„Santaka“ / Kur suslėpti „auksiniai kiaušiniai“?

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda pilnai įrengtą, suremontuotą 1 kambario butą su rūsiu Pilviškių g., Vilkaviškyje (2/5 aukštas). Tel. 8 625 50 615.
Galioja iki: 2018-11-15 09:19:44

Vilkaviškyje remontuoja variklius, keičia dirželius, tikrina, šlifuoja variklių galvutes, atlieka lengvųjų automobilių kompiuterinę diagnostiką. Tel. 8 609 79 788.
Galioja iki: 2018-11-16 08:58:32

Parduoda traktoriaus MTZ priekinį varantyjį tiltą (naujai perrinktas), kombainą NIVA, traktorių MTZ-82 (geros būklės), keltuvą prie tratoriaus galo. Tel. 8 682 77 847.
Galioja iki: 2018-11-17 09:05:27

Parduoda garažą Vilkaviškyje, prie ligoninės (geras privažiavimas, yra elektra, ištinkuotas), 250 m² komercinės paskirties patalpas Giedriuose (už geležinkelio pervažos, yra aikštelė automobiliams, geras privažiavimas, vandens baseinas). Tel. 8 687 87 459.
Galioja iki: 2018-11-19 14:00:39Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-08-13 07:08

Dalinkitės:  


Kur suslėpti „auksiniai kiaušiniai“?

Opo­zi­ci­nės LSDP par­ti­jos va­do­vas „pa­si­pik­ti­no“ ne­va A. Ku­bi­liaus Vy­riau­sy­bės ruo­šia­mais vals­ty­bės kont­ro­liuo­ja­mų įmo­nių pri­va­ti­za­vi­mo pla­nais. Tuo tar­pu Sei­mo TS-LKD frak­ci­ja pa­svei­ki­no Vy­riau­sy­bę, sie­kian­čią skaid­rin­ti ir efek­ty­vin­ti vals­ty­bi­nio tur­to val­dy­mą, iš jo gau­ti kuo di­des­nį in­dė­lį į vals­ty­bės biu­dže­tą:

Ko­le­gai A. But­ke­vi­čiui no­rė­čiau pri­min­ti, kad po­li­ti­nių spren­di­mų dėl ko­kių nors stam­baus mas­to pri­va­ti­za­vi­mo pla­nų nei Vy­riau­sy­bė, nei Per­mai­nų koa­li­ci­ja nė­ra priė­mu­si. Šiuo me­tu prii­ma­mi nu­ta­ri­mai dėl vals­ty­bės kont­ro­liuo­ja­mų įmo­nių veik­los iš­skaid­ri­ni­mo ir jų val­dy­mo op­ti­mi­za­vi­mo, kad atei­ty­je toms įmo­nėms per­duo­tas vals­ty­bės tur­tas duo­tų rea­lią nau­dą vi­siems pi­lie­čiams. Svar­bu pa­siek­ti ge­ro­kai di­des­nio vals­ty­bės kont­ro­liuo­ja­mų įmo­nių veik­los efek­ty­vu­mo ir iš jų gau­ti ge­ro­kai dau­giau pa­ja­mų į vals­ty­bės biu­dže­tą, kad pa­gal tuos pa­ra­met­rus priar­tė­tu­me prie ati­tin­ka­mų Skan­di­na­vi­jos ša­lių įmo­nių ro­dik­lių. Pa­vyz­džiui, Lie­tu­vos miš­ki­nin­kys­tės sek­to­riaus įmo­nių pel­nin­gu­mas iš vie­no ku­bi­nio met­ro 2008 m. su­da­rė 4 Lt, kai tuo tar­pu Šve­di­jo­je šis ro­dik­lis sie­kė 16, o Lat­vi­jo­je – ne­tgi 48 li­tus.

Vy­riau­sy­bė kons­ta­ta­vo, kad tur­tas val­do­mas ne­tin­ka­mai, įvar­di­jo esa­mą pa­dė­tį ir nu­sta­tė po­ten­cia­lius tiks­lus. Vie­toj gau­na­mų ke­lias­de­šim­ties mi­li­jo­nų li­tų di­vi­den­dų pa­vi­da­lu už­si­brėž­ta atei­ty­je siek­ti 0,8–1,5 mi­li­jar­do li­tų kas­me­ti­nių įplau­kų į biu­dže­tą.

Spren­džiant šį klau­si­mą jau yra priim­ti ir kai ku­rie la­bai svar­būs spren­di­mai – iš jų pa­mi­nė­ti­nas Vy­riau­sy­bės po­sė­dy­je priim­tas ūkio mi­nist­ro D. Krei­vio teik­tas nu­ta­ri­mas dėl vals­ty­bės kont­ro­liuo­ja­mų įmo­nių veik­los iš­skaid­ri­ni­mo nu­ma­tant vie­šai skelb­ti vi­sus svar­bius įmo­nės veik­los pa­ra­met­rus.

Kaip dar vie­na idė­ja yra pa­mi­nė­ta ir ne­di­de­lės da­lies įmo­nių ak­ci­jų pri­va­ti­za­vi­mo ga­li­my­bė. Pab­rė­žiu – bū­tent ne­di­de­lės da­lies. Tai pa­lies­tų tik tą ne­dau­ge­lį įmo­nių, kur dar nė­ra tai pa­da­ry­ta. Ver­tin­da­mas šią idė­ją gal ir tu­rė­čiau abe­jo­nių, nes pri­va­lu at­lik­ti ana­li­zę, ar smar­kiai ski­ria­si veik­los efek­ty­vu­mo ro­dik­liai įmo­nė­se, kur šian­dien vi­sai nė­ra pri­va­taus ka­pi­ta­lo (pa­vyz­džiui, „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liuo­se“) ir kur jo šiek tiek yra (kaip an­tai AB Lie­tu­vos elekt­ri­nė ar­ba AB Ry­tų skirs­to­mie­ji tink­lai). Rei­kė­tų įver­tin­ti, ar ma­žos da­lies ak­ci­jų iš­lei­di­mas į vie­šą apy­var­tą bū­tų tei­gia­mas, nors lo­giš­ka bū­tų ti­kė­tis, kad taip: pri­va­tus in­ves­tuo­to­jas tu­rė­tų siek­ti gau­ti kuo di­des­nių di­vi­den­dų ir rū­pin­tis įmo­nės veik­los efek­ty­vu­mu.

Gai­la, kad mi­nė­tą at­ski­rų Vy­riau­sy­bės na­rių teo­ri­nį pa­svars­ty­mą apie ne­di­de­lės da­lies ak­ci­jų par­da­vi­mą so­cial­de­mok­ra­tų ly­de­ris skel­bia­si su­pra­tęs kaip kaž­ko­kį ma­si­nį di­de­lės apim­ties tų įmo­nių pri­va­ti­za­vi­mą ir tuo ban­do gąs­din­ti vi­suo­me­nę.

Sa­vo pa­si­sa­ky­me A.But­ke­vi­čius su­ly­gi­na vals­ty­bi­nes įmo­nes su „viš­ta, de­dan­čia auk­si­nius kiau­ši­nius“. Ne­nei­giant šio pa­ly­gi­ni­mo, so­cial­de­mok­ra­tų ly­de­rio, bu­vu­sio G. Kir­ki­lo Vy­riau­sy­bės mi­nist­ro, no­rė­tų­si pa­klaus­ti: o kur­gi ding­da­vo tie „kiau­ši­niai“ jų val­dy­mo, už­tru­ku­sio be­ne 7-erius me­tus, lai­ko­tar­piu? No­riu pa­kvies­ti so­cial­de­mok­ra­tų „viš­ti­nin­kus“ iš­trauk­ti tuos auk­si­nius kiau­ši­nius iš sei­fų ir pa­ro­dy­ti vi­suo­me­nei.

So­cial­de­mok­ra­tų pa­reiš­ki­mą ver­ti­nu kaip neį­ti­kė­ti­no ci­niz­mo pa­vyz­dį. Juk Vy­riau­sy­bę kri­ti­kuo­ja par­ti­jos, ku­ri 2001–2008 me­tų lai­ko­tar­piu vi­sa­da bu­vo val­dan­čio­ji, va­do­vas. Ir bū­tent so­cial­de­mok­ra­tai nu­gy­ve­no vals­ty­bės tur­tą iki tiek, kad iš mi­li­jar­di­nio tur­to gy­ven­to­jai gau­na nau­dos tik ke­lias­de­šimt mi­li­jo­nų.

De­ja, tu­riu pa­grin­do ma­ny­ti, kad tie „kiau­ši­niai“ rie­dė­jo ne į tas, kur ti­kė­tų­si vi­suo­me­nė, ki­še­nes. Nuo­lat gir­di­mi vis nau­ji vie­šų­jų pir­ki­mų skan­da­lai, kur ne­re­tai fi­gū­ruo­ja so­cial­de­mok­ra­tų ir jų ap­lin­kos žmo­nės, to­kius spė­ji­mus pa­tvir­ti­na. Žmo­nės, tik­riau­siai, nu­tuo­kia, į kie­no sterb­lę so­cial­de­mok­ra­tai bu­vo su­ma­nę pa­tal­pin­ti di­džių­jų elekt­ros ener­ge­ti­kos įmo­nių „de­da­mus kiau­ši­nius“, kai kū­rė LEO bend­ro­vę.

Užuot kal­ti­nęs da­bar­ti­nę A. Ku­bi­liaus Vy­riau­sy­bę, ku­ri iš tie­sų no­ri įves­ti tvar­ką vals­ty­bės kont­ro­liuo­ja­mo­se įmo­nė­se, so­cial­de­mok­ra­tų ly­de­ris ge­riau pa­ruoš­tų ir pa­teik­tų vi­suo­me­nei iš­sa­mią 2001–2008 me­tų lai­ko­tar­pio so­cial­de­mok­ra­tų kont­ro­liuo­tų įmo­nių val­dy­mo ata­skai­tą.Jur­gis RAZ­MA

Sei­mo TS-LKD frak­ci­jos se­niū­nas


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Vilkaviškyje kursis Prekybos, pramonės ir amatų rūmų atstovybė
* Trumpoje gatvėje – ilga nesutarimų gija
* Vis daugiau vilkaviškiečių atranda kalanetikos naudą
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar rūpinatės savo įvaizdžiu socialiniuose tinkluose?
Informaciją skelbiu apgalvotai.
Dėl to visai nesuku galvos.
Neturiu socialinio tinklo paskyros.Kalbos patarimai

Ar taisyklinga „priimti dėmesin (domėn)“?
Ne, nes tai yra nevartotinas vertinys. Ne priimti dėmesin (domėn), o atsižvelgti, turėti galvoje, omenyje.ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas