„Santaka“ / Savų dviračių neturėję vilkaviškiečiai iš čempionato grįžo su krūva medalių

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda 1 t talpos konteinerį metaliniame rėme su išleidimo čiaupu ir jo prailginimu (45 Eur), tokį pat konteinerį be metalinio rėmo (15 Eur). Tinka vandeniui ar kurui laikyti. Gali atvežti. Tel.: 8 686 98 506, 8 686 98 503.
Galioja iki: 2018-09-29 09:19:34

Brangiai išsinuomotų žemės ūkio paskirties žemės. Tel. 8 624 12 402.
Galioja iki: 2018-09-30 10:57:07

Parduoda kiaulę skersti. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2018-10-01 11:50:58Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-09-10 06:00

Dalinkitės:  


Vil­ka­viš­kie­čiai dvi­ra­ti­nin­kai (iš kai­rės) A. Pe­čiu­lis, E. Gu­diš­kis ir T. Rin­ke­vi­čius bei jų tre­ne­ris A. Že­mai­tai­tis su­tar­ti­nai tvir­ti­no, kad svar­biau­sias jų lai­mė­ji­mas – iš­ko­vo­ta pir­ma vie­ta 4 km ko­man­di­nė­se per­se­kio­ji­mo lenk­ty­nė­se.

Autoriaus nuotr.


Savų dviračių neturėję vilkaviškiečiai iš čempionato grįžo su krūva medalių

Praė­ju­sį sa­vait­ga­lį Pa­ne­vė­žy­je įvy­ko tra­di­ci­nis Lie­tu­vos jau­nių tre­ko čem­pio­na­tas. Jis ypa­tin­gai sėk­min­gas ta­po Vil­ka­viš­kio dvi­ra­čių spor­to klu­bo „Ai­ra“ at­sto­vams Ei­man­tui Gu­diš­kiui, And­riui Pe­čiu­liui bei Tau­rui Rin­ke­vi­čiui. Vai­ki­nai iš­ko­vo­jo net 11 įvai­rios pra­bos me­da­lių.Ne­tu­rė­jo dvi­ra­čių

Pa­si­ruoš­ti Lie­tu­vos jau­nių tre­ko čem­pio­na­tui vil­ka­viš­kie­čiams ne­bu­vo leng­va. „Ga­li­ma sa­ky­ti, jog var­žy­bo­se star­ta­vo­me be sa­vo dvi­ra­čių, nes ne­tu­ri­me pa­kan­ka­mai lė­šų jiems įsi­gy­ti. Tre­ko dvi­ra­čiai yra la­bai bran­gūs, vien jų ra­tas kai­nuo­ja apie tūks­tan­tį eu­rų, to­dėl ne­nuos­ta­bu, kad sko­lin­ti jų ne­la­bai kas no­ri“, – pa­sa­ko­jo dvi­ra­čių spor­to klu­bo „Ai­ra“ tre­ne­ris Ar­tū­ras Že­mai­tai­tis. Pa­sak jo, kai var­žy­bo­se nu­ga­lė­to­ją le­mia šim­to­sios se­kun­dės da­lys, ge­ras dvi­ra­tis yra ypač svar­bus.

„Ke­le­tą jų pa­si­sko­li­no­me iš Ma­ri­jam­po­lės, ke­le­tą – iš Vil­niaus. Nors lenk­ty­nes pra­dė­jo­me su sep­ty­niais dvi­ra­čiais, bai­gė­me tik su vie­nu. Ki­ti su­lū­žo...“ – nu­si­vy­li­mo ne­slė­pė A. Že­mai­tai­tis. Ta­čiau, anot jo, to­kio­mis są­ly­go­mis, ko­kias tu­rė­jo vil­ka­viš­kie­čiai, iš­ko­vo­ti net 11 me­da­lių yra žyg­dar­bis.

„Aiš­ku, re­zul­ta­tai ne­nuk­ren­ta iš dan­gaus. Mes nuo­sek­liai tre­ni­ruo­ja­mės, dir­ba­me tam, kad lai­mė­tu­me“, – tvir­ti­no dvi­ra­ti­nin­kų tre­ne­ris.Ko­man­dai pa­si­se­kė

Vil­ka­viš­kie­čiai sėk­min­gai var­žė­si vi­so­se čem­pio­na­to rung­ty­se. 200 met­rų sprin­to rung­ty­je ge­riau­siai iš mū­siš­kių pa­si­ro­dė A. Pe­čiu­lis – jis užė­mė de­vin­tą­ją vie­tą. Tie­sa, vai­ki­nas ga­lė­jo pa­si­ro­dy­ti ir daug sėk­min­giau, ta­čiau prieš pat var­žy­bas ant dvi­ra­čio bu­vo už­dė­ta ne­tin­ka­ma pa­va­ra, ku­ri ne­lei­do iš­vys­ty­ti di­des­nio grei­čio.

Vie­na iš sėk­min­giau­sių rung­čių mū­siš­kiams ta­po ko­man­di­nis „Olim­pi­nis sprin­tas“. Čia vil­ka­viš­kie­čiai E. Gu­diš­kis, A. Pe­čiu­lis ir T. Rin­ke­vi­čius iš­ko­vo­jo bron­zos me­da­lius. Vė­liau įvy­ku­sio­se 3 km per­se­kio­ji­mo lenk­ty­nė­se ge­riau­siai se­kė­si E. Gu­diš­kiui, ku­ris fi­ni­ša­vo penk­tas.

Svar­biau­siu lai­mė­ji­mu vi­si vai­ki­nai vien­bal­siai įvar­di­jo 4 km ko­man­di­nė­se lenk­ty­nė­se iš­ko­vo­tą auk­są. „Tai – neei­li­nė per­ga­lė, rei­ka­lau­jan­ti ne vie­no žmo­gaus, bet vi­sų eki­pos na­rių pa­stan­gų“, – pa­brė­žė A. Že­mai­tai­tis. Šio­se lenk­ty­nė­se ko­man­dą tu­rė­jo su­da­ry­ti ke­tu­ri dvi­ra­ti­nin­kai, o mū­siš­kių bu­vo tik trys. Pri­si­jung­ti prie Vil­ka­viš­kio eki­pos su­ti­ko šiau­lie­tis To­mas Nor­vai­ša.Gal­vo­jo ne­spė­sią pa­si­ruoš­ti

Pa­si­bai­gus ko­man­di­nėms var­žy­boms, vil­ka­viš­kie­čių jau po 10 min. lau­kė gru­pi­nės lenk­ty­nės dėl taš­kų. „Tie­są pa­sa­kius, vie­nu me­tu gal­vo­jo­me, jog ne­star­tuo­si­me šio­je rung­ty­je. Kiek­vie­noms var­žy­boms rei­kia spe­cia­liai pa­ruoš­ti dvi­ra­čius, pri­tai­ky­ti spe­cia­lias pa­va­ras, vai­rus, net ra­tus. Vi­sos eki­pos bu­vo at­si­ve­žu­sios pa­kan­ka­mai dvi­ra­čių, to­dėl prieš var­žy­bų pra­džią joms neiš­kil­da­vo jo­kių pro­ble­mų. Tuo tar­pu mums prieš kiek­vie­nas lenk­ty­nes tek­da­vo pa­keis­ti ko­ne pu­sę dvi­ra­čio da­lių, kad ga­lė­tu­me tin­ka­mai pa­si­ruoš­ti“, – tei­gė A. Že­mai­tai­tis.

Šio­se lenk­ty­nė­se E. Gu­diš­kis užė­mė tre­čią­ją vie­tą bei iš­ko­vo­jo bron­zos me­da­lį.Atė­mė me­da­lį

Pui­kiai mū­siš­kiai pa­si­ro­dė ir „Hi­to“ rung­ty­je, ku­rio­je vi­si lenk­ty­ni­nin­kai tu­rė­jo kuo grei­čiau įveik­ti 1 km at­stu­mą. Čia A. Pe­čiu­lis iš­ko­vo­jo bron­zos me­da­lį. Sėk­mė mū­siš­kių neap­lei­do ir „Skra­čo“ lenk­ty­nė­se, ku­rio­se da­ly­viai tu­rė­jo kuo grei­čiau įveik­ti 30 tre­ko ra­tų (po 250 m). E. Gu­diš­kis fi­ni­ša­vo pir­mas, o A. Pe­čiu­lis – tre­čias.

Pas­ku­ti­nę var­žy­bų die­ną lenk­ty­ni­nin­kų lau­kė „Om­niu­mo“ rung­tis. Tai tar­si lenk­ty­nių dau­gia­ko­vė, ku­rią su­da­rė vi­sos iki tol vy­ku­sios rung­tys, tik šį­syk vi­sas jas spor­ti­nin­kams dar kar­tą te­ko įveik­ti per vie­ną die­ną. Šio­je rung­ty­je sėk­mė vėl šyp­so­jo­si mū­sų dvi­ra­ti­nin­kams: E. Gu­diš­kis iš­ko­vo­jo auk­so me­da­lį, o A. Pe­čiu­lis li­ko ket­vir­tas. Tie­sa, šis spor­ti­nin­kas bu­vo už­li­pęs ant nu­ga­lė­to­jų pa­ky­los kaip tre­čios vie­tos lai­mė­to­jas, ta­čiau vė­liau, tei­sė­jams per­skai­čia­vus taš­kus, bron­zos me­da­lis iš mū­siš­kio bu­vo atim­tas.

„Mū­sų ša­ly­je tei­sė­jai yra ga­na že­mo ly­gio, ne­tu­ri pa­kan­ka­mai var­žy­bų pa­tir­ties. Tai ne­bu­vo vie­nin­te­lis at­ve­jis, kai per­skai­čia­vus taš­kus iš vie­no spor­ti­nin­ko atim­tas me­da­lis įtei­kia­mas ki­tam“, – ne­slė­pė nu­si­vy­li­mo A. Že­mai­tai­tis.Per­ga­lės ska­ti­na to­bu­lė­ti

„La­bai sma­gu lai­mė­ti. Kai vyks­tu į var­žy­bas, kiek­vie­no­se jų ti­kiuo­si nu­ga­lė­ti. Per­ga­lės ska­ti­na to­liau sun­kiai dirb­ti, siek­ti vis aukš­tes­nių tiks­lų“, – tei­gė Lie­tu­vos jau­nių tre­ko čem­pio­na­te 3 auk­so ir 2 bron­zos me­da­lius iš­ko­vo­jęs E. Gu­diš­kis.

„Var­žy­bos bu­vo ne­pap­ras­tai sun­kios, nes tre­ke tre­ni­ruo­čių be­veik ne­tu­rė­jo­me. Ne­pai­sant to, džiau­giuo­si sa­vo pa­sie­ki­mais bei steng­siuo­si juos tik ge­rin­ti“, – ryž­tin­gai kal­bė­jo ir A. Pe­čiu­lis, iš var­žy­bų par­si­ve­žęs 1 auk­so ir 3 bron­zos me­da­lius.

Tiek A. Gu­diš­kis, tiek A. Pe­čiu­lis yra aš­tuo­nio­lik­me­čiai, ir šie me­tai yra pa­sku­ti­niai, kai jie var­žo­si jau­nių am­žiaus gru­pė­je. Ta­čiau auk­so bei bron­zos me­da­lius iš­ko­vo­ju­siam T. Rin­ke­vi­čiui – dar tik še­šio­li­ka me­tų. Vis dėl­to jau­nių var­žy­bo­se jis ko­vo­jo kaip vie­nas iš stip­riau­sių mū­sų ša­lies jau­nu­čių am­žiaus gru­pės at­sto­vų. Pa­sak pa­ties vai­ki­no, ko­vos su la­biau pa­ty­ru­siais lenk­ty­ni­nin­kais jam bus ge­ra pa­tir­tis prieš ne­tru­kus įvyk­sian­čias jau­nu­čių žai­dy­nes, ku­rios yra pres­ti­žiš­kiau­sios šios am­žiaus gru­pės dvi­ra­čių lenk­ty­nės mū­sų ša­ly­je.

„Šių vai­ki­nų re­zul­ta­tai at­per­ka vi­sas dėl jų ne­mie­go­tas nak­tis“, – džiau­gė­si A. Že­mai­tai­tis.And­rius GRY­GE­LAI­TIS


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Išrinkti geriausi „Metų ūkiai“
* Svečiui iš Vokietijos įteiktos Garbės piliečio regalijos
* Neišmokiusi veltėdžių gyventi visuomenė moka dvigubai
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar kada nors esate nukentėjęs nuo vagių?
Taip, patyriau didelių nuostolių.
Niekada su vagystėmis nesusidūriau.
Nukentėjau nežymiai.
Esu apsidraudęs, todėl jaučiuosi saugiau.Kalbos patarimai

Ar galima „dirbti pareigose“?
Daiktavardis pareigos žymi darbo ar tarnybos vietoje turimą statusą, bet ne pačią vietą, todėl vietininkas pareigose nevartotinas, pvz.: Jis dirba direktoriaus pareigose (taisoma yra direktorius, dirba direktoriumi, eina direktoriaus pareigas).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas