„Santaka“ / Gatvėse netikėtai išdygę konteineriai pykdo kaimų gyventojus

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Vilkaviškyje remontuoja variklius, keičia dirželius, tikrina, šlifuoja variklių galvutes, atlieka lengvųjų automobilių kompiuterinę diagnostiką. Tel. 8 609 79 788.
Galioja iki: 2018-11-16 08:58:32

Parduoda traktoriaus MTZ priekinį varantyjį tiltą (naujai perrinktas), kombainą NIVA, traktorių MTZ-82 (geros būklės), keltuvą prie tratoriaus galo. Tel. 8 682 77 847.
Galioja iki: 2018-11-17 09:05:27

Parduoda garažą Vilkaviškyje, prie ligoninės (geras privažiavimas, yra elektra, ištinkuotas), 250 m² komercinės paskirties patalpas Giedriuose (už geležinkelio pervažos, yra aikštelė automobiliams, geras privažiavimas, vandens baseinas). Tel. 8 687 87 459.
Galioja iki: 2018-11-19 14:00:39Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-08-30 06:24

Dalinkitės:  


Vo­kiš­kė­lių gy­ven­to­jams Ire­nai ir Vy­tau­tui Bro­ke­vi­čiams bend­ro nau­do­ji­mo kon­tei­ne­rį te­ko pa­stum­ti į šo­ną, nes jis bu­vo pa­sta­ty­tas ant įva­žia­vi­mo į kie­mą.

Romo ČĖPLOS nuotr.


Gatvėse netikėtai išdygę konteineriai pykdo kaimų gyventojus

Eglė KVIESULAITIENĖ

Nuo ry­to­jaus at­lie­kų su­rin­kė­jai dirbs pa­gal nau­ją tvar­ką: jau su­de­rin­ti šiukš­lių iš­ve­ži­mo gra­fi­kai, sta­to­mi kon­tei­ne­riai. Ta­čiau su nau­jo­vė­mis su­si­dū­rę ra­jo­no gy­ven­to­jai spė­jo pa­jus­ti pir­muo­sius sis­te­mos trū­ku­mus.Pas­ta­tė po lan­gu

Pro­tes­ta­vę ir pa­ra­šus rin­kę už tai, kad at­lie­kų tvar­ky­mo mo­kes­tis bū­tų skai­čiuo­ja­mas ne pa­gal gy­ve­na­mų­jų pa­tal­pų plo­tą, o žmo­nių skai­čių, gy­ven­to­jai ga­vo ga­li­my­bę rink­tis iš abie­jų va­rian­tų. Ta­čiau žmo­nės iš­kart pa­si­ge­do in­for­ma­ci­jos, kur ga­lė­tų kreip­tis ir pra­neš­ti apie ap­si­spren­di­mą, kaip pa­si­ra­šy­ti su­tar­tis ir pan.

Į re­dak­ci­ją puo­lė skam­bin­ti ir kai­mų gy­ven­to­jai, prieš sa­vo lan­gus iš­vy­dę stai­ga at­si­ra­du­sius kon­tei­ne­rius. Vo­kiš­kė­lių kai­me gy­ve­nan­ti pen­si­nin­kų Ire­nos ir Vy­tau­to Bro­ke­vi­čių šei­ma sa­kė di­džiu­lį kon­tei­ne­rį ra­dę tie­siog ant įva­žia­vi­mo į kie­mą.

– Pas­tū­mė­me šiek tiek į šo­ną, kad bent įva­žiuo­ti au­to­mo­bi­liui ne­truk­dy­tų, – kal­bė­jo V. Bro­ke­vi­čius. – Nei kas su mu­mis de­ri­no, nei klau­sė. Be to, nie­kaip ne­sup­ran­tam, kam to kon­tei­ne­rio čia iš vi­so rei­kia. Juk vi­si mū­sų kai­my­nai tu­ri kie­muo­se in­di­vi­dua­lius ir juo­se kau­pia at­lie­kas. Mes tik­rai ne­no­rė­tu­me pa­bu­dę ry­tais per lan­gą kas­dien ma­ty­ti šiukš­les. Ban­dė­me skam­bin­ti ant kon­tei­ne­rio nu­ro­dy­tos fir­mos te­le­fo­nu, bet ne­su­siš­ne­kė­jo­me.

Bro­ke­vi­čiai ne­ri­ma­vo, jog ša­li­ke­lė­je pa­sta­ty­tas kon­tei­ne­ris ke­lia grės­mę ir eis­mo sau­gu­mui. Juk nak­tį tam­si „dė­žė“ – vi­siš­kai ne­pas­te­bi­ma, ant jos nė­ra jo­kių švie­są at­spin­din­čių ele­men­tų.Truk­do ke­li­nin­kams

Dėl pa­ke­lė­se „iš­dy­gu­sių“ kon­tei­ne­rių ne­pa­ten­kin­ti ir ke­li­nin­kai, mat ke­liai ir pa­ke­lės – jų pri­žiū­ri­ma te­ri­to­ri­ja.

VĮ „Ma­ri­jam­po­lės re­gio­no ke­liai“ Vil­ka­viš­kio ke­lių tar­ny­bos vir­ši­nin­kas Al­fon­sas Štri­mai­tis ste­bė­jo­si, kad, sta­ty­da­mi kon­tei­ne­rius ke­li­nin­kų te­ri­to­ri­jo­je, at­lie­kų tvar­ky­to­jai su jais to vi­siš­kai ne­de­ri­no.

– Juk mums žie­mą rei­kės va­ly­ti pa­ke­lė­se snie­gą, va­sa­rą rū­pi­na­mės pa­ke­lių prie­žiū­ra, šva­ra, o su­sta­ty­ti kon­tei­ne­riai šį dar­bą tik­rai ap­sun­kins, – kal­bė­jo Vil­ka­viš­kio ke­lių tar­ny­bos va­do­vas. – Prob­le­mų kil­da­vo ne­tgi tuo­met, kai gy­ven­to­jai iš­stum­da­vo sa­vo ma­žus kon­tei­ne­riu­kus į gat­ves. Bet su tuo dar taiks­tė­mės, nes jie nuo­lat ne­sto­vė­da­vo. O kaip da­bar rei­kės dirb­ti, net neį­si­vaiz­duo­ja­me. Be to, pa­tys ži­no­te, kaip at­ro­do ap­lin­ka, kur pa­sta­ty­ti kon­tei­ne­riai. Juk žmo­nės krau­na šiukš­les net ta­da, kai jos ne­tel­pa, de­da ša­lia, ne­pa­tai­ko pil­da­mi. Ga­li­ma tik įsi­vaiz­duo­ti, kaip ne­tru­kus at­ro­dys mū­sų pa­ke­lės.

A. Štri­mai­tis svars­tė, kad at­lie­kų tvar­ky­to­jai tu­rė­tų ir už­mies­ty­je įreng­ti spe­cia­lias aikš­te­les, ko­kios pa­da­ry­tos prie dau­gia­bu­čių na­mų mies­tuo­se bei di­des­nė­se gy­ven­vie­tė­se.Prob­le­mas spręs

Ra­jo­no gy­ven­to­jų pa­sta­bas iš­sa­kė­me Ma­ri­jam­po­lės ap­skri­ties at­lie­kų tvar­ky­mo cent­ro (MAATC) di­rek­to­riui An­ta­nui Mie­liaus­kui. Va­do­vas ža­dė­jo, kad jau šio­mis die­no­mis su ke­li­nin­kais kon­tei­ne­rių sta­ty­mo tvar­ką su­de­rins. Anot MAATC di­rek­to­riaus, pro­ble­mų tik­rai ne­tu­rė­tų kil­ti, nes to­kia tvar­ka eg­zis­tuo­ja dau­ge­ly­je ra­jo­nų, ne vien Ma­ri­jam­po­lės ap­skri­ty­je.

Bend­ruo­sius kon­tei­ne­rius gy­ven­vie­tė­se at­lie­kų tvar­ky­to­jai pa­sta­tė tik lai­ki­nai – tiems šiukš­lių tu­rė­to­jams, ku­rie iki šiol ne­bu­vo su­da­rę su­tar­čių ir už pa­slau­gą ne­mo­kė­jo. Ta­čiau pa­gal nau­ją­jį įsta­ty­mą, įve­dus rink­lia­vą, mo­kes­čius mo­kė­ti pri­va­lės vi­si.

At­lie­kų tvar­ky­to­jai įsi­ti­ki­nę, kad mo­kė­da­mi už šiukš­les vi­si na­mų sa­vi­nin­kai pa­no­rės kon­tei­ne­rius tu­rė­ti sa­vo kie­muo­se. Ta­da iš­nyks bū­ti­ny­bė gy­ven­vie­tė­se sta­ty­ti bend­ras at­lie­kų tal­pyk­las. Ar­ti­miau­siu me­tu at­lie­kų tvar­ky­to­jai dar de­rins su gy­ven­to­jais, kur ras­ti pa­to­giau­sią vie­tą bend­ram kon­tei­ne­riui.

Ta­čiau už­mies­ty­je, kur so­dy­bos iš­si­dės­čiu­sios ato­kiau nuo pa­grin­di­nių ke­lių, kon­tei­ne­riai vis dėl­to sto­vės, nes už­suk­ti į kiek­vie­ną kie­mą šiukš­lių su­rin­kė­jai tik­rai ne­pa­jė­gūs.

Gy­ven­to­jai, ku­rie jau ap­si­spren­dė dėl siū­lo­mo at­lie­kų tvar­ky­mo rink­lia­vos bū­do, tu­rė­tų kreip­tis, kaip ir iki šiol, į at­lie­kų tvar­ky­mo cent­ro at­sto­vus, įsi­kū­ru­sius pa­što pa­sta­te, II aukš­te (Vil­ka­viš­kis, J. Ba­sa­na­vi­čiaus a. 11, 210 kab.). Pa­si­tei­rau­ti ga­li­ma tel. (8 342) 20 700.

Ar­ti­miau­siu me­tu MAATC di­rek­to­rius A. Mie­liaus­kas vi­są gy­ven­to­jams rū­pi­mą su at­lie­kų tvar­ky­mu su­si­ju­sią in­for­ma­ci­ją ža­dė­jo pa­teik­ti „San­ta­kos“ pus­la­piuo­se.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Vilkaviškyje kursis Prekybos, pramonės ir amatų rūmų atstovybė
* Trumpoje gatvėje – ilga nesutarimų gija
* Vis daugiau vilkaviškiečių atranda kalanetikos naudą
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar rūpinatės savo įvaizdžiu socialiniuose tinkluose?
Informaciją skelbiu apgalvotai.
Dėl to visai nesuku galvos.
Neturiu socialinio tinklo paskyros.Kalbos patarimai

Ar taisyklinga „priimti dėmesin (domėn)“?
Ne, nes tai yra nevartotinas vertinys. Ne priimti dėmesin (domėn), o atsižvelgti, turėti galvoje, omenyje.ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas