„Santaka“ / Pilviškiečiai piktinasi nevykusia tvarka

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Pirktų arba išsinuomotų 2–3 kambarių butą Vilkaviškyje (pirmame ar antrame aukšte). Tel. 8 612 21 966.
Galioja iki: 2019-03-23 15:03:51

Nauja modernia technika remontuoja drenažą, valo senas drenažo sistemas praplovimo būdu, įrengia naują drenažą, valo griovius, kasa tvenkinius, įrengia statybos aikšteles. Tel. 8 686 36 499.
Galioja iki: 2019-03-24 08:57:32

Parduoda dvivagę bulviasodę, vienvagę transporterinę bulviakasę, bulvių kauptuką su virbalinėmis akėčiomis, nebrangiai – miegamojo komplektą (7 dalių), sekciją, 2 senovines lovas, senovinę spintą. Tel. 8 687 46 306.
Galioja iki: 2019-03-25 10:47:40

Parduoda 1 kambario butą Vilniaus g. 8, Vilkaviškyje . Namas renovuotas, kaimynai ramūs ir tvarkingi, maži mokesčiai. Tel. 8 654 25 407.
Galioja iki: 2019-03-28 08:20:53

Parduoda šiaudapjovę („akselinę“) su vien-faziu vokišku varikliu, 4 vasarines padangas 185/70 R14. Tel. 8 670 49 964.
Galioja iki: 2019-03-28 14:17:35

Parduoda 3 kambarių butą Lauko g., Vilkaviškyje (V a.), garažą prie Vilkaviškio ligoninės. Tel. 8 606 04 963.
Galioja iki: 2019-03-29 16:14:49

Dovanoja sofą. Tel. 8 680 79 928.
Galioja iki: 2019-03-31 10:58:01

Parduoda nedidelį namą Virbalyje (reikalingas remontas), 900 l talpos aliumininę talpyklą su čiaupu. Tel. 8 682 56 943.
Galioja iki: 2019-04-01 11:06:38Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-09-10 06:04

Dalinkitės:  


Ke­lių šim­tų met­rų as­fal­to ruo­žas ve­da į tri­jų pil­viš­kie­čių val­das.

Romo ČĖPLOS nuotr.


Pilviškiečiai piktinasi nevykusia tvarka

Eglė KVIESULAITIENĖ

Pil­viš­kių se­niū­ni­jos gy­ven­to­jus su­kir­ši­no mies­te­lio gat­vių ir ke­lių prie­žiū­ra. Į re­dak­ci­ją skam­bi­nę žmo­nės pik­ti­no­si, kad vie­no­se gat­vė­se klo­ja­mas bran­gus as­fal­tas, o ki­tur ne­ran­da­ma pi­ni­gų net neiš­va­žiuo­ja­mam ke­liu­kui nu­grei­de­riuo­ti.Skun­dė­si gy­ven­to­jai

Per sa­vai­tę re­dak­ci­ja iš Pil­viš­kių se­niū­ni­jos gy­ven­to­jų dėl ke­lių prie­žiū­ros su­lau­kė net dvie­jų skun­dų. Iš Smil­gių kai­mo pa­skam­bi­nęs jau­nas vy­ras pik­ti­no­si, kad pa­li­jus neį­ma­no­ma iš­va­žiuo­ti ke­liu, ve­dan­čiu į va­di­na­mą­jį Ši­lą. Tas pa­ts ke­lias vin­giuo­ja ir į Smil­gių kai­mo ka­pi­nai­tes, vie­ti­niai juo va­žiuo­ja į Tei­be­rių gy­ven­vie­tę, tad ke­liu­kas, pa­sak smil­giš­kio, rei­ka­lin­gas tik­rai ne jam vie­nam.

– Krei­piau­si į se­niū­ną, jis pri­ža­dė­jo nu­grei­de­riuo­ti ke­lią, bet ža­dė­tos pa­gal­bos ne­su­lau­kiu, – pik­ti­no­si ne­pri­sis­ta­tęs pa­šne­ko­vas.

Su skun­du į re­dak­ci­ją krei­pu­sis pil­viš­kie­tė sa­kė kal­ban­ti ne vien sa­vo, bet ir ke­lių kai­my­nų var­du. Mo­te­ris pik­ti­no­si, jog nau­jas as­fal­tas pa­klo­tas gan il­go­je, ke­lių šim­tų met­rų at­kar­po­je, ve­dan­čio­je nuo ge­le­žin­ke­lio. Lau­kais vin­giuo­jan­čia­me Ge­le­žin­ke­lio gat­vės ga­le sto­vi tik trys na­mai, ku­riems ir su­teik­tas iš­skir­ti­nis pa­to­gu­mas.

– Mes pui­kiai su­pran­ta­me, kad to­je vie­to­je gy­ve­na tur­tin­gi žmo­nės, vie­nas jų tu­ri au­to­mo­bi­lių re­mon­to įmo­nę, to­dėl jiems svar­bu, jog klien­tai ga­lė­tų at­va­žiuo­ti as­fal­tu. Ir te­gul ne­pa­sa­ko­ja, kad tie gy­ven­to­jai sa­vo lė­šo­mis prie as­fal­ta­vi­mo pri­si­dė­jo, – pui­kiai ži­nau, jog taip nė­ra. Trum­pą Kęs­tu­čio gat­vę taip pat prieš ke­le­rius me­tus išas­fal­ta­vo, nes ten gy­ve­na pa­ts se­niū­nas Vy­tau­tas Ju­dic­kas. Jūs at­va­žiuo­ki­te ir pa­žiū­rė­ki­te, kaip at­ro­do ki­tos Pil­viš­kių gat­vės. Ten, kur sto­vi de­šim­tys na­mų, – tik duo­bė­ti žvyr­ke­liai, bet nie­kas nie­ko ne­da­ro, – at­vyk­ti kvie­tė pil­viš­kie­tė.Ne vie­nas ke­lias

Išk­lau­sę pil­viš­kie­čių skun­dus, nu­ta­rė­me sa­vo aki­mis įsi­ti­kin­ti, kaip at­ro­do jų pa­mi­nė­tos gat­vės ir ke­liai. Su­ra­dę į Ši­lą ve­dan­tį ke­liu­ką Smil­gių kai­me, kiek nu­ste­bo­me, mat šis nie­kuo ne­si­sky­rė nuo ki­tų lau­ko ke­lių: siau­ras, kiek duo­bė­tas, bet bent jau šiuo me­tu juo ga­li­ma kuo pui­kiau­siai va­žiuo­ti.

Apie šio ke­liu­ko pro­ble­mą pa­klaus­tas Pil­viš­kių se­niū­nas V. Ju­dic­kas sa­kė, kad po liū­čių jis daž­nai tam­pa sun­kiai iš­va­žiuo­ja­mas, ta­čiau pra­džiū­vus pro­ble­mos ne­be­lie­ka. Ke­liu­ką sa­vo reik­mėms prieš dau­ge­lį me­tų bu­vo įsi­ren­gę ge­le­žin­ke­li­nin­kai. Ka­dan­gi jis įreng­tas že­miau ge­le­žin­ke­lio, nė­ra ke­lio san­ka­sos, lie­taus van­duo ne­nu­te­ka ir va­žiuo­ja­mo­ji da­lis pa­žliun­ga.

– Po­rą kar­tų per me­tus ke­liu­ką nu­grei­de­riuo­ja­me taip pat, kaip ir ki­tus, bet juk kiek­vie­nam tu­rė­tų bū­ti aiš­ku, jog po lie­taus grei­de­riuo­ti ne­ga­li­ma, nes bū­tų dar blo­giau, – aiš­ki­no se­niū­nas. – O kai iš­džiūs­ta, tai ir pro­ble­mos ne­be­lie­ka. Ži­no­ma, jei se­niū­ni­ja tu­rė­tų so­čiai pi­ni­gų, ga­lė­tų ke­lius grei­de­riuo­ti daž­niau. Lai­mė, kad sa­vo tech­ni­ka pa­de­da ūki­nin­kai, nes be jų pa­gal­bos neiš­si­vers­tu­me, žie­mą daug kai­mo ke­liu­kų iš­vis lik­tų neiš­va­žiuo­ja­mi. O dėl mi­nė­to ke­liu­ko ap­skri­tai ne­ma­tau pro­ble­mos. Tos vie­to­vės gy­ven­to­jai tu­ri pa­si­rin­ki­mą: tiek į kai­mą, tiek į ka­pi­nai­tes ve­da net trys ke­liai.Spren­džia bend­ruo­me­nė

Se­niū­nas griež­tai at­rė­mė ir prie­kaiš­tus dėl „sa­va tvar­ka“ as­fal­tuo­ja­mų Pil­viš­kių gat­vių. V. Ju­dic­kas tvir­ti­no, kad jau penk­me­tis, kai gat­vių as­fal­ta­vi­mo pla­nus pa­tvir­ti­nu­si mies­te­lio bend­ruo­me­nė. Jų ir lai­ko­ma­si, tad se­niū­nas pa­ts jo­kio „bal­so“ ne­tu­rįs.

– Lė­šų gau­na­me tiek, jog už­ten­ka tik gat­vės ga­liu­kui išas­fal­tuo­ti, – skun­dė­si se­niū­nas. – Kad ne­kil­tų pik­tu­mų, bend­ruo­me­nė pa­tvir­ti­no gra­fi­ką. Bu­vo nu­spręs­ta, jog ge­riau už­baig­ti as­fal­tuo­ti pra­dė­tas gat­ves, o ne „mė­ty­ti“ vi­sur po ga­ba­liu­ką. Per ke­le­rius me­tus šiaip taip išas­fal­ta­vo­me Še­šu­pės gat­vę, už­bai­gė­me Kęs­tu­čio, bet to­liau, o ne pro ma­no na­mus. At­kar­pa, kur gy­ve­nu, išas­fal­tuo­ta dar tais lai­kais, kai ne­dir­bau se­niū­nu. Pa­gal gra­fi­ką bu­vo nu­ma­ty­ta už­baig­ti ir li­ku­sią Ge­le­žin­ke­lio gat­vės at­kar­pą. Jei gau­si­me pi­ni­gų, šie­met pa­gal pla­ną as­fal­tuo­si­me Bi­ru­tės gat­vę.

Ap­mau­du, bet Pil­viš­kiuo­se iš 23 ki­lo­met­rų gat­vių neas­fal­tuo­tų yra net du treč­da­liai. Ko ge­ro, tai blo­giau­sia si­tua­ci­ja iš vi­sų ra­jo­no mies­te­lių. O tiems, ku­rie skun­džia­si re­dak­ci­jai, pa­tar­čiau bū­ti pi­lie­tiš­kiems ir atei­ti į bend­ruo­me­nės su­si­rin­ki­mus. Ta­da ir su­ži­nos, ko­kia tvar­ka re­mian­tis as­fal­tuo­ja­mos mies­te­lio gat­vės.

Nors ir ko­kie įti­ki­na­mi at­ro­dė V. Ju­dic­ko ar­gu­men­tai, vis dėl­to bend­ruo­me­nės spren­di­mas as­fal­tą ties­ti mies­to pa­kraš­ty­je, be­veik per lau­kus vin­giuo­jan­čiu ke­liu­ku iki tri­jų jo ga­le esan­čių na­mų, mums, žur­na­lis­tams, taip pat pa­si­ro­dė keis­tas. Juo­lab kai mies­te­lio cent­re ap­stu duo­bė­tų žvyr­ke­lių, ku­riais ke­lis­kart per die­ną dar­da tik­rai ne tri­jų šei­mų au­to­mo­bi­liai.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Trąšų gamybą verslininkas kilstelėjo į aukštesnį lygį
* Konteinerius vežėjai privalo pastatyti į vietą
* Šeimos gydytojų komandas papildys ne visi
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Koks Jūsų darbo krūvis?
Turiu vieną etatą.
Etatas ir viršvalandžiai.
Dirbu keliuose darbuose.
Neskaičiuoju, nes dirbu sau.
Aš nedirbu.Kalbos patarimai

Klausytis ką ar ko?
Su veiksmažodžiu klausyti(s) galininkas nevartotinas objektui reikšti. Vartotinas kilmininkas klausyti(s) ko, pvz.: Netrukdyk, klausau(si) laidą (taisoma laidos ).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas