„Santaka“ / Kur suslėpti „auksiniai kiaušiniai“?

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda medų. Gali pristatyti į namus. Tel. 8 620 85 872.
Galioja iki: 2019-01-28 10:50:32

Parduoda OPEL ASTRA CARAVAN (1999 m., 1,7 l, dyzelis, 50 kW, TA iki 2019 m. sausio 31 d., 550 Eur). Tel. 8 653 81 967.
Galioja iki: 2019-01-28 11:12:51

Parduoda VW POLO (2003 m., 1,9 l, dyzelis, TA iki 2020 m. lapkričio mėn.). Tel. 8 694 95 488.
Galioja iki: 2019-01-28 11:14:48

Parduoda prikabinamą namelį-kemperį su baldais, paaugintus įvairaus amžiaus veršelius (telyčaites), mobilųjį telefoną CAT S40, padangas M+S 185 | 65R15 (4 vnt.), rusišką ritininį presą PR-1,6. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2019-01-28 13:09:35Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-08-13 07:08

Dalinkitės:  


Kur suslėpti „auksiniai kiaušiniai“?

Opo­zi­ci­nės LSDP par­ti­jos va­do­vas „pa­si­pik­ti­no“ ne­va A. Ku­bi­liaus Vy­riau­sy­bės ruo­šia­mais vals­ty­bės kont­ro­liuo­ja­mų įmo­nių pri­va­ti­za­vi­mo pla­nais. Tuo tar­pu Sei­mo TS-LKD frak­ci­ja pa­svei­ki­no Vy­riau­sy­bę, sie­kian­čią skaid­rin­ti ir efek­ty­vin­ti vals­ty­bi­nio tur­to val­dy­mą, iš jo gau­ti kuo di­des­nį in­dė­lį į vals­ty­bės biu­dže­tą:

Ko­le­gai A. But­ke­vi­čiui no­rė­čiau pri­min­ti, kad po­li­ti­nių spren­di­mų dėl ko­kių nors stam­baus mas­to pri­va­ti­za­vi­mo pla­nų nei Vy­riau­sy­bė, nei Per­mai­nų koa­li­ci­ja nė­ra priė­mu­si. Šiuo me­tu prii­ma­mi nu­ta­ri­mai dėl vals­ty­bės kont­ro­liuo­ja­mų įmo­nių veik­los iš­skaid­ri­ni­mo ir jų val­dy­mo op­ti­mi­za­vi­mo, kad atei­ty­je toms įmo­nėms per­duo­tas vals­ty­bės tur­tas duo­tų rea­lią nau­dą vi­siems pi­lie­čiams. Svar­bu pa­siek­ti ge­ro­kai di­des­nio vals­ty­bės kont­ro­liuo­ja­mų įmo­nių veik­los efek­ty­vu­mo ir iš jų gau­ti ge­ro­kai dau­giau pa­ja­mų į vals­ty­bės biu­dže­tą, kad pa­gal tuos pa­ra­met­rus priar­tė­tu­me prie ati­tin­ka­mų Skan­di­na­vi­jos ša­lių įmo­nių ro­dik­lių. Pa­vyz­džiui, Lie­tu­vos miš­ki­nin­kys­tės sek­to­riaus įmo­nių pel­nin­gu­mas iš vie­no ku­bi­nio met­ro 2008 m. su­da­rė 4 Lt, kai tuo tar­pu Šve­di­jo­je šis ro­dik­lis sie­kė 16, o Lat­vi­jo­je – ne­tgi 48 li­tus.

Vy­riau­sy­bė kons­ta­ta­vo, kad tur­tas val­do­mas ne­tin­ka­mai, įvar­di­jo esa­mą pa­dė­tį ir nu­sta­tė po­ten­cia­lius tiks­lus. Vie­toj gau­na­mų ke­lias­de­šim­ties mi­li­jo­nų li­tų di­vi­den­dų pa­vi­da­lu už­si­brėž­ta atei­ty­je siek­ti 0,8–1,5 mi­li­jar­do li­tų kas­me­ti­nių įplau­kų į biu­dže­tą.

Spren­džiant šį klau­si­mą jau yra priim­ti ir kai ku­rie la­bai svar­būs spren­di­mai – iš jų pa­mi­nė­ti­nas Vy­riau­sy­bės po­sė­dy­je priim­tas ūkio mi­nist­ro D. Krei­vio teik­tas nu­ta­ri­mas dėl vals­ty­bės kont­ro­liuo­ja­mų įmo­nių veik­los iš­skaid­ri­ni­mo nu­ma­tant vie­šai skelb­ti vi­sus svar­bius įmo­nės veik­los pa­ra­met­rus.

Kaip dar vie­na idė­ja yra pa­mi­nė­ta ir ne­di­de­lės da­lies įmo­nių ak­ci­jų pri­va­ti­za­vi­mo ga­li­my­bė. Pab­rė­žiu – bū­tent ne­di­de­lės da­lies. Tai pa­lies­tų tik tą ne­dau­ge­lį įmo­nių, kur dar nė­ra tai pa­da­ry­ta. Ver­tin­da­mas šią idė­ją gal ir tu­rė­čiau abe­jo­nių, nes pri­va­lu at­lik­ti ana­li­zę, ar smar­kiai ski­ria­si veik­los efek­ty­vu­mo ro­dik­liai įmo­nė­se, kur šian­dien vi­sai nė­ra pri­va­taus ka­pi­ta­lo (pa­vyz­džiui, „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liuo­se“) ir kur jo šiek tiek yra (kaip an­tai AB Lie­tu­vos elekt­ri­nė ar­ba AB Ry­tų skirs­to­mie­ji tink­lai). Rei­kė­tų įver­tin­ti, ar ma­žos da­lies ak­ci­jų iš­lei­di­mas į vie­šą apy­var­tą bū­tų tei­gia­mas, nors lo­giš­ka bū­tų ti­kė­tis, kad taip: pri­va­tus in­ves­tuo­to­jas tu­rė­tų siek­ti gau­ti kuo di­des­nių di­vi­den­dų ir rū­pin­tis įmo­nės veik­los efek­ty­vu­mu.

Gai­la, kad mi­nė­tą at­ski­rų Vy­riau­sy­bės na­rių teo­ri­nį pa­svars­ty­mą apie ne­di­de­lės da­lies ak­ci­jų par­da­vi­mą so­cial­de­mok­ra­tų ly­de­ris skel­bia­si su­pra­tęs kaip kaž­ko­kį ma­si­nį di­de­lės apim­ties tų įmo­nių pri­va­ti­za­vi­mą ir tuo ban­do gąs­din­ti vi­suo­me­nę.

Sa­vo pa­si­sa­ky­me A.But­ke­vi­čius su­ly­gi­na vals­ty­bi­nes įmo­nes su „viš­ta, de­dan­čia auk­si­nius kiau­ši­nius“. Ne­nei­giant šio pa­ly­gi­ni­mo, so­cial­de­mok­ra­tų ly­de­rio, bu­vu­sio G. Kir­ki­lo Vy­riau­sy­bės mi­nist­ro, no­rė­tų­si pa­klaus­ti: o kur­gi ding­da­vo tie „kiau­ši­niai“ jų val­dy­mo, už­tru­ku­sio be­ne 7-erius me­tus, lai­ko­tar­piu? No­riu pa­kvies­ti so­cial­de­mok­ra­tų „viš­ti­nin­kus“ iš­trauk­ti tuos auk­si­nius kiau­ši­nius iš sei­fų ir pa­ro­dy­ti vi­suo­me­nei.

So­cial­de­mok­ra­tų pa­reiš­ki­mą ver­ti­nu kaip neį­ti­kė­ti­no ci­niz­mo pa­vyz­dį. Juk Vy­riau­sy­bę kri­ti­kuo­ja par­ti­jos, ku­ri 2001–2008 me­tų lai­ko­tar­piu vi­sa­da bu­vo val­dan­čio­ji, va­do­vas. Ir bū­tent so­cial­de­mok­ra­tai nu­gy­ve­no vals­ty­bės tur­tą iki tiek, kad iš mi­li­jar­di­nio tur­to gy­ven­to­jai gau­na nau­dos tik ke­lias­de­šimt mi­li­jo­nų.

De­ja, tu­riu pa­grin­do ma­ny­ti, kad tie „kiau­ši­niai“ rie­dė­jo ne į tas, kur ti­kė­tų­si vi­suo­me­nė, ki­še­nes. Nuo­lat gir­di­mi vis nau­ji vie­šų­jų pir­ki­mų skan­da­lai, kur ne­re­tai fi­gū­ruo­ja so­cial­de­mok­ra­tų ir jų ap­lin­kos žmo­nės, to­kius spė­ji­mus pa­tvir­ti­na. Žmo­nės, tik­riau­siai, nu­tuo­kia, į kie­no sterb­lę so­cial­de­mok­ra­tai bu­vo su­ma­nę pa­tal­pin­ti di­džių­jų elekt­ros ener­ge­ti­kos įmo­nių „de­da­mus kiau­ši­nius“, kai kū­rė LEO bend­ro­vę.

Užuot kal­ti­nęs da­bar­ti­nę A. Ku­bi­liaus Vy­riau­sy­bę, ku­ri iš tie­sų no­ri įves­ti tvar­ką vals­ty­bės kont­ro­liuo­ja­mo­se įmo­nė­se, so­cial­de­mok­ra­tų ly­de­ris ge­riau pa­ruoš­tų ir pa­teik­tų vi­suo­me­nei iš­sa­mią 2001–2008 me­tų lai­ko­tar­pio so­cial­de­mok­ra­tų kont­ro­liuo­tų įmo­nių val­dy­mo ata­skai­tą.Jur­gis RAZ­MA

Sei­mo TS-LKD frak­ci­jos se­niū­nas


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Ilgai lauktas mamografas jau pradėjo dirbti
* Pirmine teisine pagalba naudojasi vis daugiau žmonių
* Būsimose miesto poilsio zonose ketinama palikti sveikus ir gražius medžius
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar pažįstate emigrantų, svarstančių grįžti gyventi į Lietuvą?
Taip, ir ne vieną.
Tokių svarstymų negirdėjau.
Aš svarstau galimybę grįžti.
Pažįstu jau ir grįžusiųjų.Kalbos patarimai

„Karilionas“ ar „kariljonas“?
Nė vienas rašybos variantas nelaikytinas klaida.
„Tarptautinių žodžių žodyne“ šis žodis rašomas be j karilionas (pranc. carillon ): 1. tarpusavyje suderintų įv. dydžio varpų komplektas, turintis automatinį skambinimo mechanizmą; kai kurių karilionų varpai mušami rankomis plaktukais; 2. varpų muzika.
Tačiau Kalbos komisijos posėdyje apsvarsčius nutarta, kad tais atvejais, kai originalo formoje i eina po priebalsės ir tariamas jotas, gali būti rašoma raidė j: kariljonas (kaip šampinjonas, paviljonas ).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas