„Santaka“ / Rajono Savivaldybės tarybos sprendimai, patvirtinti rugpjūčio 20 d.

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda pilnai įrengtą, suremontuotą 1 kambario butą su rūsiu Pilviškių g., Vilkaviškyje (2/5 aukštas). Tel. 8 625 50 615.
Galioja iki: 2018-11-15 09:19:44

Vilkaviškyje remontuoja variklius, keičia dirželius, tikrina, šlifuoja variklių galvutes, atlieka lengvųjų automobilių kompiuterinę diagnostiką. Tel. 8 609 79 788.
Galioja iki: 2018-11-16 08:58:32

Parduoda traktoriaus MTZ priekinį varantyjį tiltą (naujai perrinktas), kombainą NIVA, traktorių MTZ-82 (geros būklės), keltuvą prie tratoriaus galo. Tel. 8 682 77 847.
Galioja iki: 2018-11-17 09:05:27

Parduoda garažą Vilkaviškyje, prie ligoninės (geras privažiavimas, yra elektra, ištinkuotas), 250 m² komercinės paskirties patalpas Giedriuose (už geležinkelio pervažos, yra aikštelė automobiliams, geras privažiavimas, vandens baseinas). Tel. 8 687 87 459.
Galioja iki: 2018-11-19 14:00:39Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-08-25 06:51

Dalinkitės:  


Rajono Savivaldybės tarybos sprendimai, patvirtinti rugpjūčio 20 d.

Nr. B-TS-1227 „Dėl Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vie­ti­nės rink­lia­vos už ko­mu­na­li­nių at­lie­kų tvar­ky­mą nuo­sta­tų pa­tvir­ti­ni­mo“ – nuo­sta­tai pa­tvir­tin­ti;

Nr. B-TS-1228 „Dėl pro­jek­to „Van­den­tie­kio ir nuo­te­kų tink­lų plėt­ra Vil­ka­viš­ky­je, Ky­bar­tuo­se ir Pil­viš­kiuo­se. III eta­pas“ įgy­ven­di­ni­mo“ – nu­spręs­ta pri­tar­ti, kad bū­tų tei­kia­ma pa­raiš­ka ir įgy­ven­di­na­mas pro­jek­tas;

Nr. B-TS-1229 „Dėl pri­ta­ri­mo Lie­tu­vos ir Len­ki­jos bend­ra­dar­bia­vi­mo abi­pus sie­nos pro­gra­mos pro­jek­tui „Ke­lio VK 2204 Pavištytis–Pavarteliai (0-2981) ka­pi­ta­li­nis re­mon­tas“ įgy­ven­din­ti“ – nu­spręs­ta pri­tar­ti, kad bū­tų tei­kia­ma pa­raiš­ka ir įgy­ven­di­na­mas pro­jek­tas;

Nr. B-TS-1230 „Dėl pri­ta­ri­mo Lie­tu­vos ir Len­ki­jos bend­ra­dar­bia­vi­mo abi­pus sie­nos pro­gra­mos pro­jek­tui „Vil­ka­viš­kio mies­to sta­dio­no re­konst­ra­vi­mas“ įgy­ven­din­ti“ – nu­spręs­ta pri­tar­ti, kad bū­tų tei­kia­ma pa­raiš­ka ir įgy­ven­di­na­mas pro­jek­tas;

Nr. B-TS-1231 „Dėl pri­ta­ri­mo Lie­tu­vos, Len­ki­jos ir Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos bend­ra­dar­bia­vi­mo per sie­ną pro­gra­mos 2007–2013 m. pro­jek­tui „Pae­že­rių dva­ro rū­mų res­tau­ra­vi­mas ir pri­tai­ky­mas vie­šo­jo kul­tū­ri­nio tu­riz­mo reik­mėms“ įgy­ven­din­ti“ – nu­spręs­ta pri­tar­ti, kad bū­tų tei­kia­ma pro­jek­to pa­raiš­ka pro­gra­mos pa­ra­mai gau­ti ir įgy­ven­di­na­mas pro­jek­tas;

Nr. B-TS-1232 „Dėl Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės 2011–2018 me­tų stra­te­gi­nio plėt­ros pla­no įgy­ven­di­ni­mo ir ste­bė­se­nos tvar­kos pa­tvir­ti­ni­mo“ – pla­no įgy­ven­di­ni­mo ir ste­bė­se­nos tvar­ka pa­tvir­tin­ta;

Nr. B-TS-1233 „Dėl pri­ta­ri­mo Lie­tu­vos, Len­ki­jos ir Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos bend­ra­dar­bia­vi­mo per sie­ną pro­gra­mos 2007–2013 m. pro­jek­tui „Spor­to sa­lės re­konst­ra­vi­mas, Vie­ny­bės g. 63A, Vil­ka­viš­kis“ įgy­ven­din­ti“ – nu­spręs­ta pri­tar­ti, kad bū­tų tei­kia­ma pro­jek­to pa­raiš­ka pro­gra­mos pa­ra­mai gau­ti ir įgy­ven­di­na­mas pro­jek­tas;

Nr. B-TS-1234 „Dėl Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos 2010 m. ba­lan­džio 30 d. spren­di­mo Nr. B-TS-1129 „Dėl pro­jek­to „Dar­že­lio pa­sta­to Pa­je­vo­nio kai­me re­konst­ra­vi­mas, pri­tai­kant jį vie­šų­jų bib­lio­te­kos pa­slau­gų tei­ki­mui“ pa­pil­dy­mo“ – pro­jek­tas pa­pil­dy­tas;

Nr. B-TS-1235 „Dėl pre­ky­bos al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais lai­ko ap­ri­bo­ji­mo Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je“ – nu­spręs­ta ap­ri­bo­ti pre­ky­bos al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais lai­ką, už­drau­džiant pre­kiau­ti nuo 22 val. iki 8 val.;

Nr. B-TS-1236 „Dėl dan­tų pro­te­za­vi­mo pa­slau­gų tei­ki­mo iš­lai­dų kom­pen­sa­vi­mo iš Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to tvar­kos ap­ra­šo pa­tvir­ti­ni­mo“ – tvar­kos ap­ra­šas pa­tvir­tin­tas;

Nr. B-TS-1237 „Dėl fi­nan­si­nės pa­ra­mos sky­ri­mo Ita­li­jo­je mi­ru­sio Ro­mal­do Či­žei­kos pa­lai­kams par­vež­ti į Lie­tu­vos Res­pub­li­ką“ – fi­nan­si­nė pa­ra­ma pa­skir­ta;

Nr. B-TS-1238 „Dėl fi­nan­si­nės pa­ra­mos sky­ri­mo Če­ki­jos Res­pub­li­ko­je mi­ru­sio Vir­gi­ni­jaus Čiup­rins­ko pa­lai­kams par­vež­ti į Lie­tu­vos Res­pub­li­ką“ – fi­nan­si­nė pa­ra­ma pa­skir­ta;

Nr. B-TS-1239 „Dėl įga­lio­ji­mų su­tei­ki­mo Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės bend­ro­jo la­vi­ni­mo mo­kyk­lų di­rek­to­riams“ – nu­spręs­ta įga­lio­ti di­rek­to­rius tvir­tin­ti pie­tų val­gia­raš­čius ir už­kan­džių asor­ti­men­to są­ra­šus bei vyk­dy­ti ki­tus su mo­ki­nių mai­ti­ni­mu su­si­ju­sius rei­ka­la­vi­mus Mo­ki­nių mai­ti­ni­mo or­ga­ni­za­vi­mo bend­ro­jo la­vi­ni­mo mo­kyk­lo­se tvar­kos ap­ra­še nu­sta­ty­ta tvar­ka;

Nr. B-TS-1240 „Dėl pri­ta­ri­mo Vil­ka­viš­kio ra­jo­no Gra­žiš­kių vi­du­ri­nės mo­kyk­los me­ti­nei veik­los pro­gra­mai“ – me­ti­nei veik­los pro­gra­mai 2010–2011 moks­lo me­tams pri­tar­ta;

Nr. B-TS-1241 „Dėl Jur­gi­tos Mo­ro­zai­tės sky­ri­mo“ – J. Mo­ro­zai­tė pa­skir­ta nuo 2010 m. rugp­jū­čio 20 d. iki 2010 m. gruo­džio 31 d. pro­jek­to „Pae­že­rių dva­ro rū­mų res­tau­ra­vi­mas ir pri­tai­ky­mas vie­šo­jo kul­tū­ri­nio tu­riz­mo reik­mėms“ va­do­ve-koor­di­na­to­re;

Nr. B-TS-1242 „Dėl prie­do už tar­ny­bos Lie­tu­vos vals­ty­bei sta­žą nu­sta­ty­mo Sa­vi­val­dy­bės kont­ro­lie­rei Ri­mai Sa­ka­laus­kie­nei“ – nu­spręs­ta nu­sta­ty­ti nuo 2010 m. rug­sė­jo 3 d. kont­ro­lie­rei 18 pro­cen­tų pa­rei­gi­nės al­gos prie­dą;

Nr. B-TS-1243 „Dėl pa­va­di­ni­mų su­tei­ki­mo Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Ky­bar­tų se­niū­ni­jos Ke­tur­kai­mio, Lauc­kai­mio, Ky­bei­kių, Mat­lau­kio, Kur­pi­kų kai­mų gat­vėms“ – kai­mų gat­vėms pa­va­di­ni­mai su­teik­ti;

Nr. B-TS-1244 „Dėl pa­tal­pų, esan­čių J. Ba­sa­na­vi­čiaus g. 82, Ky­bar­tų m., Vil­ka­viš­kio r. sav., per­da­vi­mo pa­gal pa­nau­dos su­tar­tį“ – nu­spręs­ta per­duo­ti Ky­bar­tų bend­ruo­me­nei 10 me­tų Sa­vi­val­dy­bei nuo­sa­vy­bės tei­se pri­klau­san­čias pa­tal­pas, esan­čias Ky­bar­tuo­se;

Nr. B-TS-1245 „Dėl su­ti­ki­mo priim­ti neat­ly­gin­ti­nai ne­kil­no­ja­muo­sius daik­tus“ – nu­spręs­ta su­tik­ti priim­ti neat­ly­gin­ti­nai Sa­vi­val­dy­bės nuo­sa­vy­bėn iš pi­lie­čių jiems nuo­sa­vy­bės tei­se pri­klau­san­čius in­ži­ne­ri­nius sta­ti­nius;

Nr. B-TS-1246 „Dėl ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to per­da­vi­mo biu­dže­ti­nei įstai­gai Vil­ka­viš­kio ra­jo­no prieš­gais­ri­nei tar­ny­bai“ – nu­spręs­ta per­duo­ti tar­ny­bai val­dy­ti, nau­do­ti ir dis­po­nuo­ti pa­ti­kė­ji­mo tei­se Sa­vi­val­dy­bei nuo­sa­vy­bės tei­se pri­klau­san­tį ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą: gais­ri­nę, esan­čią Pil­viš­kių mstl., kie­mo sta­ti­nius, gais­ri­nę, esan­čią Ka­ralk­rės­lio k., san­dė­lį, kie­mo sta­ti­nius, gais­ri­nę, esan­čią Viš­ty­čio mstl., kie­mo sta­ti­nius, prieš­gais­ri­nį punk­tą, esan­tį Kark­li­nių k., kie­mo sta­ti­nius, gais­ri­nę, esan­čią Bam­bi­nių k., kie­mo sta­ti­nius;

Nr. B-TS-1247 „Dėl ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to per­da­vi­mo biu­dže­ti­nei įstai­gai Vil­ka­viš­kio mu­zi­kos mo­kyk­lai“ – nu­spręs­ta per­duo­ti įstai­gai val­dy­ti, nau­do­ti ir dis­po­nuo­ti pa­ti­kė­ji­mo tei­se Sa­vi­val­dy­bei nuo­sa­vy­bės tei­se pri­klau­san­tį ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą: mu­zi­kos mo­kyk­lą, kie­mo sta­ti­nius;

Nr. B-TS-1248 „Dėl pa­tal­pos-bu­to pa­grin­di­nės tiks­li­nės nau­do­ji­mo pa­skir­ties pa­kei­ti­mo“ – nu­spręs­ta leis­ti pa­keis­ti Sa­vi­val­dy­bei nuo­sa­vy­bės tei­se pri­klau­san­čios pa­tal­pos – bu­to, esan­čio Kęs­tu­čio g., Vil­ka­viš­kio m., pa­grin­di­nę tiks­li­nę nau­do­ji­mo pa­skir­tį iš „gy­ve­na­mo­ji (bu­tų)“ į „moks­lo“;

Nr. B-TS-1249 „Dėl Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos 2008 m. ge­gu­žės 30 d. spren­di­mo Nr. B-TS-472 „Dėl Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei nuo­sa­vy­bės tei­se pri­klau­san­čių pa­tal­pų Vil­ka­viš­kio r. sav., Pil­viš­kių mstl., Va­sa­rio 16-osios g. 67, per­da­vi­mo pa­gal pa­nau­dos su­tar­tį“ pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siu ga­lios“ – spren­di­mas pri­pa­žin­tas ne­te­ku­siu ga­lios;

Nr. B-TS-1250 „Dėl Vil­ka­viš­kio ra­jo­no Su­val­ki­jos (Sū­du­vos) re­gio­ni­nio kul­tū­ros cent­ro pa­va­di­ni­mo pa­kei­ti­mo ir nuo­sta­tų nau­jos re­dak­ci­jos pa­tvir­ti­ni­mo“ – nu­spręs­ta pa­keis­ti Su­val­ki­jos (Sū­du­vos) re­gio­ni­nio kul­tū­ros cent­ro pa­va­di­ni­mą į Vil­ka­viš­kio ra­jo­no Su­val­ki­jos (Sū­du­vos) kul­tū­ros cent­rą, pa­tvir­tin­ta nau­ja nuo­sta­tų re­dak­ci­ja;

Nr. B-TS-1251 „Dėl nu­ma­ty­mo reor­ga­ni­zuo­ti Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės biu­dže­ti­nes įstai­gas: Su­val­ki­jos (Sū­du­vos) kul­tū­ros cent­rą ir Vil­ka­viš­kio kraš­to mu­zie­jų“ – nu­spręs­ta reor­ga­ni­zuo­ti įstai­gas, Vil­ka­viš­kio kraš­to mu­zie­jų pri­jun­giant prie Su­val­ki­jos (Sū­du­vos) kul­tū­ros cent­ro.Šie Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos spren­di­mai skel­bia­mi in­ter­ne­to sve­tai­nė­je www.vil­ka­vis­kis.lt.Al­gir­das BA­GU­ŠINS­KAS

Sa­vi­val­dy­bės me­rasUžsk. 5730


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Vilkaviškyje kursis Prekybos, pramonės ir amatų rūmų atstovybė
* Trumpoje gatvėje – ilga nesutarimų gija
* Vis daugiau vilkaviškiečių atranda kalanetikos naudą
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar rūpinatės savo įvaizdžiu socialiniuose tinkluose?
Informaciją skelbiu apgalvotai.
Dėl to visai nesuku galvos.
Neturiu socialinio tinklo paskyros.Kalbos patarimai

Ar taisyklinga „priimti dėmesin (domėn)“?
Ne, nes tai yra nevartotinas vertinys. Ne priimti dėmesin (domėn), o atsižvelgti, turėti galvoje, omenyje.ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas