„Santaka“ / Teismas atvertė buvusio Seimo nario bylą

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda medų. Gali pristatyti į namus. Tel. 8 620 85 872.
Galioja iki: 2019-01-28 10:50:32

Parduoda OPEL ASTRA CARAVAN (1999 m., 1,7 l, dyzelis, 50 kW, TA iki 2019 m. sausio 31 d., 550 Eur). Tel. 8 653 81 967.
Galioja iki: 2019-01-28 11:12:51

Parduoda VW POLO (2003 m., 1,9 l, dyzelis, TA iki 2020 m. lapkričio mėn.). Tel. 8 694 95 488.
Galioja iki: 2019-01-28 11:14:48

Parduoda prikabinamą namelį-kemperį su baldais, paaugintus įvairaus amžiaus veršelius (telyčaites), mobilųjį telefoną CAT S40, padangas M+S 185 | 65R15 (4 vnt.), rusišką ritininį presą PR-1,6. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2019-01-28 13:09:35Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-09-13 06:28

Dalinkitės:  


Dabar Algirdo Ivanausko (kairėje) kompanija kardinaliai pasikeitė: teisiamųjų suole jis sėdi drauge su teistais, sukčiavimu ir aferomis kaltinamais asmenimis.

Tomo BAURO nuotr.


Teismas atvertė buvusio Seimo nario bylą

Eglė KVIESULAITIENĖ

Suk­čia­vi­mu kal­ti­na­mas bu­vęs vil­ka­viš­kie­tis vers­li­nin­kas ir po­li­ti­kas Al­gir­das Iva­naus­kas jau sė­do į tei­sia­mų­jų suo­lą. Ta­čiau by­lą teks iš­skir­ti į ke­lias at­ski­ras, mat vie­nas iš bu­vu­sio Sei­mo na­rio da­bar­ti­nių sėb­rų pa­spru­ko į už­sie­nį.Va­do­va­vo afe­rai

„San­ta­ko­je“ ra­šė­me, kaip prieš me­tus į afe­rą įsi­vė­lęs A. Iva­naus­kas bu­vo suim­tas nu­si­kal­ti­mo vie­to­je ir mė­ne­siui pa­te­ko už gro­tų. Vė­liau jam pri­tai­ky­ta leng­ves­nė kar­do­mo­ji prie­mo­nė – už pi­ni­gi­nį už­sta­tą jis iki teis­mo bu­vo pa­lik­tas lais­vė­je.

Ne­se­niai Vil­niaus mies­to 2-aja­me apy­lin­kės teis­me pra­dė­ta nag­ri­nė­ti by­la, ku­rio­je bu­vęs Sei­mo na­rys ir ke­tu­ri anks­čiau teis­ti, al­ko­ho­lio ne­ven­gian­tys vy­rai kal­ti­na­mi ne­tei­sė­tu ban­dy­mu par­duo­ti aso­cia­laus vil­nie­čio bu­tą, pa­nau­do­jant ne­tik­rus do­ku­men­tus.

Min­tis par­duo­ti ne­ži­nia kur din­gu­sio jau­no gir­tuok­lio And­re­jaus Se­maš­kos bu­tą pir­miau­sia ki­lo dviem jo su­gė­ro­vams. Ma­tas Mar­cin­ke­vi­čius ir Ma­rius Ra­kaus­kas idė­ja pa­si­da­li­jo su bro­liais Lai­miu ir Re­mi­gi­ju­mi Se­bei­ko­mis. Pa­si­ta­rę vy­rai nu­spren­dė, kad bu­tą rei­kė­tų su­re­mon­tuo­ti ir iš­nuo­mo­ti, o gau­tus pi­ni­gus pa­si­da­ly­ti.

Vie­nas iš sėb­rų, 28 me­tų Lai­mis Se­bei­ka, į in­ter­ne­tą įdė­jo skel­bi­mą, jog par­duo­da­mas bu­tas. Ki­ta­me skel­bi­me nu­ro­dė, kad ieš­ko žmo­gaus, ga­lin­čio pa­dė­ti par­duo­ti bu­tą. Pa­gel­bė­ti pa­si­siū­lė bu­vęs po­li­ti­kas, dar gy­ven­da­mas Vil­ka­viš­ky­je ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to vers­lu už­sii­mi­nė­jęs A. Iva­naus­kas. Jis ir ėmė va­do­vau­ti afe­rai, ku­rios me­tu bu­vo pla­nuo­ja­ma ne­tei­sė­tai par­duo­ti sve­ti­mą bu­tą.Ža­dė­jo pi­ni­gų

„Se­niu“ afe­ris­tų kom­pa­ni­jos va­di­na­mas bu­vęs Sei­mo na­rys sa­vo „Au­di A8“ au­to­mo­bi­liu bro­lius Se­bei­kas nu­ve­žė į Aly­tų, kur su bu­te ras­tais tik­ro­jo sa­vi­nin­ko do­ku­men­tais juo ap­si­me­tęs Re­mi­gi­jus Se­bei­ka vy­ko pas no­ta­rę. Ten bu­vo pa­si­ra­šy­tas įga­lio­ji­mas, ku­riuo A. Se­maš­ka dė­ję­sis afe­ris­tas „sa­vo“ bu­tą pa­ti­kė­jo anks­čiau teis­tam 31 me­tų be­dar­biui Rim­gau­dui Ko­va­liū­nui.

R. Se­bei­ka teis­me pa­sa­ko­jo, kad pa­ke­liui pas no­ta­rę A. Iva­naus­kas jam da­vė kaž­ko­kį do­ku­men­tą su tik­ro­jo bu­to sa­vi­nin­ko A. Se­maš­kos pa­ra­šu ir lie­pė mo­ky­tis, kaip klas­to­jant do­ku­men­tus su­ries­ti kuo pa­na­šes­nį. Be to, A. Iva­naus­kas bro­liams da­vė pi­ni­gų su­mo­kė­ti už no­ta­rės pa­slau­gas. L. Se­bei­ka gy­rė­si, jog už sėk­min­gą san­dė­rį A. Iva­naus­kas jam pa­ža­dė­jo su­mo­kė­ti 30 tūkst. li­tų ir dar ati­duo­ti sa­vo au­to­mo­bi­lį „Au­di A8“.

Aly­taus 4-aja­me no­ta­rų biu­re dir­ban­čiai no­ta­rei sve­ti­mą vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mą pa­tei­kęs vy­ras jo­kių įta­ri­mų ne­su­kė­lė. Ji ne­pra­šė ki­tų as­mens do­ku­men­tų, ne­tik­ri­no vy­ro ta­pa­ty­bės duo­me­nų ba­zė­se.

Bu­to pa­vel­dė­to­ju ta­pu­siam R. Ko­va­liū­nui bu­vo pa­ža­dė­ti 2 tūkst. li­tų už tai, jog šis su­ti­ko lai­ki­nai tap­ti bu­to Vil­niu­je sa­vi­nin­ku. Kad gau­tų vi­sus bu­to do­ku­men­tus, jam te­ko ei­ti pas no­ta­rą Vil­niu­je bei į Re­gist­rų cent­rą.

Teis­me R. Ko­va­liū­nas gai­lė­jo­si to­kio sa­vo žings­nio ir tvir­ti­no ne­ži­no­jęs, jog klimps­ta į nu­si­kal­ti­mą.By­lą vil­ki­na

R. Ko­va­liū­nui už 90 tūkst. li­tų par­duo­da­mo ap­leis­to bu­to sa­vi­nin­ką te­ko vai­din­ti ir tuo­met, kai į du­ris pa­si­bel­dė pir­kė­jais ap­si­me­tę po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai. Drau­ge su juo suim­tas ir bu­te bu­vęs L. Se­bei­ka bei au­to­mo­bi­ly­je lau­kęs ir afe­rai va­do­va­vęs A. Iva­naus­kas, ku­ris sėb­rams iš pir­kė­jų bu­vo lie­pęs paim­ti 5 tūkst. li­tų avan­są. Bet vie­toj pi­ni­gų jų ne­kant­riai lau­ku­siam bu­vu­siam po­li­ti­kui te­ko iš­ban­dy­ti ant­ran­kius.

By­lai pa­sie­kus teis­mą, kal­ti­na­mie­ji vi­so­kiais bū­dais sten­gė­si ją vil­kin­ti. Pats A. Iva­naus­kas, šiuo me­tu dir­ban­tis vie­no­je bend­ro­vė­je vai­ruo­to­ju, pa­rei­ka­la­vo nu­ša­lin­ti kal­ti­ni­mą pa­lai­kiu­sį pro­ku­ro­rą Vy­tau­tą Ku­kai­tį.

A. Iva­naus­ko ad­vo­ka­tas pa­reiš­kė, kad vals­ty­bės kal­tin­to­jas sie­kia jo gi­na­mą­jį nu­teis­ti tik to­dėl, jog šis yra bu­vęs Sei­mo na­rys.

Nors by­lą nag­ri­nė­jęs tei­sė­jas pri­pa­ži­no, kad pa­gal įsta­ty­mą nė­ra ap­lin­ky­bių, dėl ko pro­ku­ro­ras ne­ga­lė­tų pa­lai­ky­ti vals­ty­bės kal­ti­ni­mo, juo­lab kad kal­ti­na­mų­jų ir jų ad­vo­ka­tų nu­ro­dy­ti tei­gi­niai nė­ra „ne­gin­čy­ti­nai pa­ti­ki­mi“, vis dėl­to nu­spren­dė pa­ten­kin­ti kal­ti­na­mo­jo pra­šy­mą ir nu­ša­li­no pro­ku­ro­rą.Pa­bė­go į už­sie­nį

Ki­ta­me teis­mo po­sė­dy­je tei­sia­ma­sis L. Se­bei­ka pa­reiš­kė nu­ša­li­ni­mą jau nau­jai pa­skir­tai pro­ku­ro­rei, ta­čiau tei­sė­jas pra­šy­mo šį­kart nu­spren­dė ne­ten­kin­ti.

Ta­čiau ga­lop nuo tei­sė­sau­gi­nin­kų pa­si­slė­pė vie­nas kal­ti­na­mų­jų – M. Mar­cin­ke­vi­čius. Ope­ra­ty­vi­nin­kų duo­me­ni­mis, kal­ti­na­ma­sis slaps­to­si Da­ni­jo­je, to­dėl nu­tar­ta pa­skelb­ti jo paieš­ką.

Tad kol kas sun­ku ti­kė­tis, jog su­kčia­vi­mu kal­ti­na­mi pen­ki vy­rai grei­tu lai­ku iš­girs teis­mo nuo­spren­dį. Tuo la­biau kad ir už gro­tų jau sė­dė­ję ke­tu­ri A. Iva­naus­ko bend­ri­nin­kai, ir dar ne­teis­tas, bet mė­ne­sį be­lan­gė­je pra­lei­dęs bu­vęs Sei­mo na­rys, ko ge­ro, vi­sais bū­dais sieks, jog ten ne­be­rei­kė­tų su­grįž­ti.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Į griovius slydo mokinius vežiojantys autobusai
* Žemės ūkio konsultavimo tarnyba: klientų vis daugėja
* Kuriu verslą: kokią įmonės juridinę formą pasirinkti?
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar pažįstate emigrantų, svarstančių grįžti gyventi į Lietuvą?
Taip, ir ne vieną.
Tokių svarstymų negirdėjau.
Aš svarstau galimybę grįžti.
Pažįstu jau ir grįžusiųjų.Kalbos patarimai

Ar vartotinas žodis „magaryčios“?
Žodis „magaryčios“ yra arabiškos kilmės ( maharig – išlaidos), o į Lietuvą atkeliavo per rytų slavus. Tai tam tikrą susitarimą užtvirtinantis veiksmas, per kurį abi pusės išlenkia taurelę ar pan. Pvz.: Reikės statyti (arba duoti) magaryčių. DLKŽ šis žodis teikiamas su žyma šnek. (šnekamosios kalbos ž.). „Kalbos patarimų“ leidinyje jis vertinamas kaip vengtina vartoti svetimybė, vietoj kurios teikiami atitikmenys: 1. vaišės, išgertuvės; 2. priedas. Pvz.: Skolą grąžino su magaryčiomis (= su priedu ).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas