„Santaka“ / Užauginę gausų derlių ūkininkai tikisi didesnio cukringumo

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda dvivagę bulviasodę, vienvagę transporterinę bulviakasę, bulvių kauptuką su virbalinėmis akėčiomis, nebrangiai – miegamojo komplektą (7 dalių), sekciją, 2 senovines lovas, senovinę spintą. Tel. 8 687 46 306.
Galioja iki: 2019-03-25 10:47:40

Parduoda 1 kambario butą Vilniaus g. 8, Vilkaviškyje . Namas renovuotas, kaimynai ramūs ir tvarkingi, maži mokesčiai. Tel. 8 654 25 407.
Galioja iki: 2019-03-28 08:20:53

Parduoda šiaudapjovę („akselinę“) su vien-faziu vokišku varikliu, 4 vasarines padangas 185/70 R14. Tel. 8 670 49 964.
Galioja iki: 2019-03-28 14:17:35

Parduoda 3 kambarių butą Lauko g., Vilkaviškyje (V a.), garažą prie Vilkaviškio ligoninės. Tel. 8 606 04 963.
Galioja iki: 2019-03-29 16:14:49

Dovanoja sofą. Tel. 8 680 79 928.
Galioja iki: 2019-03-31 10:58:01

Parduoda nedidelį namą Virbalyje (reikalingas remontas), 900 l talpos aliumininę talpyklą su čiaupu. Tel. 8 682 56 943.
Galioja iki: 2019-04-01 11:06:38Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-10-04 06:42

Dalinkitės:  


Greta Alksnėnų esančiame nuolat drėgname žemės plote pirmiausia nukasti Stasio Jasulaičio cukriniai runkeliai laukia bendrovės „Nordic sugar Kėdainiai“ samdyto transporto.

Autorės nuotr.


Užauginę gausų derlių ūkininkai tikisi didesnio cukringumo

Kristina VAITKEVIČIENĖ

Vil­ka­viš­kio ra­jo­no cuk­ri­nių run­ke­lių au­gin­to­jai pra­dė­jo im­ti der­lių ir li­ko pa­ten­kin­ti iš­ka­sa­mų šak­nia­gum­bių kie­kiu. Kai kur der­lius – 50–60 to­nų iš hek­ta­ro ir dau­giau. Ta­čiau cuk­rin­gu­mas dar ne­sie­kia ba­zi­nio 16 pro­c. ro­dik­lio. Tai ver­čia ūki­nin­kus su­ne­rim­ti.

Už ma­žes­nio cuk­rin­gu­mo run­ke­lius tai­ko­mos di­de­lės nuo­skai­tos, tad pa­ja­mos iš hek­ta­ro smun­ka.

– Šiuo me­tu run­ke­liams oras gal vi­sai ir ne­blo­gas, – kal­bė­jo ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Že­mės ūkio sky­riaus ve­dė­jas Vi­tas Ga­vė­nas. – Nak­tį bū­na leng­va šal­na, tad cuk­rus iš la­pų tu­rė­tų pa­si­skirs­ty­ti šak­nia­gum­biuo­se. Ku­rie anks­ti ne­veš par­duo­ti, tie lai­mės. Šį­met cuk­ri­nius run­ke­lius puo­lė li­gos, nu­ru­do la­pai. Au­go nau­ji, nau­do­da­mi su­kaup­tą cuk­rų. Tai­gi, sau­lu­tė ir šiek tiek šal­nos run­ke­lių cuk­rin­gu­mui tik į nau­dą.

Pa­kal­bin­tas že­mės ūkio koo­pe­ra­ty­vo „Sū­du­vos cuk­ri­niai run­ke­liai“ va­do­vas Juo­zas Va­lai­tis sa­kė, kad šį­met run­ke­liai tu­rė­tų at­neš­ti pel­no. Mat at­vė­sus cuk­rus spar­čiau kau­pia­si gum­buo­se ir tu­rė­tų grei­tai vir­šy­ti ba­zi­nį cuk­rin­gu­mą. Da­bar rei­kia run­ke­lius sau­go­ti tik nuo di­des­nių šal­nų.

– Bend­ro­vė „Nor­dic su­gar Kė­dai­niai“, ku­riai tie­kia run­ke­lius mū­sų koo­pe­ra­ty­vas, su­sie­jo kai­ną su kvie­čių kai­no­mis, – pa­sa­ko­jo J. Va­lai­tis. – Ka­dan­gi šį­met jų kai­na au­go, augs ir run­ke­lių. Tie 106 li­tai, ku­riuos mums mo­kė­jo už to­ną run­ke­lių, pri­ly­gi­na­ma 400 li­tų už kvie­čių to­ną. Kol kas už kiek­vie­ną 10 li­tų nuo išau­gu­sios kvie­čių kai­nos fab­ri­kas mo­ka 60 ct prie­dą. Jei kvie­čių kai­na – 500 Lt, tai run­ke­lių – 112 Lt. Vir­ši­jus 500 li­tų ri­bą, per­dir­bė­jai pri­dės po 40 ct. Tai­gi, jei kvie­čių kai­na už to­ną – 700 Lt, tai run­ke­lių – 120 Lt. To­kios kai­nos fiksuotos nuo spa­lio 1 die­nos. Su at­si­skai­ty­mu bė­dų lyg ir nė­ra. Dar bu­vo ne­per­ves­ta apie 5 pro­c. už kvo­ti­nius run­ke­lius, ta­čiau bend­ro­vė ža­dė­jo su­mo­kė­ti pa­sku­ti­nius pi­ni­gus ir pra­dė­ti mo­kė­ti už viršk­vo­ti­nius.

ŽŪK „Sū­du­vos cuk­ri­niai run­ke­liai“ va­do­vas sa­kė, jog ne­se­niai vy­ku­sia­me val­dy­bos su­si­rin­ki­me, su­si­ti­kę su fab­ri­ko at­sto­vais, jie iš­sa­kė prie­kaiš­tus dėl ža­lia­vos iš­ve­ži­mo. Run­ke­lius ve­žė­jai paim­da­vo daž­niau­siai va­ka­rais. Ža­lia­vą iš­vež­ti sam­do­mos fir­mos UAB „Jar­ga­la“ at­sto­vai sa­kė, kad šį­met bus ga­li­ma tar­tis tie­sio­giai. Mat bend­ro­vė ap­siim­da­vo pa­ke­liui per­vež­ti ir ki­tų kro­vi­nių, nes kai­na už run­ke­lių ve­ži­mą yra ne­di­de­lė. Tad, sie­kiant nešvaistyti degalų ir ne­siųs­ti tuš­čio fur­go­no, iš Kė­dai­nių dar bu­vo iš­ve­žio­ja­mi kro­vi­niai, o grįž­tant pai­ma­mi run­ke­liai. Vyr. trans­por­to spe­cia­lis­tas Ri­man­tas Šle­kys sa­kė, kad šį­met bus ga­li­ma skam­bin­ti jam tie­sio­giai tel. 8 687 44 898 ir tar­tis dėl ža­lia­vos iš­ve­ži­mo. Spe­cia­lis­tas sa­kė, jog jis kom­piu­te­riu seks fur­go­nų ju­dė­ji­mą ir pra­neš, ka­da ga­li­ma lauk­ti jų at­vyks­tant.

ŽŪK „Ma­ri­jam­po­lės re­gio­no cuk­ri­niai run­ke­liai“ val­dy­bos pir­mi­nin­kas Juo­zas Las­ke­vi­čius taip pat įvar­di­jo tą pa­čią pro­ble­mą – ma­žą cuk­rin­gu­mą. Val­dy­bai ne­pa­ti­ko ir UAB „Ar­vi cuk­rus“ la­bo­ra­to­ri­jos dar­bas: „Kai aną me­tą cuk­rin­gu­mas bu­vo di­des­nis nei 16 pro­c., tai nie­kas ne­krei­pė dė­me­sio, o da­bar, kai ma­žes­nis, tai iš­kart jau ma­to. Ban­dy­si­me su­si­tar­ti ir ši­tą da­ly­ką kaip nors pa­kont­ro­liuo­ti. Juk rei­kia žmo­niš­ku­mo.“

Už kvo­ti­nius run­ke­lius fab­ri­kas at­si­skai­tė prieš pat se­zo­ną – rug­sė­jo pir­mą de­ka­dą. Už viršk­vo­ti­nius pi­ni­gai į są­skai­tas bu­vo per­ves­ti rug­sė­jo 27–28 d. Už pra­dels­tas die­nas su­skai­čiuo­ti dels­pi­ni­giai. Vien su­ma už viršk­vo­ti­nius run­ke­lius su­da­ro apie 200 tūkst. li­tų.

– Šį­met pa­ts „Ar­vi“ įmo­nių gru­pės val­dy­bos pir­mi­nin­kas Vid­man­tas Ku­čins­kas žmo­nėms ža­dė­jo, kad už pri­sta­ty­tą ža­lia­vą bus mo­ka­ma pa­gal gra­fi­kus, ne­bus jo­kių vė­la­vi­mų. Tu­ri­me ir jo pa­si­ra­šy­tą raš­tą, – džiau­gė­si pa­ža­dais J. Las­ke­vi­čius.

Šį­met su­de­rė­ta kai­na – 109 li­tai už to­ną. Šį se­zo­ną „Ar­vi cuk­rus“ pra­de­da įsi­vež­ti cuk­raš­vend­rių ža­lia­vos, tad fab­ri­ko dar­bo se­zo­nas pra­si­tęs. Anks­čiau gy­ve­ni­mas čia vir­da­vo iki gruo­džio, šį­met ju­dė­ji­mas fab­ri­ke jau­sis il­giau.

Su­do­ro­ti cuk­ri­nius run­ke­lius – ne­leng­va. Orai ru­de­nį pa­pras­tai ne­le­pi­na, tad dar­bo lau­kuo­se yra pa­kan­ka­mai. Jei bū­na šla­pia, sun­ki run­ke­lių nuė­mi­mo tech­ni­ka ga­di­na ke­lius, lau­kus, ga­li su­lau­žy­ti dre­na­žą. Kai grū­di­nių kul­tū­rų au­gin­to­jai jau il­si­si po dar­by­me­čio, run­ke­lius au­gi­nan­tys žem­dir­biai vargs­ta lau­kuo­se. Ta­čiau ūkiams, sam­dan­tiems nuo­la­ti­nius dar­buo­to­jus, tai – ge­riau­sias bū­das pa­nau­do­ti dar­bo jė­gą ir už­si­dirb­ti pa­pil­do­mų lė­šų.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Trąšų gamybą verslininkas kilstelėjo į aukštesnį lygį
* Konteinerius vežėjai privalo pastatyti į vietą
* Šeimos gydytojų komandas papildys ne visi
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Koks Jūsų darbo krūvis?
Turiu vieną etatą.
Etatas ir viršvalandžiai.
Dirbu keliuose darbuose.
Neskaičiuoju, nes dirbu sau.
Aš nedirbu.Kalbos patarimai

Klausytis ką ar ko?
Su veiksmažodžiu klausyti(s) galininkas nevartotinas objektui reikšti. Vartotinas kilmininkas klausyti(s) ko, pvz.: Netrukdyk, klausau(si) laidą (taisoma laidos ).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas