžę žmonės

Birutė NENĖNIENĖ

Kiek­vie­nais me­tais Lie­tu­vo­je apie trys tūks­tan­čiai vai­kų ne­ten­ka tė­vų glo­bos. Kas penk­ta mū­sų ša­lies po­ra su­si­du­ria su ne­vai­sin­gu­mo pro­ble­ma, ta­čiau tik apie šim­tą vai­kų per me­tus įsi­vai­ki­na lie­tu­vių šei­mos. Apie kai ku­rias įsi­vai­ki­ni­mo pro­ble­mas kal­ba­mės su Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riaus ve­dė­ja Da­nu­te VILT­RA­KIE­NE.

– Kas ga­li įsi­vai­kin­ti?

– Tap­ti įtė­viais tei­sę tu­ri tik as­me­nys, ati­tin­kan­tys Ci­vi­li­nia­me ko­dek­se, Ha­gos kon­ven­ci­jo­je ir ki­tuo­se tei­sės ak­tuo­se nu­sta­ty­tus rei­ka­la­vi­mus. Įsi­vai­kin­ti ga­li pil­na­me­čiai as­me­nys, bet ne vy­res­ni kaip pen­kias­de­šim­ties me­tų. To­kią tei­sę tu­ri šiam žings­niui tvir­tai pa­si­ry­žę su­tuok­ti­niai, ne­ser­gan­tys tam tik­ro­mis li­go­mis. Ne­ga­li įsi­vai­kin­ti as­me­nys, jei jiems bu­vo ap­ri­bo­ta tė­vų val­džia, jei pri­pa­žin­ti ne­veiks­niais ar ri­bo­tai veiks­niais.

– Ar tu­ri tei­sę įsi­vai­kin­ti vie­ni­ša mo­te­ris?

– Pa­si­tai­ko to­kių at­ve­jų, kai įsi­vai­ki­na ne tik vie­ni­šos už­sie­nie­tės, bet jau ir Lie­tu­vos mo­te­rys. Ta­čiau tai įma­no­ma tik išė­jus spe­cia­lius mo­ky­mus ir ga­vus spe­cia­lis­tų pa­tvir­ti­ni­mą, kad vie­nas žmo­ gus tu­ri mo­ty­va­ci­ją ir ga­li­my­bes su­teik­ti vai­kui gy­ve­ni­mo pil­nat­vę, jį užau­gin­ti. Iš mū­sų ra­jo­no vie­ną mer­gai­tę taip pat įsi­vai­ki­no vie­ni­ša, vy­res­nė nei ke­tu­rias­de­šim­ties me­tų mo­te­ris.

– Kaip spren­džia­mas klau­si­mas, jei vai­ką no­ri įsi­vai­kin­ti žmo­nės, vy­res­ni nei pen­kias­de­šim­ties me­tų?

– Ga­li­mos išim­tys. Ga­li­ma įsi­vai­kin­ti, kai vie­nam su­tuok­ti­niui dar nė­ra su­ka­kę pen­kias­de­šim­ties me­tų. Ar­ba jei abiem su­tuok­ti­niams yra per pen­kias­de­šimt me­tų, jiems lei­džia­ma įsi­vai­kin­ti ne jau­nes­nį kaip še­še­rių me­tų am­žiaus vai­ką. Ši­tai pa­grin­džia­ma at­si­žvel­giant į vi­du­ti­nę gy­ve­ni­mo truk­mę, tu­rint vi­zi­ją, kad įtė­viai vai­ką dar su­ge­bė­tų iš­leis­ti į gy­ve­ni­mą.

– Ar ga­li­ma įsi­vai­ki­nus vai­ką po ku­rio lai­ko dėl ko­kių nors prie­žas­čių tė­vys­tės at­si­sa­ky­ti?

– Nė­ra ir ne­ga­li taip bū­ti, kad at­si­ra­dus auk­lė­ji­mo ar gy­ve­ni­mo pro­ble­moms įvai­kin­to vai­ko bū­tų at­si­sa­ko­ma. Įvai­kin­tas vai­kas – kaip bio­lo­gi­nis vai­kas. Tik tuo at­ve­ju, jei vai­kui iš­ky­la pa­vo­jus gy­ve­nant įsi­vai­ki­nu­sių as­me­nų šei­mo­je, ga­li­ma ap­ri­bo­ti tė­vų tei­ses.

– Kar­tais tė­vai ne­pak­lus­nius ar auk­lė­ji­mui ne­pa­si­duo­dan­čius sa­vo vai­kus pa­gąs­di­na, jog jų at­si­sa­kys, ati­duos ki­tiems tė­vams...

– Tai tik pa­gąs­di­ni­mai. Tė­vai at­si­sa­ky­ti sa­vo vai­ko ne­ga­li. Ta­čiau dėl ypa­tin­gų prie­žas­čių ga­li duo­ti su­ti­ki­mą vai­ką įvai­kin­ti.

– Ar bū­si­mie­ji įtė­viai ga­li pa­si­rink­ti vai­ką?

– Vai­kas nė­ra pre­kė ir ne­ga­li­ma jo rink­tis kaip par­duo­tu­vė­je iš len­ty­nė­lės: tas ge­ras, anas gra­žus. No­rin­tie­siems įsi­vai­kin­ti siū­lo­mi tik jų pa­gei­da­vi­mus ati­tin­kan­tys vai­kai (am­žius, ly­tis, ga­li­mi svei­ka­tos su­tri­ki­mai ir t. t.), esan­tys ga­li­mų įvai­kin­ti vai­kų ap­skai­to­je, ne­prik­lau­so­mai nuo vai­ko įra­šy­mo į šią ap­skai­tą da­tos.

– Ar il­gai šei­ma tu­ri lauk­ti no­ri­mo vai­ko?

– Kiek­vie­no mė­ne­sio pir­mo­sio­mis die­no­mis sa­vi­val­dy­bių vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riai gau­na ga­li­mų įvai­kin­ti vai­kų są­ra­šus. Tai at­vi­ras są­ra­šas kiek­vie­nai įsi­vai­ki­ni­mo lau­kian­čiai šei­mai. Kaip grei­tai šei­ma par­si­veš į na­mus pa­gei­dau­ja­mą vai­ke­lį, pri­klau­so nuo tar­ny­bos ir pa­čios šei­mos ope­ra­ty­vu­mo. Įtė­vių ap­si­spren­di­mo lau­kia­ma iki tri­jų die­nų.

Pas­ta­rai­siais mė­ne­siais ga­li­mų įvai­kin­ti są­ra­šuo­se bu­vo nuo­lat įra­šy­ta iki dvi­de­šim­ties vai­kų. Ta­čiau bū­na ir dar neį­ra­šy­tų į šiuos są­ra­šus. Tai at­si­tin­ka, kai dėl svar­bių prie­žas­čių vai­kas pai­ma­mas iš jį ne­pri­žiū­rin­čios šei­mos ir ap­gy­ven­di­na­mas glo­bos įstai­go­je. Kol ruo­šiant vai­ką įvai­ki­ni­mui vyks­ta teis­mi­nės ir ki­tos pro­ce­dū­ros, ga­li­ma jį pa­siū­ly­ti šei­mai pa­glo­bo­ti, kad „pri­si­pra­tin­tų“, at­si­ras­tų prie­rai­šu­mas.

– Pri­min­ki­te, ko­kio am­žiaus vai­kus ga­li­ma įsi­vai­kin­ti?

– Nuo tri­jų mė­ne­sių iki aš­tuo­nio­li­kos me­tų. Vy­res­nius vai­kus daž­niau­siai įsi­vai­ki­na už­sie­nie­čiai. Lie­tu­viai daž­niau­siai pa­gei­dau­ja vai­ku­čių iki vie­nų me­tų am­žiaus.

– Ko la­biau­siai bai­mi­na­si be­si­ruo­šian­tie­ji į šei­mą priim­ti vai­ką?

– Įtė­viams ne­ri­mą dažniausiai ke­lia tai, kad vai­kas pa­vel­dės „blo­gus“ ge­nus. Bet no­riu pri­min­ti, jog žmo­gus for­muo­ja­si vei­kia­mas ne tik įgim­tų fi­zi­nių ir psi­chi­nių sa­vy­bių. Daug kas pri­klau­so nuo ap­lin­kos ir auk­lė­ji­mo. Paė­mę į šei­mą kuo ma­žes­nį vai­ke­lį, tė­vai tu­ri di­des­nę ga­li­my­bę jo gy­ve­ni­mą pa­kreip­ti tei­gia­ma link­me. Bū­ti ne bio­lo­gi­niais, o „šir­dies“ tė­vais rei­kia ne tik drą­sos, bet ir vi­di­nės bran­dos. Juk auk­lė­jant sa­vu ta­pu­sį sve­ti­mą vai­ką bū­ti­na įveik­ti vi­sas bai­mes, pa­siau­ko­ja­mai gy­dy­ti ir sa­vo, ir ma­žy­lio žaiz­das.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Remonto darbai miesto centre greitai nesibaigs
* Vištytyje viešėjo užsienio šalių diplomatai
* Būsima dizainerė įkvėpimo semiasi Islandijoje
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Kaip vertinate naujuosius Vilkaviškio riboženklius?
Profesionalus darbas.
Vaizdas nuvylė.
Dar nemačiau.
Senieji buvo geresni.Kalbos patarimai

Nei rinkiminė kampanija, nei priešrinkiminiai pažadai
Iš abstraktų nereikėtų daryti vedinių su priesaga -inis. Taigi turėtų būti ne rinkiminė, o rinkimų apygarda, apylinkė, kampanija, komisija, kova, laida, programa, o priešrinkiminius debatus ar pažadus reikia keisti į debatus prieš rinkimus; pažadus, duotus prieš rinkimus.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas