„Santaka“ / Sportas – ir sveikata, ir ligos priežastis

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda pilnai įrengtą, suremontuotą 1 kambario butą su rūsiu Pilviškių g., Vilkaviškyje (2/5 aukštas). Tel. 8 625 50 615.
Galioja iki: 2018-11-15 09:19:44

Vilkaviškyje remontuoja variklius, keičia dirželius, tikrina, šlifuoja variklių galvutes, atlieka lengvųjų automobilių kompiuterinę diagnostiką. Tel. 8 609 79 788.
Galioja iki: 2018-11-16 08:58:32

Parduoda traktoriaus MTZ priekinį varantyjį tiltą (naujai perrinktas), kombainą NIVA, traktorių MTZ-82 (geros būklės), keltuvą prie tratoriaus galo. Tel. 8 682 77 847.
Galioja iki: 2018-11-17 09:05:27

Parduoda garažą Vilkaviškyje, prie ligoninės (geras privažiavimas, yra elektra, ištinkuotas), 250 m² komercinės paskirties patalpas Giedriuose (už geležinkelio pervažos, yra aikštelė automobiliams, geras privažiavimas, vandens baseinas). Tel. 8 687 87 459.
Galioja iki: 2018-11-19 14:00:39Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-09-24 05:29

Dalinkitės:  


Sportas – ir sveikata, ir ligos priežastis

Dau­ge­lis net ne­sua­be­jo­tų po­sa­kio „Spor­tas yra svei­ka­ta“ tei­sin­gu­mu, ta­čiau me­di­kai jį lin­kę tai­sy­ti. Mat spor­tas tei­kia svei­ka­tą tik ta­da, kai tai­ko­mas ati­tin­ka­mas fi­zi­nis krū­vis. Ne­tei­sin­gai at­lik­tos, ne­sai­kin­gos tre­ni­ruo­tės di­di­na trau­mų pa­vo­jų, nei­gia­mai vei­kia žmo­gaus imu­ni­nę sis­te­mą.Vyks­ta po­ky­čiai

Įro­dy­ta, kad spor­tuo­jant or­ga­niz­me vyks­ta hor­mo­ni­niai po­ky­čiai, tu­rin­tys įta­kos stre­si­nėms ir imu­ni­nėms reak­ci­joms. Tai ypač svar­bu vi­ru­si­nių in­fek­ci­jų ir on­ko­lo­gi­nių su­si­rgi­mų pro­fi­lak­ti­kai. Ta­čiau esant la­bai di­de­liam fi­zi­niam krū­viui, pa­vyz­džiui, bė­gant ma­ra­to­ną, šio aki­vaiz­džiai tei­gia­mo po­vei­kio imu­ni­nei sis­te­mai ne­pas­te­bi­ma. Sai­kin­gas spor­ta­vi­mas pa­de­da ne­su­sirg­ti kvė­pa­vi­mo ta­kų in­fek­ci­nė­mis li­go­mis, bet or­ga­niz­mo se­ki­ni­mas di­di­na in­fek­ci­jų pa­vo­jų. Ma­ra­to­no bė­gi­kų ri­zi­ka su­si­rgti kvė­pa­vi­mo ta­kų in­fek­ci­jo­mis pa­di­dė­ja net 7 kar­tus.Fi­zi­nio krū­vio ri­bos

Ju­dė­ji­mas žmo­gaus po­rei­kių ska­lė­je yra ant­ra­sis po gy­vy­bi­nio po­rei­kio kvė­puo­ti. Pir­mykš­čiam žmo­gui pir­miau­sia rei­kė­jo su­si­ras­ti mais­to, jį pa­ruoš­ti, o tik po to val­gy­ti. Tad prieš val­gy­da­mas kiek­vie­nas iš mū­sų tu­rė­tų sa­vęs pa­klaus­ti, ar ju­dė­da­mas už­si­dir­bo mais­to, ar yra jo ver­tas. Tuo­met tu­rė­tu­me ma­žiau svei­ka­tos pro­ble­mų dėl ant­svo­rio ir nu­tu­ki­mo.

Prieš pra­de­dant spor­tuo­ti, bū­ti­na pa­si­tik­rin­ti svei­ka­tą. Jau­ni žmo­nės daž­niau­siai lan­ko­si ae­ro­bi­kos už­siė­mi­muo­se ar tre­ni­ruok­lių sa­lė­se, į ku­rias vi­lio­ja prie­tai­sai pil­vui „plokš­tin­ti“, krū­ti­nės, sėd­me­nų rau­me­nims „kel­ti“. To­kia fi­zi­nio ak­ty­vu­mo for­ma sie­kia­ma at­si­pa­lai­duo­ti nuo įtam­pos, gau­ti ad­re­na­li­no. Bė­da, kad ir vy­res­nio am­žiaus žmo­nės, pri­si­mi­nę jau­nys­tės spor­to įgū­džius, bet re­gu­lia­riai ne­bes­por­tuo­jan­tys, be ap­ši­li­mo azar­tiš­kai žai­džia krep­ši­nį, te­ni­są ar fut­bo­lą. Tai – ri­zi­ka svei­ka­tai.

Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja re­ko­men­duo­ja kas­dien ar bent 5 die­nas per sa­vai­tę vi­du­ti­niu in­ten­sy­vu­mu (kai su­ke­lia­mas kvė­pa­vi­mo pa­daž­nė­ji­mas ir pra­kai­ta­vi­mas) at­lik­ti ke­lias mankš­tas, t. y. per die­ną ge­riau at­lik­ti ke­le­tą trum­pes­nių mankš­tų nei vie­ną il­gą, trun­kan­čią 30–60 min.Mi­tai ir tie­sa

Ne­tie­sa, kad bū­ti fi­ziš­kai ak­ty­viam yra bran­gu, rei­kia daug lai­ko, kad fizinė veikla tin­ka tik jau­niems, o vai­kams jos iš vi­so ne­rei­kia. Tai tik mi­tai.

Fi­zi­ne veik­la už­siim­ti ga­li­ma be­veik bet ku­rio­je vie­to­je ir be įran­gos. Pir­ki­nių, kny­gų, vai­kų ne­šio­ji­mas yra tin­ka­mi pa­pil­do­mi fi­zi­nės veik­los už­siė­mi­mai, kaip ir lai­pio­ji­mas laip­tais, užuo­t kė­lu­sis lif­tu.

Vaikš­čio­ji­mas yra la­biau­siai re­ko­men­duo­ja­mas ir dau­giau­siai pa­pli­tęs pra­ti­mas, ku­ris tik­rai nie­ko ne­kai­nuo­ja.

Už­ten­ka vos 30 mi­nu­čių vi­du­ti­nio in­ten­sy­vu­mo fi­zi­nės veik­los 5 die­nas per sa­vai­tę, kad iš­sau­go­tu­mė­te ir pa­ge­rin­tu­mė­te sa­vo svei­ka­tą. Tai ga­lė­tų bū­ti 10 mi­nu­čių grei­tas pa­si­vaikš­čio­ji­mas tris kar­tus per die­ną ar pan. To­kie pa­pras­ti už­siė­mi­mai, kaip lai­pio­ji­mas laip­tais, va­ži­nė­ji­mas į dar­bą dvi­ra­čiu ar iš­li­pi­mas iš au­to­bu­so ke­lio­mis sto­te­lė­mis anks­čiau, ga­li tap­ti įpras­tos, kas­die­nės veik­los da­li­mi.

Mo­kyk­li­nio am­žiaus vai­kas kiek­vie­ną die­ną tu­rė­tų bent 60 mi­nu­čių skir­ti vi­du­ti­nio ir stip­raus in­ten­sy­vu­mo fi­zi­nei veik­lai, kad aug­tų svei­kas. Svar­bu nuo ma­žens ug­dy­ti svei­kos gy­ven­se­nos įpro­čius. Mat kuo dau­giau lai­ko fi­zi­niam ak­ty­vu­mui ski­ria­ma jau­nys­tė­je, tuo ge­res­nė svei­ka­ta bus vė­les­nia­me am­žiu­je.Svar­biau­sia – „do­zė“

Įro­dy­ta, kad re­gu­lia­ri fi­zi­nė veik­la pa­ge­ri­na bend­rą vy­res­nių žmo­nių būk­lę ir gy­ve­ni­mo ko­ky­bę. Jei jie bū­tų fi­ziš­kai ak­ty­vūs, daug re­čiau sirg­tų dau­gu­ma nein­fek­ci­nių li­gų (šir­dies ir krau­ja­gys­lių su­si­rgi­mai, os­teoart­ri­tas, os­teo­po­ro­zė, hi­per­ten­zi­ja).

Įro­dy­ta, kad fi­zi­nis ak­ty­vu­mas pa­gy­ve­nu­siems žmo­nėms pa­ge­ri­na psi­chi­nę svei­ka­tą, taip pat ma­ži­na dep­re­si­jos, ne­ri­mo iš­si­vys­ty­mo ti­ki­my­bę.

Svar­biau­sia tai, jog fi­zi­nio ak­ty­vu­mo nau­da yra pa­ste­bi­ma net tuo­met, kai re­gu­lia­riai mankš­tin­tis pra­de­da­ma jau esant vy­res­nio am­žiaus.

Sai­kin­gas fi­zi­nis ak­ty­vu­mas dėl re­ge­ne­ruo­jan­čio bei sti­mu­liuo­jan­čio po­vei­kio sta­bi­li­zuo­ja imu­ni­nę sis­te­mą ir yra ge­riau­sia li­gų pro­fi­lak­ti­kos prie­mo­nė. Spor­tas di­di­na pa­si­ti­kė­ji­mą sa­vi­mi, ma­ži­na fo­bi­jas (įvai­rias bai­mes), dėl pa­di­dė­ju­sio en­do­mor­fi­nų iš­si­sky­ri­mo sta­bi­li­zuo­ja psi­chi­ką. Sai­kin­gas fi­zi­nis ak­ty­vu­mas stip­ri­na or­ga­niz­mą bei at­spa­ru­mą stre­sams.

Spor­tui tin­ka Pa­ra­cel­so žo­džiai: „Tik do­zė nu­le­mia, ar spor­tas nė­ra nuo­das.“Si­gi­ta SA­MU­ŠIE­NĖ

Vil­ka­viš­kio li­go­ni­nės

gy­dy­to­ja rea­bi­li­to­lo­gė


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Vilkaviškyje kursis Prekybos, pramonės ir amatų rūmų atstovybė
* Trumpoje gatvėje – ilga nesutarimų gija
* Vis daugiau vilkaviškiečių atranda kalanetikos naudą
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar rūpinatės savo įvaizdžiu socialiniuose tinkluose?
Informaciją skelbiu apgalvotai.
Dėl to visai nesuku galvos.
Neturiu socialinio tinklo paskyros.Kalbos patarimai

Ar taisyklinga „priimti dėmesin (domėn)“?
Ne, nes tai yra nevartotinas vertinys. Ne priimti dėmesin (domėn), o atsižvelgti, turėti galvoje, omenyje.ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas