„Santaka“ / Sąskaita už pokalbius išaugo dėl nebūtų skambučių iš Rusijos

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda savadarbį tvarkingą traktoriuką su žemės dirbimo padargais. Tel. 8 615 96 257.
Galioja iki: 2019-09-22 11:32:38

Parduoda tvarkingą, prižiūrėtą namą Virbalyje (70 m², mūrinis ūkinis pastatas, visi inžineriniai tinklai, šildymas kietuoju kuru, 7 a sklypas, sutvarkyta aplinka, šalia mokykla ir vaikų darželis, 10 000 Eur). Tel.: 8 616 72 266, 8 656 58 234.
Galioja iki: 2019-09-23 09:03:05

Parduoda 2 kambarių butą su daliniais patogumais Virbalyje (atskiras įėjimas, yra ūkiniai pastatai, vandens, kanalizacija, rūsys, žemės, šalia parduotuvė, ambulatorija, autobusų stotelė, 3000 Eur). Tel. 8 650 59 709.
Galioja iki: 2019-09-26 13:25:28

Parduoda lengvojo automobilio priekabą (1995 m., 1,6 x 1,6 m, draudimas ir TA dvejiems metams, LED žibintai, padangos M+S, 80 proc. likutis, 369 Eur), plastikinių langų varčias su stiklo paketais (įvairių dydžių, 22 Eur už vnt.). Tel. 8 686 41 679.
Galioja iki: 2019-09-26 16:23:58

Parduoda naują čiužinį (2 m ilgio, 80 cm pločio, 30 cm aukščio). Tel. 8 653 40 386.
Galioja iki: 2019-09-27 13:04:19

Parduoda 3,8 a sodo sklypą Vilkaviškio miesto ribose. Tel. 8 671 02 459.
Galioja iki: 2019-09-28 11:22:43

Parduoda tvarkingą 1 kambario butą Vilkaviškyje (sava pakura, yra visi inžineriniai tinklai, žemės), 15,36 a namų valdos sklypą Nendrių g., Vilkaviškyje, sekciją, prieškambario baldų komplektą, senovinę siuvimo mašiną „Singer“, akordeoną WELTMEISTER (120 bosų). Tel. 8 656 04 768.
Galioja iki: 2019-09-30 10:54:59Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-08-06 05:58

Dalinkitės:  


Alks­nė­nų gy­ven­to­jas J. Ži­lins­kas ap­stul­bo ga­vęs per 100 li­tų di­des­nę te­le­fo­no są­skai­tą nei ti­kė­jo­si.

Autoriaus nuotr.


Sąskaita už pokalbius išaugo dėl nebūtų skambučių iš Rusijos

Į re­dak­ci­ją už­su­kęs Alks­nė­nuo­se gy­ve­nan­tis Juo­zas Ži­lins­kas pa­sa­ko­jo, kaip iš te­le­ko­mu­ni­ka­ci­jų bend­ro­vės „Bi­tė Lie­tu­va“ ne­ti­kė­tai ga­vo iki tol ne­re­gė­to dy­džio są­skai­tą už po­kal­bius te­le­fo­nu.

Vy­riš­kis pa­sa­ko­jo, kad už ge­gu­žės mė­ne­sio po­kal­bius ga­vo per 100 li­tų di­des­nę nei ti­kė­jo­si są­skai­tą. Per­žiū­rė­jus po­kal­bių iš­klo­ti­nes paaiš­kė­jo, jog J. Ži­lins­kui pri­skai­čiuo­ta 104,30 Lt už skam­bu­čius į Lie­tu­vą... iš Ru­si­jos. „Aš tik­rai nie­kur ne­ke­lia­vau. Vi­są lai­ką bū­nu tarp Alks­nė­nų ir Vil­ka­viš­kio“, – ti­ki­no pa­šne­ko­vas. Jis sa­kė su­pran­tan­tis, kad kai­my­ni­nės Ka­li­ning­ra­do sri­ties mo­bi­lio­jo ry­šio tink­lai au­to­ma­tiš­kai ga­lė­jo pri­si­jung­ti prie jo te­le­fo­no apa­ra­to, ta­čiau apie tai per­spė­jan­čios trum­po­sios SMS ži­nu­tės vy­riš­kis ti­ki­na ne­ga­vęs.

Apie šią pro­ble­mą su­ži­no­ju­si „Bi­tės“ sa­lo­no Vil­ka­viš­ky­je at­sto­vė Vil­ma La­pai­tie­nė ne­ga­lė­jo paaiš­kin­ti, ko­dėl taip įvy­ko. „Jei­gu už­sie­nio tink­lai au­to­ma­tiš­kai pri­si­jun­gia prie mū­sų ša­lies tink­lų, gy­ven­to­jai vi­sa­da yra per­spė­ja­mi trum­po­sio­mis SMS ži­nu­tė­mis. Ko­dėl šį kar­tą to ne­bu­vo, pa­sa­ky­ti ne­ga­liu“, – tei­gė V. La­pai­tie­nė. Ji pri­mi­nė, kad, ga­vus per­spė­ji­mą apie už­sie­nio tink­lų pri­si­jun­gi­mą, ne­del­siant rei­kia te­le­fo­ne pa­si­keis­ti tink­lo pa­si­rin­ki­mo val­dy­mą iš au­to­ma­ti­nio į ran­ki­nį bei pa­si­rink­ti no­ri­mą ope­ra­to­rių. „Taip bus iš­veng­ta ne­rei­ka­lin­gų pro­ble­mų, nes to ne­pa­da­rius net ir už at­si­liep­tus skam­bu­čius skai­čiuo­ja­mi di­des­ni ta­ri­fai“, – paaiš­ki­no V. La­pai­tie­nė.

Ka­dan­gi te­le­ko­mu­ni­ka­ci­jų ben-d­ro­vė „Bi­tė Lie­tu­va“ įsi­pa­rei­go­ja sa­vo klien­tams kom­pen­suo­ti su­si­da­riu­sias pa­pil­do­mas iš­lai­das dėl už­sie­nio tink­lų pri­si­jun­gi­mų, J. Ži­lins­kas ban­dė pa­si­nau­do­ti šia pa­slau­ga. Vos tik ga­vęs ne­ti­kė­tai di­de­lę są­skai­tą, vy­riš­kis ne­dels­da­mas pa­ra­šė pra­šy­mą kom­pen­sa­ci­jai gau­ti. Praė­jus mė­ne­siui Alks­nė­nų gy­ven­to­jas ga­vo at­sa­ky­mą, kad jo pra­šy­mas pa­ten­kin­tas, ta­čiau kom­pen­suo­ja­ma ne vi­sa su­ma, o tik 4,82 Lt.

„Ne­ga­lė­jau pa­ti­kė­ti sa­vo aki­mis. Kur dar šim­tas li­tų? Ne­gi aš, bū­da­mas Lie­tu­vo­je ir skam­bin­da­mas ne dau­giau nei pa­pras­tai, ga­lė­jau pra­kal­bė­ti to­kią su­mą pi­ni­gų? Gal jie iš ma­nęs juo­kia­si, kad kom­pen­suo­ja tik ke­lis li­tus“, – svars­tė J. Ži­lins­kas.

„Taip, mū­sų bend­ro­vė įsi­pa­rei­go­ja kom­pen­suo­ti iš­lai­das už už­sie­nio tink­lų pri­si­jun­gi­mą prie mū­sų ša­lies abo­nen­tų, ta­čiau ko­dėl J. Ži­lins­kui bu­vo pa­deng­ta tik ma­ža su­mos da­lis, pa­sa­ky­ti ne­ga­liu. Gal jis pra­šy­me įra­šė ne­tei­sin­gą da­tą ir už tai ne­ga­vo vi­sos lauk­tos kom­pen­sa­ci­jos?“ – svars­tė V. La­pai­tie­nė. Mo­te­ris pa­ta­rė Alks­nė­nų gy­ven­to­jui dar kar­tą už­suk­ti į „Bi­tės“ sa­lo­ną Vil­ka­viš­ky­je bei pa­ra­šy­ti nau­ją pra­šy­mą dėl su­si­da­riu­sių iš­lai­dų kom­pen­sa­vi­mo. „Ma­nau ga­lė­jo įvyk­ti ne­su­sip­ra­ti­mas, to­dėl ti­kiu, kad jis bus iš­tai­sy­tas“, – tei­gė V. La­pai­tie­nė. J. Ži­lins­kas pa­ža­dė­jo pa­si­nau­do­ti mo­ters pa­ta­ri­mu bei dar kar­tą pa­ra­šy­ti pra­šy­mą dėl iš­lai­dų kom­pen­sa­vi­mo.

Pak­laus­ta, ar ga­li taip bū­ti, kad Alks­nė­nuo­se gy­ve­nan­tiems žmo­nėms tek­tų su­si­dur­ti su pro­ble­mo­mis dėl Ru­si­jos mo­bi­lio­jo ry­šio tink­lų, pa­šne­ko­vė to­kios ga­li­my­bės ne­pa­nei­gė. „Mes vi­si gy­ve­na­me pa­sie­nio zo­no­je. Prieš ku­rį lai­ką ru­sai su­stip­ri­no sa­vo mo­bi­lio­jo ry­šio sig­na­lų siųs­tu­vus, to­dėl ne­re­tai mū­sų ra­jo­no gy­ven­to­jams iš­ky­la pa­na­šių pro­ble­mų. Aiš­ku, gy­ve­nan­tie­siems Ky­bar­tuo­se ar Vir­ba­ly­je yra di­des­nė ti­ki­my­bė su jo­mis su­si­dur­ti, bet ir Alks­nė­nai dar nė­ra pa­kan­ka­mai nu­to­lę nuo vals­ty­bės sie­nos“, – ti­ki­no V. La­pai­tie­nė. Pa­sak jos, jei­gu klien­tas ne­no­ri tu­rė­ti pa­na­šių pro­ble­mų su ki­tų ša­lių mo­bi­lio­jo ry­šio tink­lais, jis ga­li kreip­tis į sa­vo ope­ra­to­riaus sa­lo­ną pra­šy­da­mas iš­jung­ti abo­nen­to ke­lia­vi­mo (angl. roa­ming) pa­slau­gą, lei­džian­čią nau­do­tis mo­bi­liuo­ju te­le­fo­nu bū­nant už­sie­ny­je. „Ta­čiau vi­siems klien­tams kar­to­ja­me, jog yra pa­pras­tes­nis bū­das iš­veng­ti vi­sų ne­su­sip­ra­ti­mų: pa­pras­čiau­siai sa­vo te­le­fo­ne rei­kia ran­ki­niu bū­du pa­si­rink­ti no­ri­mą ope­ra­to­rių ir ta­da jo­kie už­sie­nio tink­lai ne­ga­lės pri­si­jung­ti“, – pa­ta­rė „Bi­tės“ sa­lo­no at­sto­vė.

J. Ži­lins­kas tei­gė ir anks­čiau tu­rė­jęs pro­ble­mų su da­bar­ti­niu sa­vo mo­bi­lio­jo ry­šio tie­kė­ju. „Ne­se­niai bu­vau ga­vęs są­skai­tą už in­ter­ne­ti­nius žai­di­mus. Bet aš juk ne koks paaug­lys, kad už­sii­mi­nė­čiau to­kiais da­ly­kais. Man nei žai­di­mai, nei in­ter­ne­tas te­le­fo­ne ne­rei­ka­lin­gi, net ne­mo­kė­čiau jais nau­do­tis“, – pa­sa­ko­jo vy­ras. Jis tei­gė, kad dėl to te­ko kreip­tis į bend­ro­vės sa­lo­ną Vil­ka­viš­ky­je ir te­le­fo­ne už­blo­kuo­ti priei­gą prie in­ter­ne­to.

„Ne­pai­sant vi­sų ne­sklan­du­mų, bend­ro­vės tei­kia­mo­mis pa­slau­go­mis ne­si­skun­džiu. Kai­nos taip pat ma­ne ten­ki­na. Aiš­ku, ry­šys ga­lė­tų bū­ti ir ge­res­nis, nes bent jau Alks­nė­nuo­se jis ga­nė­ti­nai silp­nas. Tie­sa, apie tai pra­ne­šus į „Bi­tė Lie­tu­va“ cent­rą Vil­niu­je, man bu­vo pa­ža­dė­ta, jog ar­ti­miau­siu me­tu at­vyks meist­rai ir su­tvar­kys ry­šio siųs­tu­vus“, – pa­sa­ko­jo J. Ži­lins­kas.And­rius GRY­GE­LAI­TIS


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Teismo nubaustos valdininkės kaltos nesijaučia
* Šeimos kortelės lengvatų žmonės nori arčiau namų
* Uogų ir daržovių augintojai galvoja apie ūkio plėtrą
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar šį rudenį buvote grybauti?
Taip, ir ne kartą.
Sykį jau grybavau.
Dar tik planuoju.
Nebuvau ir nesiruošiu.Kalbos patarimai

Ar taisyklingas pasakymas „reikalingas pagalbos“?
Taip, taisyklingas, būdvardis „reikalingas“ valdo objekto kilmininką. Pvz.: Senas neįgalus žmogus reikalingas pagalbos.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas