„Santaka“ / Europos judrioji savaitė atkeliavo ir į Vilkaviškį

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda 15 a namų valdos sklypą su senais pastatais Serdokų kaime. Tel. 8 672 44 775.
Galioja iki: 2019-03-22 10:39:34

Pirktų arba išsinuomotų 2–3 kambarių butą Vilkaviškyje (pirmame ar antrame aukšte). Tel. 8 612 21 966.
Galioja iki: 2019-03-23 15:03:51

Nauja modernia technika remontuoja drenažą, valo senas drenažo sistemas praplovimo būdu, įrengia naują drenažą, valo griovius, kasa tvenkinius, įrengia statybos aikšteles. Tel. 8 686 36 499.
Galioja iki: 2019-03-24 08:57:32

Parduoda dvivagę bulviasodę, vienvagę transporterinę bulviakasę, bulvių kauptuką su virbalinėmis akėčiomis, nebrangiai – miegamojo komplektą (7 dalių), sekciją, 2 senovines lovas, senovinę spintą. Tel. 8 687 46 306.
Galioja iki: 2019-03-25 10:47:40

Parduoda 1 kambario butą Vilniaus g. 8, Vilkaviškyje . Namas renovuotas, kaimynai ramūs ir tvarkingi, maži mokesčiai. Tel. 8 654 25 407.
Galioja iki: 2019-03-28 08:20:53

Parduoda šiaudapjovę („akselinę“) su vien-faziu vokišku varikliu, 4 vasarines padangas 185/70 R14. Tel. 8 670 49 964.
Galioja iki: 2019-03-28 14:17:35

Parduoda 3 kambarių butą Lauko g., Vilkaviškyje (V a.), garažą prie Vilkaviškio ligoninės. Tel. 8 606 04 963.
Galioja iki: 2019-03-29 16:14:49Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-09-17 05:49

Dalinkitės:  


Po ak­ci­jos „Mies­te be sa­vo au­to­mo­bi­lio!“ ati­da­ry­mo til­tas per Šei­me­nos upe­lį bu­vo pa­puoš­tas vai­kų pie­ši­niais.

Romo ČĖPLOS nuotr.


Europos judrioji savaitė atkeliavo ir į Vilkaviškį

Ket­vir­ta­die­nį Vil­ka­viš­ky­je, Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus aikš­tė­je, įvy­ko Eu­ro­pos jud­rio­sios sa­vai­tės ak­ci­jos „Mies­te be sa­vo au­to­mo­bi­lio!“ bei vai­kų pie­ši­nių pa­ro­dos „Ke­liauk su­ma­niau, gy­venk svei­kiau!“ ati­da­ry­mas.

Jud­rio­sios sa­vai­tės me­tu, iki atei­nan­čio tre­čia­die­nio, Vil­ka­viš­ky­je vyks ren­gi­niai, ku­riais sie­kia­ma at­kreip­ti vi­suo­me­nės dė­me­sį į nei­gia­mą trans­por­to po­vei­kį ap­lin­kai bei žmo­nių svei­ka­tai. Šią ak­ci­ją kar­tu su Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja or­ga­ni­zuo­ja ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bė. Eu­ro­po­je to­kie ren­gi­niai vyks­ta jau dvy­li­ka me­tų, Lie­tu­vo­je – de­šimt, o Vil­ka­viš­ky­je – tai pir­mo­ji to­kio po­bū­džio ak­ci­ja.

Už jud­rio­sios sa­vai­tės ren­gi­nius at­sa­kin­ga So­cia­li­nės pa­ra­mos ir svei­ka­tos prie­žiū­ros sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Dže­ni­ta Sa­ba­šins­kie­nė tei­gė, kad šios ak­ci­jos tiks­las yra ska­tin­ti gy­ven­to­jus pri­si­dė­ti prie šva­rios ap­lin­kos iš­sau­go­ji­mo, kuo ma­žiau nau­do­tis au­to­mo­bi­liais, dau­giau ju­dė­ti pės­čio­mis, dvi­ra­čiais ar ki­to­mis ap­lin­ką tau­so­jan­čio­mis trans­por­to prie­mo­nė­mis. „Vil­ka­viš­kis juk toks ma­žas mies­te­lis – čia vis­ką ga­li­ma pa­siek­ti ir be ma­ši­nos. Vaikš­tant ar va­žiuo­jant dvi­ra­čiu iš­ven­gia­ma ne tik kamš­čių, bet ir ge­ri­na­ma svei­ka­ta“, – ti­ki­no D. Sa­ba­šins­kie­nė. Ji tvir­ti­no, jog pa­ti į dar­bą jau la­bai se­niai vaikš­to tik pės­čio­mis, o į au­to­mo­bi­lį sė­da­si tik esant ne­pa­lan­kiam orui.

Jud­rio­sios sa­vai­tės ren­gi­niais sie­kia­ma, jog ne tik suau­gu­sie­ji kuo daž­niau at­si­sa­ky­tų au­to­mo­bi­lių, bet ir ma­žie­ji ra­jo­no gy­ven­to­jai ra­gi­na­mi pro­pa­guo­ti svei­ką gy­ven­se­ną. Ren­gė­jų nuo­mo­ne, nuo ma­žens at­kreip­da­mi dė­me­sį į svei­kes­nį gy­ve­ni­mo bū­dą for­muo­si­me au­gan­čio jau­ni­mo po­žiū­rį į tai. Gal­būt atei­nan­čios kar­tos jau su­pras, kad ir be au­to­mo­bi­lio įma­no­ma gy­ven­ti, o pa­ma­tus tam rei­kia dė­ti anks­ty­vo­je vai­kys­tė­je. Gal vai­kai įkvėps ir sa­vo tė­vus daž­niau ke­liau­ti pės­čio­mis ar va­žiuo­ti dvi­ra­čiu.

Šios gra­žios ini­cia­ty­vos pa­ska­tin­ti mū­sų ra­jo­no mo­ki­niai vi­są sa­vai­tę kū­rė pie­ši­nius, juo­se vaiz­duo­da­mi sa­vo po­žiū­rį į svei­ką gy­ven­se­ną, ap­lin­kos tar­šos ma­ži­ni­mą. Po ak­ci­jos ati­da­ry­mo šie kū­ri­niai pa­puo­šė abu mies­to cent­re esan­čius til­tus per Šei­me­nos upe­lį.

Vie­nas iš ak­ci­jos par­tne­rių – Ša­kių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ro di­rek­to­rius Vik­to­ras Le­be­džins­kas ap­gai­les­ta­vo, jog šia­me mies­te to­kie ren­gi­niai kol kas neor­ga­ni­zuo­ja­mi. „La­bai džiau­giuo­si, kad vil­ka­viš­kie­čiai rū­pi­na­si sa­vo svei­ka­ta ir no­riai sė­da­si ant dvi­ra­čių ar vaikš­to pės­čio­mis. Ti­kiu, jog Eu­ro­pos jud­rio­sios sa­vai­tės ren­gi­niai tu­rės gra­žią atei­tį“, – tei­gė V. Le­be­džins­kas. Jis tvir­ti­no, kad pa­ts la­bai daž­nai lan­ko­si Vil­ka­viš­ky­je, ta­čiau vyk­ti į mū­sų mies­tą su dvi­ra­čiu ne­si­ryž­ta „Per di­de­lis at­stu­mas – neiš­temp­čiau“, – juo­kė­si di­rek­to­rius.

Su­si­rin­ku­siuo­sius į Eu­ro­pos jud­rio­sios sa­vai­tės ati­da­ry­mo ce­re­mo­ni­ją pa­svei­ki­no me­ro pa­va­duo­to­jas Jo­nas Meš­kaus­kas bei po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai ir vai­kų drau­gas šu­niu­kas Am­sius. Vi­si jie lin­kė­jo kuo dau­giau lai­ko pra­leis­ti gam­to­je, va­ži­nė­ti dvi­ra­čiu ir vaikš­čio­ti pės­čio­mis.

Po šven­tės ati­da­ry­mo vi­si no­rin­tie­ji bu­vo pa­kvies­ti pri­si­dė­ti prie ak­ci­jos „Dvi­ra­čiu sa­vo mies­te“. Jos me­tu dvi­ra­ti­nin­kai ke­lia­vo Vil­ka­viš­kio mies­to gat­vė­mis, sig­na­li­zuo­da­mi au­to­mo­bi­lių vai­ruo­to­jams ir taip ra­gin­da­mi pa­gal­vo­ti apie ga­li­my­bę ke­liau­ti be ke­tur­ra­čių trans­por­to prie­mo­nių.

Va­ka­re vil­ka­viš­kie­čiai tu­rė­jo pro­gos Kul­tū­ros cent­re pa­si­mo­ky­ti Tai chi mankš­tos ypa­tu­mų.

Eu­ro­pos jud­rio­sios sa­vai­tės ren­gi­niai Vil­ka­viš­ky­je vyks dar ke­le­tą die­nų. Sek­ma­die­nį, 12 val., vi­si kvie­čia­mi į Tu­riz­mo ir vers­lo in­for­ma­ci­jos cent­rą, kur pa­skai­tą-inst­ruk­ta­žą apie šiau­rie­tiš­ko vaikš­čio­ji­mo su­bti­ly­bes skai­tys vers­li­nin­kas Vy­tau­tas Mau­ra. Ant­ra­die­nį, 9–12 val., aikš­te­lė­je prie „Lu­koil“ de­ga­li­nės bus ma­tuo­ja­ma au­to­mo­bi­lių iš­me­ta­mų­jų du­jų kon­cent­ra­ci­ja. O Eu­ro­pos jud­rią­ją sa­vai­tę už­baigs ren­gi­niai tre­čia­die­nį: ma­žie­ji mies­to gy­ven­to­jai pieš krei­da bei da­žais ant as­fal­to te­ma „Ke­liauk su­ma­niau, gy­venk svei­kiau!“And­rius GRY­GE­LAI­TIS


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Rajono žmonės pasirinko valdžios stabilumą
* Už sudarkytą daugiabučio sieną turės sumokėti Savivaldybė
* Iš „Maisto banko“ reklamos šypsosi vilkaviškietis
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Kaip vertinate Savivaldybės tarybos ir mero rinkimų agitacijos kampanijas?
Buvo įdomiau negu 2015 m.
Vyko korektiška kova.
Perspausta su kritika, kaltinimais.
Rinkimais nesidomėjau.Kalbos patarimai

Klausytis ką ar ko?
Su veiksmažodžiu klausyti(s) galininkas nevartotinas objektui reikšti. Vartotinas kilmininkas klausyti(s) ko, pvz.: Netrukdyk, klausau(si) laidą (taisoma laidos ).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas