„Santaka“ / Įvykiai

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda ekologiškai užaugintą mėsinę kiaulę (apie 200 kg svorio, 1,70 Eur už kg). Tel. 8 670 98 550.
Galioja iki: 2019-02-21 13:54:29

Atlieka vidaus ir lauko apdailos darbus. Tel. 8 623 56 052.
Galioja iki: 2019-02-23 09:35:01

Parduoda arba išnuomuoja 3 ha žemės Vilkupių kaime. Tel. 8 626 38 767.
Galioja iki: 2019-02-28 08:11:49

Parduoda naudotą 6 stalčių šaldiklį BOSCH, šiaudapjovę („akselinę“) su vienfaziu vokišku varikliu. Tel. 8 670 49 964.
Galioja iki: 2019-02-28 08:12:20Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-09-20 06:06

Dalinkitės:  


Įvykiai

Eglė KVIESULAITIENĖ

Atėmė kortelę

Tre­čia­die­nį Pi­liū­nų kai­me (Pil­viš­kių sen.) api­plėš­tas žmo­gus.

Apie nu­si­kal­ti­mą Pi­liū­nų kai­me pa­rei­gū­nai su­ži­no­jo ket­vir­ta­die­nio ry­tą iš me­di­kų, į ku­riuos krei­pė­si su­ža­lo­tas K. R. 52-ejų vy­rui bu­vo pra­kirs­ta gal­va. Pa­rei­gū­nams pi­liū­niš­kis pa­pa­sa­ko­jo, kad iš va­ka­ro į jo na­mus įsi­bro­vė pa­žįs­ta­mas R. J. ir pa­gro­bė ban­ko mo­kė­ji­mo kor­te­lę. Įrė­męs į krū­ti­nę pei­lį ir me­ta­li­niu įran­kiu tren­kęs į vei­dą, plė­ši­kas rei­ka­la­vo pa­sa­ky­ti kor­te­lės PIN ko­dą, kad ga­lė­tų pa­siim­ti pi­ni­gus.

R. J. ne­tru­kus bu­vo su­lai­ky­tas. Pen­kis kar­tus teis­tas, nuo­la­ti­nės gy­ve­na­mo­sios vie­tos ne­tu­rin­tis pen­kias­de­šimt­me­tis prieš ku­rį lai­ką bu­vo ap­si­gy­ve­nęs pas K. R., to­dėl pui­kiai ži­no­jo, ko­kią die­ną į šio kor­te­lę per­ve­da­ma pa­šal­pa. Ta­čiau prieš ke­lias sa­vai­tes šei­mi­nin­kas iš­gu­jo R. J. iš na­mų. Tad šis pa­šal­pų mo­kė­ji­mo die­ną su­grį­žo api­plėš­ti sa­vo ge­ra­da­rio.Iš­bė­go į ke­lią

Šeš­ta­die­nį Pil­viš­kiuo­se įvy­ku­sio­je ava­ri­jo­je sun­kiai su­ža­lo­tas ma­ža­me­tis.

Apie 12.30 val. Pil­viš­kiuo­se, S. Da­riaus ir S. Gi­rė­no gat­vė­je, nuo­sa­vu au­to­mo­bi­liu „VW Pas­sat“ va­žia­vu­si Pil­viš­kių se­niū­ni­jos gy­ven­to­ja J. N. kliu­dė stai­ga į va­žiuo­ja­mą­ją ke­lio da­lį įbė­gu­sį ket­ve­rių me­tu­kų D. K. Į sve­čius iš Ma­ri­jam­po­lės pas gi­mi­nai­čius at­va­žia­vęs vai­kas pa­ty­rė sun­kią gal­vos sme­ge­nų trau­mą. Jis iš­vež­tas gy­dy­ti į Kau­no me­di­ci­nos uni­ver­si­te­to kli­ni­kų Vai­kų rea­ni­ma­ci­jos sky­rių.

Po­li­ci­ja pra­šo žmo­nių, ma­čiu­sių mi­nė­tą eis­mo įvy­kį, pa­skam­bin­ti tel. 02 ar­ba 112.Su­si­dū­rė­

Penk­ta­die­nį Vil­ka­viš­ky­je įvy­ku­sio­je ava­ri­jo­je nu­ken­tė­jo mo­to­cik­li­nin­kas.

Apie 14.30 val. S. Dau­kan­to ir Ka­pų gat­vių san­kry­žo­je su­si­dū­rė au­to­mo­bi­lis „Maz­da 6“ ir mo­to­cik­las „Hon­da CB 900“. Ava­ri­jos me­tu nu­ken­tė­jo 24-erių mo­to­cik­li­nin­kas E. P. Jam su­ža­lo­ta ko­ja. Vai­ki­nas gy­do­mas Vil­ka­viš­kio li­go­ni­nės Chi­rur­gi­jos ir trau­ma­to­lo­gi­jos-or­to­pe­di­jos sky­riu­je.Ar­do sta­ti­nius

Penk­ta­die­nį Ada­ma­ri­nos kai­me (Gi­žų sen.) pa­vog­tas šu­li­nys, o Ky­bar­tuo­se – grin­dys.

Į so­dy­bą Ada­ma­ri­nos kai­me sa­vait­ga­liui at­vy­kę S. S. bu­vo ne­ma­lo­niai nu­ste­bin­tas. Nuo kie­me esan­čio šu­li­nio bu­vo din­gęs rąs­ti­nis dang­tis su čer­pi­nės dan­gos sto­ge­liu. Šei­mi­nin­kas nuo­sto­lį įver­ti­no 1500 li­tų. Ky­bar­tų se­niū­ni­jos dar­buo­to­jai po­li­ci­jai pra­ne­šė apie nu­nio­ko­tą so­cia­li­nį būs­tą, pri­klau­san­tį ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bei. Kai­my­nė pa­ste­bė­jo, kad iš gre­ta esan­čio bu­to, ku­ria­me tuo me­tu nie­kas ne­gy­ve­no, din­go grin­dys, iš­griau­ta kros­nis ir net sie­nos.Din­go ark­lys

Sek­ma­die­nį Vir­ba­lio Mies­to Lau­kų kai­me din­go ark­lys.

Ry­te atė­jęs į ga­nyk­lą G. K. ne­be­ra­do ten be­si­ga­niu­sios ku­me­lės. G. K. pa­tir­tą nuo­sto­lį įver­ti­no 3500 li­tų.Už­si­de­gė fer­ma

Penk­ta­die­nį, po 17 val., ug­nia­ge­siams pra­neš­ta apie Pa­rau­sių kai­me (Ke­tur­va­la­kių sen.) de­gan­tį pa­sta­tą.

Už­si­lieps­no­jo ap­leis­ta, ne­nau­do­ja­ma gy­vu­lių fer­ma.

At­vy­kus pir­mai ug­nia­ge­sių au­to­cis­ter­nai, iš po pa­sto­gės ver­žė­si dū­mai.

Gais­ras bu­vo grei­tai už­ge­sin­tas. Jo me­tu su­de­gė apie 4 m2 sto­go ir pa­sto­gė­je su­krau­ti se­ni šiau­dai.

Pa­rei­gū­nų tei­gi­mu, gais­rą mū­ri­nė­je fer­mo­je su­kė­lė žai­bo iš­kro­va. Žai­bo­lai­dis šia­me pa­sta­te įreng­tas, bet jis bu­vo tech­niš­kai ne­tvar­kin­gas. Tai – dar pa­vo­jin­ges­nė si­tua­ci­ja nei jo­kios žai­bo­sau­gos ne­bu­vi­mas.Įst­ri­go ko­ja

Praė­ju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je ug­nia­ge­siams te­ko gel­bė­ti me­ta­li­nė­se konst­ruk­ci­jo­se įstri­gu­sį vai­ką.

Penk­ta­die­nį po pie­tų Vil­ka­viš­kio prieš­gais­ri­nei gel­bė­ji­mo tar­ny­bai pra­neš­ta, jog ne­lai­mė iš­ti­ko S. Nė­ries gat­vė­je, mies­to sta­dio­no tri­bū­no­se, žai­du­sį vai­ką. Tarp me­di­nių konst­ruk­ci­jų įstri­go de­vyn­me­čio ber­niu­ko ko­ja.

At­vy­kę gel­bė­to­jai lauž­tu­vu pra­plė­tė tri­bū­nos konst­ruk­ci­jas ir ma­ža­me­čio ko­ja bu­vo iš­lais­vin­ta.Ras­tas upė­je

Šeš­ta­die­nį Šir­vin­tos upe­ly­je ras­tas nu­sken­dęs žmo­gus.

Po­li­ci­ja dar aiš­ki­na­si neįp­ras­tas 65-erių A. V. žū­ties ap­lin­ky­bes. Pir­mi­niais duo­me­nis, pa­gy­ve­nęs vil­ka­viš­kie­tis su ju­dė­ji­mo pro­ble­mų tu­rin­čia žmo­na au­to­mo­bi­liu nu­vy­ko į Ku­me­čių II kai­mą (Šei­me­nos sen.), prie Šir­vin­tos.

Ar pa­gy­ve­nęs vy­ras to­kiu oru ke­ti­no mau­dy­tis upė­je, sun­ku pa­sa­ky­ti.

Ta­čiau dra­bu­žius jis nu­si­ren­gė ir tvar­kin­gai pa­si­dė­jo ant kran­to.

Vi­są va­ka­rą su­grįž­tan­čio vy­ro au­to­mo­bi­ly­je lau­ku­si mo­te­ris ne­ri­ma­vo. Tik ry­te pra­dė­ta ieš­ko­ti din­gu­sio A. V.

Jo kū­nas ras­tas upe­ly­je, kiek to­lė­liau nuo tos vie­tos, kur vy­ras nu­si­ren­gė. A. V. mir­ties prie­žas­tį nu­sta­tys eks­per­tai.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Darbus ir dainas skyrė Lietuvai
* Pakeitęs pavardę praeities neištrinsi
* Vištyčio gyventojų sodyboje kas rytą pusryčiauja voverės
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Už kurį kandidatą į merus balsuotumėte?
Sauleną Aželską
Žilviną Gelgotą
Valentiną Gražulį
Algirdą NeiberkąKalbos patarimai

Ar vartotinas junginys „bendrai paėmus“?
Ne, prieveiksmis „bendrai“ nevartotinas kaip apibendrinamasis žodis, vartotina apskritai paėmus. Pvz.: Bendrai (= Apskritai ) paėmus, rezultatai buvo neblogi.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas