„Santaka“ / Teismas atvertė buvusio Seimo nario bylą

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda 1 t talpos konteinerį metaliniame rėme su išleidimo čiaupu ir jo prailginimu (45 Eur), tokį pat konteinerį be metalinio rėmo (15 Eur). Tinka vandeniui ar kurui laikyti. Gali atvežti. Tel.: 8 686 98 506, 8 686 98 503.
Galioja iki: 2018-09-29 09:19:34

Brangiai išsinuomotų žemės ūkio paskirties žemės. Tel. 8 624 12 402.
Galioja iki: 2018-09-30 10:57:07

Parduoda kiaulę skersti. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2018-10-01 11:50:58Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-09-13 06:28

Dalinkitės:  


Dabar Algirdo Ivanausko (kairėje) kompanija kardinaliai pasikeitė: teisiamųjų suole jis sėdi drauge su teistais, sukčiavimu ir aferomis kaltinamais asmenimis.

Tomo BAURO nuotr.


Teismas atvertė buvusio Seimo nario bylą

Eglė KVIESULAITIENĖ

Suk­čia­vi­mu kal­ti­na­mas bu­vęs vil­ka­viš­kie­tis vers­li­nin­kas ir po­li­ti­kas Al­gir­das Iva­naus­kas jau sė­do į tei­sia­mų­jų suo­lą. Ta­čiau by­lą teks iš­skir­ti į ke­lias at­ski­ras, mat vie­nas iš bu­vu­sio Sei­mo na­rio da­bar­ti­nių sėb­rų pa­spru­ko į už­sie­nį.Va­do­va­vo afe­rai

„San­ta­ko­je“ ra­šė­me, kaip prieš me­tus į afe­rą įsi­vė­lęs A. Iva­naus­kas bu­vo suim­tas nu­si­kal­ti­mo vie­to­je ir mė­ne­siui pa­te­ko už gro­tų. Vė­liau jam pri­tai­ky­ta leng­ves­nė kar­do­mo­ji prie­mo­nė – už pi­ni­gi­nį už­sta­tą jis iki teis­mo bu­vo pa­lik­tas lais­vė­je.

Ne­se­niai Vil­niaus mies­to 2-aja­me apy­lin­kės teis­me pra­dė­ta nag­ri­nė­ti by­la, ku­rio­je bu­vęs Sei­mo na­rys ir ke­tu­ri anks­čiau teis­ti, al­ko­ho­lio ne­ven­gian­tys vy­rai kal­ti­na­mi ne­tei­sė­tu ban­dy­mu par­duo­ti aso­cia­laus vil­nie­čio bu­tą, pa­nau­do­jant ne­tik­rus do­ku­men­tus.

Min­tis par­duo­ti ne­ži­nia kur din­gu­sio jau­no gir­tuok­lio And­re­jaus Se­maš­kos bu­tą pir­miau­sia ki­lo dviem jo su­gė­ro­vams. Ma­tas Mar­cin­ke­vi­čius ir Ma­rius Ra­kaus­kas idė­ja pa­si­da­li­jo su bro­liais Lai­miu ir Re­mi­gi­ju­mi Se­bei­ko­mis. Pa­si­ta­rę vy­rai nu­spren­dė, kad bu­tą rei­kė­tų su­re­mon­tuo­ti ir iš­nuo­mo­ti, o gau­tus pi­ni­gus pa­si­da­ly­ti.

Vie­nas iš sėb­rų, 28 me­tų Lai­mis Se­bei­ka, į in­ter­ne­tą įdė­jo skel­bi­mą, jog par­duo­da­mas bu­tas. Ki­ta­me skel­bi­me nu­ro­dė, kad ieš­ko žmo­gaus, ga­lin­čio pa­dė­ti par­duo­ti bu­tą. Pa­gel­bė­ti pa­si­siū­lė bu­vęs po­li­ti­kas, dar gy­ven­da­mas Vil­ka­viš­ky­je ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to vers­lu už­sii­mi­nė­jęs A. Iva­naus­kas. Jis ir ėmė va­do­vau­ti afe­rai, ku­rios me­tu bu­vo pla­nuo­ja­ma ne­tei­sė­tai par­duo­ti sve­ti­mą bu­tą.Ža­dė­jo pi­ni­gų

„Se­niu“ afe­ris­tų kom­pa­ni­jos va­di­na­mas bu­vęs Sei­mo na­rys sa­vo „Au­di A8“ au­to­mo­bi­liu bro­lius Se­bei­kas nu­ve­žė į Aly­tų, kur su bu­te ras­tais tik­ro­jo sa­vi­nin­ko do­ku­men­tais juo ap­si­me­tęs Re­mi­gi­jus Se­bei­ka vy­ko pas no­ta­rę. Ten bu­vo pa­si­ra­šy­tas įga­lio­ji­mas, ku­riuo A. Se­maš­ka dė­ję­sis afe­ris­tas „sa­vo“ bu­tą pa­ti­kė­jo anks­čiau teis­tam 31 me­tų be­dar­biui Rim­gau­dui Ko­va­liū­nui.

R. Se­bei­ka teis­me pa­sa­ko­jo, kad pa­ke­liui pas no­ta­rę A. Iva­naus­kas jam da­vė kaž­ko­kį do­ku­men­tą su tik­ro­jo bu­to sa­vi­nin­ko A. Se­maš­kos pa­ra­šu ir lie­pė mo­ky­tis, kaip klas­to­jant do­ku­men­tus su­ries­ti kuo pa­na­šes­nį. Be to, A. Iva­naus­kas bro­liams da­vė pi­ni­gų su­mo­kė­ti už no­ta­rės pa­slau­gas. L. Se­bei­ka gy­rė­si, jog už sėk­min­gą san­dė­rį A. Iva­naus­kas jam pa­ža­dė­jo su­mo­kė­ti 30 tūkst. li­tų ir dar ati­duo­ti sa­vo au­to­mo­bi­lį „Au­di A8“.

Aly­taus 4-aja­me no­ta­rų biu­re dir­ban­čiai no­ta­rei sve­ti­mą vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mą pa­tei­kęs vy­ras jo­kių įta­ri­mų ne­su­kė­lė. Ji ne­pra­šė ki­tų as­mens do­ku­men­tų, ne­tik­ri­no vy­ro ta­pa­ty­bės duo­me­nų ba­zė­se.

Bu­to pa­vel­dė­to­ju ta­pu­siam R. Ko­va­liū­nui bu­vo pa­ža­dė­ti 2 tūkst. li­tų už tai, jog šis su­ti­ko lai­ki­nai tap­ti bu­to Vil­niu­je sa­vi­nin­ku. Kad gau­tų vi­sus bu­to do­ku­men­tus, jam te­ko ei­ti pas no­ta­rą Vil­niu­je bei į Re­gist­rų cent­rą.

Teis­me R. Ko­va­liū­nas gai­lė­jo­si to­kio sa­vo žings­nio ir tvir­ti­no ne­ži­no­jęs, jog klimps­ta į nu­si­kal­ti­mą.By­lą vil­ki­na

R. Ko­va­liū­nui už 90 tūkst. li­tų par­duo­da­mo ap­leis­to bu­to sa­vi­nin­ką te­ko vai­din­ti ir tuo­met, kai į du­ris pa­si­bel­dė pir­kė­jais ap­si­me­tę po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai. Drau­ge su juo suim­tas ir bu­te bu­vęs L. Se­bei­ka bei au­to­mo­bi­ly­je lau­kęs ir afe­rai va­do­va­vęs A. Iva­naus­kas, ku­ris sėb­rams iš pir­kė­jų bu­vo lie­pęs paim­ti 5 tūkst. li­tų avan­są. Bet vie­toj pi­ni­gų jų ne­kant­riai lau­ku­siam bu­vu­siam po­li­ti­kui te­ko iš­ban­dy­ti ant­ran­kius.

By­lai pa­sie­kus teis­mą, kal­ti­na­mie­ji vi­so­kiais bū­dais sten­gė­si ją vil­kin­ti. Pats A. Iva­naus­kas, šiuo me­tu dir­ban­tis vie­no­je bend­ro­vė­je vai­ruo­to­ju, pa­rei­ka­la­vo nu­ša­lin­ti kal­ti­ni­mą pa­lai­kiu­sį pro­ku­ro­rą Vy­tau­tą Ku­kai­tį.

A. Iva­naus­ko ad­vo­ka­tas pa­reiš­kė, kad vals­ty­bės kal­tin­to­jas sie­kia jo gi­na­mą­jį nu­teis­ti tik to­dėl, jog šis yra bu­vęs Sei­mo na­rys.

Nors by­lą nag­ri­nė­jęs tei­sė­jas pri­pa­ži­no, kad pa­gal įsta­ty­mą nė­ra ap­lin­ky­bių, dėl ko pro­ku­ro­ras ne­ga­lė­tų pa­lai­ky­ti vals­ty­bės kal­ti­ni­mo, juo­lab kad kal­ti­na­mų­jų ir jų ad­vo­ka­tų nu­ro­dy­ti tei­gi­niai nė­ra „ne­gin­čy­ti­nai pa­ti­ki­mi“, vis dėl­to nu­spren­dė pa­ten­kin­ti kal­ti­na­mo­jo pra­šy­mą ir nu­ša­li­no pro­ku­ro­rą.Pa­bė­go į už­sie­nį

Ki­ta­me teis­mo po­sė­dy­je tei­sia­ma­sis L. Se­bei­ka pa­reiš­kė nu­ša­li­ni­mą jau nau­jai pa­skir­tai pro­ku­ro­rei, ta­čiau tei­sė­jas pra­šy­mo šį­kart nu­spren­dė ne­ten­kin­ti.

Ta­čiau ga­lop nuo tei­sė­sau­gi­nin­kų pa­si­slė­pė vie­nas kal­ti­na­mų­jų – M. Mar­cin­ke­vi­čius. Ope­ra­ty­vi­nin­kų duo­me­ni­mis, kal­ti­na­ma­sis slaps­to­si Da­ni­jo­je, to­dėl nu­tar­ta pa­skelb­ti jo paieš­ką.

Tad kol kas sun­ku ti­kė­tis, jog su­kčia­vi­mu kal­ti­na­mi pen­ki vy­rai grei­tu lai­ku iš­girs teis­mo nuo­spren­dį. Tuo la­biau kad ir už gro­tų jau sė­dė­ję ke­tu­ri A. Iva­naus­ko bend­ri­nin­kai, ir dar ne­teis­tas, bet mė­ne­sį be­lan­gė­je pra­lei­dęs bu­vęs Sei­mo na­rys, ko ge­ro, vi­sais bū­dais sieks, jog ten ne­be­rei­kė­tų su­grįž­ti.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Išrinkti geriausi „Metų ūkiai“
* Svečiui iš Vokietijos įteiktos Garbės piliečio regalijos
* Neišmokiusi veltėdžių gyventi visuomenė moka dvigubai
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar kada nors esate nukentėjęs nuo vagių?
Taip, patyriau didelių nuostolių.
Niekada su vagystėmis nesusidūriau.
Nukentėjau nežymiai.
Esu apsidraudęs, todėl jaučiuosi saugiau.Kalbos patarimai

Ar galima „dirbti pareigose“?
Daiktavardis pareigos žymi darbo ar tarnybos vietoje turimą statusą, bet ne pačią vietą, todėl vietininkas pareigose nevartotinas, pvz.: Jis dirba direktoriaus pareigose (taisoma yra direktorius, dirba direktoriumi, eina direktoriaus pareigas).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas