„Santaka“ / Meras vertina vokišką patikimumą

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Reikalingas (-a) pagalbinis darbininkas (-ė) ūkio darbams, mokantis (-i) karves melžti aparatu. Darbas netoli Gražiškių. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2018-11-29 08:57:12

Parduoda dalimis CITROEN BERLINGO (2002 m., dyzelis, 1,9 l, 51 kW), AUDI A4 (1998 m., 1,9 l, TDI, 81 kW), VW POLO (1997 m., 1,9 l, dyzelis, 47 kW), VW GOLF IV (1998 m., 1,9 l, TDI, 81 kW), VW SHARAN (1998 m., 1,9 l, TDI, 81 kW). Tel. 8 699 28 707.
Galioja iki: 2018-11-29 10:25:14

Parduoda naują šiferį dideliais lapais ir naudotą šiferį mažais lapais. Tel. 8 622 84 697.
Galioja iki: 2018-12-01 11:47:16Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-10-04 22:12

Dalinkitės:  


Rajono meras Algirdas Bagušinskas su visureigiu „Opel Frontera“ vyksta ir į darbą, ir į medžioklę.

Renaldo Dariaus DULINSKO nuotr.


Meras vertina vokišką patikimumą

Ra­jo­no me­ro Al­gir­do Ba­gu­šins­ko šei­ma pir­me­ny­bę tei­kia vo­kiš­kiems au­to­mo­bi­liams. Pats ra­jo­no va­do­vas va­ži­nė­ja su vi­su­rei­giu „Opel Fron­te­ra“, jo žmo­na Rū­ta – su „Opel Cor­sa“, o sū­nus Al­gir­das vai­ruo­ja „Au­di A6“.Į dar­bą ir me­džiok­lę

Tai, kad ra­jo­no va­do­vui pa­tin­ka au­to­mo­bi­liai „Opel“, ga­li­ma nu­spręs­ti ne tik iš jo šei­mos „au­toū­kio“. Sa­vi­val­dy­bė­je di­džio­ji da­lis dar­buo­to­jų taip pat va­ži­nė­ja tar­ny­bi­niais „Opel“ mar­kės au­to­mo­bi­liais. Pats me­ras dar­be sė­da prie „Opel Ze­fi­ra“ vai­ro, o ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Si­gi­tas Kas­pa­rai­tis – prie „Opel Vect­ra“.

Anks­čiau me­rui te­ko va­ži­nė­ti ir ki­to­se ša­ly­se ga­min­tais au­to­mo­bi­liais, ta­čiau per il­gą lai­ką įsi­ti­ki­no, kad pa­ti­ki­miau­si – vo­kiš­ki. 1999 m. pa­ga­min­tu vi­su­rei­giu „Opel Fron­te­ra“ me­ras vyks­ta ne tik į dar­bą, bet ir į me­džiok­lę. Bū­tent me­džiok­lė­je la­bai pra­ver­čia vi­su­rei­gio pra­va­žu­mas. Šei­mi­nin­kui pa­tin­ka ne tik pa­ti­ki­ma, minkš­ta au­to­mo­bi­lio „Opel Fron­te­ra“ va­žiuok­lė, bet ir akiai mie­las di­zai­nas, odi­nis sa­lo­nas, „įkan­da­ma“ kai­na. Vai­ruo­to­jų mėgs­ta­miems juo­ke­liams, kad „Ope­lis“ ir nuo­trau­ko­je rū­di­ja, me­ras daug dė­me­sio ne­tei­kia.

– Tik­rai ne­ma­nau, kad taip yra. Kiek­vie­nas au­to­mo­bi­lis rū­di­ja. Te­ko ma­ty­ti ir „Mer­ce­des“ mar­kės au­to­mo­bi­lių, ku­rie dėl ga­my­bos bro­ko su­rū­di­jo per ke­le­rius me­tus, – svars­tė A. Ba­gu­šins­kas. – Ne­rek­la­muo­ju ope­lių, bet mū­sų są­ly­go­mis jie pa­kan­ka­mai ge­ri ir pa­ti­ki­mi.Su­kė­lė ava­ri­ją

Pak­laus­tas apie nu­ti­ki­mus ke­ly­je, me­ras pri­si­mi­nė, kai pa­čiais pir­mais vai­ra­vi­mo me­tais Kau­ne pa­te­ko į ava­ri­ją. Kau­no se­na­mies­ty­je, gat­vės su­siau­rė­ji­me, ban­dy­da­mas iš­veng­ti su­si­dū­ri­mo su sunk­ve­ži­miu ZIL, jau­nas vai­ruo­to­jas „me­tė­si“ į ki­tą gat­vės pu­sę.

Tuo me­tu gre­ta va­žia­vęs tro­lei­bu­sas rė­žė­si į A. Ba­gu­šins­ko vai­ruo­ja­mų „Ži­gu­lių“ šo­ną. Lai­mei, žmo­nės ne­nu­ken­tė­jo, bet il­gai te­ko aiš­kin­tis tė­vui, ku­ris neap­si­džiau­gė pa­ma­tęs sa­vo „VAZ 2103“ be spar­no ir abe­jų vie­nos pu­sės du­re­lių.

Įdo­miau­si pri­si­mi­ni­mai li­kę iš kro­so var­žy­bų, ku­rio­se A. Ba­gu­šins­kas da­ly­vau­da­vo su svai­niu – Lie­tu­vos au­tok­ro­so čem­pio­nu. Svai­niui lenk­ty­nė­se tal­kin­da­vęs Al­gir­das ėjo me­cha­ni­ko-pa­dė­jė­jo pa­rei­gas: ne­šio­jo rak­tus, re­mon­tuo­da­vo, ruoš­da­vo au­to­mo­bi­lį tra­sai. Po­rą kar­tų var­žy­bo­se te­ko ir „pa­štur­ma­nau­ti“.


Sau­gus eis­mas – la­bai svar­bu


Dau­giau di­des­nių ava­ri­jų ra­jo­no me­ras ne­tu­rė­jo ir tuo la­bai džiau­gia­si. Va­ži­nė­da­mas au­to­mo­bi­liu, A. Ba­gu­šins­kas sten­gia­si ne­vir­šy­ti grei­čio, nors kar­tą už tai yra baus­tas. Tuo­met sku­bė­jo su­si­tik­ti su prem­je­ru, o nau­jai į dar­bą priim­tas vai­ruo­to­jas, pa­ke­liui į Vil­nių tu­rė­jęs paim­ti me­rą, pra­mi­go. Iš Gi­žų te­ko at­lėk­ti į Vil­ka­viš­kį ir prie vai­ro sės­ti pa­čiam. Dėl su­gaiš­to lai­ko rei­kė­jo sku­bė­ti. Sus­tab­džiu­si po­li­ci­ja ra­jo­no va­do­vo ne­pa­si­gai­lė­jo ir sky­rė bau­dą.

Me­ras ne­mėgs­ta pa­žei­di­nė­ti eis­mo tai­syk­lių, to­dėl vi­suo­met ne tik pa­ts se­ga­si sau­gos dir­žus, bet ir iš ki­tų to rei­ka­lau­ja. Jis pri­si­me­na nuo­sta­bą su­kė­lu­sį at­ve­jį, kai dar dir­bant Gi­žų Ka­zi­mie­ro Bar­šaus­ko mo­kyk­los di­rek­to­riu­mi te­ko priim­ti dvi vieš­nias iš Šve­di­jos.

Kai jau­noms mer­gi­noms pri­rei­kė kie­me per­sta­ty­ti sa­vo au­to­mo­bi­lį į ki­tą vie­tą ir pa­va­žiuo­ti gal tris met­rus, šve­dės už­si­se­gė sau­gos dir­žus. Ta­da lie­tu­viams toks uo­lu­mas at­ro­dė juo­kin­gas. Ta­čiau da­bar me­ras tai ver­ti­na kaip aukš­tą vai­ra­vi­mo kul­tū­rą ir tin­ka­mai su­for­muo­tus įgū­džius.Pa­žei­dė­jus smer­kia

Me­ras ne­ga­li pa­tei­sin­ti vai­ruo­to­jų, pra­ban­gius au­to­mo­bi­lius sta­tan­čių ne­leis­ti­no­se, taip pat – ir in­va­li­dų, vie­to­se. Nors to­kie „drą­suo­liai“, ma­tyt, jau­čia­si la­bai reikš­min­gi ir ši­taip iš­reiš­kia sa­vo „ga­li­my­bes“, A. Ba­gu­šins­kas įsi­ti­ki­nęs, jog taip el­gia­si ri­bo­tos kul­tū­ros žmo­nės, to­kiu bū­du pa­ro­dan­tys sa­vo men­ku­mą.

Me­rui ten­ka iš­girs­ti rep­li­kų, jog jis ga­lįs „laks­ty­ti“, ma­ši­ną sta­ty­ti, kur pa­no­rė­jęs, nes po­li­ci­ja vis tiek ne­baus. Ta­čiau A. Ba­gu­šins­kas tvir­ti­na ne­pikt­nau­džiau­jąs pa­rei­go­mis – esąs toks pa­t eis­mo da­ly­vis ir ger­biąs po­li­ci­jos dar­bą. Be to, pa­ts, kaip ra­jo­no va­do­vas, tu­rįs ro­dy­ti pa­vyz­dį ki­tiems žmo­nėms.

Me­ras vi­siems vai­ruo­to­jams lin­ki sau­giai va­ži­nė­ti ir gerb­ti ki­tus eis­mo da­ly­vius. Pa­gar­ba ke­ly­je le­mia sau­gu­mą – tą ro­do ki­tų ša­lių pa­vyz­džiai.Renaldas Darius DULINSKAS


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Jubiliejų švenčiantis gydytojas savęs be medicinos neįsivaizduoja
* Naujų nesutarimų fone prisimintos senos nuoskaudos
* Vilkaviškio mieste siaučia vandalai
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar vartojate alkoholį prie savo nepilnamečių vaikų?
To niekada nedarau.
Išgeriu tiek, kad neapsvaigčiau.
Savęs neriboju.
Mano vaikai jau pilnamečiai.
Vaikų neturiu.Kalbos patarimai

Ar galima sakyti „prieinama kaina“?
ikrai galima, kadangi „Dabartinės lietuvių kalbos žodyne“ nurodoma trečioji dalyvio prieinamas reikšmė – „nebrangus, įperkamas“.ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas