„Santaka“ / Rajono Savivaldybės tarybos sprendimai, patvirtinti rugpjūčio 20 d.

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda medų. Gali pristatyti į namus. Tel. 8 620 85 872.
Galioja iki: 2019-01-28 10:50:32

Parduoda OPEL ASTRA CARAVAN (1999 m., 1,7 l, dyzelis, 50 kW, TA iki 2019 m. sausio 31 d., 550 Eur). Tel. 8 653 81 967.
Galioja iki: 2019-01-28 11:12:51

Parduoda VW POLO (2003 m., 1,9 l, dyzelis, TA iki 2020 m. lapkričio mėn.). Tel. 8 694 95 488.
Galioja iki: 2019-01-28 11:14:48

Parduoda prikabinamą namelį-kemperį su baldais, paaugintus įvairaus amžiaus veršelius (telyčaites), mobilųjį telefoną CAT S40, padangas M+S 185 | 65R15 (4 vnt.), rusišką ritininį presą PR-1,6. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2019-01-28 13:09:35Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-08-25 06:51

Dalinkitės:  


Rajono Savivaldybės tarybos sprendimai, patvirtinti rugpjūčio 20 d.

Nr. B-TS-1227 „Dėl Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vie­ti­nės rink­lia­vos už ko­mu­na­li­nių at­lie­kų tvar­ky­mą nuo­sta­tų pa­tvir­ti­ni­mo“ – nuo­sta­tai pa­tvir­tin­ti;

Nr. B-TS-1228 „Dėl pro­jek­to „Van­den­tie­kio ir nuo­te­kų tink­lų plėt­ra Vil­ka­viš­ky­je, Ky­bar­tuo­se ir Pil­viš­kiuo­se. III eta­pas“ įgy­ven­di­ni­mo“ – nu­spręs­ta pri­tar­ti, kad bū­tų tei­kia­ma pa­raiš­ka ir įgy­ven­di­na­mas pro­jek­tas;

Nr. B-TS-1229 „Dėl pri­ta­ri­mo Lie­tu­vos ir Len­ki­jos bend­ra­dar­bia­vi­mo abi­pus sie­nos pro­gra­mos pro­jek­tui „Ke­lio VK 2204 Pavištytis–Pavarteliai (0-2981) ka­pi­ta­li­nis re­mon­tas“ įgy­ven­din­ti“ – nu­spręs­ta pri­tar­ti, kad bū­tų tei­kia­ma pa­raiš­ka ir įgy­ven­di­na­mas pro­jek­tas;

Nr. B-TS-1230 „Dėl pri­ta­ri­mo Lie­tu­vos ir Len­ki­jos bend­ra­dar­bia­vi­mo abi­pus sie­nos pro­gra­mos pro­jek­tui „Vil­ka­viš­kio mies­to sta­dio­no re­konst­ra­vi­mas“ įgy­ven­din­ti“ – nu­spręs­ta pri­tar­ti, kad bū­tų tei­kia­ma pa­raiš­ka ir įgy­ven­di­na­mas pro­jek­tas;

Nr. B-TS-1231 „Dėl pri­ta­ri­mo Lie­tu­vos, Len­ki­jos ir Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos bend­ra­dar­bia­vi­mo per sie­ną pro­gra­mos 2007–2013 m. pro­jek­tui „Pae­že­rių dva­ro rū­mų res­tau­ra­vi­mas ir pri­tai­ky­mas vie­šo­jo kul­tū­ri­nio tu­riz­mo reik­mėms“ įgy­ven­din­ti“ – nu­spręs­ta pri­tar­ti, kad bū­tų tei­kia­ma pro­jek­to pa­raiš­ka pro­gra­mos pa­ra­mai gau­ti ir įgy­ven­di­na­mas pro­jek­tas;

Nr. B-TS-1232 „Dėl Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės 2011–2018 me­tų stra­te­gi­nio plėt­ros pla­no įgy­ven­di­ni­mo ir ste­bė­se­nos tvar­kos pa­tvir­ti­ni­mo“ – pla­no įgy­ven­di­ni­mo ir ste­bė­se­nos tvar­ka pa­tvir­tin­ta;

Nr. B-TS-1233 „Dėl pri­ta­ri­mo Lie­tu­vos, Len­ki­jos ir Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos bend­ra­dar­bia­vi­mo per sie­ną pro­gra­mos 2007–2013 m. pro­jek­tui „Spor­to sa­lės re­konst­ra­vi­mas, Vie­ny­bės g. 63A, Vil­ka­viš­kis“ įgy­ven­din­ti“ – nu­spręs­ta pri­tar­ti, kad bū­tų tei­kia­ma pro­jek­to pa­raiš­ka pro­gra­mos pa­ra­mai gau­ti ir įgy­ven­di­na­mas pro­jek­tas;

Nr. B-TS-1234 „Dėl Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos 2010 m. ba­lan­džio 30 d. spren­di­mo Nr. B-TS-1129 „Dėl pro­jek­to „Dar­že­lio pa­sta­to Pa­je­vo­nio kai­me re­konst­ra­vi­mas, pri­tai­kant jį vie­šų­jų bib­lio­te­kos pa­slau­gų tei­ki­mui“ pa­pil­dy­mo“ – pro­jek­tas pa­pil­dy­tas;

Nr. B-TS-1235 „Dėl pre­ky­bos al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais lai­ko ap­ri­bo­ji­mo Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je“ – nu­spręs­ta ap­ri­bo­ti pre­ky­bos al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais lai­ką, už­drau­džiant pre­kiau­ti nuo 22 val. iki 8 val.;

Nr. B-TS-1236 „Dėl dan­tų pro­te­za­vi­mo pa­slau­gų tei­ki­mo iš­lai­dų kom­pen­sa­vi­mo iš Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to tvar­kos ap­ra­šo pa­tvir­ti­ni­mo“ – tvar­kos ap­ra­šas pa­tvir­tin­tas;

Nr. B-TS-1237 „Dėl fi­nan­si­nės pa­ra­mos sky­ri­mo Ita­li­jo­je mi­ru­sio Ro­mal­do Či­žei­kos pa­lai­kams par­vež­ti į Lie­tu­vos Res­pub­li­ką“ – fi­nan­si­nė pa­ra­ma pa­skir­ta;

Nr. B-TS-1238 „Dėl fi­nan­si­nės pa­ra­mos sky­ri­mo Če­ki­jos Res­pub­li­ko­je mi­ru­sio Vir­gi­ni­jaus Čiup­rins­ko pa­lai­kams par­vež­ti į Lie­tu­vos Res­pub­li­ką“ – fi­nan­si­nė pa­ra­ma pa­skir­ta;

Nr. B-TS-1239 „Dėl įga­lio­ji­mų su­tei­ki­mo Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės bend­ro­jo la­vi­ni­mo mo­kyk­lų di­rek­to­riams“ – nu­spręs­ta įga­lio­ti di­rek­to­rius tvir­tin­ti pie­tų val­gia­raš­čius ir už­kan­džių asor­ti­men­to są­ra­šus bei vyk­dy­ti ki­tus su mo­ki­nių mai­ti­ni­mu su­si­ju­sius rei­ka­la­vi­mus Mo­ki­nių mai­ti­ni­mo or­ga­ni­za­vi­mo bend­ro­jo la­vi­ni­mo mo­kyk­lo­se tvar­kos ap­ra­še nu­sta­ty­ta tvar­ka;

Nr. B-TS-1240 „Dėl pri­ta­ri­mo Vil­ka­viš­kio ra­jo­no Gra­žiš­kių vi­du­ri­nės mo­kyk­los me­ti­nei veik­los pro­gra­mai“ – me­ti­nei veik­los pro­gra­mai 2010–2011 moks­lo me­tams pri­tar­ta;

Nr. B-TS-1241 „Dėl Jur­gi­tos Mo­ro­zai­tės sky­ri­mo“ – J. Mo­ro­zai­tė pa­skir­ta nuo 2010 m. rugp­jū­čio 20 d. iki 2010 m. gruo­džio 31 d. pro­jek­to „Pae­že­rių dva­ro rū­mų res­tau­ra­vi­mas ir pri­tai­ky­mas vie­šo­jo kul­tū­ri­nio tu­riz­mo reik­mėms“ va­do­ve-koor­di­na­to­re;

Nr. B-TS-1242 „Dėl prie­do už tar­ny­bos Lie­tu­vos vals­ty­bei sta­žą nu­sta­ty­mo Sa­vi­val­dy­bės kont­ro­lie­rei Ri­mai Sa­ka­laus­kie­nei“ – nu­spręs­ta nu­sta­ty­ti nuo 2010 m. rug­sė­jo 3 d. kont­ro­lie­rei 18 pro­cen­tų pa­rei­gi­nės al­gos prie­dą;

Nr. B-TS-1243 „Dėl pa­va­di­ni­mų su­tei­ki­mo Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Ky­bar­tų se­niū­ni­jos Ke­tur­kai­mio, Lauc­kai­mio, Ky­bei­kių, Mat­lau­kio, Kur­pi­kų kai­mų gat­vėms“ – kai­mų gat­vėms pa­va­di­ni­mai su­teik­ti;

Nr. B-TS-1244 „Dėl pa­tal­pų, esan­čių J. Ba­sa­na­vi­čiaus g. 82, Ky­bar­tų m., Vil­ka­viš­kio r. sav., per­da­vi­mo pa­gal pa­nau­dos su­tar­tį“ – nu­spręs­ta per­duo­ti Ky­bar­tų bend­ruo­me­nei 10 me­tų Sa­vi­val­dy­bei nuo­sa­vy­bės tei­se pri­klau­san­čias pa­tal­pas, esan­čias Ky­bar­tuo­se;

Nr. B-TS-1245 „Dėl su­ti­ki­mo priim­ti neat­ly­gin­ti­nai ne­kil­no­ja­muo­sius daik­tus“ – nu­spręs­ta su­tik­ti priim­ti neat­ly­gin­ti­nai Sa­vi­val­dy­bės nuo­sa­vy­bėn iš pi­lie­čių jiems nuo­sa­vy­bės tei­se pri­klau­san­čius in­ži­ne­ri­nius sta­ti­nius;

Nr. B-TS-1246 „Dėl ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to per­da­vi­mo biu­dže­ti­nei įstai­gai Vil­ka­viš­kio ra­jo­no prieš­gais­ri­nei tar­ny­bai“ – nu­spręs­ta per­duo­ti tar­ny­bai val­dy­ti, nau­do­ti ir dis­po­nuo­ti pa­ti­kė­ji­mo tei­se Sa­vi­val­dy­bei nuo­sa­vy­bės tei­se pri­klau­san­tį ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą: gais­ri­nę, esan­čią Pil­viš­kių mstl., kie­mo sta­ti­nius, gais­ri­nę, esan­čią Ka­ralk­rės­lio k., san­dė­lį, kie­mo sta­ti­nius, gais­ri­nę, esan­čią Viš­ty­čio mstl., kie­mo sta­ti­nius, prieš­gais­ri­nį punk­tą, esan­tį Kark­li­nių k., kie­mo sta­ti­nius, gais­ri­nę, esan­čią Bam­bi­nių k., kie­mo sta­ti­nius;

Nr. B-TS-1247 „Dėl ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to per­da­vi­mo biu­dže­ti­nei įstai­gai Vil­ka­viš­kio mu­zi­kos mo­kyk­lai“ – nu­spręs­ta per­duo­ti įstai­gai val­dy­ti, nau­do­ti ir dis­po­nuo­ti pa­ti­kė­ji­mo tei­se Sa­vi­val­dy­bei nuo­sa­vy­bės tei­se pri­klau­san­tį ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą: mu­zi­kos mo­kyk­lą, kie­mo sta­ti­nius;

Nr. B-TS-1248 „Dėl pa­tal­pos-bu­to pa­grin­di­nės tiks­li­nės nau­do­ji­mo pa­skir­ties pa­kei­ti­mo“ – nu­spręs­ta leis­ti pa­keis­ti Sa­vi­val­dy­bei nuo­sa­vy­bės tei­se pri­klau­san­čios pa­tal­pos – bu­to, esan­čio Kęs­tu­čio g., Vil­ka­viš­kio m., pa­grin­di­nę tiks­li­nę nau­do­ji­mo pa­skir­tį iš „gy­ve­na­mo­ji (bu­tų)“ į „moks­lo“;

Nr. B-TS-1249 „Dėl Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos 2008 m. ge­gu­žės 30 d. spren­di­mo Nr. B-TS-472 „Dėl Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei nuo­sa­vy­bės tei­se pri­klau­san­čių pa­tal­pų Vil­ka­viš­kio r. sav., Pil­viš­kių mstl., Va­sa­rio 16-osios g. 67, per­da­vi­mo pa­gal pa­nau­dos su­tar­tį“ pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siu ga­lios“ – spren­di­mas pri­pa­žin­tas ne­te­ku­siu ga­lios;

Nr. B-TS-1250 „Dėl Vil­ka­viš­kio ra­jo­no Su­val­ki­jos (Sū­du­vos) re­gio­ni­nio kul­tū­ros cent­ro pa­va­di­ni­mo pa­kei­ti­mo ir nuo­sta­tų nau­jos re­dak­ci­jos pa­tvir­ti­ni­mo“ – nu­spręs­ta pa­keis­ti Su­val­ki­jos (Sū­du­vos) re­gio­ni­nio kul­tū­ros cent­ro pa­va­di­ni­mą į Vil­ka­viš­kio ra­jo­no Su­val­ki­jos (Sū­du­vos) kul­tū­ros cent­rą, pa­tvir­tin­ta nau­ja nuo­sta­tų re­dak­ci­ja;

Nr. B-TS-1251 „Dėl nu­ma­ty­mo reor­ga­ni­zuo­ti Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės biu­dže­ti­nes įstai­gas: Su­val­ki­jos (Sū­du­vos) kul­tū­ros cent­rą ir Vil­ka­viš­kio kraš­to mu­zie­jų“ – nu­spręs­ta reor­ga­ni­zuo­ti įstai­gas, Vil­ka­viš­kio kraš­to mu­zie­jų pri­jun­giant prie Su­val­ki­jos (Sū­du­vos) kul­tū­ros cent­ro.Šie Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos spren­di­mai skel­bia­mi in­ter­ne­to sve­tai­nė­je www.vil­ka­vis­kis.lt.Al­gir­das BA­GU­ŠINS­KAS

Sa­vi­val­dy­bės me­rasUžsk. 5730


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Ilgai lauktas mamografas jau pradėjo dirbti
* Pirmine teisine pagalba naudojasi vis daugiau žmonių
* Būsimose miesto poilsio zonose ketinama palikti sveikus ir gražius medžius
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar pažįstate emigrantų, svarstančių grįžti gyventi į Lietuvą?
Taip, ir ne vieną.
Tokių svarstymų negirdėjau.
Aš svarstau galimybę grįžti.
Pažįstu jau ir grįžusiųjų.Kalbos patarimai

„Karilionas“ ar „kariljonas“?
Nė vienas rašybos variantas nelaikytinas klaida.
„Tarptautinių žodžių žodyne“ šis žodis rašomas be j karilionas (pranc. carillon ): 1. tarpusavyje suderintų įv. dydžio varpų komplektas, turintis automatinį skambinimo mechanizmą; kai kurių karilionų varpai mušami rankomis plaktukais; 2. varpų muzika.
Tačiau Kalbos komisijos posėdyje apsvarsčius nutarta, kad tais atvejais, kai originalo formoje i eina po priebalsės ir tariamas jotas, gali būti rašoma raidė j: kariljonas (kaip šampinjonas, paviljonas ).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas