„Santaka“ / Studijuoti į Europą? Nepamirškite Europos sveikatos draudimo kortelės

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda medų. Gali pristatyti į namus. Tel. 8 620 85 872.
Galioja iki: 2019-01-28 10:50:32

Parduoda OPEL ASTRA CARAVAN (1999 m., 1,7 l, dyzelis, 50 kW, TA iki 2019 m. sausio 31 d., 550 Eur). Tel. 8 653 81 967.
Galioja iki: 2019-01-28 11:12:51

Parduoda VW POLO (2003 m., 1,9 l, dyzelis, TA iki 2020 m. lapkričio mėn.). Tel. 8 694 95 488.
Galioja iki: 2019-01-28 11:14:48

Parduoda prikabinamą namelį-kemperį su baldais, paaugintus įvairaus amžiaus veršelius (telyčaites), mobilųjį telefoną CAT S40, padangas M+S 185 | 65R15 (4 vnt.), rusišką ritininį presą PR-1,6. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2019-01-28 13:09:35Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-08-23 06:45

Dalinkitės:  


Studijuoti į Europą? Nepamirškite Europos sveikatos draudimo kortelės

Stu­di­juo­ti į Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lių uni­ver­si­te­tus kas­met pa­trau­kia vis dau­giau mū­sų kraš­tie­čių. Tad be­si­ren­gian­čiuosius iš­vyk­ti in­for­muo­ja­me, kad pa­gal Svei­ka­tos drau­di­mo įsta­ty­mą mū­sų ša­lies aukš­tų­jų mo­kyk­lų die­ni­nių sky­rių (da­bar – aukš­tų­jų mo­kyk­lų nuo­la­ti­nės for­mos stu­di­jų) stu­den­tai, taip pat as­me­nys, stu­di­juo­jan­tie­ji Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) vals­ty­bių bei Eu­ro­pos eko­no­mi­nės erd­vės (EEE) ša­lių (Nor­ve­gi­jos, Is­lan­di­jos, Lich­tenš­tei­no) ir Švei­ca­ri­jos aukš­to­sio­se mo­kyk­lo­se, yra drau­džia­mi pri­va­lo­muo­ju svei­ka­tos drau­di­mu vals­ty­bės lė­šo­mis. Jiems pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo įmo­kų Lie­tu­vo­je mo­kė­ti ne­rei­kia, o iš­vyks­tant bū­ti­na pa­siim­ti Eu­ro­pos svei­ka­tos drau­di­mo kor­te­lę (ESDK).

Vyks­tan­tieji stu­di­juo­ti į Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bes, kaip ir ki­ti pri­va­lo­muo­ju svei­ka­tos drau­di­mu ap­draus­tie­ji ir ESDK tu­rin­tys Lie­tu­vos gy­ven­to­jai, ga­li bū­ti ga­ran­tuo­ti, kad gaus vi­są pa­gal tos ša­lies, ku­rio­je stu­di­juo­ja ar lai­ki­nai bū­na, įsta­ty­mus nu­sta­ty­tą bū­ti­ną­ją me­di­ci­nos pa­gal­bą. Iš­vy­kusieji stu­di­juo­ti į ki­tas (ne ES, EEE bei Švei­ca­ri­ją) ša­lis to­kios ga­li­my­bės ne­tu­ri. Vals­ty­bės lė­šo­mis taip pat ne­drau­džia­mi Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­ly­se be­si­mo­kan­tys moks­lei­viai iš Lie­tu­vos, jei­gu jiems dau­giau nei 18 me­tų.

Eu­ro­pos svei­ka­tos drau­di­mo kor­te­lės stu­di­juo­jan­tie­siems ES, EEE vals­ty­bių bei Švei­ca­ri­jos aukš­tų­jų mo­kyk­lų die­ni­niuo­se sky­riuo­se iš­duo­da­mos ne­mo­ka­mai per 14 ka­len­do­ri­nių die­nų nuo pra­šy­mo pa­tei­ki­mo te­ri­to­ri­nė­se li­go­nių ka­so­se (TLK) ar­ba jų pa­da­li­niuo­se (sa­vi­val­dy­bė­se dir­ba TLK at­sto­vai). Pra­šy­mo blan­ką, taip pat dau­giau in­for­ma­ci­jos ga­li­ma ras­ti te­ri­to­ri­nių li­go­nių ka­sų bei Vals­ty­bi­nės li­go­nių ka­sos (ad­re­sas – www.vlk.lt, sky­re­lis „Tarp­tau­ti­nis bend­ra­dar­bia­vi­mas“) in­ter­ne­to sve­tai­nė­se. Pra­šy­mą ga­li­ma pa­teik­ti pa­čiam ar per įga­lio­tą­jį as­me­nį pa­štu, fak­su, elekt­ro­ni­niu pa­štu ar­ba už­pil­dy­ti už­sa­ky­mo for­mą tink­la­py­je. Elekt­ro­ni­nia­me pra­šy­me bū­ti­na nu­ro­dy­ti mies­tą, ku­ria­me no­ri­te at­siim­ti mi­nė­tą do­ku­men­tą.

No­rint gau­ti ESDK, be už­pil­dy­to pra­šy­mo blan­ko, li­go­nių ka­soms rei­kia pa­teik­ti as­mens ta­pa­ty­bę liu­di­jan­tį do­ku­men­tą (pa­są ar as­mens ta­pa­ty­bės kor­te­lę), aka­de­mi­nę pa­žy­mą ant fir­mi­nio aukš­to­sios mo­kyk­los blan­ko bei už­pil­dy­tą bei pa­si­ra­šy­tą pa­si­ža­dė­ji­mą in­for­muo­ti apie draus­tu­mo sta­tu­so pa­si­kei­ti­mą (2 egz.). Šio do­ku­men­to blan­ką taip pat ra­si­te li­go­nių ka­sų in­ter­ne­to sve­tai­nė­se.

Kor­te­lę ap­draus­to­jo var­du ga­li at­siim­ti ir ki­tas as­muo, pa­teik­da­mas sa­vo as­mens ta­pa­ty­bę pa­tvir­ti­nan­tį do­ku­men­tą bei as­mens, ku­riam iš­duo­da­ma kor­te­lė, ta­pa­ty­bę pa­tvir­ti­nan­čio do­ku­men­to ko­pi­ją. To­kiu at­ve­ju taip pat bū­ti­na pa­teik­ti lais­vos for­mos įga­lio­ji­mą bei mi­nė­to pa­si­ra­šy­to pa­si­ža­dė­ji­mo 2 egzempliorius.

As­muo, ku­riam pri­rei­kia me­di­ci­nos pa­gal­bos esant ES ša­ly­je, tu­rė­tų kreip­tis į vals­ty­bi­nei svei­ka­tos ap­sau­gos sis­te­mai pri­klau­san­čią gy­dy­mo įstai­gą ir ten pa­teik­ti Eu­ro­pos svei­ka­tos drau­di­mo kor­te­lę bei as­mens ta­pa­ty­bę pa­tvir­ti­nan­tį do­ku­men­tą.

Pab­rėž­ti­na, kad tei­sė į ne­mo­ka­mą bū­ti­ną­ją me­di­ci­nos pa­gal­bą nea­pi­ma pri­va­čių gy­dy­mo įstai­gų bei pa­pil­do­mų svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gų, už ku­rias ap­draus­tie­ji tu­ri mo­kė­ti pa­tys, taip pat neuž­tik­ri­na trans­por­ta­vi­mo iš­lai­dų kom­pen­sa­vi­mo, jei dėl ne­lai­min­go at­si­ti­ki­mo ar li­gos už­sie­ny­je tek­tų vyk­ti na­mo. Pa­cien­to mo­kes­tis bei prie­mo­kos, ku­riuos jis pri­va­lo su­mo­kė­ti gy­dy­mo įstai­gai pa­gal tei­kian­čios svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gas ša­lies na­rės tei­sės ak­tus, taip pat ne­kom­pen­suo­ja­mi iš Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do lė­šų. Bū­ti­no­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos mas­tą nu­sta­to gy­dan­ty­sis gy­dy­to­jas. Šios pa­gal­bos pa­pras­tai pri­rei­kia už­klu­pus ūmiai li­gai ar ne­lai­min­gam at­si­ti­ki­mui.

Jei ap­draus­tas pri­va­lo­muo­ju svei­ka­tos drau­di­mu as­muo iš­vyks­ta į už­sie­nį ne­pa­siė­męs Eu­ro­pos svei­ka­tos drau­di­mo kor­te­lės ir jam pri­rei­kia bū­ti­no­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos, jis tu­ri už to­kią pa­gal­bą su­mo­kė­ti pa­ts. Tik grį­žęs į Lie­tu­vą jis ga­li kreip­tis į te­ri­to­ri­nę li­go­nių ka­są dėl šių iš­lai­dų kom­pen­sa­vi­mo. Tuo at­ve­ju, jei to­kiam as­me­niui pri­reik­tų pa­slau­gų li­go­ni­nė­je, jis ar jo ar­ti­mie­ji ga­li kreip­tis į TLK dėl kor­te­lę lai­ki­nai pa­kei­čian­čio ser­ti­fi­ka­to iš­da­vi­mo. TLK dar­buo­to­jai gy­dy­mo įstai­gai ne­del­siant iš­siun­čia šį do­ku­men­tą, ir as­me­niui ne­rei­kės mo­kė­ti už bū­ti­no­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos pa­slau­gas pa­čiam.Vals­ty­bi­nės li­go­nių ka­sos inf.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Į griovius slydo mokinius vežiojantys autobusai
* Žemės ūkio konsultavimo tarnyba: klientų vis daugėja
* Kuriu verslą: kokią įmonės juridinę formą pasirinkti?
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar pažįstate emigrantų, svarstančių grįžti gyventi į Lietuvą?
Taip, ir ne vieną.
Tokių svarstymų negirdėjau.
Aš svarstau galimybę grįžti.
Pažįstu jau ir grįžusiųjų.Kalbos patarimai

Ar vartotinas žodis „magaryčios“?
Žodis „magaryčios“ yra arabiškos kilmės ( maharig – išlaidos), o į Lietuvą atkeliavo per rytų slavus. Tai tam tikrą susitarimą užtvirtinantis veiksmas, per kurį abi pusės išlenkia taurelę ar pan. Pvz.: Reikės statyti (arba duoti) magaryčių. DLKŽ šis žodis teikiamas su žyma šnek. (šnekamosios kalbos ž.). „Kalbos patarimų“ leidinyje jis vertinamas kaip vengtina vartoti svetimybė, vietoj kurios teikiami atitikmenys: 1. vaišės, išgertuvės; 2. priedas. Pvz.: Skolą grąžino su magaryčiomis (= su priedu ).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas