„Santaka“ / Savų dviračių neturėję vilkaviškiečiai iš čempionato grįžo su krūva medalių

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda medų. Gali pristatyti į namus. Tel. 8 620 85 872.
Galioja iki: 2019-01-28 10:50:32

Parduoda OPEL ASTRA CARAVAN (1999 m., 1,7 l, dyzelis, 50 kW, TA iki 2019 m. sausio 31 d., 550 Eur). Tel. 8 653 81 967.
Galioja iki: 2019-01-28 11:12:51

Parduoda VW POLO (2003 m., 1,9 l, dyzelis, TA iki 2020 m. lapkričio mėn.). Tel. 8 694 95 488.
Galioja iki: 2019-01-28 11:14:48

Parduoda prikabinamą namelį-kemperį su baldais, paaugintus įvairaus amžiaus veršelius (telyčaites), mobilųjį telefoną CAT S40, padangas M+S 185 | 65R15 (4 vnt.), rusišką ritininį presą PR-1,6. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2019-01-28 13:09:35Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-09-10 06:00

Dalinkitės:  


Vil­ka­viš­kie­čiai dvi­ra­ti­nin­kai (iš kai­rės) A. Pe­čiu­lis, E. Gu­diš­kis ir T. Rin­ke­vi­čius bei jų tre­ne­ris A. Že­mai­tai­tis su­tar­ti­nai tvir­ti­no, kad svar­biau­sias jų lai­mė­ji­mas – iš­ko­vo­ta pir­ma vie­ta 4 km ko­man­di­nė­se per­se­kio­ji­mo lenk­ty­nė­se.

Autoriaus nuotr.


Savų dviračių neturėję vilkaviškiečiai iš čempionato grįžo su krūva medalių

Praė­ju­sį sa­vait­ga­lį Pa­ne­vė­žy­je įvy­ko tra­di­ci­nis Lie­tu­vos jau­nių tre­ko čem­pio­na­tas. Jis ypa­tin­gai sėk­min­gas ta­po Vil­ka­viš­kio dvi­ra­čių spor­to klu­bo „Ai­ra“ at­sto­vams Ei­man­tui Gu­diš­kiui, And­riui Pe­čiu­liui bei Tau­rui Rin­ke­vi­čiui. Vai­ki­nai iš­ko­vo­jo net 11 įvai­rios pra­bos me­da­lių.Ne­tu­rė­jo dvi­ra­čių

Pa­si­ruoš­ti Lie­tu­vos jau­nių tre­ko čem­pio­na­tui vil­ka­viš­kie­čiams ne­bu­vo leng­va. „Ga­li­ma sa­ky­ti, jog var­žy­bo­se star­ta­vo­me be sa­vo dvi­ra­čių, nes ne­tu­ri­me pa­kan­ka­mai lė­šų jiems įsi­gy­ti. Tre­ko dvi­ra­čiai yra la­bai bran­gūs, vien jų ra­tas kai­nuo­ja apie tūks­tan­tį eu­rų, to­dėl ne­nuos­ta­bu, kad sko­lin­ti jų ne­la­bai kas no­ri“, – pa­sa­ko­jo dvi­ra­čių spor­to klu­bo „Ai­ra“ tre­ne­ris Ar­tū­ras Že­mai­tai­tis. Pa­sak jo, kai var­žy­bo­se nu­ga­lė­to­ją le­mia šim­to­sios se­kun­dės da­lys, ge­ras dvi­ra­tis yra ypač svar­bus.

„Ke­le­tą jų pa­si­sko­li­no­me iš Ma­ri­jam­po­lės, ke­le­tą – iš Vil­niaus. Nors lenk­ty­nes pra­dė­jo­me su sep­ty­niais dvi­ra­čiais, bai­gė­me tik su vie­nu. Ki­ti su­lū­žo...“ – nu­si­vy­li­mo ne­slė­pė A. Že­mai­tai­tis. Ta­čiau, anot jo, to­kio­mis są­ly­go­mis, ko­kias tu­rė­jo vil­ka­viš­kie­čiai, iš­ko­vo­ti net 11 me­da­lių yra žyg­dar­bis.

„Aiš­ku, re­zul­ta­tai ne­nuk­ren­ta iš dan­gaus. Mes nuo­sek­liai tre­ni­ruo­ja­mės, dir­ba­me tam, kad lai­mė­tu­me“, – tvir­ti­no dvi­ra­ti­nin­kų tre­ne­ris.Ko­man­dai pa­si­se­kė

Vil­ka­viš­kie­čiai sėk­min­gai var­žė­si vi­so­se čem­pio­na­to rung­ty­se. 200 met­rų sprin­to rung­ty­je ge­riau­siai iš mū­siš­kių pa­si­ro­dė A. Pe­čiu­lis – jis užė­mė de­vin­tą­ją vie­tą. Tie­sa, vai­ki­nas ga­lė­jo pa­si­ro­dy­ti ir daug sėk­min­giau, ta­čiau prieš pat var­žy­bas ant dvi­ra­čio bu­vo už­dė­ta ne­tin­ka­ma pa­va­ra, ku­ri ne­lei­do iš­vys­ty­ti di­des­nio grei­čio.

Vie­na iš sėk­min­giau­sių rung­čių mū­siš­kiams ta­po ko­man­di­nis „Olim­pi­nis sprin­tas“. Čia vil­ka­viš­kie­čiai E. Gu­diš­kis, A. Pe­čiu­lis ir T. Rin­ke­vi­čius iš­ko­vo­jo bron­zos me­da­lius. Vė­liau įvy­ku­sio­se 3 km per­se­kio­ji­mo lenk­ty­nė­se ge­riau­siai se­kė­si E. Gu­diš­kiui, ku­ris fi­ni­ša­vo penk­tas.

Svar­biau­siu lai­mė­ji­mu vi­si vai­ki­nai vien­bal­siai įvar­di­jo 4 km ko­man­di­nė­se lenk­ty­nė­se iš­ko­vo­tą auk­są. „Tai – neei­li­nė per­ga­lė, rei­ka­lau­jan­ti ne vie­no žmo­gaus, bet vi­sų eki­pos na­rių pa­stan­gų“, – pa­brė­žė A. Že­mai­tai­tis. Šio­se lenk­ty­nė­se ko­man­dą tu­rė­jo su­da­ry­ti ke­tu­ri dvi­ra­ti­nin­kai, o mū­siš­kių bu­vo tik trys. Pri­si­jung­ti prie Vil­ka­viš­kio eki­pos su­ti­ko šiau­lie­tis To­mas Nor­vai­ša.Gal­vo­jo ne­spė­sią pa­si­ruoš­ti

Pa­si­bai­gus ko­man­di­nėms var­žy­boms, vil­ka­viš­kie­čių jau po 10 min. lau­kė gru­pi­nės lenk­ty­nės dėl taš­kų. „Tie­są pa­sa­kius, vie­nu me­tu gal­vo­jo­me, jog ne­star­tuo­si­me šio­je rung­ty­je. Kiek­vie­noms var­žy­boms rei­kia spe­cia­liai pa­ruoš­ti dvi­ra­čius, pri­tai­ky­ti spe­cia­lias pa­va­ras, vai­rus, net ra­tus. Vi­sos eki­pos bu­vo at­si­ve­žu­sios pa­kan­ka­mai dvi­ra­čių, to­dėl prieš var­žy­bų pra­džią joms neiš­kil­da­vo jo­kių pro­ble­mų. Tuo tar­pu mums prieš kiek­vie­nas lenk­ty­nes tek­da­vo pa­keis­ti ko­ne pu­sę dvi­ra­čio da­lių, kad ga­lė­tu­me tin­ka­mai pa­si­ruoš­ti“, – tei­gė A. Že­mai­tai­tis.

Šio­se lenk­ty­nė­se E. Gu­diš­kis užė­mė tre­čią­ją vie­tą bei iš­ko­vo­jo bron­zos me­da­lį.Atė­mė me­da­lį

Pui­kiai mū­siš­kiai pa­si­ro­dė ir „Hi­to“ rung­ty­je, ku­rio­je vi­si lenk­ty­ni­nin­kai tu­rė­jo kuo grei­čiau įveik­ti 1 km at­stu­mą. Čia A. Pe­čiu­lis iš­ko­vo­jo bron­zos me­da­lį. Sėk­mė mū­siš­kių neap­lei­do ir „Skra­čo“ lenk­ty­nė­se, ku­rio­se da­ly­viai tu­rė­jo kuo grei­čiau įveik­ti 30 tre­ko ra­tų (po 250 m). E. Gu­diš­kis fi­ni­ša­vo pir­mas, o A. Pe­čiu­lis – tre­čias.

Pas­ku­ti­nę var­žy­bų die­ną lenk­ty­ni­nin­kų lau­kė „Om­niu­mo“ rung­tis. Tai tar­si lenk­ty­nių dau­gia­ko­vė, ku­rią su­da­rė vi­sos iki tol vy­ku­sios rung­tys, tik šį­syk vi­sas jas spor­ti­nin­kams dar kar­tą te­ko įveik­ti per vie­ną die­ną. Šio­je rung­ty­je sėk­mė vėl šyp­so­jo­si mū­sų dvi­ra­ti­nin­kams: E. Gu­diš­kis iš­ko­vo­jo auk­so me­da­lį, o A. Pe­čiu­lis li­ko ket­vir­tas. Tie­sa, šis spor­ti­nin­kas bu­vo už­li­pęs ant nu­ga­lė­to­jų pa­ky­los kaip tre­čios vie­tos lai­mė­to­jas, ta­čiau vė­liau, tei­sė­jams per­skai­čia­vus taš­kus, bron­zos me­da­lis iš mū­siš­kio bu­vo atim­tas.

„Mū­sų ša­ly­je tei­sė­jai yra ga­na že­mo ly­gio, ne­tu­ri pa­kan­ka­mai var­žy­bų pa­tir­ties. Tai ne­bu­vo vie­nin­te­lis at­ve­jis, kai per­skai­čia­vus taš­kus iš vie­no spor­ti­nin­ko atim­tas me­da­lis įtei­kia­mas ki­tam“, – ne­slė­pė nu­si­vy­li­mo A. Že­mai­tai­tis.Per­ga­lės ska­ti­na to­bu­lė­ti

„La­bai sma­gu lai­mė­ti. Kai vyks­tu į var­žy­bas, kiek­vie­no­se jų ti­kiuo­si nu­ga­lė­ti. Per­ga­lės ska­ti­na to­liau sun­kiai dirb­ti, siek­ti vis aukš­tes­nių tiks­lų“, – tei­gė Lie­tu­vos jau­nių tre­ko čem­pio­na­te 3 auk­so ir 2 bron­zos me­da­lius iš­ko­vo­jęs E. Gu­diš­kis.

„Var­žy­bos bu­vo ne­pap­ras­tai sun­kios, nes tre­ke tre­ni­ruo­čių be­veik ne­tu­rė­jo­me. Ne­pai­sant to, džiau­giuo­si sa­vo pa­sie­ki­mais bei steng­siuo­si juos tik ge­rin­ti“, – ryž­tin­gai kal­bė­jo ir A. Pe­čiu­lis, iš var­žy­bų par­si­ve­žęs 1 auk­so ir 3 bron­zos me­da­lius.

Tiek A. Gu­diš­kis, tiek A. Pe­čiu­lis yra aš­tuo­nio­lik­me­čiai, ir šie me­tai yra pa­sku­ti­niai, kai jie var­žo­si jau­nių am­žiaus gru­pė­je. Ta­čiau auk­so bei bron­zos me­da­lius iš­ko­vo­ju­siam T. Rin­ke­vi­čiui – dar tik še­šio­li­ka me­tų. Vis dėl­to jau­nių var­žy­bo­se jis ko­vo­jo kaip vie­nas iš stip­riau­sių mū­sų ša­lies jau­nu­čių am­žiaus gru­pės at­sto­vų. Pa­sak pa­ties vai­ki­no, ko­vos su la­biau pa­ty­ru­siais lenk­ty­ni­nin­kais jam bus ge­ra pa­tir­tis prieš ne­tru­kus įvyk­sian­čias jau­nu­čių žai­dy­nes, ku­rios yra pres­ti­žiš­kiau­sios šios am­žiaus gru­pės dvi­ra­čių lenk­ty­nės mū­sų ša­ly­je.

„Šių vai­ki­nų re­zul­ta­tai at­per­ka vi­sas dėl jų ne­mie­go­tas nak­tis“, – džiau­gė­si A. Že­mai­tai­tis.And­rius GRY­GE­LAI­TIS


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Į griovius slydo mokinius vežiojantys autobusai
* Žemės ūkio konsultavimo tarnyba: klientų vis daugėja
* Kuriu verslą: kokią įmonės juridinę formą pasirinkti?
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar pažįstate emigrantų, svarstančių grįžti gyventi į Lietuvą?
Taip, ir ne vieną.
Tokių svarstymų negirdėjau.
Aš svarstau galimybę grįžti.
Pažįstu jau ir grįžusiųjų.Kalbos patarimai

Ar vartotinas žodis „magaryčios“?
Žodis „magaryčios“ yra arabiškos kilmės ( maharig – išlaidos), o į Lietuvą atkeliavo per rytų slavus. Tai tam tikrą susitarimą užtvirtinantis veiksmas, per kurį abi pusės išlenkia taurelę ar pan. Pvz.: Reikės statyti (arba duoti) magaryčių. DLKŽ šis žodis teikiamas su žyma šnek. (šnekamosios kalbos ž.). „Kalbos patarimų“ leidinyje jis vertinamas kaip vengtina vartoti svetimybė, vietoj kurios teikiami atitikmenys: 1. vaišės, išgertuvės; 2. priedas. Pvz.: Skolą grąžino su magaryčiomis (= su priedu ).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas