„Santaka“ / Gatvėse netikėtai išdygę konteineriai pykdo kaimų gyventojus

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda medų. Gali pristatyti į namus. Tel. 8 620 85 872.
Galioja iki: 2019-01-28 10:50:32

Parduoda OPEL ASTRA CARAVAN (1999 m., 1,7 l, dyzelis, 50 kW, TA iki 2019 m. sausio 31 d., 550 Eur). Tel. 8 653 81 967.
Galioja iki: 2019-01-28 11:12:51

Parduoda VW POLO (2003 m., 1,9 l, dyzelis, TA iki 2020 m. lapkričio mėn.). Tel. 8 694 95 488.
Galioja iki: 2019-01-28 11:14:48

Parduoda prikabinamą namelį-kemperį su baldais, paaugintus įvairaus amžiaus veršelius (telyčaites), mobilųjį telefoną CAT S40, padangas M+S 185 | 65R15 (4 vnt.), rusišką ritininį presą PR-1,6. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2019-01-28 13:09:35Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-08-30 06:24

Dalinkitės:  


Vo­kiš­kė­lių gy­ven­to­jams Ire­nai ir Vy­tau­tui Bro­ke­vi­čiams bend­ro nau­do­ji­mo kon­tei­ne­rį te­ko pa­stum­ti į šo­ną, nes jis bu­vo pa­sta­ty­tas ant įva­žia­vi­mo į kie­mą.

Romo ČĖPLOS nuotr.


Gatvėse netikėtai išdygę konteineriai pykdo kaimų gyventojus

Eglė KVIESULAITIENĖ

Nuo ry­to­jaus at­lie­kų su­rin­kė­jai dirbs pa­gal nau­ją tvar­ką: jau su­de­rin­ti šiukš­lių iš­ve­ži­mo gra­fi­kai, sta­to­mi kon­tei­ne­riai. Ta­čiau su nau­jo­vė­mis su­si­dū­rę ra­jo­no gy­ven­to­jai spė­jo pa­jus­ti pir­muo­sius sis­te­mos trū­ku­mus.Pas­ta­tė po lan­gu

Pro­tes­ta­vę ir pa­ra­šus rin­kę už tai, kad at­lie­kų tvar­ky­mo mo­kes­tis bū­tų skai­čiuo­ja­mas ne pa­gal gy­ve­na­mų­jų pa­tal­pų plo­tą, o žmo­nių skai­čių, gy­ven­to­jai ga­vo ga­li­my­bę rink­tis iš abie­jų va­rian­tų. Ta­čiau žmo­nės iš­kart pa­si­ge­do in­for­ma­ci­jos, kur ga­lė­tų kreip­tis ir pra­neš­ti apie ap­si­spren­di­mą, kaip pa­si­ra­šy­ti su­tar­tis ir pan.

Į re­dak­ci­ją puo­lė skam­bin­ti ir kai­mų gy­ven­to­jai, prieš sa­vo lan­gus iš­vy­dę stai­ga at­si­ra­du­sius kon­tei­ne­rius. Vo­kiš­kė­lių kai­me gy­ve­nan­ti pen­si­nin­kų Ire­nos ir Vy­tau­to Bro­ke­vi­čių šei­ma sa­kė di­džiu­lį kon­tei­ne­rį ra­dę tie­siog ant įva­žia­vi­mo į kie­mą.

– Pas­tū­mė­me šiek tiek į šo­ną, kad bent įva­žiuo­ti au­to­mo­bi­liui ne­truk­dy­tų, – kal­bė­jo V. Bro­ke­vi­čius. – Nei kas su mu­mis de­ri­no, nei klau­sė. Be to, nie­kaip ne­sup­ran­tam, kam to kon­tei­ne­rio čia iš vi­so rei­kia. Juk vi­si mū­sų kai­my­nai tu­ri kie­muo­se in­di­vi­dua­lius ir juo­se kau­pia at­lie­kas. Mes tik­rai ne­no­rė­tu­me pa­bu­dę ry­tais per lan­gą kas­dien ma­ty­ti šiukš­les. Ban­dė­me skam­bin­ti ant kon­tei­ne­rio nu­ro­dy­tos fir­mos te­le­fo­nu, bet ne­su­siš­ne­kė­jo­me.

Bro­ke­vi­čiai ne­ri­ma­vo, jog ša­li­ke­lė­je pa­sta­ty­tas kon­tei­ne­ris ke­lia grės­mę ir eis­mo sau­gu­mui. Juk nak­tį tam­si „dė­žė“ – vi­siš­kai ne­pas­te­bi­ma, ant jos nė­ra jo­kių švie­są at­spin­din­čių ele­men­tų.Truk­do ke­li­nin­kams

Dėl pa­ke­lė­se „iš­dy­gu­sių“ kon­tei­ne­rių ne­pa­ten­kin­ti ir ke­li­nin­kai, mat ke­liai ir pa­ke­lės – jų pri­žiū­ri­ma te­ri­to­ri­ja.

VĮ „Ma­ri­jam­po­lės re­gio­no ke­liai“ Vil­ka­viš­kio ke­lių tar­ny­bos vir­ši­nin­kas Al­fon­sas Štri­mai­tis ste­bė­jo­si, kad, sta­ty­da­mi kon­tei­ne­rius ke­li­nin­kų te­ri­to­ri­jo­je, at­lie­kų tvar­ky­to­jai su jais to vi­siš­kai ne­de­ri­no.

– Juk mums žie­mą rei­kės va­ly­ti pa­ke­lė­se snie­gą, va­sa­rą rū­pi­na­mės pa­ke­lių prie­žiū­ra, šva­ra, o su­sta­ty­ti kon­tei­ne­riai šį dar­bą tik­rai ap­sun­kins, – kal­bė­jo Vil­ka­viš­kio ke­lių tar­ny­bos va­do­vas. – Prob­le­mų kil­da­vo ne­tgi tuo­met, kai gy­ven­to­jai iš­stum­da­vo sa­vo ma­žus kon­tei­ne­riu­kus į gat­ves. Bet su tuo dar taiks­tė­mės, nes jie nuo­lat ne­sto­vė­da­vo. O kaip da­bar rei­kės dirb­ti, net neį­si­vaiz­duo­ja­me. Be to, pa­tys ži­no­te, kaip at­ro­do ap­lin­ka, kur pa­sta­ty­ti kon­tei­ne­riai. Juk žmo­nės krau­na šiukš­les net ta­da, kai jos ne­tel­pa, de­da ša­lia, ne­pa­tai­ko pil­da­mi. Ga­li­ma tik įsi­vaiz­duo­ti, kaip ne­tru­kus at­ro­dys mū­sų pa­ke­lės.

A. Štri­mai­tis svars­tė, kad at­lie­kų tvar­ky­to­jai tu­rė­tų ir už­mies­ty­je įreng­ti spe­cia­lias aikš­te­les, ko­kios pa­da­ry­tos prie dau­gia­bu­čių na­mų mies­tuo­se bei di­des­nė­se gy­ven­vie­tė­se.Prob­le­mas spręs

Ra­jo­no gy­ven­to­jų pa­sta­bas iš­sa­kė­me Ma­ri­jam­po­lės ap­skri­ties at­lie­kų tvar­ky­mo cent­ro (MAATC) di­rek­to­riui An­ta­nui Mie­liaus­kui. Va­do­vas ža­dė­jo, kad jau šio­mis die­no­mis su ke­li­nin­kais kon­tei­ne­rių sta­ty­mo tvar­ką su­de­rins. Anot MAATC di­rek­to­riaus, pro­ble­mų tik­rai ne­tu­rė­tų kil­ti, nes to­kia tvar­ka eg­zis­tuo­ja dau­ge­ly­je ra­jo­nų, ne vien Ma­ri­jam­po­lės ap­skri­ty­je.

Bend­ruo­sius kon­tei­ne­rius gy­ven­vie­tė­se at­lie­kų tvar­ky­to­jai pa­sta­tė tik lai­ki­nai – tiems šiukš­lių tu­rė­to­jams, ku­rie iki šiol ne­bu­vo su­da­rę su­tar­čių ir už pa­slau­gą ne­mo­kė­jo. Ta­čiau pa­gal nau­ją­jį įsta­ty­mą, įve­dus rink­lia­vą, mo­kes­čius mo­kė­ti pri­va­lės vi­si.

At­lie­kų tvar­ky­to­jai įsi­ti­ki­nę, kad mo­kė­da­mi už šiukš­les vi­si na­mų sa­vi­nin­kai pa­no­rės kon­tei­ne­rius tu­rė­ti sa­vo kie­muo­se. Ta­da iš­nyks bū­ti­ny­bė gy­ven­vie­tė­se sta­ty­ti bend­ras at­lie­kų tal­pyk­las. Ar­ti­miau­siu me­tu at­lie­kų tvar­ky­to­jai dar de­rins su gy­ven­to­jais, kur ras­ti pa­to­giau­sią vie­tą bend­ram kon­tei­ne­riui.

Ta­čiau už­mies­ty­je, kur so­dy­bos iš­si­dės­čiu­sios ato­kiau nuo pa­grin­di­nių ke­lių, kon­tei­ne­riai vis dėl­to sto­vės, nes už­suk­ti į kiek­vie­ną kie­mą šiukš­lių su­rin­kė­jai tik­rai ne­pa­jė­gūs.

Gy­ven­to­jai, ku­rie jau ap­si­spren­dė dėl siū­lo­mo at­lie­kų tvar­ky­mo rink­lia­vos bū­do, tu­rė­tų kreip­tis, kaip ir iki šiol, į at­lie­kų tvar­ky­mo cent­ro at­sto­vus, įsi­kū­ru­sius pa­što pa­sta­te, II aukš­te (Vil­ka­viš­kis, J. Ba­sa­na­vi­čiaus a. 11, 210 kab.). Pa­si­tei­rau­ti ga­li­ma tel. (8 342) 20 700.

Ar­ti­miau­siu me­tu MAATC di­rek­to­rius A. Mie­liaus­kas vi­są gy­ven­to­jams rū­pi­mą su at­lie­kų tvar­ky­mu su­si­ju­sią in­for­ma­ci­ją ža­dė­jo pa­teik­ti „San­ta­kos“ pus­la­piuo­se.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Ilgai lauktas mamografas jau pradėjo dirbti
* Pirmine teisine pagalba naudojasi vis daugiau žmonių
* Būsimose miesto poilsio zonose ketinama palikti sveikus ir gražius medžius
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar pažįstate emigrantų, svarstančių grįžti gyventi į Lietuvą?
Taip, ir ne vieną.
Tokių svarstymų negirdėjau.
Aš svarstau galimybę grįžti.
Pažįstu jau ir grįžusiųjų.Kalbos patarimai

„Karilionas“ ar „kariljonas“?
Nė vienas rašybos variantas nelaikytinas klaida.
„Tarptautinių žodžių žodyne“ šis žodis rašomas be j karilionas (pranc. carillon ): 1. tarpusavyje suderintų įv. dydžio varpų komplektas, turintis automatinį skambinimo mechanizmą; kai kurių karilionų varpai mušami rankomis plaktukais; 2. varpų muzika.
Tačiau Kalbos komisijos posėdyje apsvarsčius nutarta, kad tais atvejais, kai originalo formoje i eina po priebalsės ir tariamas jotas, gali būti rašoma raidė j: kariljonas (kaip šampinjonas, paviljonas ).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas