„Santaka“ / Patikrinti apsvaigusiems nepilnamečiams pritrūko testų

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda medų. Gali pristatyti į namus. Tel. 8 620 85 872.
Galioja iki: 2019-01-28 10:50:32

Parduoda OPEL ASTRA CARAVAN (1999 m., 1,7 l, dyzelis, 50 kW, TA iki 2019 m. sausio 31 d., 550 Eur). Tel. 8 653 81 967.
Galioja iki: 2019-01-28 11:12:51

Parduoda VW POLO (2003 m., 1,9 l, dyzelis, TA iki 2020 m. lapkričio mėn.). Tel. 8 694 95 488.
Galioja iki: 2019-01-28 11:14:48

Parduoda prikabinamą namelį-kemperį su baldais, paaugintus įvairaus amžiaus veršelius (telyčaites), mobilųjį telefoną CAT S40, padangas M+S 185 | 65R15 (4 vnt.), rusišką ritininį presą PR-1,6. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2019-01-28 13:09:35Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-09-29 06:40

Dalinkitės:  


Kybartų pasienio užkardos tarnybinis šuo – vokiečių aviganė Bora, išmokyta ieškoti narkotikų, reido metu talkino policijos pareigūnams.

Romo ČĖPLOS nuotr.


Patikrinti apsvaigusiems nepilnamečiams pritrūko testų

Eglė KVIESULAITIENĖ

Sa­vait­ga­lį vy­ku­sio po­li­ci­jos rei­do me­tu su­lai­ky­ti nuo nar­ko­ti­kų ap­svai­gę jau­nuo­liai. Ta­čiau paaiš­kė­jo, kad ra­jo­ne nė­ra ga­li­my­bių juos pa­tik­rin­ti.Žai­dė krep­ši­nį

Išk­lau­sę prie­kaiš­tų, kad po­li­ci­ja per ma­žai dė­me­sio ski­ria sa­vait­ga­liais mies­te siau­čian­čiam jau­ni­mui, ku­ris vie­šo­se vie­to­se ne­ven­gia var­to­ti ne tik al­ko­ho­lio, bet ir nar­ko­ti­kų, pa­rei­gū­nai or­ga­ni­za­vo rei­dą po jau­ni­mo pa­mėg­tas su­si­bū­ri­mo vie­tas. Į pa­gal­bą bu­vo pa­kvies­tas Ky­bar­tų už­kar­dos ki­no­lo­gas Da­rius Li­pi­to­nas su tar­ny­bi­niu šu­ni­mi, ga­lin­čiu ap­tik­ti nar­ko­ti­kus.

Vė­lų penk­ta­die­nio va­ka­rą ke­liais eki­pa­žais dir­bę pa­rei­gū­nai ap­lan­kė vi­sas jau­ni­mo su­si­bū­ri­mo vie­tas, apie ku­rias tu­rė­ta in­for­ma­ci­jos. Pa­rei­gū­nų eki­pa­žai dir­bo Vil­ka­viš­ky­je, Ky­bar­tuo­se, Virbalyje ir Pil­viš­kiuo­se.

Pir­miau­sia pa­rei­gū­nai vy­ko į Vil­ka­viš­kio cent­re esan­čią krep­ši­nio aikš­te­lę, ša­lia ku­rios dau­gia­bu­čiuo­se gy­ve­nan­tys žmo­nės be­ne daž­niau­siai skun­džia­si po­li­ci­jai. Gau­ta sig­na­lų, jog aikš­te­lė­je ne tik žai­džia­mas krep­ši­nis, bet ir gir­tau­ja­ma, net ga­li bū­ti, kad par­da­vi­nė­ja­mi nar­ko­ti­kai.

Ta­čiau be­ne „pa­vo­jin­giau­siu“ mies­te įvar­dy­tą ob­jek­tą iš vi­sų pu­sių ap­su­pus po­li­ci­jos eki­pa­žams te­ko ge­ro­kai nu­si­vil­ti. Aikš­te­lė­je apie 21.30 val. krep­ši­nį ra­miai žai­dė ke­li paaug­liai, tu­rė­ję tik ko­ka­ko­los bu­te­lį. Gre­ta esan­čio­je nau­jo­je vai­kų žai­di­mų aikš­te­lė­je taip pat sė­dė­jo ke­le­tas mer­gai­čių.Trūks­ta pra­mo­gų

No­riai su pa­rei­gū­nais bend­ra­vę vai­kai tvir­ti­no į aikš­te­lę atei­nan­tys pa­spor­tuo­ti, bet ne ger­ti. Ar ki­ti, už­su­kan­tys į šią aikš­te­lę, taip pat už­sii­ma tik spor­tu, jau­nuo­liai sa­kė ne­si­do­min­tys. Paaug­liams bu­vo links­ma, kai juos apuos­ti­nė­jęs tar­ny­bi­nis šuo Bo­ra pa­ro­dė ki­no­lo­gui, jog nar­ko­ti­nių me­džia­gų ne­ra­do, ir la­biau do­mė­jo­si krep­ši­nio ka­muo­liu, mat la­bai mėgs­ta žais­ti.

Pa­rei­gū­nai prie­kaiš­tų tu­rė­jo tik trims aikš­te­lė­je ant suo­le­lio sė­dė­ju­sioms mer­gi­noms, gliau­džiu­sioms sau­lėg­rą­žas ir čia pat mė­čiu­sioms lukš­tus. Po­li­ci­ja jau­nuo­liams pri­mi­nė, jog vie­šo­je vie­to­je be tė­vų va­sa­ros lai­ku jie ga­lį bū­ti iki 23 val., žie­mos – iki 22 val.

Dar vie­no­je jau­ni­mo pa­mėg­to­je vie­to­je, sto­vė­ji­mo aikš­te­lė­je prie eže­ro, apie au­to­mo­bi­lius bū­ria­vo­si jau­ni­mas. Iš stu­di­jų į na­mus grį­žę vai­ki­nai bei jų drau­gės tu­rė­jo bu­te­lį šam­pa­no ir alaus. Įs­pė­ti, jog vie­šo­je vie­to­je al­ko­ho­lio ne­var­to­tų, jau­nuo­liai pri­ža­dė­jo tuoj pat iš­va­žiuo­ti.

– Bet kur ei­ti, ką veik­ti jau­ni­mui, kai penk­ta­die­nio va­ka­rą nė­ra nei šo­kių, nei ki­tų ren­gi­nių? – re­to­riš­kai klau­sė pa­rei­gū­nų jau­nuo­liai, į au­to­mo­bi­lį kiš­da­mi bu­te­lius alaus ir traš­ku­čius.Svai­gi­no­si „žo­le“

Po­li­ci­ją pa­sie­ku­si in­for­ma­ci­ja, jog va­ka­rais par­ke prie Vil­ka­viš­kio pa­grin­di­nės mo­kyk­los su­si­rin­kęs jau­ni­mas svai­gi­na­si įvai­riais bū­dais, šį­kart pa­si­tvir­ti­no. Pen­ki jau­nuo­liai, sto­vi­nia­vę skve­re­ly­je, bu­vo ap­svai­gę ne vien nuo al­ko­ho­lio. Ne­to­lie­se mė­tė­si iš­ger­ti alaus bu­te­liai bei sa­va­dar­bis prie­tai­sas, nau­do­ja­mas svai­gin­tis ka­na­pė­mis.

Vai­ki­nai ne­no­rė­jo pri­si­pa­žin­ti rū­kę „žo­lę“. Nors iš iš­si­plė­tu­sių ir į švie­są ne­rea­guo­jan­čių vyz­džių pa­rei­gū­nai iš­kart nu­sta­tė, kad jau­nuo­liai ap­svai­gę nuo kanapių, šie at­kak­liai tai nei­gė. Išs­ta­ty­tus į ei­lę tam tik­ru at­stu­mu vai­ki­nus pa­tik­ri­no tar­ny­bi­nis šuo. Bo­ra ki­no­lo­gui da­vė su­pras­ti, jog jau­nuo­liai ap­svai­gę nuo nar­ko­ti­kų, ta­čiau ne­ro­dė ženk­lo, jog pas įta­ria­muo­sius bū­tų gry­nos nar­ko­ti­nės me­džia­gos. Iš tie­sų, pa­tik­ri­nę vai­ki­nų tu­rė­tus daik­tus, pa­rei­gū­nai nar­ko­ti­kų ne­ra­do. Vi­sus pen­kis, pri­si­sta­čiu­sius pil­na­me­čiais, nu­tar­ta vež­ti į li­go­ni­nę ir pa­tik­rin­ti spe­cia­liais me­di­ci­ni­niais tes­tais.

Ta­čiau ne tik ap­svai­gu­sių jau­nuo­lių, bet ir po­li­ci­nin­kų li­go­ni­nės Priė­mi­mo sky­riu­je lau­kė akib­rokš­tas. Pa­si­ro­dė, jog li­go­ni­nė tu­ri tik vie­ną tes­tą, ku­riuo ga­li pa­tik­rin­ti, ar jau­nuo­liai ap­svai­gę bū­tent nuo nar­ko­ti­kų. Vie­nin­te­lio pa­tik­rin­to P. B. tes­to re­zul­ta­tas bu­vo tei­gia­mas. Me­di­kai kons­ta­ta­vo, jog vai­ki­nas ap­svai­gęs nuo kanapių. Net­ru­kus pa­tik­ri­nus duo­me­nų ba­zė­je paaiš­kė­jo, jog P. B. – dar ne­pil­na­me­tis, tad pa­rei­gū­nams jis me­la­vo. Bu­vo iš­kvies­ti ne­pil­na­me­čio tė­vai, ku­riems te­ko sep­ty­nio­lik­me­tį at­siim­ti. Už nar­ko­ti­kų var­to­ji­mą vai­ki­nui teks sto­ti prieš teis­mą.Prit­rū­ko įro­dy­mų

Nors me­di­kai aki­vaiz­džiai ma­tė, jog ki­ti ne­pil­na­me­čio drau­gai taip pat ap­svai­gę ne tik nuo al­ko­ho­lio, bet ir nuo nar­ko­ti­kų, ofi­cia­liai to pa­tvir­tin­ti ne­ga­lė­jo. Mat kons­ta­tuo­ti ap­svai­gi­mą nuo kvai­ša­lų ga­li­ma tik pa­tik­ri­nus spe­cia­liu tes­tu ar­ba at­li­kus krau­jo ty­ri­mą. De­ja, tiek tes­tai, tiek krau­jo ty­ri­mai – bran­gus „ma­lo­nu­mas“, ku­rių, at­lie­ka­mų ne gy­dy­mo tiks­lais, li­go­nių ka­sos me­di­ci­nos įstai­gai ne­kom­pen­suo­ja. Sup­ran­ta­ma, kad po­li­ci­ja taip pat ne­tu­ri iš ko su­mo­kė­ti už tes­tus.

Tad ra­gi­ni­mai ko­vo­ti su tarp jau­ni­mo žai­biš­kai plin­tan­čiu kvai­ša­lų var­to­ji­mu liks tik šauks­mu ty­ruo­se, jei po­li­ci­ja bei me­di­kai ne­bus ap­rū­pin­ti ele­men­ta­rio­mis prie­mo­nė­mis.

Li­ku­siems vai­ki­nams pa­rei­gū­nai al­ko­tes­te­riu nu­sta­tė leng­vą gir­tu­mą, už ku­rį teks at­sa­ky­ti pa­gal mū­sų ša­lies įsta­ty­mus, drau­džian­čius ne tik gir­tau­ti vie­šo­je vie­to­je, bet ir ne­blai­viam ten pa­si­ro­dy­ti. Ta­čiau kal­ti­ni­mus, jog jau­nuo­liai kar­tu su ne­pil­na­me­čiu drau­gu var­to­jo nar­ko­ti­kus, pa­rei­gū­nams te­ko at­mes­ti. Mat to įro­dy­ti be spe­cia­lių tes­tų ne­pa­vy­ko.Alaus – į mies­tą

Aikš­te­lė­je prie pa­ra­pi­jos sa­lės gru­pė jau­nuo­lių taip pat bū­ria­vo­si apie au­to­mo­bi­lį, gurkš­no­jo alų. Vai­ki­nai ne­ga­lė­jo pa­rei­gū­nams paaiš­kin­ti, ko­kiu tiks­lu nak­tį į šią aikš­te­lę at­si­bel­dė net iš Pil­viš­kių. Jau­nuo­liams, tarp ku­rių bu­vo ir ne­pil­na­me­čių, pa­si­va­ži­nė­ji­mas su alaus bu­te­liais ran­ko­se at­ro­dė sa­vo­tiš­ka at­rak­ci­ja. Kaip ir tai, kad juos bei au­to­mo­bi­lį pa­tik­ri­no tar­ny­bi­nis šuo, išuos­tęs vi­sas trans­por­to prie­mo­nės ker­te­les.

Links­ma ne­bu­vo prie „Iki“ par­duo­tu­vės ne­blai­viems „be­si­sklai­džiu­siems“ jau­nuo­liams, ku­riuos pa­rei­gū­nai nu­ga­be­no tie­siai į ko­mi­sa­ria­tą. Iš Ky­bar­tų se­niū­ni­jos at­vy­kę vai­ki­nai, tarp ku­rių bu­vo ir ke­tu­rio­lik­me­tis, vė­liu me­tu se­niai pri­va­lė­jęs bū­ti na­muo­se, ste­bė­jo­si iki šiol ne­ži­no­ję, kad vie­šo­je vie­to­je bū­ti gir­tam yra drau­džia­ma.Tė­vai ne­pai­so

Į Ky­bar­tų kul­tū­ros centrą pa­rei­gū­nų eki­pa­žai at­vy­ko jau bai­gian­tis šo­kiams. Aps­vai­gę jau­nuo­liai pa­ži­ro po gat­ves, kai ku­rie jų šū­ka­vo už­si­ver­tę alaus bu­te­lius. Pas­ta­rie­siems te­ko ke­liau­ti į po­li­ci­jos nuo­va­dą. Jiems bu­vo su­ra­šy­ti pro­to­ko­lai.

Iš vi­so rei­do me­tu nu­baus­ta 14 al­ko­ho­lį vie­šo­se vie­to­je var­to­ju­sių ar nuo jo ap­svai­gu­sių as­me­nų, 6 iš jų – ne­pil­na­me­čiai. Jie bus nu­baus­ti 30–50 li­tų bau­do­mis. Už jau­nes­nius nei 16 me­tų vai­kus teks at­sa­ky­ti jų tė­vams. Nu­si­kal­tus pa­kar­to­ti­nai, bau­dos išaugs ke­le­rio­pai.

Daž­niau to­kius rei­dus ke­ti­nan­tys reng­ti pa­rei­gū­nai ste­bė­jo­si ne tiek įsta­ty­mų ne­pai­san­čiais jau­nuo­liais, kiek jų tė­vais, iš­lei­džian­čiais vai­kus vė­lų va­ka­rą į gat­ves ir ne­pa­si­do­min­čiais, ką šie vei­kia.

Dau­gu­ma su­lai­ky­tų ne­blai­vių ir nuo nar­ko­ti­kų ap­du­ju­sių jau­nuo­lių – ne aso­cia­lių šei­mų at­ža­los. Pa­siim­ti vai­ko į po­li­ci­ją at­vy­kę tė­vai brau­kia aša­ras ir tvir­ti­na, jog jų „ge­riems“ vai­kams blo­gą įta­ką da­ro drau­gai. Ta­čiau daž­nas jų ne­ma­to nie­ko blo­go, leis­da­mi sū­nui ar duk­rai į na­mus grįž­ti vė­lai, kai pa­tys jau mie­ga. To­dėl daž­nai ne­pas­te­bi, kad vai­kas grįž­ta ap­du­jęs ir tai tę­sia­si ne­be vie­nus me­tus.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Į griovius slydo mokinius vežiojantys autobusai
* Žemės ūkio konsultavimo tarnyba: klientų vis daugėja
* Kuriu verslą: kokią įmonės juridinę formą pasirinkti?
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar pažįstate emigrantų, svarstančių grįžti gyventi į Lietuvą?
Taip, ir ne vieną.
Tokių svarstymų negirdėjau.
Aš svarstau galimybę grįžti.
Pažįstu jau ir grįžusiųjų.Kalbos patarimai

Ar vartotinas žodis „magaryčios“?
Žodis „magaryčios“ yra arabiškos kilmės ( maharig – išlaidos), o į Lietuvą atkeliavo per rytų slavus. Tai tam tikrą susitarimą užtvirtinantis veiksmas, per kurį abi pusės išlenkia taurelę ar pan. Pvz.: Reikės statyti (arba duoti) magaryčių. DLKŽ šis žodis teikiamas su žyma šnek. (šnekamosios kalbos ž.). „Kalbos patarimų“ leidinyje jis vertinamas kaip vengtina vartoti svetimybė, vietoj kurios teikiami atitikmenys: 1. vaišės, išgertuvės; 2. priedas. Pvz.: Skolą grąžino su magaryčiomis (= su priedu ).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas