„Santaka“ / Nepilnametė mergina susilaukė kūdikio – džiaugtis ar verkti?

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda pilnai įrengtą, suremontuotą 1 kambario butą su rūsiu Pilviškių g., Vilkaviškyje (2/5 aukštas). Tel. 8 625 50 615.
Galioja iki: 2018-11-15 09:19:44

Vilkaviškyje remontuoja variklius, keičia dirželius, tikrina, šlifuoja variklių galvutes, atlieka lengvųjų automobilių kompiuterinę diagnostiką. Tel. 8 609 79 788.
Galioja iki: 2018-11-16 08:58:32

Parduoda traktoriaus MTZ priekinį varantyjį tiltą (naujai perrinktas), kombainą NIVA, traktorių MTZ-82 (geros būklės), keltuvą prie tratoriaus galo. Tel. 8 682 77 847.
Galioja iki: 2018-11-17 09:05:27

Parduoda garažą Vilkaviškyje, prie ligoninės (geras privažiavimas, yra elektra, ištinkuotas), 250 m² komercinės paskirties patalpas Giedriuose (už geležinkelio pervažos, yra aikštelė automobiliams, geras privažiavimas, vandens baseinas). Tel. 8 687 87 459.
Galioja iki: 2018-11-19 14:00:39Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-09-10 06:19

Dalinkitės:  


D. Viltrakienė tvirtai įsitikinusi, kad augančiam vaikui svarbu turėti abu tėvus.

Autorės nuotr.


Nepilnametė mergina susilaukė kūdikio – džiaugtis ar verkti?

Birutė NENĖNIENĖ

Da­lis mo­ti­nų už­re­gist­ruo­ja sa­vo nau­ja­gi­mius, bet ne­nu­ro­do tė­vo. Tai bū­na ne tik pir­mas, bet ir ant­ras, tre­čias ar net penk­tas vai­kas. Šių ma­mų am­žius lei­džia ma­ny­ti, jog pir­ma­sis kū­di­kis gi­mė dar joms ne­su­lau­kus pil­na­me­tys­tės.

Pas­ta­rai­siais me­tais su­ma­žė­jo be­si­tuo­kian­čių ne­pil­na­me­čių, o šie­met Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riu­je įre­gist­ruo­ta tik vie­na to­kia san­tuo­ka.

Kiek Vil­ka­viš­kio ra­jo­ne gy­ve­na gim­džiu­sių ne­pil­na­me­čių, sta­tis­ti­kos nė­ra, ta­čiau apie to­kių ma­mų pro­ble­mas kal­ba­mės su Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riaus ve­dė­ja Da­nu­te VILT­RA­KIE­NE.

– Ne­pil­na­me­tė su­si­lau­kė kū­di­kio... Kas jos lau­kia?

– Sup­ras­ki­me – tas vai­ke­lis at­si­ra­do iš mei­lės, te­gul ir iš neap­gal­vo­tos, neap­dai­rios, gal dar ne­sub­ran­din­tos. Ge­rai, jei vai­ki­nas su­tin­ka tuok­tis, jei abie­jų jau­nuo­lių tė­vai žiū­ri ge­ra­no­riš­kai ir ima­si sa­vo vai­kams pa­dė­ti. Lie­tu­vos įsta­ty­mai lei­džia dėl rim­tos prie­žas­ties san­tuo­kos am­žių su­ma­žin­ti iki tre­jų me­tų. Nėš­tu­mo at­ve­ju, ga­vus teis­mo lei­di­mą, ne­pil­na­me­tei lei­džia­ma tuok­tis.

– Kuo dukrai gali ­pa­dėti tė­vai, jei, kaip sa­ko­ma, at­si­ti­ko „to­kia bė­da“?

– Vi­sų pir­ma svar­bu tai, jog tė­vai, su­ži­no­ję apie ne­pil­na­me­tės duk­ros nėš­tu­mą, jos ne­smerk­tų, neats­tum­tų, neai­ma­nuo­tų ar­ba ne­lik­tų pa­sy­vūs. Ver­čiau rei­kė­tų iš­siaiš­kin­ti, kas ir iš ko­kios šei­mos yra vai­ke­lio tė­vas, ką to­kiais at­ve­jais siū­lo įsta­ty­mai.

Jung­ti­nių Tau­tų vai­ko tei­sių kon­ven­ci­ja ir Lie­tu­vos įsta­ty­mai nu­ma­to, jog kiek­vie­nas vai­kas tu­ri tei­sę tu­rė­ti abu sa­vo tė­vus. To­dėl ne­pil­na­me­tės mer­gi­nos tė­vų pa­rei­ga yra pa­si­rū­pin­ti duk­ters ir anū­ko gy­ve­ni­mu. Jei kū­di­kio lau­kia­si ne­pil­na­me­tė glo­bos na­mų auk­lė­ti­nė, ja tu­ri pa­rei­gą pa­si­rū­pin­ti šios įstai­gos ad­mi­nist­ra­ci­ja. Mes ra­jo­ne esa­me pa­ty­rę jau­di­nan­tį to­kio rū­pes­čio pa­vyz­dį.

– Ar verta ne­pil­na­me­tei tuok­tis, kai taip „po­pu­lia­ru“ gy­ven­ti ne­su­si­tuo­kus?

– Tik su­si­tuo­ku­si ne­pil­na­me­tė tam­pa eman­ci­puo­ta – tai reiš­kia, jog ji įgy­ja suau­gu­sio žmo­gaus tei­ses ir pa­rei­gas tvar­ky­tis gy­ve­ni­mą, pi­ni­gus, tam­pa vi­siš­kai at­sa­kin­ga. Taip pat ji įgau­na šei­mos sta­tu­są, tu­ri tei­sę pa­si­nau­do­ti vals­ty­bės tei­kia­mo­mis so­cia­li­nė­mis ga­ran­ti­jo­mis. Jei ne­pil­na­me­tė ma­ma ne­su­si­tuo­ku­si, jos vai­kas neįt­rau­kia­mas į šei­mos su­dė­tį. Pa­ti to­kia ma­ma pa­gal įsta­ty­mus yra sa­vo tė­vų šei­mos na­rys, o jos vai­ke­lis „nie­kam ne­prik­lau­so“ ir jam, „to­kiam vie­nam“, ne­prik­lau­so jo­kia so­cia­li­nė iš­mo­ka.

– Ką ga­li­ma pa­tar­ti šiais at­ve­jais?

– Ne­pil­na­me­tė vie­ni­ša ma­ma tu­ri tei­sę ir pa­rei­gą rū­pin­tis sa­vo kū­di­kiu. Ta­čiau ji ne­tu­ri įsta­ty­mi­nės tei­sės jam at­sto­vau­ti. Toks vai­ke­lis pri­va­lo tu­rė­ti įsta­ty­mi­nį glo­bė­ją. Daž­niau­siai to­kiais glo­bė­jais tam­pa ne­pil­na­me­tės mo­ti­nos tė­vai.

Yra dar ir ki­tas ke­lias vai­ko so­cia­li­nėms ga­ran­ti­joms ap­sau­go­ti – tai tė­vys­tės pri­pa­ži­ni­mas. Tar­ki­me, jog jau­nuo­liai ne­su­si­tuo­kia, bet pil­na­me­tis vai­ki­nas, vai­ko tė­vas, ži­no­da­mas, jog gi­mė jo kū­di­kis, pri­pa­žįs­ta tė­vys­tę ir su­tin­ka tai įfor­min­ti. To­kiu at­ve­ju kū­di­kis jau tu­ri įsta­ty­mi­nį glo­bė­ją – sa­vo tė­vą. Ta­čiau tė­vui ir pri­pa­ži­nus tė­vys­tę ne­pil­na­me­tė ma­ma ne­ga­li vi­siš­kai at­sto­vau­ti vai­ko in­te­re­sams – dar rei­kia, kad ji tap­tų eman­ci­puo­ta, tai yra įgy­tų suau­gu­sio­jo tei­ses.

Še­šio­li­kos me­tų su­lau­ku­si ne­pil­na­me­tė mer­gi­na, jos tė­vai ar glo­bė­jai ga­li kreip­tis į teis­mą dėl eman­ci­pa­ci­jos nu­sta­ty­mo. To­kiu at­ve­ju bū­ti­na pa­teik­ti do­ku­men­tus, įro­dan­čius jos su­ge­bė­ji­mą sa­va­ran­kiš­kai gy­ven­ti, duo­me­nis apie tu­ri­mas pa­ja­mas.

– Ar su­lau­ku­si pa­lan­kaus teis­mo spren­di­mo to­kia ne­pil­na­me­tė tam­pa vi­siš­kai at­sa­kin­ga už sa­vo kū­di­kį?

– Tei­si­niais ter­mi­nais ta­riant, to­kia ma­ma tam­pa veiks­nia. Ji su kū­di­kiu įtrau­kia­ma į ap­skai­tą kaip šei­ma, įgau­na suau­gu­sio­jo tei­ses tvar­ky­tis pi­ni­gus bei so­cia­liai rem­ti­nos šei­mos sta­tu­są, gau­na pri­klau­san­čias pa­šal­pas.

– Ką no­rė­tu­mė­te pa­sa­ky­ti pa­čioms ne­pil­na­me­tėms ma­moms, jų tė­vams?

– Tė­vams skau­du, bet rei­kia pri­pa­žin­ti, jog duk­rą auk­lė­jant bu­vo kaž­kas pra­žiū­rė­ta. To­kiai ne­su­si­for­ma­vu­siai ne­pil­na­me­tei la­biau­siai rei­kia ar­ti­miau­sių žmo­nių at­ra­mos, pa­gal­bos, pa­ta­ri­mo. Bū­ti­na la­bai rim­tai ap­mąs­ty­ti, kaip pa­si­ruoš­ti anū­kė­lio gi­mi­mui, ką ga­li­ma pa­da­ry­ti, kad jis aug­da­mas tu­rė­tų ir ma­mą, ir tė­tę.

No­riu pa­sa­ky­ti, jog kiek­vie­nai mer­gai­tei vi­sų pir­ma rei­kia su­bręs­ti ir pa­si­ruoš­ti kū­di­kio gi­mi­mui. Kiek­vie­nas vai­kas į pa­sau­lį tu­ri atei­ti my­li­mas ir lau­kia­mas. Ta­da bus dau­giau lai­min­gų šei­mų.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Naujasis muitinės vadas semiasi suvalkietiškos patirties
* Gižiečių iniciatyva įvertinta įspūdingu medaliu
* Gimtinės ilgesys dainininką kasmet parveda į Lietuvą
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar rūpinatės savo įvaizdžiu socialiniuose tinkluose?
Informaciją skelbiu apgalvotai.
Dėl to visai nesuku galvos.
Neturiu socialinio tinklo paskyros.Kalbos patarimai

Ar taisyklinga „priimti dėmesin (domėn)“?
Ne, nes tai yra nevartotinas vertinys. Ne priimti dėmesin (domėn), o atsižvelgti, turėti galvoje, omenyje.ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas