„Santaka“ / Sunki šiemetinė žiema lėmė išaugusias medaus kainas

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda 3 ha žemės už Uosijos miško, prie sandėlių (atlikti geodeziniai matavimai). Tel. 8 652 30 775.
Galioja iki: 2019-09-19 09:32:22

Parduoda 2 kambarių tvarkingą butą patogioje vietoje, Vilkaviškyje (IV a., 50 m², šalia yra mokykla, vaikų darželis). Tel. 8 685 69 145.
Galioja iki: 2019-09-19 09:33:21

Parduoda 5 durų didelę medinę spintą, šiaudapjovę („akselinę“) su vienfaziu vokišku varikliu, 4 vasarines padangas 185/70 R14. Tel. 8 670 49 964.
Galioja iki: 2019-09-19 09:34:21

Parduoda gyvenamąjį namą Vienybės g., Vilkaviškyje (yra 7,6 a žemės). Tel. 8 656 85 575.
Galioja iki: 2019-09-19 14:45:38

Parduoda 1 kambario butą Vilniaus g. 6, Vilkaviškyje (29,62 m², III a., vonia ir tualetas kartu, be balkono). Tel. 8 638 50 161.
Galioja iki: 2019-09-20 09:28:01

Parduoda savadarbį tvarkingą traktoriuką su žemės dirbimo padargais. Tel. 8 615 96 257.
Galioja iki: 2019-09-22 11:32:38

Parduoda tvarkingą, prižiūrėtą namą Virbalyje (70 m², mūrinis ūkinis pastatas, visi inžineriniai tinklai, šildymas kietuoju kuru, 7 a sklypas, sutvarkyta aplinka, šalia mokykla ir vaikų darželis, 10 000 Eur). Tel.: 8 616 72 266, 8 656 58 234.
Galioja iki: 2019-09-23 09:03:05

Parduoda 2 kambarių butą su daliniais patogumais Virbalyje (atskiras įėjimas, yra ūkiniai pastatai, vandens, kanalizacija, rūsys, žemės, šalia parduotuvė, ambulatorija, autobusų stotelė, 3000 Eur). Tel. 8 650 59 709.
Galioja iki: 2019-09-26 13:25:28Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-08-25 06:43

Dalinkitės:  


I. Ba­čins­kas džiau­gė­si, kad šiais me­tais jis, pa­ly­gin­ti su ki­tais ra­jo­no bei ša­lies bi­ti­nin­kais, pra­ra­do tik la­bai ma­žą da­lį bi­čių šei­mų.

Autoriaus nuotr.


Sunki šiemetinė žiema lėmė išaugusias medaus kainas

Praė­ju­si žie­ma bu­vo kaip nie­kad sun­ki mū­sų ša­lies bei ra­jo­no bi­ti­nin­kams: dėl šal­čio bei už­klu­pu­sių li­gų iš­mi­rė di­de­lė da­lis bi­čių šei­mų. Ne­pai­sant to, bai­gian­tis va­sa­rai dau­gu­ma bi­ti­nin­kys­te už­sii­man­čių ra­jo­no gy­ven­to­jų ti­ki­na, kad jiems iš es­mės pa­vy­ko at­si­gau­ti po žie­mą pa­tir­tų nuo­sto­lių.Iš­mi­rė be­veik pu­sė bi­čių

„Šią žie­mą dėl ypač di­de­lių šal­čių bi­tes iš­nai­ki­no įsi­vei­su­sios er­kės. Pats ne­te­kau 26 iš 60 tu­rė­tų šei­mų“, – pa­sa­ko­jo Šei­me­nos se­niū­ni­jos Obe­lu­pių kai­mo gy­ven­to­jas Juo­zas Stro­kas. Pa­na­ši si­tua­ci­ja, pa­sak Vil­ka­viš­kio ra­jo­no bi­ti­nin­kų drau­gi­jos pir­mi­nin­ko Si­gi­to Ja­šins­ko, iš­ti­ko ir ki­tus mū­sų kraš­to bi­ti­nin­kus.

Dau­ge­lis ne­te­ko apie 40 pro­c. sa­vo bi­čių šei­mų. Dau­giau­siai tam įta­kos tu­rė­jo va­rao­zės er­kės, ta­čiau šie­met pa­si­reiš­kė ir nau­ja, prieš­nuo­džių ne­tu­rin­ti li­ga – nu­ze­ma ce­ra­na. Tai iki šiol ne­gir­dė­ta nu­ze­ma­to­zės at­mai­na, dėl ku­rios bi­tės spar­čiai nyks­ta.

Ta­čiau šiuo me­tu dau­gu­ma ra­jo­no bi­ti­nin­kų jau yra su­si­grą­ži­nę pra­ras­tas šei­mas.

„Da­bar jau tu­riu 20 iš 26 pra­ras­tų šei­mų. Ga­lė­čiau su­si­grą­žin­ti ir vi­sas li­ku­sias, bet ta­da lik­čiau be­veik be me­daus. No­rint vie­toj iš­mi­ru­sios šei­mos įkur­din­ti ki­tą, rei­kia ku­rią nors se­ną­ją skel­ti į dvi ar tris da­lis. To­kiu at­ve­ju, šei­mo­se su­ma­žė­jus bi­čių skai­čiui, ku­rį lai­ką su­ma­žė­ja ir jų dar­bo jė­ga bei na­šu­mas“, – paaiš­ki­no J. Stro­kas.Kai­nos išau­go

Ka­dan­gi ne tik ra­jo­ne, bet ir vi­so­je Lie­tu­vo­je po žie­mos smar­kiai su­ma­žė­jo bi­čių kie­kis, lo­giš­ka, jog ir me­daus šie­met yra iš­gau­na­ma daug ma­žiau. Dėl šios prie­žas­ties pa­ki­lo jo kai­nos. Dar per­nai už pu­sę lit­ro me­daus tur­gu­je bu­vo pra­šo­ma 7–8 li­tų. Šie­met kai­nos už tą pa­tį kie­kį išau­go be­veik dvi­gu­bai – iki 12–14 li­tų.

„To dar nie­ka­da ne­bu­vo. Net di­džiau­siuo­se su­pir­ki­mo punk­tuo­se šie­met mo­ka­ma per 10 li­tų už ki­log­ra­mą, o anks­tes­niais me­tais gau­da­vo­me vos po 5 Lt. Ta­čiau išaug­sian­čias kai­nas bu­vo ga­li­ma pro­gno­zuo­ti“, – tei­gė J. Stro­kas.

Kaip dar vie­ną kai­nų ki­li­mo prie­žas­tį S. Ja­šins­kas įvar­di­jo pri­stab­dy­tą me­daus įve­ži­mą iš ki­tų ša­lių. Pa­sak pa­šne­ko­vo, iki šiol dau­giau­siai me­daus į Lie­tu­vą bū­da­vo įve­ža­ma iš Ki­ni­jos bei Ar­gen­ti­nos. Ta­čiau pa­sta­ruo­ju me­tu ES už­drau­dė į jos ša­lis įvež­ti me­dų iš Ki­ni­jos, o Ar­gen­ti­no­je žie­mą iš­mi­rė la­bai daug bi­čių, to­dėl im­por­tuo­ja­mo me­daus kie­kis stip­riai su­ma­žė­jo. „Ne­pai­sant vis­ko, vi­si eks­per­tai re­ko­men­duo­ja nau­do­ti tik sa­vo ša­ly­je iš­gau­tą me­dų, prie ku­rio žmo­gaus or­ga­niz­mas ge­riau­siai pri­si­tai­ko. Jei me­daus įve­ži­mas iš ki­tų vals­ty­bių dar la­biau su­ma­žė­tų, mū­sų ra­jo­no bei ša­lies bi­ti­nin­kams at­si­ras­tų di­džiu­lės ga­li­my­bės plės­tis“, – svars­tė S. Ja­šins­kas.

„La­bai džiau­giuo­si pa­ki­lu­sio­mis kai­no­mis. Ka­dan­gi ma­no bi­tės be­veik vi­sos iš­li­ko, tai iš­gau­na­mo me­daus kie­kis be­veik ne­su­ma­žė­jo“, – tei­gė Ignas Ba­čins­kas. Vy­ras ne­no­rė­jo tiks­liai pa­sa­ky­ti, ko­kį kie­kį me­daus šie­met pri­rin­ko, ta­čiau at­sklei­dė, jog iš vie­nos šei­mos pri­ko­pi­nė­ja iki 100 kg (ra­jo­no vi­dur­kis sie­kia vos 35–40 kg). Iš vi­so Uo­sių kai­mo gy­ven­to­jas šiuo me­tu lai­ko 48 šei­mas, o seniau, kaip pa­ts pri­si­pa­ži­no, jų tu­rė­da­vo dau­giau nei šim­tą.

Nors šie­met iš­gau­to me­daus kie­kis yra daug ma­žes­nis nei per­nai, jo pa­klau­sa rin­ko­je yra išau­gu­si. Pa­sak S. Ja­šins­ko, ypač bi­čių me­dus bu­vo pa­klau­sus žie­mą, kai Eu­ro­pą gąs­di­no kiau­lių gri­po epi­de­mi­ja. „Žmo­nės pir­ko me­dų kaip vie­ną iš ga­li­mų ap­si­sau­go­ji­mo nuo vi­ru­so prie­mo­nių“, – aiš­ki­no Vil­ka­viš­kio ra­jo­no bi­ti­nin­kų drau­gi­jos pir­mi­nin­kas.Rei­kia įdė­ti pa­stan­gų

No­rint su­rink­ti kuo dau­giau me­daus, rei­kia įdė­ti ne­ma­žai pa­stan­gų. Tą pa­tvir­ti­no ir vi­si kal­bin­tie­ji bi­ti­nin­kai. Pa­sak jų, iš vie­nos šei­mos per se­zo­ną ga­li­ma ti­kė­tis iki 150 kg me­daus, ta­čiau tam rei­kia ir ži­nių, ir ge­ros prie­žiū­ros.

„Mums pa­tiems me­daus ne­šti ne­rei­kia, tai da­ro bi­tės. Ta­čiau pri­va­lo­me tin­ka­mai su jo­mis elg­tis, pri­žiū­rė­ti, lai­ku pa­siim­ti me­dų. Tūks­tan­čius me­tų šie vabz­džiai gy­ve­no be žmo­gaus įsi­ki­ši­mo, to­dėl, el­gian­tis su jais ne­tin­ka­mai, jie vėl leng­vai iš­si­vers­tų ir be mū­sų“, – sa­kė J. Stro­kas.

Vy­ras pa­sa­ko­jo pa­ts bi­ti­nin­kys­te su­si­do­mė­jęs vi­sai at­si­tik­ti­nai, kai drau­gas kar­tą pa­pra­šė iš Ka­li­ning­ra­do sri­ties par­vež­ti kny­gą apie bi­tes. „Grįž­da­mas na­mo iš ne­tu­rė­ji­mo ką veik­ti pra­dė­jau var­ty­ti tą kny­gą. Su­ra­dęs straips­nį apie bi­tes ir že­mės elekt­ri­nį lau­ką, aš taip su­si­do­mė­jau šių vabz­džių gy­ve­ni­mu, kad ne­tru­kus pa­ts pra­dė­jau juos lai­ky­ti“, – šyp­te­lė­jo Obe­lu­pių kai­mo gy­ven­to­jas.

„Ma­nau, iš vis­ko ga­li­ma pra­gy­ven­ti – iš bi­čių taip pat. Ta­čiau no­rint kaž­ką tu­rė­ti, rei­kia ką nors įdė­ti“, – ti­ki­no I. Ba­čins­kas.

„Su bi­tė­mis dirb­ti ga­li ne kiek­vie­nas no­rin­tis. Vi­sų pir­ma žmo­gus tu­ri bū­ti nea­ler­giš­kas įgė­li­mams, nes to neiš­ven­gia nė vie­nas bi­ti­nin­kas. Be to, rei­kia my­lė­ti sa­vo dar­bą – kaip aš va­di­nu, tai pra­kai­tas, skaus­mas ir ma­lo­nu­mas vie­nu me­tu“, – tei­gė S. Ja­šins­kas.Bi­ti­nin­kams tei­kia­ma pa­ra­ma

Šie­met bi­čių lai­ky­to­jams vėl yra tei­kia­ma pa­ra­ma iš Spe­cia­lio­sios kai­mo rė­mi­mo pro­gra­mos lė­šų, kom­pen­suo­jant da­lį iš­lai­dų už pa­pil­do­mą bi­čių mai­ti­ni­mą. Dėl pa­ra­mos bi­čių lai­ky­to­jai tu­ri kreip­tis į Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Že­mės ūkio sky­rių iki rug­sė­jo 15 die­nos.

Pa­gal Že­mės ūkio mi­nist­ro įsa­ky­mu pa­tvir­tin­tas pa­keis­tas pa­ra­mos tei­ki­mo tai­syk­les, šie­met yra iš da­lies at­ly­gi­na­mos iš­lai­dos, tie­sio­giai su­si­ju­sios su pa­pil­do­mu bi­čių mai­ti­ni­mu (įpras­ti­nio ir eko­lo­giš­ko cuk­raus įsi­gi­ji­mo iš­lai­dos), bet ne dau­giau kaip 20 Lt už bi­čių šei­mą ar­ba ne dau­giau kaip 40 Lt už eko­lo­gi­nės ga­my­bos ūkio ser­ti­fi­kuo­tą bi­čių šei­mą.

Iki šio trečiadienio dėl pa­ra­mos į ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Že­mės ūkio sky­rių bu­vo krei­pę­si 30 ra­jo­no bi­ti­nin­kų.And­rius GRY­GE­LAI­TIS


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Vištyčio ūkininkams apsauga nuo vilkų pasiteisino
* Pakeitimai miesto gatvėse kelia vairuotojų diskusijas
* Nepagarbus elgesys su policijos pareigūnu gali kainuoti gana brangiai
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ką dažniausiai dovanojate eidami į vestuves, jubiliejus?
Pinigų.
Dovanų kuponą.
Nuperku kokį daiktą.
Apsiriboju gėlėmis.Kalbos patarimai

Ar vartotinas žodis „švogeris“?
Ne. Vietoj svetimybės švogeris (lenk. szwagier ) vartojamas žodis svainis. Švogerka keistina svaine, broliene.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas