„Santaka“ / Sėkmės formulė – sugebėjimas laiku pakeisti darbų „filosofiją“

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Reikalingas (-a) pagalbinis darbininkas (-ė) ūkio darbams, mokantis (-i) karves melžti aparatu. Darbas netoli Gražiškių. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2018-11-29 08:57:12

Parduoda dalimis CITROEN BERLINGO (2002 m., dyzelis, 1,9 l, 51 kW), AUDI A4 (1998 m., 1,9 l, TDI, 81 kW), VW POLO (1997 m., 1,9 l, dyzelis, 47 kW), VW GOLF IV (1998 m., 1,9 l, TDI, 81 kW), VW SHARAN (1998 m., 1,9 l, TDI, 81 kW). Tel. 8 699 28 707.
Galioja iki: 2018-11-29 10:25:14Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-08-09 06:14

Dalinkitės:  


ŽŪK „Se­no­ji kryž­ke­lė“ va­do­vas A. Jur­ge­lai­tis sa­kė, kad tik sun­kiai dir­bant ga­li­ma ti­kė­tis no­ri­mų re­zul­ta­tų.

Autoriaus nuotr.


Sėkmės formulė – sugebėjimas laiku pakeisti darbų „filosofiją“

Ne­dau­ge­lis įmo­nių ar bend­ro­vių ryž­ta­si sa­vo veik­lą plės­ti nuo pie­no su­pir­ki­mo ar že­mės ūkio dar­bų iki me­di­nių žais­lų ar ne­rū­di­jan­čio plie­no dir­bi­nių ga­my­bos. Vie­na iš to­kių bend­ro­vių yra Vil­ka­viš­kio ra­jo­ne, Alks­nė­nų kai­me, įsi­kū­ręs ŽŪK „Se­no­ji kryž­ke­lė“.

Dau­giau nei de­šimt­me­tį gy­vuo­jan­ti bend­ro­vė bė­gant me­tams ima­si vis nau­jos veik­los. „Sten­gia­mės lanks­čiai rea­guo­ti į laik­me­čio po­ky­čius ir pri­si­tai­ko­me prie įvai­rių si­tua­ci­jų“, – tei­gė ŽŪK „Se­no­ji kryž­ke­lė“ va­do­vas Ar­vy­das Jur­ge­lai­tis.

Nuo pat įsi­kū­ri­mo pra­džios koo­pe­ra­ty­vui va­do­vau­jan­tis vy­riš­kis pa­sa­ko­jo, kad šiuo me­tu bend­ro­vė už­sii­ma ke­lio­mis veik­los sri­ti­mis. Ji iš žem­dir­bių su­per­ka bei per­par­duo­da pie­ną, ga­mi­na me­di­nius žais­lus, at­lie­ka vi­sus že­mės ūkio dar­bus – nuo dir­vos ari­mo ar sė­jos iki ja­vų kū­li­mo ar mėš­lo iš­ve­ži­mo. Pa­ti nau­jau­sia veik­la, ku­ria už­sii­ma ŽŪK „Se­no­ji kryž­ke­lė“, yra ne­rū­di­jan­čio plie­no ap­dir­bi­mas.

„Tuo ver­čia­mės tik kiek dau­giau nei me­tus lai­ko. Ka­dan­gi įgi­jo­me tei­sę tiek­ti pie­ną ES ša­lims, te­ko plės­ti bei mo­der­ni­zuo­ti pie­no su­pir­ki­mo ga­my­bi­nę ba­zę. Iš pra­džių iš ne­rū­di­jan­čio plie­no pa­tys pa­si­sta­tė­me pie­no šal­dy­mo bokš­tus, o vė­liau pa­si­ga­mi­no­me ir pien­ve­žius, t. y. ant va­žiuok­lės de­da­mas cis­ter­nas. Pirk­ti vis­ką bū­dų kai­na­vę daug bran­giau“, – paaiš­ki­no A. Jur­ge­lai­tis. Jis tei­gė, kad no­rint pra­dė­ti nau­ją veik­lą rei­kė­jo ne tik ati­tin­ka­mų įren­gi­nių bei pa­tal­pų, bet ir ži­nių, ku­rių sa­va­ran­kiš­kai sė­mė­si pa­tys įmo­nės dar­buo­to­jai.

Šiuo me­tu bend­ro­vė­je dir­ba 37 žmo­nės. Se­zo­ni­niams dar­bams prii­ma­mi 3–4 nau­ji pa­dė­jė­jai. „Mū­sų ko­lek­ty­vas ga­na pa­sto­vus, vi­si jau se­niai kar­tu dir­ba­me. Dar­buo­to­jais vi­siš­kai pa­si­ti­kiu“, – tei­gė ŽŪK „Se­no­ji kryž­ke­lė“ va­do­vas.

Kal­bė­da­mas apie vi­sas įmo­nės veik­los sri­tis A. Jur­ge­lai­tis ti­ki­no, kad jos pa­pil­do vie­na ki­tą. „Tu­ri­me per 500 pie­no sta­ty­to­jų, ir tai ro­do, jog esa­me pa­ti­ki­mi par­tne­riai. Vi­sa­da rei­kia elg­tis taip, kad klien­tai no­rė­tų su­grįž­ti at­gal, nes jei ne­bus jų – ne­bus ir mū­sų“, – sa­kė koo­pe­ra­ty­vo va­do­vas.

Kal­bė­da­mas apie at­lie­ka­mus že­mės ūkio dar­bus, pa­šne­ko­vas pa­sa­ko­jo, kad žmo­nes la­biau vi­lio­ja stam­bes­nės paslaugos, to­kios kaip ja­vų kūlimas ar mėš­lo išve­žimas, o smul­kes­nius darbus jie pa­tys pa­si­da­ro.

Vie­na iš neįp­ras­čiau­sių įmo­nės veik­lų yra me­di­nių žais­lų ga­my­ba. Dau­giau nei prieš pen­ke­rius me­tus pra­dė­tas už­siė­mi­mas sėk­min­gai gy­vuo­ja ir šian­dien. Tie­sa, di­de­lio pel­no tai neat­ne­ša. Pa­sak A. Jur­ge­lai­čio, prieš ke­le­tą me­tų gau­ti už­sa­ky­mai iš už­sie­nio vals­ty­bių šiuo me­tu yra la­bai su­ma­žė­ję, o vie­ti­nė rin­ka nie­ka­da ne­bu­vo per­ne­lyg di­de­lis gau­na­mų pa­ja­mų šal­ti­nis. Be­je, me­di­niai žais­lai yra ga­mi­na­mi tik šal­tuo­ju me­tų pe­rio­du, kai lau­ko dar­bai jau bū­na baig­ti. Kaip juo­ka­vo bend­ro­vės va­do­vas, tai dau­giau „už­kla­si­nė“ veik­la.

Ne­se­niai pra­dė­ju­si ap­dirb­ti ne­rū­di­jan­tį plie­ną „Se­no­ji kryž­ke­lė“ šią sa­vo veik­lą ža­da ir to­liau stip­rin­ti. „Kol kas vis­ką ga­mi­no­mės tik sa­vo reik­mėms, bet jau ar­ti­miau­siu me­tu ke­ti­na­me pra­dė­ti įren­gi­nių pre­ky­bą, juo­lab kad su­si­do­mė­ju­sių­jų yra“, – tei­gė A. Jur­ge­lai­tis. Pak­laus­tas apie ar­ti­miau­sius bend­ro­vės pla­nus, pa­šne­ko­vas sa­kė, jog įmo­nė ke­ti­na stip­rin­ti jau esa­mas sri­tis, o ženg­ti į nau­jas kol kas ne­pla­nuo­ja. „Žvelg­ti to­li į atei­tį – ne­leng­vas da­ly­kas. Kol kas vis­kas se­ka­si ne­blo­gai, o kaip bus vė­liau, pa­sa­ky­ti sun­ku. Vi­sa­da rei­kia dai­ry­tis ap­lin­kui ir ste­bė­ti rin­ką, su­ge­bė­ti rea­guo­ti į žmo­nių po­rei­kius. Svar­biau­sia – neuž­si­ka­bin­ti ties vie­na sri­ti­mi ir jos ak­lai lai­ky­tis. Į vis­ką rei­kia žiū­rė­ti lanks­čiai, su­ge­bė­ti pri­si­tai­ky­ti prie įvai­rių si­tua­ci­jų“, – sėk­mės pa­slap­tį ban­dė at­skleis­ti A. Jur­ge­lai­tis.

Kal­bė­da­mas apie ša­lį sting­dan­tį sunk­me­tį, pa­šne­ko­vas tei­gė, jog ir iš kri­zės vi­sa­da ga­li­ma ko nors iš­mok­ti. „Pra­gy­ve­no­me du sun­kius fi­nan­si­nius lai­ko­tar­pius, ta­čiau iš­li­ko­me. Kiek­vie­ną kar­tą rei­kė­jo iš nau­jo per­si­tvar­ky­ti, pa­keis­ti dar­bų „fi­lo­so­fi­ją“, – pa­sa­ko­jo ŽŪK „Se­no­ji kryž­ke­lė“ va­do­vas. Jis tei­gė, kad vi­sa­da svar­biau­sia yra sau iš­si­kel­ti tam tik­rus tiks­lus bei jų at­kak­liai siek­ti. „Tik sun­kiai dir­bant gau­na­mi no­ri­mi re­zul­ta­tai. Pa­ma­žu at­si­ran­da ži­nių ba­ga­žas, pa­tir­tis ir dar­bas tam­pa leng­ves­nis“, – po­kal­bio pa­bai­go­je min­ti­mis pa­si­da­li­jo A. Jur­ge­lai­tis.And­rius GRY­GE­LAI­TIS


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Jubiliejų švenčiantis gydytojas savęs be medicinos neįsivaizduoja
* Naujų nesutarimų fone prisimintos senos nuoskaudos
* Vilkaviškio mieste siaučia vandalai
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar vartojate alkoholį prie savo nepilnamečių vaikų?
To niekada nedarau.
Išgeriu tiek, kad neapsvaigčiau.
Savęs neriboju.
Mano vaikai jau pilnamečiai.
Vaikų neturiu.Kalbos patarimai

Ar galima sakyti „prieinama kaina“?
ikrai galima, kadangi „Dabartinės lietuvių kalbos žodyne“ nurodoma trečioji dalyvio prieinamas reikšmė – „nebrangus, įperkamas“.ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas