„Santaka“ / Girtauti viešose vietose kaimuose įprasta

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda 1 t talpos konteinerį metaliniame rėme su išleidimo čiaupu ir jo prailginimu (45 Eur), tokį pat konteinerį be metalinio rėmo (15 Eur). Tinka vandeniui ar kurui laikyti. Gali atvežti. Tel.: 8 686 98 506, 8 686 98 503.
Galioja iki: 2018-09-29 09:19:34

Brangiai išsinuomotų žemės ūkio paskirties žemės. Tel. 8 624 12 402.
Galioja iki: 2018-09-30 10:57:07Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-09-22 22:15

Dalinkitės:  


Pa­vė­si­nė­je prie par­duo­tu­vės tą­dien alų gurkš­no­jo vie­nin­te­lis kark­li­niš­kis, ku­ris įspė­tas pa­rei­gū­no Ar­tū­ro Tre­čio­ko iš­kart pa­si­ša­li­no.

Romo ČĖPLOS nuotr.


Girtauti viešose vietose kaimuose įprasta

Eglė KVIESULAITIENĖ

Ga­li­ma drą­siai teig­ti, kad įsta­ty­mo, drau­džian­čio al­ko­ho­lį var­to­ti vie­šo­je vie­to­je, dau­ge­lis pi­lie­čių ne­pai­so. Juk be­veik kiek­vie­nas kai­mas tu­ri skve­re­lį, pa­vė­si­nę ar suo­le­lį, kur su bu­te­liais pri­sė­da vie­ti­niai gir­tuok­lė­liai.Ge­ria pa­vė­si­nė­je

Į re­dak­ci­ją pa­skam­bi­nu­si Kark­li­nių kai­mo (Ke­tur­va­la­kių sen.) gy­ven­to­ja skun­dė­si, kad prie par­duo­tu­vės esan­čio­je pa­vė­si­nė­je nuo­lat gir­tau­ja­ma.

– Su­si­ren­ka nuo pat ry­to, pri­si­per­ka pi­gaus vy­no, alaus „bam­ba­lių“ ir lė­bau­ja. Juk tai vie­ša vie­ta, to­dėl ger­ti ne­ga­li­ma, – pik­ti­no­si pri­si­sta­ty­ti ne­no­rė­ju­si mo­te­ris. – Ši­tą vie­tą ap­lin­ki­niai „bir­ža“ va­di­na, nes ren­ka­si čia vi­so­kio plau­ko „pi­jo­kai“. O pro ša­lį juk vai­kai ei­na į par­duo­tu­vę, ma­to, kas vyks­ta, pri­si­klau­so vi­so­kiau­sių ne­pa­do­rių kal­bų. Ga­lė­tų bent po­li­ci­ja pa­si­do­mė­ti ar par­duo­tu­vės sa­vi­nin­kė pa­ti pa­si­rū­pin­ti.

Ga­vę sig­na­lą apie gir­tuok­lys­tes vie­šo­je vie­to­je, iš­kart iš­vy­ko­me į Kark­li­nius. Drau­ge vy­ko ir Vie­šo­sios tvar­kos sky­riaus Pre­ven­ci­jos po­sky­rio ty­rė­jas Ar­tū­ras Tre­čio­kas.

Nu­vy­kę į Kark­li­nius ti­kė­jo­mės iš­vys­ti šur­mu­liuo­jan­čią nuo gir­tų vy­rų kal­bų pa­vė­si­nę ir be­si­pik­ti­nan­čių mo­te­rų bū­rį ap­lin­kui. Ta­čiau pa­vė­si­nė­je prie par­duo­tu­vės sė­dė­jo vie­nin­te­lis se­ne­liu­kas, tie­sa, su alaus bu­te­liu ran­ko­se. Sud­raus­min­tas pa­rei­gū­no, jis ža­dė­jo tuo­jau pat pa­si­ša­lin­ti ir dau­giau vie­šo­sios tvar­kos ne­drums­ti.

Ta­čiau pa­vė­si­nės pa­sta­lė­je sto­vė­jo daug ką „sa­kan­tis“ ki­bi­ras su tuš­čiais pi­gaus spi­ri­tuo­to vy­no bu­te­liais.Vien nuo jų pa­va­di­ni­mų – „Šo­kas“, „Upokš­nis“, „Vėt­ra“, „Mo­ni­ku­tės va­sa­ra“, „Pa­gi­rių“ ir kt. – ga­lė­tų su­si­suk­ti gal­va.

Alų gurkš­no­jęs se­no­lis tvir­ti­no, kad jis į pa­vė­si­nę prie par­duo­tu­vės už­su­kan­tis jau daug me­tų, bet nie­ko ne­pik­ti­nan­tis – tie­siog iš­ge­rian­tis, pa­si­šne­kan­tis su vy­rais, ir tiek.Vy­rai ne­klau­so

Par­duo­tu­vės, ša­lia ku­rios įsi­kū­ru­si ne­lem­to­ji pa­vė­si­nė, sa­vi­nin­kė Si­gi­ta Ur­bai­tie­nė ap­gai­les­ta­vo, kad jos val­do­se esan­tis sta­ti­nys ke­lia tiek emo­ci­jų.

– Pri­pa­žįs­tu, čia daž­nai pil­na vy­rų, – ne­nei­gė sa­vi­nin­kė. – Bet net neį­si­vaiz­duo­ju, kaip man juos iš­vai­ky­ti. Mums pa­čioms su par­da­vė­ja ne­ma­lo­nu nuo­lat rink­ti nuo­rū­kas, pra­šy­ti, kad jie ne­šiukš­lin­tų. Bet ką jiems pa­da­ry­si?..

S. Ur­bai­tie­nė pa­sa­ko­jo, kad pa­vė­si­nė prie par­duo­tu­vės sto­vi nuo neat­me­na­mų lai­kų – dar nuo ta­da, kai par­duo­tu­vė bu­vo val­diš­ka. Vi­suo­met jo­je mėg­da­vo pri­sės­ti kai­mo vy­rai, pa­si­šne­ku­čiuo­ti, iš­lenk­ti bu­te­lį ki­tą alaus. To­dėl se­nų tra­di­ci­jų taip grei­tai iš­gy­ven­din­ti ne­pa­vyks­ta. Sa­vi­nin­kė sa­kė ži­nan­ti, jog ši pa­vė­si­nė se­niai vie­ti­nių pra­min­ta „bir­ža“. Pa­gal­bi­nių dar­bi­nin­kų pri­trū­kę ūki­nin­kai ar ki­ti spe­cia­lis­tai at­va­žiuo­da­vo prie jos ieš­ko­ti pi­gios dar­bo jė­gos. Ta­čiau užė­jus kri­zei į pa­vė­si­nę ne­beuž­su­ka nei sam­dan­tie­ji, nei no­rin­tie­ji par­si­sam­dy­ti.

Pa­rei­gū­nas sa­vi­nin­kei pa­ta­rė prie įė­ji­mo į pa­vė­si­nę tie­siog pa­ka­bin­ti už­ra­šą, jog vie­šo­je vie­to­je al­ko­ho­li­nius gė­ri­mus var­to­ti drau­džia­ma, ar­ba tie­siog už­kal­ti, kad niekas čia neįeitų. Nep­ro­šal bū­tų daž­niau pa­kvies­ti ir po­li­ci­jos pa­rei­gū­nus. Ke­li griež­tes­ni po­kal­biai ar net skir­tos bau­dos, ko ge­ro, su­veik­tų efek­ty­viai.

Ta­čiau S. Ur­bai­tie­nė tik mo­jo ran­ka. Šei­mi­nin­kė ne­ti­kė­jo, kad už­ra­šai su­draus­min­tų kai­mo vy­rus. O ir už­kal­tas įė­ji­mas neil­gai jiems truk­dy­tų – iš­lauž­tų. Juo­lab kad ir po­li­ci­ja ne­pri­va­ži­nės kiek­vie­no gir­tuok­lio vai­ky­ti.

Par­duo­tu­vės sa­vi­nin­kė ste­bė­jo­si, jog iki šiol dėl pa­vė­si­nės jai nie­kas pre­ten­zi­jų ne­reiš­kė. Nors šiaip kai­me žmo­nės – ne­la­bai pa­kan­tūs: tai jiems truk­do per šal­čius par­duo­tu­vė­je su­si­ren­kan­tis jau­ni­mas, tai pre­kės už­kliū­va. Bet jei­gu jau ky­la ne­pa­si­ten­ki­ni­mas, šei­mi­nin­kė sa­kė ma­tan­ti tik vie­nin­te­lę išei­tį – nu­griau­ti pa­vė­si­nę.Eg­zis­tuo­ja vi­sur

Ke­tur­va­la­kių se­niū­nas Gin­tau­tas Urb­šys sa­kė taip pat ži­nan­tis Kark­li­nių pa­vė­si­nę, pro ku­rią pra­va­žiuo­ja be­ne kas­dien. Bet į se­niū­ni­ją dar nie­kas nie­ka­da ne­si­krei­pė ir ne­si­skun­dė dėl šio sta­ti­nio ar jo pa­skir­ties. Neužk­liu­vo ji ir pa­čiam G. Urb­šiui.

– Sup­ran­tu, kad gir­tau­ti vie­šo­je vie­to­je drau­džia įsta­ty­mas, ta­čiau nė­ra kai­mo, kur vy­rai ne­tu­rė­tų pa­mėg­tos vie­tos su­si­bur­ti, – svars­tė G. Urb­šys. – Vie­nur ant laip­tų su­sė­da su alaus bu­te­liais ran­ko­se, ki­tur – ant suo­liu­kų ar prie dau­gia­bu­čių bū­riuo­ja­si. Pa­vė­si­nė prie par­duo­tu­vės, ma­no ma­ny­mu, ne­tgi at­kam­pes­nė vie­ta, ma­žiau vie­ša ir ma­to­ma praei­viams. Žmo­nėms, ma­tyt, bū­ti­na kaž­kur rink­tis. Ge­riau­sia bū­tų, jog kai­me veik­tų ko­kia užei­ga, kur vy­rai ga­lė­tų su­sės­ti ir ne­truk­dy­tų praei­viams. Bet kaž­ka­da Ke­tur­va­la­kiuo­se bu­vu­si alu­dė taip ir ne­pa­jė­gė iš­si­lai­ky­ti.

Be­lie­ka pri­pa­žin­ti, kad kai­muo­se gė­ri­mas vie­šo­se vie­to­se yra kas­die­ny­bė. Juk ne­tgi or­ga­ni­zuo­ja­mos bend­ruo­me­nių šven­tės daž­niau­siai vyks­ta ne pri­va­čio­se erd­vė­se, o vie­šo­se vie­to­se. O vie­šą­ją tvar­ką sau­go­ti pa­kvies­ti po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai jau­čia­si dvip­ras­miš­kai ir ne­jau­kiai, mat pri­vers­ti ste­bė­ti, kaip aki­vaiz­džiai pa­žei­di­nė­ja­mi įsta­ty­mai.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Remonto darbai miesto centre greitai nesibaigs
* Vištytyje viešėjo užsienio šalių diplomatai
* Būsima dizainerė įkvėpimo semiasi Islandijoje
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar kada nors esate nukentėjęs nuo vagių?
Taip, patyriau didelių nuostolių.
Niekada su vagystėmis nesusidūriau.
Nukentėjau nežymiai.
Esu apsidraudęs, todėl jaučiuosi saugiau.Kalbos patarimai

Ar galima „dirbti pareigose“?
Daiktavardis pareigos žymi darbo ar tarnybos vietoje turimą statusą, bet ne pačią vietą, todėl vietininkas pareigose nevartotinas, pvz.: Jis dirba direktoriaus pareigose (taisoma yra direktorius, dirba direktoriumi, eina direktoriaus pareigas).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas