„Santaka“ / Gatvėse netikėtai išdygę konteineriai pykdo kaimų gyventojus

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda 1 t talpos konteinerį metaliniame rėme su išleidimo čiaupu ir jo prailginimu (45 Eur), tokį pat konteinerį be metalinio rėmo (15 Eur). Tinka vandeniui ar kurui laikyti. Gali atvežti. Tel.: 8 686 98 506, 8 686 98 503.
Galioja iki: 2018-09-29 09:19:34

Brangiai išsinuomotų žemės ūkio paskirties žemės. Tel. 8 624 12 402.
Galioja iki: 2018-09-30 10:57:07

Parduoda kiaulę skersti. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2018-10-01 11:50:58Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-08-30 06:24

Dalinkitės:  


Vo­kiš­kė­lių gy­ven­to­jams Ire­nai ir Vy­tau­tui Bro­ke­vi­čiams bend­ro nau­do­ji­mo kon­tei­ne­rį te­ko pa­stum­ti į šo­ną, nes jis bu­vo pa­sta­ty­tas ant įva­žia­vi­mo į kie­mą.

Romo ČĖPLOS nuotr.


Gatvėse netikėtai išdygę konteineriai pykdo kaimų gyventojus

Eglė KVIESULAITIENĖ

Nuo ry­to­jaus at­lie­kų su­rin­kė­jai dirbs pa­gal nau­ją tvar­ką: jau su­de­rin­ti šiukš­lių iš­ve­ži­mo gra­fi­kai, sta­to­mi kon­tei­ne­riai. Ta­čiau su nau­jo­vė­mis su­si­dū­rę ra­jo­no gy­ven­to­jai spė­jo pa­jus­ti pir­muo­sius sis­te­mos trū­ku­mus.Pas­ta­tė po lan­gu

Pro­tes­ta­vę ir pa­ra­šus rin­kę už tai, kad at­lie­kų tvar­ky­mo mo­kes­tis bū­tų skai­čiuo­ja­mas ne pa­gal gy­ve­na­mų­jų pa­tal­pų plo­tą, o žmo­nių skai­čių, gy­ven­to­jai ga­vo ga­li­my­bę rink­tis iš abie­jų va­rian­tų. Ta­čiau žmo­nės iš­kart pa­si­ge­do in­for­ma­ci­jos, kur ga­lė­tų kreip­tis ir pra­neš­ti apie ap­si­spren­di­mą, kaip pa­si­ra­šy­ti su­tar­tis ir pan.

Į re­dak­ci­ją puo­lė skam­bin­ti ir kai­mų gy­ven­to­jai, prieš sa­vo lan­gus iš­vy­dę stai­ga at­si­ra­du­sius kon­tei­ne­rius. Vo­kiš­kė­lių kai­me gy­ve­nan­ti pen­si­nin­kų Ire­nos ir Vy­tau­to Bro­ke­vi­čių šei­ma sa­kė di­džiu­lį kon­tei­ne­rį ra­dę tie­siog ant įva­žia­vi­mo į kie­mą.

– Pas­tū­mė­me šiek tiek į šo­ną, kad bent įva­žiuo­ti au­to­mo­bi­liui ne­truk­dy­tų, – kal­bė­jo V. Bro­ke­vi­čius. – Nei kas su mu­mis de­ri­no, nei klau­sė. Be to, nie­kaip ne­sup­ran­tam, kam to kon­tei­ne­rio čia iš vi­so rei­kia. Juk vi­si mū­sų kai­my­nai tu­ri kie­muo­se in­di­vi­dua­lius ir juo­se kau­pia at­lie­kas. Mes tik­rai ne­no­rė­tu­me pa­bu­dę ry­tais per lan­gą kas­dien ma­ty­ti šiukš­les. Ban­dė­me skam­bin­ti ant kon­tei­ne­rio nu­ro­dy­tos fir­mos te­le­fo­nu, bet ne­su­siš­ne­kė­jo­me.

Bro­ke­vi­čiai ne­ri­ma­vo, jog ša­li­ke­lė­je pa­sta­ty­tas kon­tei­ne­ris ke­lia grės­mę ir eis­mo sau­gu­mui. Juk nak­tį tam­si „dė­žė“ – vi­siš­kai ne­pas­te­bi­ma, ant jos nė­ra jo­kių švie­są at­spin­din­čių ele­men­tų.Truk­do ke­li­nin­kams

Dėl pa­ke­lė­se „iš­dy­gu­sių“ kon­tei­ne­rių ne­pa­ten­kin­ti ir ke­li­nin­kai, mat ke­liai ir pa­ke­lės – jų pri­žiū­ri­ma te­ri­to­ri­ja.

VĮ „Ma­ri­jam­po­lės re­gio­no ke­liai“ Vil­ka­viš­kio ke­lių tar­ny­bos vir­ši­nin­kas Al­fon­sas Štri­mai­tis ste­bė­jo­si, kad, sta­ty­da­mi kon­tei­ne­rius ke­li­nin­kų te­ri­to­ri­jo­je, at­lie­kų tvar­ky­to­jai su jais to vi­siš­kai ne­de­ri­no.

– Juk mums žie­mą rei­kės va­ly­ti pa­ke­lė­se snie­gą, va­sa­rą rū­pi­na­mės pa­ke­lių prie­žiū­ra, šva­ra, o su­sta­ty­ti kon­tei­ne­riai šį dar­bą tik­rai ap­sun­kins, – kal­bė­jo Vil­ka­viš­kio ke­lių tar­ny­bos va­do­vas. – Prob­le­mų kil­da­vo ne­tgi tuo­met, kai gy­ven­to­jai iš­stum­da­vo sa­vo ma­žus kon­tei­ne­riu­kus į gat­ves. Bet su tuo dar taiks­tė­mės, nes jie nuo­lat ne­sto­vė­da­vo. O kaip da­bar rei­kės dirb­ti, net neį­si­vaiz­duo­ja­me. Be to, pa­tys ži­no­te, kaip at­ro­do ap­lin­ka, kur pa­sta­ty­ti kon­tei­ne­riai. Juk žmo­nės krau­na šiukš­les net ta­da, kai jos ne­tel­pa, de­da ša­lia, ne­pa­tai­ko pil­da­mi. Ga­li­ma tik įsi­vaiz­duo­ti, kaip ne­tru­kus at­ro­dys mū­sų pa­ke­lės.

A. Štri­mai­tis svars­tė, kad at­lie­kų tvar­ky­to­jai tu­rė­tų ir už­mies­ty­je įreng­ti spe­cia­lias aikš­te­les, ko­kios pa­da­ry­tos prie dau­gia­bu­čių na­mų mies­tuo­se bei di­des­nė­se gy­ven­vie­tė­se.Prob­le­mas spręs

Ra­jo­no gy­ven­to­jų pa­sta­bas iš­sa­kė­me Ma­ri­jam­po­lės ap­skri­ties at­lie­kų tvar­ky­mo cent­ro (MAATC) di­rek­to­riui An­ta­nui Mie­liaus­kui. Va­do­vas ža­dė­jo, kad jau šio­mis die­no­mis su ke­li­nin­kais kon­tei­ne­rių sta­ty­mo tvar­ką su­de­rins. Anot MAATC di­rek­to­riaus, pro­ble­mų tik­rai ne­tu­rė­tų kil­ti, nes to­kia tvar­ka eg­zis­tuo­ja dau­ge­ly­je ra­jo­nų, ne vien Ma­ri­jam­po­lės ap­skri­ty­je.

Bend­ruo­sius kon­tei­ne­rius gy­ven­vie­tė­se at­lie­kų tvar­ky­to­jai pa­sta­tė tik lai­ki­nai – tiems šiukš­lių tu­rė­to­jams, ku­rie iki šiol ne­bu­vo su­da­rę su­tar­čių ir už pa­slau­gą ne­mo­kė­jo. Ta­čiau pa­gal nau­ją­jį įsta­ty­mą, įve­dus rink­lia­vą, mo­kes­čius mo­kė­ti pri­va­lės vi­si.

At­lie­kų tvar­ky­to­jai įsi­ti­ki­nę, kad mo­kė­da­mi už šiukš­les vi­si na­mų sa­vi­nin­kai pa­no­rės kon­tei­ne­rius tu­rė­ti sa­vo kie­muo­se. Ta­da iš­nyks bū­ti­ny­bė gy­ven­vie­tė­se sta­ty­ti bend­ras at­lie­kų tal­pyk­las. Ar­ti­miau­siu me­tu at­lie­kų tvar­ky­to­jai dar de­rins su gy­ven­to­jais, kur ras­ti pa­to­giau­sią vie­tą bend­ram kon­tei­ne­riui.

Ta­čiau už­mies­ty­je, kur so­dy­bos iš­si­dės­čiu­sios ato­kiau nuo pa­grin­di­nių ke­lių, kon­tei­ne­riai vis dėl­to sto­vės, nes už­suk­ti į kiek­vie­ną kie­mą šiukš­lių su­rin­kė­jai tik­rai ne­pa­jė­gūs.

Gy­ven­to­jai, ku­rie jau ap­si­spren­dė dėl siū­lo­mo at­lie­kų tvar­ky­mo rink­lia­vos bū­do, tu­rė­tų kreip­tis, kaip ir iki šiol, į at­lie­kų tvar­ky­mo cent­ro at­sto­vus, įsi­kū­ru­sius pa­što pa­sta­te, II aukš­te (Vil­ka­viš­kis, J. Ba­sa­na­vi­čiaus a. 11, 210 kab.). Pa­si­tei­rau­ti ga­li­ma tel. (8 342) 20 700.

Ar­ti­miau­siu me­tu MAATC di­rek­to­rius A. Mie­liaus­kas vi­są gy­ven­to­jams rū­pi­mą su at­lie­kų tvar­ky­mu su­si­ju­sią in­for­ma­ci­ją ža­dė­jo pa­teik­ti „San­ta­kos“ pus­la­piuo­se.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Išrinkti geriausi „Metų ūkiai“
* Svečiui iš Vokietijos įteiktos Garbės piliečio regalijos
* Neišmokiusi veltėdžių gyventi visuomenė moka dvigubai
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar kada nors esate nukentėjęs nuo vagių?
Taip, patyriau didelių nuostolių.
Niekada su vagystėmis nesusidūriau.
Nukentėjau nežymiai.
Esu apsidraudęs, todėl jaučiuosi saugiau.Kalbos patarimai

Ar galima „dirbti pareigose“?
Daiktavardis pareigos žymi darbo ar tarnybos vietoje turimą statusą, bet ne pačią vietą, todėl vietininkas pareigose nevartotinas, pvz.: Jis dirba direktoriaus pareigose (taisoma yra direktorius, dirba direktoriumi, eina direktoriaus pareigas).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas