„Santaka“ / Kolegei – šilti padėkos žodžiai

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda traktoriaus MTZ priekinį varantyjį tiltą (naujai perrinktas), kombainą NIVA, traktorių MTZ-82 (geros būklės), keltuvą prie tratoriaus galo. Tel. 8 682 77 847.
Galioja iki: 2018-11-17 09:05:27

Parduoda garažą Vilkaviškyje, prie ligoninės (geras privažiavimas, yra elektra, ištinkuotas), 250 m² komercinės paskirties patalpas Giedriuose (už geležinkelio pervažos, yra aikštelė automobiliams, geras privažiavimas, vandens baseinas). Tel. 8 687 87 459.
Galioja iki: 2018-11-19 14:00:39Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-10-08 06:47

Dalinkitės:  


– To­kio dy­džio puokš­tę gy­ve­ni­me ga­vau pir­mą kar­tą, – šyp­so­jo­si Ane­lė Bra­zai­tie­nė, ko­le­gų vi­suo­met švel­niai va­din­ta Ane­liu­ke.

Romo ČĖPLOS nuotr.


Kolegei – šilti padėkos žodžiai

Eglė MIČIULIENĖ

Ru­duo pe­da­go­gams – grį­ži­mo me­tas. Grį­ži­mo į mo­kyk­lą, į ko­lek­ty­vą, į jau­no žmo­gaus pa­sau­lį.

Dau­ge­liui pa­žįs­ta­mą Vil­ka­viš­kio vai­kų ir jau­ni­mo cent­ro di­rek­to­rės pa­va­duo­to­ją Ane­lę Bra­zai­tie­nę šis ru­duo pa­kvie­tė grįž­ti na­mo ir at­si­kvėp­ti nuo il­gų dar­bo me­tų.

Šiau­lių pe­da­go­gi­nį ins­ti­tu­tą bai­gu­si A. Bra­zai­tie­nė tie­sio­gi­nio mo­ky­to­jos dar­bo dir­bo ne tiek daug, kiek no­rė­jo.

Stu­di­jas bai­gu­si mer­gi­na bu­vo pa­lik­ta dirb­ti ins­ti­tu­te. Ta­čiau, ke­le­tą mė­ne­sių pa­va­ži­nė­ju­si į Šiau­lius, Ma­ri­jam­po­lės ra­jo­ne užau­gu­si su­val­kie­tė iš­si­pra­šė ar­čiau na­mų.

A. Bra­zai­tie­nė tiks­liai at­si­me­na, jog į Vil­ka­viš­kio ra­jo­ną at­vy­ko 1968 m. rugp­jū­čio 25 die­ną. Tai­gi nuo dar­bo pra­džios šį rugp­jū­tį su­ka­ko 42 me­tai.

Pir­mie­ji po­ra dar­bo me­tų pra­bė­go Vir­ba­lio ir Al­vi­to mo­kyk­lo­se – čia A. Bra­zai­tie­nė dir­bo mo­ky­to­ja bei pio­nie­rių va­do­ve. Pas­kui praė­jo ke­tu­ri dar­bo de­šimt­me­čiai Vil­ka­viš­ky­je. Jau­na spe­cia­lis­tė dir­bo tuo­me­ti­niuo­se pio­nie­rių na­muo­se, pa­skui – jau per­var­dy­tuo­se pio­nie­rių ir moks­lei­vių na­muo­se, vė­liau – tik moks­lei­vių na­muo­se ir ga­liau­siai – Vil­ka­viš­kio vai­kų ir jau­ni­mo cent­re. Iš to lai­ko­tar­pio 26 me­tus A. Bra­zai­tie­nė bu­vo di­rek­to­re.

Nuo pat pra­džių, atė­ju­si į pio­nie­rių na­mus, jau­na pe­da­go­gė, be di­rek­to­rės pa­rei­gų, „pri­glo­bė“ ir jau­nų­jų tu­ris­tų bū­re­lį. Vė­liau su tu­ris­tais te­ko at­si­svei­kin­ti ir, pa­sak A. Bra­zai­tie­nės, drau­gau­ti su jau­nų­jų ins­pek­to­rių bū­re­liu, jau­nai­siais pa­tru­liais. Už­siė­mi­mus šiam bū­re­liui ji ve­dė 12 me­tų.

– Ši veik­los sri­tis – dar­bas su mo­ki­niais – man bu­vo pa­ti mie­liau­sia, nes tik­rai la­bai mėgs­tu bend­rau­ti su vai­kais. O „pri­si­lies­ti“ prie jų ga­lė­jau tik ta­da, kai bū­da­vau pa­kvies­ta į mo­kyk­lą ką nors pa­va­duo­ti. Iš tie­sų vi­sa­da no­rė­jau dirb­ti mo­kyk­lo­je. Bet... nie­kas ma­nęs ne­klau­sė – ėjau ten, kur lie­pė.

Bai­gu­si ins­ti­tu­tą, la­bai no­rė­jau pa­tek­ti į tuo­me­ti­nę Ar­mi­nų vi­du­ri­nę mo­kyk­lą. Žiū­rint že­mė­la­py­je, ši vie­ta at­ro­dė esan­ti vi­sai ša­lia ma­no na­mų. Bet pa­te­kau į Vir­ba­lį, po to – į Al­vi­tą.

Vil­ka­viš­kio ra­jo­ną pa­si­rin­kau pa­ti. Šiau­lių pe­da­go­gi­nia­me ins­ti­tu­te lik­ti ne­su­ti­kau, nes la­bai to­li bu­vo na­mai. Aš gi­miau ir au­gau Ma­ri­jam­po­lės ra­jo­ne, bai­giau Plu­tiš­kių vi­du­ri­nę mo­kyk­lą. Šei­mo­je iš vai­kų bu­vau vy­riau­sia. Gal­vo­jau, kad dar la­bai daug pa­dė­siu tė­vams. Bet kai pra­dė­jau dirb­ti – vis­kas pa­si­su­ko ki­taip... O mo­kyk­lo­je pra­leis­ti me­tai – ne­pa­kar­to­ja­mi. Šau­nūs vai­kai, ge­ri di­rek­to­riai, ku­rie da­vė daug pra­kti­nių pa­ta­ri­mų. Pri­si­me­nu, kaip ma­lo­niai ma­ne, vos atė­ju­sią dirb­ti, su­ti­ko Vir­ba­ly­je... Ge­ru žo­džiu vi­sa­da pa­mi­niu ir di­džiuo­juo­si pir­muo­ju Švie­ti­mo sky­riaus ve­dė­ju J. Šač­ku­mi. Jis bu­vo kaip tė­vas: kai rei­kia, bū­da­vo, pa­gi­ria, kai rei­kia – pa­ba­ra ar už­ta­ria. Esu dė­kin­ga ir mū­sų cent­ro di­rek­to­rei už to­le­ran­ci­ją, dė­me­sį ir pa­gar­bą se­nat­vei. Juk iš­ken­tė ma­ne ne­ma­žai me­tų, – juo­ka­vo A. Bra­zai­tie­nė.

Tuo me­tu į VVJC kabinetą su­gu­žė­jęs bū­rys jos ko­le­gų įtei­kė glė­bį ryš­kiai rau­do­nų ro­žių. Ane­liu­kei – taip švel­niai bend­ra­dar­biai vi­sa­da va­di­no A. Bra­zai­tie­nę – bu­vo iš­sa­ky­ta dau­gy­bė gra­žių žo­džių už žmo­giš­ką ši­lu­mą, pa­gal­bą, veik­lu­mą.

– Žmo­gaus gy­ve­ni­mas bė­ga la­bai grei­tai. Bet jūs vi­sa­da bė­go­te pir­ma jo. Jū­sų žings­nio spar­tu­mo bu­vo ga­li­ma tik pa­vy­dė­ti, – kal­bė­jo VVJC di­rek­to­rė Elena Če­pai­tė, kvies­da­ma jau bu­vu­sią sa­vo pa­va­duo­to­ją ne­pa­mirš­ti Vai­kų ir jau­ni­mo cent­ro bei už­suk­ti pa­bend­rau­ti su ko­le­go­mis.

– Bu­vo­te ir te­be­sa­te pir­mo­ji ma­no di­rek­to­rė. Kai aš, dar jau­na ir „ža­lia“ stu­den­tė, po stu­di­jų atė­jau į pir­mą sa­vo dar­bo­vie­tę, su­lau­kiau Jū­sų pa­ra­mos ir su­pra­ti­mo. Esa­te šil­tas žmo­gus, ku­ris mo­kė­jo pa­lai­ky­ti kiek­vie­ną iš mū­sų. O da­bar lai­kas bus skir­tas sau, tad mė­gau­ki­tės tuo lai­ku. Bet ne­su­py­ki­te, kai jums skam­bin­si­me ir kreip­si­mės pa­gal­bos, – ža­dė­jo vie­na iš se­niau­siai Vai­kų ir jau­ni­mo cent­re dir­ban­čių bū­re­lių va­do­vių Ilo­na Vilt­ra­kie­nė.

Pa­klaus­ta, ką veiks to­liau, – juk ener­gi­jos dar per akis, – mo­te­ris sa­kė vai­kų vis dėlto ne­pa­lik­sian­ti. Bu­vu­si va­do­vė ža­dė­jo pa­glo­bo­ti tu­ris­tų bū­re­lį, su ku­riuo iki šiol pa­bend­rau­ja, pa­de­da fi­nan­siš­kai.

– O da­bar – lai­kas ei­ti na­mo. Yra gy­ve­ni­me pra­džia, yra pa­bai­ga. Me­nu pa­čią pir­mą sa­vo dar­bo die­ną – ji bu­vo la­bai sau­lė­ta ir gra­ži. Pri­si­me­nu, kad į dar­bą, bi­jo­da­ma pra­mig­ti, atė­jau 6 val. ry­to. Ra­dau už­ra­kin­tas mo­kyk­los du­ris ir te­ko su­ktis at­gal... Pa­žiū­rė­ki­te, šian­dien – to­kia pat gra­ži die­na, – at­si­du­so A. Bra­zai­tie­nė, su šyp­se­na žvelg­da­ma pro lan­gą į sau­lės nu­švies­tą ru­de­nė­jan­čią gam­tą.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Kybartų „vaiduokliui“ Savivaldybė nutarė skirti administratorių
* Ispaniją palikusi siuvėja pamažu savo vietą atranda Vilkaviškyje
* Lopai ant lopų – ir tie patys banguoti
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar vartojate alkoholį prie savo nepilnamečių vaikų?
To niekada nedarau.
Išgeriu tiek, kad neapsvaigčiau.
Savęs neriboju.
Mano vaikai jau pilnamečiai.
Vaikų neturiu.Kalbos patarimai

Apkrikštyti ar pakrikštyti?
Bendrinėje kalboje teiktinesnis veiksmažodis pakrikštyti. Jis vartojamas ir Šventojo Rašto vertimuose į lietuvių kalbą.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas