„Santaka“ / Įsivaikinti vaiką turi teisę tik tvirtai šiam žingsniui pasiryžę žmonės

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda 3 ha žemės už Uosijos miško, prie sandėlių (atlikti geodeziniai matavimai). Tel. 8 652 30 775.
Galioja iki: 2019-09-19 09:32:22

Parduoda 2 kambarių tvarkingą butą patogioje vietoje, Vilkaviškyje (IV a., 50 m², šalia yra mokykla, vaikų darželis). Tel. 8 685 69 145.
Galioja iki: 2019-09-19 09:33:21

Parduoda 5 durų didelę medinę spintą, šiaudapjovę („akselinę“) su vienfaziu vokišku varikliu, 4 vasarines padangas 185/70 R14. Tel. 8 670 49 964.
Galioja iki: 2019-09-19 09:34:21

Parduoda gyvenamąjį namą Vienybės g., Vilkaviškyje (yra 7,6 a žemės). Tel. 8 656 85 575.
Galioja iki: 2019-09-19 14:45:38

Parduoda 1 kambario butą Vilniaus g. 6, Vilkaviškyje (29,62 m², III a., vonia ir tualetas kartu, be balkono). Tel. 8 638 50 161.
Galioja iki: 2019-09-20 09:28:01

Parduoda savadarbį tvarkingą traktoriuką su žemės dirbimo padargais. Tel. 8 615 96 257.
Galioja iki: 2019-09-22 11:32:38

Parduoda tvarkingą, prižiūrėtą namą Virbalyje (70 m², mūrinis ūkinis pastatas, visi inžineriniai tinklai, šildymas kietuoju kuru, 7 a sklypas, sutvarkyta aplinka, šalia mokykla ir vaikų darželis, 10 000 Eur). Tel.: 8 616 72 266, 8 656 58 234.
Galioja iki: 2019-09-23 09:03:05

Parduoda 2 kambarių butą su daliniais patogumais Virbalyje (atskiras įėjimas, yra ūkiniai pastatai, vandens, kanalizacija, rūsys, žemės, šalia parduotuvė, ambulatorija, autobusų stotelė, 3000 Eur). Tel. 8 650 59 709.
Galioja iki: 2019-09-26 13:25:28Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-10-08 06:57

Dalinkitės:  


D. Vilt­ra­kie­nė sakė, jog įtė­viams ne­ri­mą dažniausiai ke­lia tai, kad vai­kas pa­vel­dės „blo­gus“ ge­nus.

Autorės nuotr.


Įsivaikinti vaiką turi teisę tik tvirtai šiam žingsniui pasiryžę žmonės

Birutė NENĖNIENĖ

Kiek­vie­nais me­tais Lie­tu­vo­je apie trys tūks­tan­čiai vai­kų ne­ten­ka tė­vų glo­bos. Kas penk­ta mū­sų ša­lies po­ra su­si­du­ria su ne­vai­sin­gu­mo pro­ble­ma, ta­čiau tik apie šim­tą vai­kų per me­tus įsi­vai­ki­na lie­tu­vių šei­mos. Apie kai ku­rias įsi­vai­ki­ni­mo pro­ble­mas kal­ba­mės su Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riaus ve­dė­ja Da­nu­te VILT­RA­KIE­NE.

– Kas ga­li įsi­vai­kin­ti?

– Tap­ti įtė­viais tei­sę tu­ri tik as­me­nys, ati­tin­kan­tys Ci­vi­li­nia­me ko­dek­se, Ha­gos kon­ven­ci­jo­je ir ki­tuo­se tei­sės ak­tuo­se nu­sta­ty­tus rei­ka­la­vi­mus. Įsi­vai­kin­ti ga­li pil­na­me­čiai as­me­nys, bet ne vy­res­ni kaip pen­kias­de­šim­ties me­tų. To­kią tei­sę tu­ri šiam žings­niui tvir­tai pa­si­ry­žę su­tuok­ti­niai, ne­ser­gan­tys tam tik­ro­mis li­go­mis. Ne­ga­li įsi­vai­kin­ti as­me­nys, jei jiems bu­vo ap­ri­bo­ta tė­vų val­džia, jei pri­pa­žin­ti ne­veiks­niais ar ri­bo­tai veiks­niais.

– Ar tu­ri tei­sę įsi­vai­kin­ti vie­ni­ša mo­te­ris?

– Pa­si­tai­ko to­kių at­ve­jų, kai įsi­vai­ki­na ne tik vie­ni­šos už­sie­nie­tės, bet jau ir Lie­tu­vos mo­te­rys. Ta­čiau tai įma­no­ma tik išė­jus spe­cia­lius mo­ky­mus ir ga­vus spe­cia­lis­tų pa­tvir­ti­ni­mą, kad vie­nas žmo­ gus tu­ri mo­ty­va­ci­ją ir ga­li­my­bes su­teik­ti vai­kui gy­ve­ni­mo pil­nat­vę, jį užau­gin­ti. Iš mū­sų ra­jo­no vie­ną mer­gai­tę taip pat įsi­vai­ki­no vie­ni­ša, vy­res­nė nei ke­tu­rias­de­šim­ties me­tų mo­te­ris.

– Kaip spren­džia­mas klau­si­mas, jei vai­ką no­ri įsi­vai­kin­ti žmo­nės, vy­res­ni nei pen­kias­de­šim­ties me­tų?

– Ga­li­mos išim­tys. Ga­li­ma įsi­vai­kin­ti, kai vie­nam su­tuok­ti­niui dar nė­ra su­ka­kę pen­kias­de­šim­ties me­tų. Ar­ba jei abiem su­tuok­ti­niams yra per pen­kias­de­šimt me­tų, jiems lei­džia­ma įsi­vai­kin­ti ne jau­nes­nį kaip še­še­rių me­tų am­žiaus vai­ką. Ši­tai pa­grin­džia­ma at­si­žvel­giant į vi­du­ti­nę gy­ve­ni­mo truk­mę, tu­rint vi­zi­ją, kad įtė­viai vai­ką dar su­ge­bė­tų iš­leis­ti į gy­ve­ni­mą.

– Ar ga­li­ma įsi­vai­ki­nus vai­ką po ku­rio lai­ko dėl ko­kių nors prie­žas­čių tė­vys­tės at­si­sa­ky­ti?

– Nė­ra ir ne­ga­li taip bū­ti, kad at­si­ra­dus auk­lė­ji­mo ar gy­ve­ni­mo pro­ble­moms įvai­kin­to vai­ko bū­tų at­si­sa­ko­ma. Įvai­kin­tas vai­kas – kaip bio­lo­gi­nis vai­kas. Tik tuo at­ve­ju, jei vai­kui iš­ky­la pa­vo­jus gy­ve­nant įsi­vai­ki­nu­sių as­me­nų šei­mo­je, ga­li­ma ap­ri­bo­ti tė­vų tei­ses.

– Kar­tais tė­vai ne­pak­lus­nius ar auk­lė­ji­mui ne­pa­si­duo­dan­čius sa­vo vai­kus pa­gąs­di­na, jog jų at­si­sa­kys, ati­duos ki­tiems tė­vams...

– Tai tik pa­gąs­di­ni­mai. Tė­vai at­si­sa­ky­ti sa­vo vai­ko ne­ga­li. Ta­čiau dėl ypa­tin­gų prie­žas­čių ga­li duo­ti su­ti­ki­mą vai­ką įvai­kin­ti.

– Ar bū­si­mie­ji įtė­viai ga­li pa­si­rink­ti vai­ką?

– Vai­kas nė­ra pre­kė ir ne­ga­li­ma jo rink­tis kaip par­duo­tu­vė­je iš len­ty­nė­lės: tas ge­ras, anas gra­žus. No­rin­tie­siems įsi­vai­kin­ti siū­lo­mi tik jų pa­gei­da­vi­mus ati­tin­kan­tys vai­kai (am­žius, ly­tis, ga­li­mi svei­ka­tos su­tri­ki­mai ir t. t.), esan­tys ga­li­mų įvai­kin­ti vai­kų ap­skai­to­je, ne­prik­lau­so­mai nuo vai­ko įra­šy­mo į šią ap­skai­tą da­tos.

– Ar il­gai šei­ma tu­ri lauk­ti no­ri­mo vai­ko?

– Kiek­vie­no mė­ne­sio pir­mo­sio­mis die­no­mis sa­vi­val­dy­bių vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riai gau­na ga­li­mų įvai­kin­ti vai­kų są­ra­šus. Tai at­vi­ras są­ra­šas kiek­vie­nai įsi­vai­ki­ni­mo lau­kian­čiai šei­mai. Kaip grei­tai šei­ma par­si­veš į na­mus pa­gei­dau­ja­mą vai­ke­lį, pri­klau­so nuo tar­ny­bos ir pa­čios šei­mos ope­ra­ty­vu­mo. Įtė­vių ap­si­spren­di­mo lau­kia­ma iki tri­jų die­nų.

Pas­ta­rai­siais mė­ne­siais ga­li­mų įvai­kin­ti są­ra­šuo­se bu­vo nuo­lat įra­šy­ta iki dvi­de­šim­ties vai­kų. Ta­čiau bū­na ir dar neį­ra­šy­tų į šiuos są­ra­šus. Tai at­si­tin­ka, kai dėl svar­bių prie­žas­čių vai­kas pai­ma­mas iš jį ne­pri­žiū­rin­čios šei­mos ir ap­gy­ven­di­na­mas glo­bos įstai­go­je. Kol ruo­šiant vai­ką įvai­ki­ni­mui vyks­ta teis­mi­nės ir ki­tos pro­ce­dū­ros, ga­li­ma jį pa­siū­ly­ti šei­mai pa­glo­bo­ti, kad „pri­si­pra­tin­tų“, at­si­ras­tų prie­rai­šu­mas.

– Pri­min­ki­te, ko­kio am­žiaus vai­kus ga­li­ma įsi­vai­kin­ti?

– Nuo tri­jų mė­ne­sių iki aš­tuo­nio­li­kos me­tų. Vy­res­nius vai­kus daž­niau­siai įsi­vai­ki­na už­sie­nie­čiai. Lie­tu­viai daž­niau­siai pa­gei­dau­ja vai­ku­čių iki vie­nų me­tų am­žiaus.

– Ko la­biau­siai bai­mi­na­si be­si­ruo­šian­tie­ji į šei­mą priim­ti vai­ką?

– Įtė­viams ne­ri­mą dažniausiai ke­lia tai, kad vai­kas pa­vel­dės „blo­gus“ ge­nus. Bet no­riu pri­min­ti, jog žmo­gus for­muo­ja­si vei­kia­mas ne tik įgim­tų fi­zi­nių ir psi­chi­nių sa­vy­bių. Daug kas pri­klau­so nuo ap­lin­kos ir auk­lė­ji­mo. Paė­mę į šei­mą kuo ma­žes­nį vai­ke­lį, tė­vai tu­ri di­des­nę ga­li­my­bę jo gy­ve­ni­mą pa­kreip­ti tei­gia­ma link­me. Bū­ti ne bio­lo­gi­niais, o „šir­dies“ tė­vais rei­kia ne tik drą­sos, bet ir vi­di­nės bran­dos. Juk auk­lė­jant sa­vu ta­pu­sį sve­ti­mą vai­ką bū­ti­na įveik­ti vi­sas bai­mes, pa­siau­ko­ja­mai gy­dy­ti ir sa­vo, ir ma­žy­lio žaiz­das.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Vištyčio ūkininkams apsauga nuo vilkų pasiteisino
* Pakeitimai miesto gatvėse kelia vairuotojų diskusijas
* Nepagarbus elgesys su policijos pareigūnu gali kainuoti gana brangiai
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ką dažniausiai dovanojate eidami į vestuves, jubiliejus?
Pinigų.
Dovanų kuponą.
Nuperku kokį daiktą.
Apsiriboju gėlėmis.Kalbos patarimai

Ar vartotinas žodis „švogeris“?
Ne. Vietoj svetimybės švogeris (lenk. szwagier ) vartojamas žodis svainis. Švogerka keistina svaine, broliene.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas