„Santaka“ / Įtampa Kybartų pasienyje kasdien tik auga

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Reikalingas (-a) pagalbinis darbininkas (-ė) ūkio darbams, mokantis (-i) karves melžti aparatu. Darbas netoli Gražiškių. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2018-11-29 08:57:12

Parduoda dalimis CITROEN BERLINGO (2002 m., dyzelis, 1,9 l, 51 kW), AUDI A4 (1998 m., 1,9 l, TDI, 81 kW), VW POLO (1997 m., 1,9 l, dyzelis, 47 kW), VW GOLF IV (1998 m., 1,9 l, TDI, 81 kW), VW SHARAN (1998 m., 1,9 l, TDI, 81 kW). Tel. 8 699 28 707.
Galioja iki: 2018-11-29 10:25:14

Parduoda naują šiferį dideliais lapais ir naudotą šiferį mažais lapais. Tel. 8 622 84 697.
Galioja iki: 2018-12-01 11:47:16Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-08-23 06:27

Dalinkitės:  


Ant įva­žia­vi­mų už­sta­ty­ti sun­kias­vo­riai au­to­mo­bi­liai tam­pa konf­lik­tų prie­žas­ti­mi.

Romo ČĖPLOS nuotr.


Įtampa Kybartų pasienyje kasdien tik auga

Eglė KVIESULAITIENĖ

Įtam­pa tarp ky­bar­tie­čių ir pa­sie­ny­je lau­kian­čių vai­ruo­to­jų kas­dien au­ga. Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja vis dar ieš­ko prie­mo­nių, kaip iš­spręs­ti su­si­da­riu­sias pro­ble­mas.

Į re­dak­ci­ją už­su­kęs Juo­zas V. (ky­bar­tie­tis pa­var­dės vie­šin­ti ne­no­ri dėl sa­vo sau­gu­mo) pra­šė žur­na­lis­tų iš­ju­din­ti val­džią, kad pa­sie­nio pro­ble­mos bū­tų iš­spręs­tos. Ne­to­li sie­nos gy­ve­nan­tis ir dir­ban­tis vy­ras ne tik die­ną nak­tį ne­tu­ri ra­my­bės dėl nuo­lat burz­gian­čių au­to­mo­bi­lių bei ap­link jo tvo­rą „gam­ti­niais“ ir ki­to­kiais rei­ka­lais be­si­tri­nan­čių vai­ruo­to­jų, bet ir pri­vers­tas kas­dien su jais konf­lik­tuo­ti. Pas­ku­ti­nio konf­lik­to pa­sek­mės – du lū­žę šon­kau­liai ir su­trenk­ta ko­ja.

Įva­žia­vi­mas į Juo­zo V. dar­bo­vie­tės, esan­čios pa­grin­di­nė­je J. Ba­sa­na­vi­čiaus gat­vė­je, kie­mą nuo­lat už­sta­ty­tas vil­ki­kų. Nors tai aki­vaiz­dus Ke­lių eis­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mas, į Ka­li­ning­ra­do sri­tį trau­kian­tys ir po ke­lias va­lan­das ei­lė­se prie sie­nos pra­lei­džian­tys „fū­ris­tai“ to ne­pai­so. Nuo­lat šiuo marš­ru­tu va­ži­nė­jan­tiems ru­sams lau­ki­mas Ky­bar­tuo­se ta­po kas­die­ny­be, tad jie čia jau­čia­si kaip na­muo­se. Ky­bar­tie­čiai jau se­niai ne­be­sis­te­bi ma­ty­da­mi ap­link au­to­mo­bi­lius mies­to cent­re vaikš­čio­jan­čius pus­nuo­gius vy­rus, pro ma­ši­nų lan­gus iš­kiš­tas prieš sau­lu­tę de­gi­na­mas ko­jas, o ei­da­mi ša­li­gat­viu gre­ta vil­ki­kų vi­suo­met sau­go­ja­si, jog ant gal­vos ne­nuk­ris­tų nuo­rū­ka ar sriu­bos li­ku­čiai.

Ta­čiau no­rin­tie­siems įsuk­ti į šo­ni­nę gat­vę ten­ka mal­dau­ti, kad vai­ruo­to­jai pa­trauk­tų sa­vo trans­por­to prie­mo­nes, o kar­tais – įsi­vel­ti ir į rim­tes­nius konf­lik­tus. Pats Juo­zas V. prieš ke­le­tą die­nų ve­žė mal­kas į sa­vo dar­bo­vie­tę. Per die­ną te­ko iš­krau­ti ke­lias leng­vo­jo au­to­mo­bi­lio prie­ka­bai­tes. Po­rą kar­tų pa­pra­šęs at­lais­vin­ti ke­lią, Juo­zas V. nei­gia­mos vil­ki­kų vai­ruo­to­jų reak­ci­jos ne­su­lau­kė. Ta­čiau kai ban­dė tar­tis tre­čią kar­tą, ki­lo konf­lik­tas. Grie­bę „mon­ti­ruo­tes“ ru­sa­kal­biai vai­ruo­to­jai nu­si­vi­jo Juo­zą V. į ki­tą ke­lio pu­sę, par­grio­vė ir, ste­bint praei­viams, spar­dė bei dau­žė. Vy­rui pri­rei­kė me­di­kų pa­gal­bos. Ty­ri­mai pa­ro­dė, jog ky­bar­tie­čiui lū­žę du šon­kau­liai, stip­riai su­muš­ta ko­ja. Jau ku­ris lai­kas Juo­zas V. be nu­skaus­mi­na­mų­jų ne­ga­li nei ju­dė­ti, nei dirb­ti.

Pa­sak Juo­zo V., po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai tik po šio in­ci­den­to daž­niau per­va­žiuo­ja J. Ba­sa­na­vi­čiaus gat­ve ir draus­mi­na Ke­lių eis­mo tai­syk­lių ne­pai­san­čius vai­ruo­to­jus. Iki tol jis ne kar­tą krei­pė­si pa­gal­bos, bet iš­girs­da­vo at­sa­ky­mą, kad prie kiek­vie­no įva­žia­vi­mo pa­rei­gū­nai bu­dė­ti ne­ga­li.

Prob­le­mų dėl už­sta­ty­tų įva­žia­vi­mų ky­la ne tik pa­grin­di­nė­je J. Ba­sa­na­vi­čiaus gat­vė­je, bet ir Ku­dir­kos Nau­mies­čio, Drau­gys­tės, Ko­vo 8-osios, ki­to­se ap­lin­ki­nė­se gat­vė­se. Ten, kur ei­lė­je įva­žiuo­ti į Ru­si­ją lau­kia leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių vai­ruo­to­jai, dau­giau­sia konf­lik­tų įvyks­ta tarp jų pa­čių. Ne pa­slap­tis, jog pa­sie­ny­je eg­zis­tuo­ja sa­vos tai­syk­lės, kles­ti ei­lių par­da­vi­nė­ji­mo vers­las, o su „Kau­no ma­fio­zais“ va­di­na­mais vy­ru­kais nie­kas ne­drįs­ta gin­čy­tis net tuo­met, kai jie su­stab­do ei­lę ir į ją įlei­džia sa­viš­kį. Ki­ti, ke­ti­nan­tys įlįs­ti be ei­lės, aki­vaiz­džiai lau­kia pa­lan­kaus mo­men­to gre­ta sie­nos esan­čio­se sto­vė­ji­mo aikš­te­lė­se ar skers­gat­viuo­se.

Ky­bar­tuo­se veikian­čio AB „Žem­kal­ni­ja“ ce­cho, įsi­kū­ru­sio vi­sai gre­ta pa­sie­nio po­sto už­kar­do, dar­buo­to­jams su „ma­fio­zais“ ten­ka ko­vo­ti vi­so­kiais me­to­dais. Pra­ra­dę vil­tį įva­žiuo­ti į sa­vo te­ri­to­ri­ją per pa­grin­di­nius var­tus, siu­vi­mo bend­ro­vės dar­buo­to­jai įsi­ren­gė įva­žia­vi­mą iš vi­di­nės kie­mo pu­sės, o pa­grin­di­nius var­tus už­ra­ki­no. Ta­čiau kont­ra­ban­di­nin­kams to­kios kliū­tys bu­vo nė mo­tais. Jie iš­pjo­vė var­tus ir nak­ti­mis siu­vi­mo bend­ro­vės kie­me ri­kiuo­da­vo sa­vo ei­lę. Nors AB „Žem­kal­ni­ja“ va­do­vai ne kar­tą krei­pė­si pa­gal­bos į Ky­bar­tų po­li­ci­jos nuo­va­dą, pa­rei­gū­nai tik skės­čio­jo ran­ko­mis, kad kas­nakt bu­dė­ti pri­va­čios įmo­nės kie­me ne­ga­li.

Bend­ro­vės dar­buo­to­jai, ko­vo­da­mi su jų te­ri­to­ri­jo­je tvar­ką da­ran­čiais kont­ra­ban­di­nin­kais, ne kar­tą bu­vo pri­vi­ri­nę var­tus, ta­čiau po nak­ties juos ras­da­vo nu­pjau­tus. Net tuo­met, kai ant įva­žia­vi­mo už­sta­tė 2,5 to­nos sve­rian­čias be­to­ni­nes plokš­tes, ku­rių neį­ma­no­ma iš­ju­din­ti be sun­kias­vo­rės tech­ni­kos ar sta­ty­bi­nio kra­no, vie­ną ry­tą ra­do jas nu­temp­tas.

Tik raš­tu krei­pu­sis į aukš­čiau­sius ap­skri­ties po­li­ci­jos va­do­vus, AB „Žem­kal­ni­ja“ pa­ga­liau ap­gy­nė sa­vo te­ri­to­ri­ją nuo kont­ra­ban­di­nin­kų. Jau ke­lios sa­vai­tės Ky­bar­tų ce­cho kie­me ra­mu.

Ky­bar­tie­čiai ti­ki­na, kad di­džiu­lės ei­lės pa­sie­ny­je su­si­da­ro ne kas­dien. Si­tua­ci­ją ste­bin­tys žmo­nės ti­ki­na, jog bu­dint „ne­pa­lan­kiai“ kont­ra­ban­di­nin­kams pa­sie­nie­čių ir mui­ti­nin­kų pa­mai­nai leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių ei­lės pa­sie­ny­je iš­tirps­ta.

Ža­dė­ju­si grei­tai iš­spręs­ti Ky­bar­tus kan­ki­nan­čią ei­lių pro­ble­mą ir į sa­vo ran­kas pe­rim­ti „ter­mi­na­lą“, Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja įstri­go de­ry­bo­se su ra­jo­no Sa­vi­val­dy­be. Kol gin­čas bus iš­spręs­tas, Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja ieš­ko ki­tų pro­ble­mos spren­di­mo bū­dų.

Re­dak­ci­jos ži­nio­mis, Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja svars­to ga­li­my­bę bent lai­ki­nai vil­ki­kų ei­lę nu­kreip­ti į už­mies­tį ir ją for­muo­ti ke­ly­je prieš Vir­ba­lį. Ta­čiau kol kas vyks­ta veiks­mų de­ri­ni­mo pro­ce­dū­ros ir mi­nis­te­ri­jos at­sto­vai žur­na­lis­tams sa­kė ne­no­rį skelb­ti to, kas ga­lu­ti­nai ne­nusp­ręs­ta, kad žmo­nės ne­bū­tų su­klai­din­ti.

To­kiai mi­nis­te­ri­jos idė­jai kiek ga­lė­da­mi prie­ši­na­si po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai. Anot jų, su­sta­ty­ta vil­ki­kų ei­lė ma­gist­ra­li­nia­me ke­ly­je, kur 90 km/h grei­čiu vyks­ta in­ten­sy­vus eis­mas, kel­tų di­de­lę grės­mę ei­lė­je lau­kian­čių vai­ruo­to­jų ir ki­tų eis­mo da­ly­vių sau­gu­mui. To­kią po­zi­ci­ją Ke­lių po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai raš­tu iš­dės­tė ir Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jai.

Apie pro­ble­mos spren­di­mo bū­dus pa­si­tei­ra­vę Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jo­je ga­vo­me at­sa­ky­mą, jog „Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja de­da daug pa­stan­gų, kad iš­spręs­tų Ky­bar­tų ir Vir­ba­lio gy­ven­to­jus už­griu­vu­sias pro­ble­mas. Mi­nis­te­ri­ja ne­si­ruo­šia grą­žin­ti mū­sų ini­cia­ty­va pa­nai­kin­tos tvar­kos, kai iš pra­va­žiuo­jan­čių per sie­ną au­to­mo­bi­lių vai­ruo­to­jų bu­vo ne­tei­sė­tai ren­ka­mas mo­kes­tis. Šiuo me­tu vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jo­se at­lie­ka­mi ga­li­mų prie­mo­nių de­ri­ni­mo veiks­mai. Kai jie bus baig­ti, apie tai in­for­muo­si­me vi­suo­me­nę“.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Jubiliejų švenčiantis gydytojas savęs be medicinos neįsivaizduoja
* Naujų nesutarimų fone prisimintos senos nuoskaudos
* Vilkaviškio mieste siaučia vandalai
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar vartojate alkoholį prie savo nepilnamečių vaikų?
To niekada nedarau.
Išgeriu tiek, kad neapsvaigčiau.
Savęs neriboju.
Mano vaikai jau pilnamečiai.
Vaikų neturiu.Kalbos patarimai

Ar galima sakyti „prieinama kaina“?
ikrai galima, kadangi „Dabartinės lietuvių kalbos žodyne“ nurodoma trečioji dalyvio prieinamas reikšmė – „nebrangus, įperkamas“.ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas