„Santaka“ / Pilviškiečiai piktinasi nevykusia tvarka

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda 1 t talpos konteinerį metaliniame rėme su išleidimo čiaupu ir jo prailginimu (45 Eur), tokį pat konteinerį be metalinio rėmo (15 Eur). Tinka vandeniui ar kurui laikyti. Gali atvežti. Tel.: 8 686 98 506, 8 686 98 503.
Galioja iki: 2018-09-29 09:19:34

Brangiai išsinuomotų žemės ūkio paskirties žemės. Tel. 8 624 12 402.
Galioja iki: 2018-09-30 10:57:07

Parduoda kiaulę skersti. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2018-10-01 11:50:58Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-09-10 06:04

Dalinkitės:  


Ke­lių šim­tų met­rų as­fal­to ruo­žas ve­da į tri­jų pil­viš­kie­čių val­das.

Romo ČĖPLOS nuotr.


Pilviškiečiai piktinasi nevykusia tvarka

Eglė KVIESULAITIENĖ

Pil­viš­kių se­niū­ni­jos gy­ven­to­jus su­kir­ši­no mies­te­lio gat­vių ir ke­lių prie­žiū­ra. Į re­dak­ci­ją skam­bi­nę žmo­nės pik­ti­no­si, kad vie­no­se gat­vė­se klo­ja­mas bran­gus as­fal­tas, o ki­tur ne­ran­da­ma pi­ni­gų net neiš­va­žiuo­ja­mam ke­liu­kui nu­grei­de­riuo­ti.Skun­dė­si gy­ven­to­jai

Per sa­vai­tę re­dak­ci­ja iš Pil­viš­kių se­niū­ni­jos gy­ven­to­jų dėl ke­lių prie­žiū­ros su­lau­kė net dvie­jų skun­dų. Iš Smil­gių kai­mo pa­skam­bi­nęs jau­nas vy­ras pik­ti­no­si, kad pa­li­jus neį­ma­no­ma iš­va­žiuo­ti ke­liu, ve­dan­čiu į va­di­na­mą­jį Ši­lą. Tas pa­ts ke­lias vin­giuo­ja ir į Smil­gių kai­mo ka­pi­nai­tes, vie­ti­niai juo va­žiuo­ja į Tei­be­rių gy­ven­vie­tę, tad ke­liu­kas, pa­sak smil­giš­kio, rei­ka­lin­gas tik­rai ne jam vie­nam.

– Krei­piau­si į se­niū­ną, jis pri­ža­dė­jo nu­grei­de­riuo­ti ke­lią, bet ža­dė­tos pa­gal­bos ne­su­lau­kiu, – pik­ti­no­si ne­pri­sis­ta­tęs pa­šne­ko­vas.

Su skun­du į re­dak­ci­ją krei­pu­sis pil­viš­kie­tė sa­kė kal­ban­ti ne vien sa­vo, bet ir ke­lių kai­my­nų var­du. Mo­te­ris pik­ti­no­si, jog nau­jas as­fal­tas pa­klo­tas gan il­go­je, ke­lių šim­tų met­rų at­kar­po­je, ve­dan­čio­je nuo ge­le­žin­ke­lio. Lau­kais vin­giuo­jan­čia­me Ge­le­žin­ke­lio gat­vės ga­le sto­vi tik trys na­mai, ku­riems ir su­teik­tas iš­skir­ti­nis pa­to­gu­mas.

– Mes pui­kiai su­pran­ta­me, kad to­je vie­to­je gy­ve­na tur­tin­gi žmo­nės, vie­nas jų tu­ri au­to­mo­bi­lių re­mon­to įmo­nę, to­dėl jiems svar­bu, jog klien­tai ga­lė­tų at­va­žiuo­ti as­fal­tu. Ir te­gul ne­pa­sa­ko­ja, kad tie gy­ven­to­jai sa­vo lė­šo­mis prie as­fal­ta­vi­mo pri­si­dė­jo, – pui­kiai ži­nau, jog taip nė­ra. Trum­pą Kęs­tu­čio gat­vę taip pat prieš ke­le­rius me­tus išas­fal­ta­vo, nes ten gy­ve­na pa­ts se­niū­nas Vy­tau­tas Ju­dic­kas. Jūs at­va­žiuo­ki­te ir pa­žiū­rė­ki­te, kaip at­ro­do ki­tos Pil­viš­kių gat­vės. Ten, kur sto­vi de­šim­tys na­mų, – tik duo­bė­ti žvyr­ke­liai, bet nie­kas nie­ko ne­da­ro, – at­vyk­ti kvie­tė pil­viš­kie­tė.Ne vie­nas ke­lias

Išk­lau­sę pil­viš­kie­čių skun­dus, nu­ta­rė­me sa­vo aki­mis įsi­ti­kin­ti, kaip at­ro­do jų pa­mi­nė­tos gat­vės ir ke­liai. Su­ra­dę į Ši­lą ve­dan­tį ke­liu­ką Smil­gių kai­me, kiek nu­ste­bo­me, mat šis nie­kuo ne­si­sky­rė nuo ki­tų lau­ko ke­lių: siau­ras, kiek duo­bė­tas, bet bent jau šiuo me­tu juo ga­li­ma kuo pui­kiau­siai va­žiuo­ti.

Apie šio ke­liu­ko pro­ble­mą pa­klaus­tas Pil­viš­kių se­niū­nas V. Ju­dic­kas sa­kė, kad po liū­čių jis daž­nai tam­pa sun­kiai iš­va­žiuo­ja­mas, ta­čiau pra­džiū­vus pro­ble­mos ne­be­lie­ka. Ke­liu­ką sa­vo reik­mėms prieš dau­ge­lį me­tų bu­vo įsi­ren­gę ge­le­žin­ke­li­nin­kai. Ka­dan­gi jis įreng­tas že­miau ge­le­žin­ke­lio, nė­ra ke­lio san­ka­sos, lie­taus van­duo ne­nu­te­ka ir va­žiuo­ja­mo­ji da­lis pa­žliun­ga.

– Po­rą kar­tų per me­tus ke­liu­ką nu­grei­de­riuo­ja­me taip pat, kaip ir ki­tus, bet juk kiek­vie­nam tu­rė­tų bū­ti aiš­ku, jog po lie­taus grei­de­riuo­ti ne­ga­li­ma, nes bū­tų dar blo­giau, – aiš­ki­no se­niū­nas. – O kai iš­džiūs­ta, tai ir pro­ble­mos ne­be­lie­ka. Ži­no­ma, jei se­niū­ni­ja tu­rė­tų so­čiai pi­ni­gų, ga­lė­tų ke­lius grei­de­riuo­ti daž­niau. Lai­mė, kad sa­vo tech­ni­ka pa­de­da ūki­nin­kai, nes be jų pa­gal­bos neiš­si­vers­tu­me, žie­mą daug kai­mo ke­liu­kų iš­vis lik­tų neiš­va­žiuo­ja­mi. O dėl mi­nė­to ke­liu­ko ap­skri­tai ne­ma­tau pro­ble­mos. Tos vie­to­vės gy­ven­to­jai tu­ri pa­si­rin­ki­mą: tiek į kai­mą, tiek į ka­pi­nai­tes ve­da net trys ke­liai.Spren­džia bend­ruo­me­nė

Se­niū­nas griež­tai at­rė­mė ir prie­kaiš­tus dėl „sa­va tvar­ka“ as­fal­tuo­ja­mų Pil­viš­kių gat­vių. V. Ju­dic­kas tvir­ti­no, kad jau penk­me­tis, kai gat­vių as­fal­ta­vi­mo pla­nus pa­tvir­ti­nu­si mies­te­lio bend­ruo­me­nė. Jų ir lai­ko­ma­si, tad se­niū­nas pa­ts jo­kio „bal­so“ ne­tu­rįs.

– Lė­šų gau­na­me tiek, jog už­ten­ka tik gat­vės ga­liu­kui išas­fal­tuo­ti, – skun­dė­si se­niū­nas. – Kad ne­kil­tų pik­tu­mų, bend­ruo­me­nė pa­tvir­ti­no gra­fi­ką. Bu­vo nu­spręs­ta, jog ge­riau už­baig­ti as­fal­tuo­ti pra­dė­tas gat­ves, o ne „mė­ty­ti“ vi­sur po ga­ba­liu­ką. Per ke­le­rius me­tus šiaip taip išas­fal­ta­vo­me Še­šu­pės gat­vę, už­bai­gė­me Kęs­tu­čio, bet to­liau, o ne pro ma­no na­mus. At­kar­pa, kur gy­ve­nu, išas­fal­tuo­ta dar tais lai­kais, kai ne­dir­bau se­niū­nu. Pa­gal gra­fi­ką bu­vo nu­ma­ty­ta už­baig­ti ir li­ku­sią Ge­le­žin­ke­lio gat­vės at­kar­pą. Jei gau­si­me pi­ni­gų, šie­met pa­gal pla­ną as­fal­tuo­si­me Bi­ru­tės gat­vę.

Ap­mau­du, bet Pil­viš­kiuo­se iš 23 ki­lo­met­rų gat­vių neas­fal­tuo­tų yra net du treč­da­liai. Ko ge­ro, tai blo­giau­sia si­tua­ci­ja iš vi­sų ra­jo­no mies­te­lių. O tiems, ku­rie skun­džia­si re­dak­ci­jai, pa­tar­čiau bū­ti pi­lie­tiš­kiems ir atei­ti į bend­ruo­me­nės su­si­rin­ki­mus. Ta­da ir su­ži­nos, ko­kia tvar­ka re­mian­tis as­fal­tuo­ja­mos mies­te­lio gat­vės.

Nors ir ko­kie įti­ki­na­mi at­ro­dė V. Ju­dic­ko ar­gu­men­tai, vis dėl­to bend­ruo­me­nės spren­di­mas as­fal­tą ties­ti mies­to pa­kraš­ty­je, be­veik per lau­kus vin­giuo­jan­čiu ke­liu­ku iki tri­jų jo ga­le esan­čių na­mų, mums, žur­na­lis­tams, taip pat pa­si­ro­dė keis­tas. Juo­lab kai mies­te­lio cent­re ap­stu duo­bė­tų žvyr­ke­lių, ku­riais ke­lis­kart per die­ną dar­da tik­rai ne tri­jų šei­mų au­to­mo­bi­liai.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Išrinkti geriausi „Metų ūkiai“
* Svečiui iš Vokietijos įteiktos Garbės piliečio regalijos
* Neišmokiusi veltėdžių gyventi visuomenė moka dvigubai
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar kada nors esate nukentėjęs nuo vagių?
Taip, patyriau didelių nuostolių.
Niekada su vagystėmis nesusidūriau.
Nukentėjau nežymiai.
Esu apsidraudęs, todėl jaučiuosi saugiau.Kalbos patarimai

Ar galima „dirbti pareigose“?
Daiktavardis pareigos žymi darbo ar tarnybos vietoje turimą statusą, bet ne pačią vietą, todėl vietininkas pareigose nevartotinas, pvz.: Jis dirba direktoriaus pareigose (taisoma yra direktorius, dirba direktoriumi, eina direktoriaus pareigas).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas