„Santaka“ / Savų dviračių neturėję vilkaviškiečiai iš čempionato grįžo su krūva medalių

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Vilkaviškyje remontuoja variklius, keičia dirželius, tikrina, šlifuoja variklių galvutes, atlieka lengvųjų automobilių kompiuterinę diagnostiką. Tel. 8 609 79 788.
Galioja iki: 2018-11-16 08:58:32

Parduoda traktoriaus MTZ priekinį varantyjį tiltą (naujai perrinktas), kombainą NIVA, traktorių MTZ-82 (geros būklės), keltuvą prie tratoriaus galo. Tel. 8 682 77 847.
Galioja iki: 2018-11-17 09:05:27

Parduoda garažą Vilkaviškyje, prie ligoninės (geras privažiavimas, yra elektra, ištinkuotas), 250 m² komercinės paskirties patalpas Giedriuose (už geležinkelio pervažos, yra aikštelė automobiliams, geras privažiavimas, vandens baseinas). Tel. 8 687 87 459.
Galioja iki: 2018-11-19 14:00:39Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-09-10 06:00

Dalinkitės:  


Vil­ka­viš­kie­čiai dvi­ra­ti­nin­kai (iš kai­rės) A. Pe­čiu­lis, E. Gu­diš­kis ir T. Rin­ke­vi­čius bei jų tre­ne­ris A. Že­mai­tai­tis su­tar­ti­nai tvir­ti­no, kad svar­biau­sias jų lai­mė­ji­mas – iš­ko­vo­ta pir­ma vie­ta 4 km ko­man­di­nė­se per­se­kio­ji­mo lenk­ty­nė­se.

Autoriaus nuotr.


Savų dviračių neturėję vilkaviškiečiai iš čempionato grįžo su krūva medalių

Praė­ju­sį sa­vait­ga­lį Pa­ne­vė­žy­je įvy­ko tra­di­ci­nis Lie­tu­vos jau­nių tre­ko čem­pio­na­tas. Jis ypa­tin­gai sėk­min­gas ta­po Vil­ka­viš­kio dvi­ra­čių spor­to klu­bo „Ai­ra“ at­sto­vams Ei­man­tui Gu­diš­kiui, And­riui Pe­čiu­liui bei Tau­rui Rin­ke­vi­čiui. Vai­ki­nai iš­ko­vo­jo net 11 įvai­rios pra­bos me­da­lių.Ne­tu­rė­jo dvi­ra­čių

Pa­si­ruoš­ti Lie­tu­vos jau­nių tre­ko čem­pio­na­tui vil­ka­viš­kie­čiams ne­bu­vo leng­va. „Ga­li­ma sa­ky­ti, jog var­žy­bo­se star­ta­vo­me be sa­vo dvi­ra­čių, nes ne­tu­ri­me pa­kan­ka­mai lė­šų jiems įsi­gy­ti. Tre­ko dvi­ra­čiai yra la­bai bran­gūs, vien jų ra­tas kai­nuo­ja apie tūks­tan­tį eu­rų, to­dėl ne­nuos­ta­bu, kad sko­lin­ti jų ne­la­bai kas no­ri“, – pa­sa­ko­jo dvi­ra­čių spor­to klu­bo „Ai­ra“ tre­ne­ris Ar­tū­ras Že­mai­tai­tis. Pa­sak jo, kai var­žy­bo­se nu­ga­lė­to­ją le­mia šim­to­sios se­kun­dės da­lys, ge­ras dvi­ra­tis yra ypač svar­bus.

„Ke­le­tą jų pa­si­sko­li­no­me iš Ma­ri­jam­po­lės, ke­le­tą – iš Vil­niaus. Nors lenk­ty­nes pra­dė­jo­me su sep­ty­niais dvi­ra­čiais, bai­gė­me tik su vie­nu. Ki­ti su­lū­žo...“ – nu­si­vy­li­mo ne­slė­pė A. Že­mai­tai­tis. Ta­čiau, anot jo, to­kio­mis są­ly­go­mis, ko­kias tu­rė­jo vil­ka­viš­kie­čiai, iš­ko­vo­ti net 11 me­da­lių yra žyg­dar­bis.

„Aiš­ku, re­zul­ta­tai ne­nuk­ren­ta iš dan­gaus. Mes nuo­sek­liai tre­ni­ruo­ja­mės, dir­ba­me tam, kad lai­mė­tu­me“, – tvir­ti­no dvi­ra­ti­nin­kų tre­ne­ris.Ko­man­dai pa­si­se­kė

Vil­ka­viš­kie­čiai sėk­min­gai var­žė­si vi­so­se čem­pio­na­to rung­ty­se. 200 met­rų sprin­to rung­ty­je ge­riau­siai iš mū­siš­kių pa­si­ro­dė A. Pe­čiu­lis – jis užė­mė de­vin­tą­ją vie­tą. Tie­sa, vai­ki­nas ga­lė­jo pa­si­ro­dy­ti ir daug sėk­min­giau, ta­čiau prieš pat var­žy­bas ant dvi­ra­čio bu­vo už­dė­ta ne­tin­ka­ma pa­va­ra, ku­ri ne­lei­do iš­vys­ty­ti di­des­nio grei­čio.

Vie­na iš sėk­min­giau­sių rung­čių mū­siš­kiams ta­po ko­man­di­nis „Olim­pi­nis sprin­tas“. Čia vil­ka­viš­kie­čiai E. Gu­diš­kis, A. Pe­čiu­lis ir T. Rin­ke­vi­čius iš­ko­vo­jo bron­zos me­da­lius. Vė­liau įvy­ku­sio­se 3 km per­se­kio­ji­mo lenk­ty­nė­se ge­riau­siai se­kė­si E. Gu­diš­kiui, ku­ris fi­ni­ša­vo penk­tas.

Svar­biau­siu lai­mė­ji­mu vi­si vai­ki­nai vien­bal­siai įvar­di­jo 4 km ko­man­di­nė­se lenk­ty­nė­se iš­ko­vo­tą auk­są. „Tai – neei­li­nė per­ga­lė, rei­ka­lau­jan­ti ne vie­no žmo­gaus, bet vi­sų eki­pos na­rių pa­stan­gų“, – pa­brė­žė A. Že­mai­tai­tis. Šio­se lenk­ty­nė­se ko­man­dą tu­rė­jo su­da­ry­ti ke­tu­ri dvi­ra­ti­nin­kai, o mū­siš­kių bu­vo tik trys. Pri­si­jung­ti prie Vil­ka­viš­kio eki­pos su­ti­ko šiau­lie­tis To­mas Nor­vai­ša.Gal­vo­jo ne­spė­sią pa­si­ruoš­ti

Pa­si­bai­gus ko­man­di­nėms var­žy­boms, vil­ka­viš­kie­čių jau po 10 min. lau­kė gru­pi­nės lenk­ty­nės dėl taš­kų. „Tie­są pa­sa­kius, vie­nu me­tu gal­vo­jo­me, jog ne­star­tuo­si­me šio­je rung­ty­je. Kiek­vie­noms var­žy­boms rei­kia spe­cia­liai pa­ruoš­ti dvi­ra­čius, pri­tai­ky­ti spe­cia­lias pa­va­ras, vai­rus, net ra­tus. Vi­sos eki­pos bu­vo at­si­ve­žu­sios pa­kan­ka­mai dvi­ra­čių, to­dėl prieš var­žy­bų pra­džią joms neiš­kil­da­vo jo­kių pro­ble­mų. Tuo tar­pu mums prieš kiek­vie­nas lenk­ty­nes tek­da­vo pa­keis­ti ko­ne pu­sę dvi­ra­čio da­lių, kad ga­lė­tu­me tin­ka­mai pa­si­ruoš­ti“, – tei­gė A. Že­mai­tai­tis.

Šio­se lenk­ty­nė­se E. Gu­diš­kis užė­mė tre­čią­ją vie­tą bei iš­ko­vo­jo bron­zos me­da­lį.Atė­mė me­da­lį

Pui­kiai mū­siš­kiai pa­si­ro­dė ir „Hi­to“ rung­ty­je, ku­rio­je vi­si lenk­ty­ni­nin­kai tu­rė­jo kuo grei­čiau įveik­ti 1 km at­stu­mą. Čia A. Pe­čiu­lis iš­ko­vo­jo bron­zos me­da­lį. Sėk­mė mū­siš­kių neap­lei­do ir „Skra­čo“ lenk­ty­nė­se, ku­rio­se da­ly­viai tu­rė­jo kuo grei­čiau įveik­ti 30 tre­ko ra­tų (po 250 m). E. Gu­diš­kis fi­ni­ša­vo pir­mas, o A. Pe­čiu­lis – tre­čias.

Pas­ku­ti­nę var­žy­bų die­ną lenk­ty­ni­nin­kų lau­kė „Om­niu­mo“ rung­tis. Tai tar­si lenk­ty­nių dau­gia­ko­vė, ku­rią su­da­rė vi­sos iki tol vy­ku­sios rung­tys, tik šį­syk vi­sas jas spor­ti­nin­kams dar kar­tą te­ko įveik­ti per vie­ną die­ną. Šio­je rung­ty­je sėk­mė vėl šyp­so­jo­si mū­sų dvi­ra­ti­nin­kams: E. Gu­diš­kis iš­ko­vo­jo auk­so me­da­lį, o A. Pe­čiu­lis li­ko ket­vir­tas. Tie­sa, šis spor­ti­nin­kas bu­vo už­li­pęs ant nu­ga­lė­to­jų pa­ky­los kaip tre­čios vie­tos lai­mė­to­jas, ta­čiau vė­liau, tei­sė­jams per­skai­čia­vus taš­kus, bron­zos me­da­lis iš mū­siš­kio bu­vo atim­tas.

„Mū­sų ša­ly­je tei­sė­jai yra ga­na že­mo ly­gio, ne­tu­ri pa­kan­ka­mai var­žy­bų pa­tir­ties. Tai ne­bu­vo vie­nin­te­lis at­ve­jis, kai per­skai­čia­vus taš­kus iš vie­no spor­ti­nin­ko atim­tas me­da­lis įtei­kia­mas ki­tam“, – ne­slė­pė nu­si­vy­li­mo A. Že­mai­tai­tis.Per­ga­lės ska­ti­na to­bu­lė­ti

„La­bai sma­gu lai­mė­ti. Kai vyks­tu į var­žy­bas, kiek­vie­no­se jų ti­kiuo­si nu­ga­lė­ti. Per­ga­lės ska­ti­na to­liau sun­kiai dirb­ti, siek­ti vis aukš­tes­nių tiks­lų“, – tei­gė Lie­tu­vos jau­nių tre­ko čem­pio­na­te 3 auk­so ir 2 bron­zos me­da­lius iš­ko­vo­jęs E. Gu­diš­kis.

„Var­žy­bos bu­vo ne­pap­ras­tai sun­kios, nes tre­ke tre­ni­ruo­čių be­veik ne­tu­rė­jo­me. Ne­pai­sant to, džiau­giuo­si sa­vo pa­sie­ki­mais bei steng­siuo­si juos tik ge­rin­ti“, – ryž­tin­gai kal­bė­jo ir A. Pe­čiu­lis, iš var­žy­bų par­si­ve­žęs 1 auk­so ir 3 bron­zos me­da­lius.

Tiek A. Gu­diš­kis, tiek A. Pe­čiu­lis yra aš­tuo­nio­lik­me­čiai, ir šie me­tai yra pa­sku­ti­niai, kai jie var­žo­si jau­nių am­žiaus gru­pė­je. Ta­čiau auk­so bei bron­zos me­da­lius iš­ko­vo­ju­siam T. Rin­ke­vi­čiui – dar tik še­šio­li­ka me­tų. Vis dėl­to jau­nių var­žy­bo­se jis ko­vo­jo kaip vie­nas iš stip­riau­sių mū­sų ša­lies jau­nu­čių am­žiaus gru­pės at­sto­vų. Pa­sak pa­ties vai­ki­no, ko­vos su la­biau pa­ty­ru­siais lenk­ty­ni­nin­kais jam bus ge­ra pa­tir­tis prieš ne­tru­kus įvyk­sian­čias jau­nu­čių žai­dy­nes, ku­rios yra pres­ti­žiš­kiau­sios šios am­žiaus gru­pės dvi­ra­čių lenk­ty­nės mū­sų ša­ly­je.

„Šių vai­ki­nų re­zul­ta­tai at­per­ka vi­sas dėl jų ne­mie­go­tas nak­tis“, – džiau­gė­si A. Že­mai­tai­tis.And­rius GRY­GE­LAI­TIS


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Vilkaviškyje kursis Prekybos, pramonės ir amatų rūmų atstovybė
* Trumpoje gatvėje – ilga nesutarimų gija
* Vis daugiau vilkaviškiečių atranda kalanetikos naudą
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar vartojate alkoholį prie savo nepilnamečių vaikų?
To niekada nedarau.
Išgeriu tiek, kad neapsvaigčiau.
Savęs neriboju.
Mano vaikai jau pilnamečiai.
Vaikų neturiu.Kalbos patarimai

Apkrikštyti ar pakrikštyti?
Bendrinėje kalboje teiktinesnis veiksmažodis pakrikštyti. Jis vartojamas ir Šventojo Rašto vertimuose į lietuvių kalbą.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas