„Santaka“ / Erkinis encefalitas gali paversti luošiu

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda pilnai įrengtą, suremontuotą 1 kambario butą su rūsiu Pilviškių g., Vilkaviškyje (2/5 aukštas). Tel. 8 625 50 615.
Galioja iki: 2018-11-15 09:19:44

Vilkaviškyje remontuoja variklius, keičia dirželius, tikrina, šlifuoja variklių galvutes, atlieka lengvųjų automobilių kompiuterinę diagnostiką. Tel. 8 609 79 788.
Galioja iki: 2018-11-16 08:58:32

Parduoda traktoriaus MTZ priekinį varantyjį tiltą (naujai perrinktas), kombainą NIVA, traktorių MTZ-82 (geros būklės), keltuvą prie tratoriaus galo. Tel. 8 682 77 847.
Galioja iki: 2018-11-17 09:05:27

Parduoda garažą Vilkaviškyje, prie ligoninės (geras privažiavimas, yra elektra, ištinkuotas), 250 m² komercinės paskirties patalpas Giedriuose (už geležinkelio pervažos, yra aikštelė automobiliams, geras privažiavimas, vandens baseinas). Tel. 8 687 87 459.
Galioja iki: 2018-11-19 14:00:39Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-08-20 05:30

Dalinkitės:  


Erkinis encefalitas gali paversti luošiu

Eglė KVIESULAITIENĖ

Iš­gir­dę apie be­pra­si­de­dan­tį gry­ba­vi­mo se­zo­ną la­biau­siai su­ne­rims­ta me­di­kai, mat kas­met vis dau­giau ra­jo­no gy­ven­to­jų po er­kių įkan­di­mo su­ser­ga er­ki­niu en­ce­fa­li­tu. Ši klas­tin­ga li­ga vi­siš­kai svei­ką žmo­gų per po­rą mė­ne­sių ga­li pa­vers­ti luo­šiu.Išau­go de­šim­te­rio­pai

Daž­nas tik mos­te­li ran­ka iš­gir­dęs apie tai, kad pra­mo­gos miš­ke ar pie­vo­se ga­li baig­tis la­bai liūd­nai, jei įsi­siurbs er­kė. Vy­res­nio am­žiaus žmo­nės pri­si­me­na, kai bū­da­mi vai­kais ne kar­tą ra­do įsi­siur­bu­sių er­kių ir nie­ko po to ne­nu­ti­ko. Skep­ti­kams rei­kė­tų pri­min­ti, kad Lie­tu­vo­je pir­mas er­ki­nio en­ce­fa­li­to at­ve­jis nu­sta­ty­tas tik 1953 m. Tuo­met su­si­rgi­mai šia klas­tin­ga li­ga bu­vo tik pa­vie­niai. Ser­ga­mu­mas pa­di­dė­jo 1975–1977 m. Ta­da su­si­rgo pus­šim­tis žmo­nių.

Ta­čiau da­bar­ti­niams in­fek­to­lo­gams šie skai­čiai at­ro­do juo­kin­gi, mat praė­ju­sį se­zo­ną ša­ly­je už­re­gist­ruo­ti jau 605 er­ki­nio en­ce­fa­li­to at­ve­jai. Šių me­tų sta­tis­ti­kos me­di­kai dar ne­tu­ri.

Gy­dy­to­jai tvir­ti­na, kad įti­kin­ti miš­kuo­se pra­mo­gau­ti mėgs­tan­čius žmo­nes skie­py­tis nuo er­ki­nio en­ce­fa­li­to – gan sun­ku. Jau vien to­dėl, jog dau­ge­lis re­zul­ta­to no­ri tuoj pat, be to, vak­ci­na – bran­gi (do­zė kai­nuo­ja apie 100 li­tų). Ta­čiau, anot in­fek­to­lo­gų, kai er­ki­niu en­ce­fa­li­tu su­ser­ga gi­mi­nai­čiai ar pa­žįs­ta­mi, skie­py­tis su­gu­ža vi­sa gi­mi­nė. Aki­vaiz­džiai su­si­dū­rus su li­ga bei jos pa­da­ri­niais, dau­giau ar­gu­men­tų ne­rei­kia.Lie­ka in­va­li­dai

Dau­giau­sia er­ki­niu en­ce­fa­li­tu ser­ga vy­res­nio am­žiaus žmo­nės (40–60 me­tų). Vai­kai iki 7 me­tų er­ki­niu en­ce­fa­li­tu ne­ser­ga. Di­džiau­sias ser­ga­mu­mas – rugpjūčio–spalio mė­ne­siais.

Pir­miau­sia, praė­jus 7–14 die­nų po in­fe­kuo­tos er­kės įkan­di­mo, ga­li at­si­ras­ti į gri­pą pa­na­šių li­gos simp­to­mų: karš­čia­vi­mas, gal­vos skaus­mas, silp­nu­mas, rau­me­nų skaus­mas, šleikš­tu­lys, vė­mi­mas. Tai trun­ka 3–5 die­nas. Taip pa­si­ju­tę žmo­nės daž­niau­siai gy­do­si na­muo­se, ne­ga­la­vi­mus „nu­ra­šę“ per­ša­li­mui ar gri­pui.

Liūd­niau­sia, kad me­di­kus taip pat daž­nai su­klai­di­na to­kia li­gos ei­ga. To­dėl vi­suo­met bū­ti­na gy­dy­to­ją įspė­ti, jog jums bu­vo įsi­siur­bu­si er­kė. Mū­sų ra­jo­no me­di­kai, įta­rę er­ki­nį en­ce­fa­li­tą, li­gos diag­no­zei pa­tvir­tin­ti pa­cien­tą iš­siun­čia į Kau­no me­di­ci­nos uni­ver­si­te­to kli­ni­kas, kur at­lie­ka­mi spe­ci­fi­niai ty­ri­mai.

Po pir­mo­jo „gri­po“ pe­rio­do pa­cien­tas tar­si pa­sveiks­ta ir 5–7 die­nas jau­čia­si ge­rai. Ta­čiau 20–30 pro­c. ligonių, praė­jus 2–4 sa­vai­tėms nuo už­si­krė­ti­mo, iš­si­vys­to ant­ro­ji li­gos sta­di­ja, pa­si­reiš­kian­ti karš­čia­vi­mu, aukš­ta tem­pe­ra­tū­ra, stip­riu gal­vos skaus­mu, vė­mi­mu. Šios sta­di­jos me­tu vi­ru­sas pa­ten­ka į sme­ge­nų dan­ga­lus, su­kel­da­mas me­nin­gi­tą, o kar­tais pa­sie­kia ir gal­vos bei nu­ga­ros sme­ge­nis. Me­nin­gi­tas diag­no­zuo­ja­mas 43–55 pro­c. li­go­nių, me­nin­goen­ce­fa­li­tas – 40–50 pro­c. Ypač pa­vo­jin­gas svei­ka­tai nu­ga­ros sme­ge­nų pa­žei­di­mas (mie­li­tas), kai jau ant­rą ar­ba tre­čią karš­čia­vi­mo die­ną ga­li­mi kak­lo ir pe­čių lan­ko rau­me­nų pa­ra­ly­žiai. Li­go­nis ne­ga­li pa­kel­ti ran­kos, ne­nu­lai­ko gal­vos. Dėl šios li­gos mirš­ta 1–4 pro­cen­tai su­si­rgu­sių­jų, 26–40 pro­cen­tams lie­ka il­ga­lai­kiai gal­vos skaus­mai, at­min­ties bei klau­sos pa­blo­gė­ji­mas, rau­me­nų silp­nu­mas ir pa­ra­ly­žius, pu­siaus­vy­ros ir koor­di­na­ci­jos su­tri­ki­mai bei kt. Net 20 pro­c. rau­me­nų pa­ra­ly­žių, at­si­ra­du­sių ūmi­nė­je li­gos sta­di­jo­je, iš­lie­ka vi­sam gy­ve­ni­mui. Aki­vaiz­dūs lie­ka­mie­ji reiš­ki­niai pa­si­reiš­kia net 30 pro­c. per­si­rgu­sių­jų.Gy­dy­mo nė­ra

Efek­ty­vaus er­ki­nio en­ce­fa­li­to gy­dy­mo nė­ra, nes dar ne­su­kur­ti rei­kia­mi vais­tai, nai­ki­nan­tys er­ki­nio en­ce­fa­li­to vi­ru­są. Vie­nin­te­lė efek­ty­vi ap­si­sau­go­ji­mo nuo šios sun­kios li­gos prie­mo­nė – skie­pai. Skie­pi­ja­ma tri­mis vak­ci­nos do­zė­mis. Ant­ro­ji do­zė su­lei­džia­ma praė­jus 1–3 mė­ne­siams nuo pir­mo skie­pi­ji­mo. Tre­čio­ji do­zė su­lei­džia­ma praė­jus 9–12 mė­ne­sių po ant­ro­sios do­zės. Po 3 vak­ci­nos do­zių pa­ti­ki­mas imu­ni­te­tas su­si­da­ro 98 pro­c. pa­skie­py­tų as­me­nų. Vė­liau bū­ti­na re­vak­ci­na­ci­ja su­stip­ri­nan­čia vak­ci­nos do­ze: pir­ma in­jek­ci­ja – po tre­jų me­tų, po to – kas pen­ke­ri me­tai. Ge­riau­sia pir­mą ir ant­rą vak­ci­nos do­zę su­leis­ti žie­mą, kad di­džiau­sias ap­sau­gi­nių an­ti­kū­nų tit­ras su­si­da­ry­tų pa­va­sa­rį, kai er­kės suak­ty­vė­ja. Ta­čiau pra­si­dė­jus er­kių ak­ty­vu­mo pe­rio­dui tai­ko­ma ir pa­grei­tin­ta vak­ci­na­vi­mo sche­ma. Tuo­met ant­ro­ji vak­ci­nos do­zė lei­džia­ma po dvie­jų sa­vai­čių (jei ne­sku­bu – po mė­ne­sio).

Tiems, kas vis dėl­to ke­ti­na ri­zi­kuo­ti sa­vo svei­ka­ta ir ei­ti gry­bau­ti ne­pa­sis­kie­pi­ję, me­di­kai pa­ta­ria išė­jus iš miš­ko pir­miau­sia ap­si­žiū­rė­ti dra­bu­žius ir kū­ną. Mat ant kūno patekusi erkė dar apie valandą ieško tinkamos vietos įsisiurbti.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Naujasis muitinės vadas semiasi suvalkietiškos patirties
* Gižiečių iniciatyva įvertinta įspūdingu medaliu
* Gimtinės ilgesys dainininką kasmet parveda į Lietuvą
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar rūpinatės savo įvaizdžiu socialiniuose tinkluose?
Informaciją skelbiu apgalvotai.
Dėl to visai nesuku galvos.
Neturiu socialinio tinklo paskyros.Kalbos patarimai

Ar taisyklinga „priimti dėmesin (domėn)“?
Ne, nes tai yra nevartotinas vertinys. Ne priimti dėmesin (domėn), o atsižvelgti, turėti galvoje, omenyje.ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas