„Santaka“ / Pareigūnai teisinosi ir žadėjo taisyti klaidas

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda medų. Gali pristatyti į namus. Tel. 8 620 85 872.
Galioja iki: 2019-01-28 10:50:32

Parduoda OPEL ASTRA CARAVAN (1999 m., 1,7 l, dyzelis, 50 kW, TA iki 2019 m. sausio 31 d., 550 Eur). Tel. 8 653 81 967.
Galioja iki: 2019-01-28 11:12:51

Parduoda VW POLO (2003 m., 1,9 l, dyzelis, TA iki 2020 m. lapkričio mėn.). Tel. 8 694 95 488.
Galioja iki: 2019-01-28 11:14:48

Parduoda prikabinamą namelį-kemperį su baldais, paaugintus įvairaus amžiaus veršelius (telyčaites), mobilųjį telefoną CAT S40, padangas M+S 185 | 65R15 (4 vnt.), rusišką ritininį presą PR-1,6. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2019-01-28 13:09:35

Pirktų nedidelį (nuo kelių iki keliolikos arų) žemės ūkio paskirties sklypą netoli Kybartų. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 8 699 37 846.
Galioja iki: 2019-02-03 14:12:19

Parduoda arba išnuomoja komercinės paskirties patalpas Kybartuose. Tel. 8 650 28 933.
Galioja iki: 2019-02-03 14:13:18Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-09-27 06:19

Dalinkitės:  


Pareigūnai teisinosi ir žadėjo taisyti klaidas

Eglė KVIESULAITIENĖ

Vi­suo­me­ni­nės ta­ry­bos po­sė­dy­je šį­kart ne tik iš­klau­sy­tos pa­rei­gū­nų dar­bo ata­skai­tos, bet ir iš­sa­ky­ta ne­ma­žai prie­kaiš­tų po­li­ci­jai.Nu­si­kal­ti­mų dau­gė­ja

Jau ke­le­rius me­tus į po­sė­džius be­si­ren­kan­ti Vi­suo­me­ni­nė ta­ry­ba prie ra­jo­no Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to tei­kia pa­siū­ly­mus, kaip efek­ty­vin­ti po­li­ci­jos dar­bą. Pa­rei­gū­nai ta­ry­bos na­rius, tarp ku­rių yra vers­li­nin­kų, po­li­ti­kų, se­niū­nų, jau­ni­mo įstai­gų at­sto­vų ir kt., pir­miau­sia su­pa­žin­di­no su sa­vo veik­los re­zul­ta­tais. O pa­sta­rie­ji šie­met liūd­nes­ni nei per­nai. Per 8 šių me­tų mė­ne­sius nu­si­kals­ta­mų vei­kų skai­čius išau­go iki 399 (per­nai bu­vo 393), ta­čiau jų išaiš­ki­na­mu­mo ro­dik­lis pa­ge­rė­jo (nuo 47,3 pro­c. išau­go iki 50,6 pro­c.).

Pa­ly­gin­ti su praė­ju­siais me­tais, la­bai su­ma­žė­jo va­gys­čių iš bu­tų. Ata­skai­tą skai­tęs Vie­šo­sios tvar­kos sky­riaus vir­ši­nin­kas Kęs­tu­tis Žir­nia­vi­čius šio ma­žė­ji­mo prie­žas­ti­mi įvar­di­jo pre­ven­ci­nį dar­bą: su­si­kū­ru­sias sau­gios kai­my­nys­tės gru­pes, bend­ra­vi­mą su bend­ruo­me­nių pir­mi­nin­kais, in­for­ma­ci­jos pa­si­kei­ti­mą su ko­le­go­mis iš ki­tų ra­jo­nų, in­for­ma­ci­ją apie nu­si­kal­ti­mų po­bū­dį per ži­niask­lai­dos prie­mo­nes.

At­li­kus ana­li­zę, ku­rio­je te­ri­to­ri­jo­je pa­dau­gė­jo, pa­vyz­džiui, va­gys­čių ar ki­tų nu­si­kal­ti­mų, pa­rei­gū­nai slap­tai ste­bi tas vie­to­ves, kad ga­lė­tų už­fik­suo­ti įtar­ti­nus as­me­nis. Rei­dų me­tu stab­do­mos trans­por­to prie­mo­nės ir tik­ri­na­mi jo­se esan­čių as­me­nų an­ke­ti­niai duo­me­nys, ba­ga­žas.

Šie­met su­ras­ta ir su­nai­kin­ta 65,66 lit­ro na­mi­nės deg­ti­nės, 430 lit­rų bro­gos, 4 apa­ra­tai na­mi­nei deg­ti­nei ga­min­ti, 16,88 lit­ro al­ko­ho­lio ir jo skie­di­nių, iš­nag­ri­nė­ta dau­giau as­me­nų pa­reiš­ki­mų, pra­šy­mų, skun­dų.Ma­žin­ti šven­čių

Pa­rei­gū­nai prie­kaiš­ta­vo se­niū­nams bei bend­ruo­me­nių šven­čių or­ga­ni­za­to­riams, kad šie nein­for­muo­ja apie jas po­li­ci­jos. Jos darbuotojai tu­ri pa­tys ieš­ko­ti laik­raš­čiuo­se ar skel­bi­mų len­to­se, kur vyks ren­gi­nys, rink­sis žmo­nės ir rei­kės už­tik­rin­ti vie­šą­ją tvar­ką. Pa­rei­gū­nai siū­lė ma­žin­ti šven­ti­nių ren­gi­nių bend­ruo­me­nė­se skai­čių bei trum­pin­ti jų lai­ką bent iki vi­dur­nak­čio. Mat iki pa­ry­čių už­si­tę­sian­čio­se šven­tė­se lie­ka tik gir­čiau­si, o apie kul­tū­rą ar ren­gi­nio idė­ją nė kal­bė­ti ne­ver­ta – vis­ką už­go­žia be­sai­kis al­ko­ho­lio var­to­ji­mas.

Ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės va­do­vų po­li­ci­ja pra­šė Ta­ry­bos po­sė­dy­je pa­tvir­tin­ti tvar­ką, ku­ri įpa­rei­go­tų ren­gi­nių or­ga­ni­za­to­rius de­rin­ti su Sa­vi­val­dy­be, po­li­ci­ja, ki­to­mis at­sa­kin­go­mis ins­ti­tu­ci­jo­mis or­ga­ni­za­ci­nius klau­si­mus.Po­li­ci­ją rems

Išk­lau­sę prie­kaiš­tus dėl šven­čių or­ga­ni­za­vi­mo, Vi­suo­me­ni­nės ta­ry­bos na­riai ir­gi ne­li­ko „sko­lin­gi“ pa­rei­gū­nams. Jie iš­sa­kė prie­kaiš­tų dėl tie­sio­gi­nio pa­rei­gū­nų dar­bo.

Vers­li­nin­kas, ra­jo­no Ta­ry­bos na­rys Pet­ras Ži­lio­nis nu­si­ste­bė­jo nuo­lat ma­tąs pil­ną ko­mi­sa­ria­to kie­mą au­to­mo­bi­lių, ta­čiau su­te­mus, po 21–22 val., gat­vė­se ne­pas­te­bįs nė vie­no pa­tru­lio. Juo­lab jų ne­ma­ty­ti prie ba­rų ar ka­vi­nių, nuo­ša­les­nė­se aikš­te­lė­se, kur bū­riuo­ja­si jau­ni­mas, at­vyks­ta kri­mi­na­li­nę praei­tį tu­rin­čių as­me­nų, įtrau­kian­čių jau­nus žmo­nes į nu­si­kal­ti­mus. Be to, šio­se vie­to­se pla­ti­na­mi nar­ko­ti­kai, o to au­kos – jau­ni žmo­nės. Anot ta­ry­bos na­rių, po­li­ci­ja ge­riau­siai už vi­sus ma­to nu­si­kal­ti­mų pa­sek­mes, ta­čiau ima­si per ma­žai prie­mo­nių, kad už­kirs­tų ke­lią nar­ko­ti­kų pli­ti­mui, nei­gia­mai nu­si­kal­tė­lių įta­kai.

Vie­šo­sios tvar­kos sky­riaus vir­ši­nin­kas ban­dė tei­sin­tis, jog šia link­me dir­ba­ma, ta­čiau trūks­ta re­sur­sų. Sa­vait­ga­liais dir­ba ne­daug pa­rei­gū­nų, o ir tiems pa­tiems už virš­va­lan­džius ten­ka skir­ti lais­va­die­nius, be to, ne pa­slap­tis, kad po­li­ci­jai trūks­ta pi­ni­gų de­ga­lams, ki­toms reik­mėms. Ta­čiau Vi­suo­me­ni­nės ta­ry­bos na­riai to­kių pa­si­tei­si­ni­mų ne­no­rė­jo gir­dė­ti. Jei­gu pa­rei­gū­nai da­bar ne­ras ga­li­my­bių už­kirs­ti ke­lią jau­no­sios kar­tos nu­si­kal­tė­lių ug­dy­mui, vė­liau ne­be­pa­kaks jo­kių re­sur­sų. Ta­ry­bos na­riai pik­ti­no­si ne­ma­tą, kad po­li­ci­ja šia link­me dirb­tų.

Ka­dan­gi po­li­ci­ja tu­ri pa­ra­mos ga­vė­jo sta­tu­są, pa­siū­ly­ta pa­si­ra­šy­ti su ko­mi­sa­ria­tu pa­ra­mos su­tar­tis – pa­rem­ti po­li­ci­ją fi­nan­siš­kai. Su­teik­ti to­kią pa­ra­mą ga­li ne tik vers­li­nin­kai, bet ir se­niū­ni­jos, Sa­vi­val­dy­bė. Vi­suo­me­ni­nės ta­ry­bos na­riai pri­ta­rė šiai idė­jai ir ti­ki­si, kad tai pa­dės la­biau už­tik­rin­ti mū­sų ra­jo­no žmo­nių sau­gu­mą.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Ilgai lauktas mamografas jau pradėjo dirbti
* Pirmine teisine pagalba naudojasi vis daugiau žmonių
* Būsimose miesto poilsio zonose ketinama palikti sveikus ir gražius medžius
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar pažįstate emigrantų, svarstančių grįžti gyventi į Lietuvą?
Taip, ir ne vieną.
Tokių svarstymų negirdėjau.
Aš svarstau galimybę grįžti.
Pažįstu jau ir grįžusiųjų.Kalbos patarimai

„Karilionas“ ar „kariljonas“?
Nė vienas rašybos variantas nelaikytinas klaida.
„Tarptautinių žodžių žodyne“ šis žodis rašomas be j karilionas (pranc. carillon ): 1. tarpusavyje suderintų įv. dydžio varpų komplektas, turintis automatinį skambinimo mechanizmą; kai kurių karilionų varpai mušami rankomis plaktukais; 2. varpų muzika.
Tačiau Kalbos komisijos posėdyje apsvarsčius nutarta, kad tais atvejais, kai originalo formoje i eina po priebalsės ir tariamas jotas, gali būti rašoma raidė j: kariljonas (kaip šampinjonas, paviljonas ).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas