„Santaka“ / Tarptautinėse žaidynėse vilkaviškiečių medikų žinios įvertintos puikiai

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Atlieka vidaus ir lauko apdailos darbus. Tel. 8 623 56 052.
Galioja iki: 2019-02-23 09:35:01

Parduoda arba išnuomuoja 3 ha žemės Vilkupių kaime. Tel. 8 626 38 767.
Galioja iki: 2019-02-28 08:11:49

Parduoda naudotą 6 stalčių šaldiklį BOSCH, šiaudapjovę („akselinę“) su vienfaziu vokišku varikliu. Tel. 8 670 49 964.
Galioja iki: 2019-02-28 08:12:20

Parduoda 0,74 ha žemės ūkio paskirties sklypą (1 km nuo Vilkaviškio, yra elektra prie kelio, tinka namui statyti), 0,25 ha namų valdą Vilkaviškio miesto ribose ir gretimą 0,14 ha žemės ūkio paskirties sklypą (galima pirkti abu kartu). Tel. 8 680 59 859.
Galioja iki: 2019-03-02 11:48:20

Parduoda hidraules žarnas traktoriui DT-75, paleidimo varikliuką PD-8, UAZ-452 dalis, grėblį-vartytuvą TZK-7, būgninius volus (300 l talpos), 5 m³ cisterną, grūdų sėjamąją SZ-3,6, siją (18 m), elektros variklius (3 kW–20 kW), vartomą 3 vagų plūgą. Tel. 8 643 28 365.
Galioja iki: 2019-03-02 15:11:28

Parduoda 1 t talpos plastikinį konteinerį metaliniame rėme su prailgintu išleidimo čiaupu, 1 t talpos plastikinę talpyklą be rėmo (15 Eur), lengvojo automobilio priekabos ašį (60 Eur), du dyzelinius patalpų šildytuvus (50 Eur už vnt.). Tel. 8 686 98 506.
Galioja iki: 2019-03-03 10:16:02

Parduodu 1 kambario butą su daliniais patogumais J.Basanavičiaus 10, Kybartuose (3000 Eur). Tel. 8 618 23 835.
Galioja iki: 2019-03-03 16:08:06Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-09-24 05:28

Dalinkitės:  


Mū­sų ra­jo­no grei­to­sios pa­gal­bos me­di­kams šie­met žai­dy­nė­se at­sto­va­vo fel­če­rės Vil­ma Balt­ru­šie­nė, Te­re­sė Kas­pa­rai­tie­nė ir vai­ruo­to­jas Gin­tas Ka­za­ke­vi­čius.

Na­ta­li­jos ANI­SI­MA­VI­ČIE­NĖS nuo­tr.


Tarptautinėse žaidynėse vilkaviškiečių medikų žinios įvertintos puikiai

Eglė KVIESULAITIENĖ

Res­pub­li­ki­nė­se Grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos (GMP) žai­dy­nė­se da­ly­va­vę vil­ka­viš­kie­čiai me­di­kai šie­met pa­sie­kė la­bai ge­rų re­zul­ta­tų. Pa­gal su­rink­tų ba­lų skai­čių jie bu­vo ant­ri.Už­duo­tys sun­kė­ja

Jau ke­lin­ti me­tai iš ei­lės į grei­to­sios pa­gal­bos me­di­kų var­žy­bas vyks­tan­ti Vil­ka­viš­kio pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­ro ko­man­da pa­ti­ria ne tik įtam­pos, bet ir sma­gių emo­ci­jų. Mat me­di­kų pro­fe­sio­na­lu­mą tik­ri­nan­čios už­duo­tys kas­met sun­kė­ja, var­žy­bų ly­gis au­ga.

Šie­met į Lie­tu­vos grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos įstai­gų aso­cia­ci­jos or­ga­ni­zuo­tas var­žy­bas Plun­gės ra­jo­ne, prie Pla­te­lių eže­ro, at­vy­ko net 33 ko­man­dos. Tarp jų bu­vo me­di­kai ne tik iš Lie­tu­vos, bet ir iš Lat­vi­jos, Uk­rai­nos, Ka­li­ning­ra­do sri­ties.

Gin­ti sa­vo ko­lek­ty­vo gar­bę vil­ka­viš­kie­čiai pa­ti­kė­jo jau kar­tą to­kio­se var­žy­bo­se da­ly­va­vu­sioms fel­če­rėms Vil­mai Balt­ru­šie­nei ir Te­re­sei Kas­pa­rai­tie­nei bei vai­ruo­to­jui Gin­tui Ka­za­ke­vi­čiui.

Šie­met prieš var­žy­bas me­di­kams bu­vo or­ga­ni­zuo­ti spe­cia­lūs kur­sai Kau­no kri­zių ty­ri­mo cent­re. Jų me­tu vil­ka­viš­kie­čiai iš­mo­ko to, ko gal­būt sa­vo kas­die­ni­nia­me dar­be pa­nau­do­ti ir ne­teks, ta­čiau me­di­kų ži­nios tar­si pa­sie­kė aukš­tes­nį ly­gį.Ins­ce­ni­za­vo ka­tast­ro­fą

Pa­čią pir­mą nak­tį, vos spė­ję įsi­kur­ti Pap­la­te­lės kai­me, me­di­kai ga­vo pir­mą­ją žai­dy­nių už­duo­tį: te­ko sku­biai vyk­ti į imi­tuo­tą au­to­bu­so ava­ri­ją – gel­bė­ti vi­du­ry miš­ko ap­vir­tu­sia­me au­to­bu­se su­si­ža­lo­ju­sių 50 ke­lei­vių. Į ta­ria­mos ne­lai­mės vie­tą iš­kart vy­ko 16 grei­to­sios pa­gal­bos me­di­kų ko­man­dų.

Ste­bė­to­ja var­žy­bo­se bu­vu­si Vil­ka­viš­kio PSPC Grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos sky­riaus va­do­vė Na­ta­li­ja Ani­si­ma­vi­čie­nė pa­sa­ko­jo, kad su to­kia si­tua­ci­ja fel­če­riai ga­li su­si­dur­ti ir dar­be. Tad vi­si pui­kiai ži­no, jog įvy­kus ka­tast­ro­fai, kur yra dau­gy­bė nu­ken­tė­ju­sių­jų, svar­biau­sia – dar­bo pa­si­da­li­ji­mas. Į ne­lai­mės vie­tą at­vy­kęs pir­ma­sis eki­pa­žas tu­ri va­do­vau­ti pa­gal­bą tei­kian­tiems me­di­kams, rū­šiuo­ti nu­ken­tė­ju­siuo­sius.

Nors grei­to­sios pa­gal­bos me­di­kų kas­die­ny­bės neiš­ma­nan­tiems žmo­nėms at­ro­dy­tų, kad ter­mi­nas „rū­šiuo­ti“ skam­ba bai­siai, vis dėl­to ma­si­nių su­ža­lo­ji­mų me­tu la­bai svar­bu su­rū­šiuo­ti nu­ken­tė­ju­siuo­sius: kam pir­miau­sia rei­kia teik­ti pa­gal­bą, kie­no su­ža­lo­ji­mai ne to­kie pa­vo­jin­gi ir žmonės pagalbos ga­li pa­lauk­ti, o kam me­di­kai pa­dė­ti ne­be­ga­li. Ap­link skli­do de­jo­nės, telk­šo­jo dirb­ti­nio krau­jo ba­los, pri­spaus­ti au­to­bu­so de­ta­lių gu­lė­jo „la­vo­nai“... Vi­są šią si­tua­ci­ją pui­kiai ins­ce­ni­za­vo nu­gri­muo­ti stu­den­tai ak­to­riai. Kiek­vie­nas iš jų ži­no­jo sa­vo vaid­me­nį – ta­ria­mą su­ža­lo­ji­mą ir simp­to­mus. Me­di­kai pa­gal „nu­ken­tė­ju­sių­jų“ nu­si­skun­di­mus tu­rė­jo tiks­liai nu­sta­ty­ti su­ža­lo­ji­mo po­bū­dį ir su­teik­ti tin­ka­mą pa­gal­bą.At­si­li­ko mi­ni­ma­liai

Per ant­rą­ją, jau in­di­vi­dua­lią, už­duo­tį grei­to­sios pa­gal­bos me­di­kams te­ko pa­gal­bą su­teik­ti ta­ria­mai gim­dy­vei. Kai­mo tu­riz­mo so­dy­bo­je mo­te­riai ne­ti­kė­tai pra­si­dė­jo komp­li­kuo­tas gim­dy­mas, o ša­lia bu­vęs jos „vy­ras“ kė­lė pa­ni­ką ir truk­dė me­di­kams dirb­ti. Šio­je už­duo­ty­je vil­ka­viš­kie­čiai su­rin­ko mak­si­ma­lų ba­lų skai­čių.

Pui­kiai pa­vy­ko ir ki­tos už­duo­tys: gai­vin­ti sken­duo­lį, bi­čių su­gel­tą ir ana­fi­lak­si­nio šo­ko iš­tik­tą vai­ką, su­teik­ti psi­cho­lo­gi­nę pa­gal­bą no­rin­čiai nu­si­žu­dy­ti mo­te­riai. Vai­ruo­to­jams bu­vo skir­tos at­ski­ros iš­tver­mės rung­tys. Žai­dy­nių me­tu ko­man­dų dar­bą, va­do­vau­da­mie­si stan­dar­ti­zuo­tais, tarp­tau­ti­niu ly­giu pri­pa­žin­tais pa­gal­bos tei­ki­mo al­go­rit­mais, ver­ti­no tei­sė­jai – Kri­zių ty­ri­mo cent­ro inst­ruk­to­riai.

Pir­mos vie­tos lai­mė­to­ja IV Lie­tu­vos grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos žai­dy­nė­se bu­vo pri­pa­žin­ta Kau­no pa­ra­me­di­kų gru­pė, su­rin­ku­si mak­si­ma­lų 97 ba­lų skai­čių. Ki­tais me­tais ji at­sto­vaus Lie­tu­vai tarp­tau­ti­nė­se GMP var­žy­bo­se.

Nors li­ku­sių ko­man­dų re­zul­ta­tai vie­to­mis su­skirs­ty­ti ne­bu­vo, vil­ka­viš­kie­čiai ga­li di­džiuo­tis. Jie su­rin­ko 96 ba­lus, tai­gi nuo nu­ga­lė­to­jų at­si­li­ko tik vie­nu taš­ku.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Aptariant miesto sodo projektą neapsieita be priekaištų
* Išmokę spausti aliejų žyniškiai ūkininkai pasijuto savose rogėse
* Seniai išnykusi liga grasina sugrįžti
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Kurios partijos, komiteto kandidatus rinktumėte į Savivaldybės tarybą?
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos
Visuomeninio rinkimų komiteto „Naujas startas“
Lietuvos socialdemokratų partijos
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų
Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio
Darbo partijosKalbos patarimai

Ar vartotinas žodis „gazonas“?
Gazonas vertinamas kaip vengtina vartoti svetimybė. Teikiami šio žodžio pakaitai veja, dekoratyvinė pievelė.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas