„Santaka“ / Bičių laikytojams vėl bus teikiama parama

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Išsinuomotų 1 arba 2 kambarių butą Vilkaviškyje. Tel. 8 625 53 553.
Galioja iki: 2019-01-17 08:22:33

Parduoda svarstykles, sveriančias iki 500 kg, grėblį-vartytuvą „Saulutė“, geros būklės šaldytuvą-šaldiklį SNAIGĖ A++. Tel. 8 605 05 608.
Galioja iki: 2019-01-18 09:26:46

Parduoda 2,83 ha žemės Klampučių k. Tel. 8 605 05 608.
Galioja iki: 2019-01-18 09:27:34Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-08-09 06:15

Dalinkitės:  


Bičių laikytojams vėl bus teikiama parama

Pas­ku­bė­ki­te kreip­tis

Šie­met bi­čių lai­ky­to­jams vėl bus tei­kia­ma pa­ra­ma iš Spe­cia­lio­sios kai­mo rė­mi­mo pro­gra­mos lė­šų, kom­pen­suo­jant da­lį iš­lai­dų už pa­pil­do­mą bi­čių mai­ti­ni­mą. Dėl pa­ra­mos bi­čių lai­ky­to­jai tu­ri kreip­tis į Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Že­mės ūkio sky­rių iki rug­sė­jo 15 d. (įskai­ty­ti­nai).

Že­mės ūkio mi­nist­ro 2009 m. bir­že­lio 3 d. įsa­ky­mu pa­tvir­tin­tos pa­keis­tos Pa­ra­mos tei­ki­mo bi­čių lai­ky­to­jams už pa­pil­do­mą bi­čių mai­ti­ni­mą tai­syk­lės. Pa­gal šias tai­syk­les bi­čių lai­ky­to­jams iš da­lies at­ly­gi­na­mos iš­lai­dos, tie­sio­giai su­si­ju­sios su pa­pil­do­mu bi­čių mai­ti­ni­mu (įpras­ti­nio ir eko­lo­giš­ko cuk­raus įsi­gi­ji­mo iš­lai­dos), bet ne dau­giau kaip 20 Lt už bi­čių šei­mą ar­ba ne dau­giau kaip 40 Lt už eko­lo­gi­nės ga­my­bos ūkio ser­ti­fi­kuo­tą bi­čių šei­mą. Jei­gu bus di­des­nis lė­šų po­rei­kis nei nu­ma­ty­ta, pa­ra­mos dy­dis ga­li bū­ti kei­čia­mas.Rei­ka­la­vi­mai pa­ra­mai gau­ti

Bi­čių lai­ky­to­jas, no­rė­da­mas gau­ti pa­ra­mą už pa­pil­do­mą bi­čių mai­ti­ni­mą (įpras­ti­nį cuk­rų, eko­lo­giš­ką cuk­rų, in­ver­tuo­to­jo cuk­raus si­ru­pą), iki ei­na­mų­jų me­tų rug­sė­jo 15 d. tu­ri kreip­tis į te­ri­to­ri­nes vals­ty­bi­nes mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bas pa­gal sa­vo gy­ve­na­mą­ją vie­tą ar­ba bu­vei­nės ad­re­są ir už­pil­dy­ti Ūki­nių gy­vū­nų re­gist­ra­vi­mo ir ženk­li­ni­mo tai­syk­lių 3 prie­de nu­ro­dy­tą pra­ne­ši­mo apie ūki­nių gy­vū­nų ban­dą for­mą (for­ma GŽ-1). Duo­me­nis apie tu­ri­mą bi­čių šei­mų skai­čių lai­ky­to­jas tu­ri at­nau­jin­ti prieš teik­da­mas pa­ra­mos pa­raiš­ką. Jei­gu po pa­ra­mos pa­raiš­kos pa­tei­ki­mo su­ma­žė­jo lai­ko­mų bi­čių šei­mų skai­čius dėl nuo pa­ra­mos ga­vė­jo ne­prik­lau­san­čių ap­lin­ky­bių (li­gos, va­gys­tės ar pan.), per 7 ka­len­do­ri­nes die­nas apie šį pa­si­kei­ti­mą jis pri­va­lo pra­neš­ti te­ri­to­ri­nei vals­ty­bi­nei mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bai pa­gal sa­vo gy­ve­na­mą­ją vie­tą ar­ba bu­vei­nės ad­re­są.

Tin­ka­mos fi­nan­suo­ti iš­lai­dos tu­ri bū­ti pa­tir­tos ei­na­mai­siais me­tais iki pa­ra­mos pa­raiš­kos pa­tei­ki­mo die­nos (įskai­ty­ti­nai).

„Bi­čių lai­ky­to­jui pa­ra­ma ne­ga­li bū­ti tei­kia­ma, jei jis ar jo su­tuok­ti­nis yra pa­tvir­tin­tas pa­ra­mos ga­vė­ju pa­gal Kai­mo plėt­ros 2004–2006 me­tų pla­no prie­mo­nę „Anks­ty­vo pa­si­trau­ki­mo iš pre­ki­nės že­mės ūkio ga­my­bos rė­mi­mas“ ir Lie­tu­vos kai­mo plėt­ros 2007–2013 me­tų pro­gra­mos prie­mo­nę „Anks­ty­vas pa­si­trau­ki­mas iš pre­ki­nės že­mės ūkio ga­my­bos“.

Pa­tik­ros vie­to­je me­tu pa­ra­mos ga­vė­jas pri­va­lo leis­ti agen­tū­ros Kont­ro­lės de­par­ta­men­to ar ki­tiems kom­pe­ten­tin­giems dar­buo­to­jams at­lik­ti pa­tik­rą. Iš­lai­dų ap­mo­kė­ji­mo įro­dy­mo do­ku­men­tus pa­ra­mos ga­vė­jas tu­ri pa­teik­ti pa­tik­ros vie­to­je me­tu. Jei pa­ra­mos ga­vė­jas ne­tu­ri iš­lai­dų ap­mo­kė­ji­mo įro­dy­mo do­ku­men­tų ar­ba tu­ri ma­žes­nį bi­čių šei­mų skai­čių ne­gu nu­ro­dy­ta pa­ra­mos pa­raiš­ko­je, jis ne­ten­ka tei­sės į pa­ra­mą. Tuo at­ve­ju, jei bi­čių šei­mų skai­čius su­ma­žė­jo dėl nuo bi­čių lai­ky­to­jo ne­prik­lau­san­čių ap­lin­ky­bių, bi­čių lai­ky­to­jui pa­ra­ma pri­klau­so tik už fak­tiš­kai lai­ko­mų bi­čių šei­mų skai­čių, pa­tei­kus iš­lai­dų ap­mo­kė­ji­mo įro­dy­mo do­ku­men­tus.Pa­raiš­kų rin­ki­mas

Bi­čių lai­ky­to­jas iki rug­sė­jo 15 d. (įskai­ty­ti­nai) tu­ri at­vyk­ti į sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ją. Su sa­vi­mi jis pri­va­lo tu­rė­ti as­mens ta­pa­ty­bę pa­tvir­ti­nan­tį do­ku­men­tą, iš­lai­dų ap­mo­kė­ji­mo įro­dy­mo do­ku­men­tų ap­ra­šą ir iš­lai­dų ap­mo­kė­ji­mo įro­dy­mo do­ku­men­tus. Jei ūkis eko­lo­gi­nis, bi­čių lai­ky­to­jas sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jui tu­ri pa­teik­ti ser­ti­fi­ka­vi­mo ins­ti­tu­ci­jos iš­duo­tą ser­ti­fi­ka­tą.

Bi­čių lai­ky­to­jas, pa­vė­la­vęs pa­teik­ti pa­raiš­ką dėl svar­bios prie­žas­ties (ne­nu­ga­li­ma jė­ga, sun­ki li­ga ir kt.), ga­li ją pa­teik­ti iki ei­na­mų­jų me­tų rug­sė­jo 29 d. (įskai­ty­ti­nai), kar­tu pa­teik­da­mas pra­šy­mą priim­ti pa­raiš­ką ir vė­la­vi­mo prie­žas­tį pa­tei­si­nan­tį do­ku­men­tą. Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja, pri­pa­ži­nu­si vė­la­vi­mo prie­žas­tį pa­tei­si­na­ma, prii­ma ra­šy­ti­nį spren­di­mą dėl pa­vė­luo­tai pa­teik­tos pa­ra­mos pa­raiš­kos priė­mi­mo.

Iš­lai­dų ap­mo­kė­ji­mo įro­dy­mo do­ku­men­tai – tai ka­sos apa­ra­to kvi­tas, są­skai­ta fak­tū­ra kar­tu su ka­sos apa­ra­to kvi­tu, mo­kė­ji­mo nu­ro­dy­mas, pi­ni­gų priė­mi­mo kvi­tas, ka­sos pa­ja­mų or­de­rio kvi­tas ir ki­ti do­ku­men­tai, ku­riuo­se yra in­for­ma­ci­ja apie pre­kės pa­va­di­ni­mą, pir­ki­mo da­tą, mo­kė­ji­mo su­mą ir ku­riais įro­do­ma, kad pa­gal iš­lai­dų pa­grin­di­mo do­ku­men­tus bu­vo at­lik­tas mo­kė­ji­mas.Ona SLA­VINS­KIE­NĖ

Že­mės ūkio sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tė


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Pagrindiniai mokesčių pasikeitimai nuo šių metų sausio 1-osios
* Jauni vilkaviškiečiai teikia konsultacijas finansiniais klausimais
* Globos namų auklėtiniai keršija juos atstumiančiai visuomenei
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Koks finansiškai Jums yra sausis?
Po švenčių labai trūksta pinigų.
Toks, kaip ir visi kiti mėnesiai.
Finansiniai reikalai pagerėjo.Kalbos patarimai

Ar vartotinas junginys „dvigubas dublis“?
Junginys dvigubas dublis (angl. double double ) gali būti vartojamas kalbant apie žaidėją, kuris per vienas rungtynes pelnė dviženklį skaičių taškų ir atkovojo dviženklį skaičių kamuolių. Kalbininkai siūlo vartoti junginį dvigubas dviženklis.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas