„Santaka“ / Vištytyje pastatytos trys naujos ąžuolinės skulptūros

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Reikalingas (-a) pagalbinis darbininkas (-ė) ūkio darbams, mokantis (-i) karves melžti aparatu. Darbas netoli Gražiškių. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2018-11-29 08:57:12

Parduoda dalimis CITROEN BERLINGO (2002 m., dyzelis, 1,9 l, 51 kW), AUDI A4 (1998 m., 1,9 l, TDI, 81 kW), VW POLO (1997 m., 1,9 l, dyzelis, 47 kW), VW GOLF IV (1998 m., 1,9 l, TDI, 81 kW), VW SHARAN (1998 m., 1,9 l, TDI, 81 kW). Tel. 8 699 28 707.
Galioja iki: 2018-11-29 10:25:14

Parduoda naują šiferį dideliais lapais ir naudotą šiferį mažais lapais. Tel. 8 622 84 697.
Galioja iki: 2018-12-01 11:47:16Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-08-04 05:59

Dalinkitės:  


Viš­ty­čio se­niū­nas B. Po­li­ta (vi­du­ry­je) tei­gė ma­nąs, jog nau­jos ąžuo­li­nės skulp­tū­ros – dar ne pa­sku­ti­nės šio­je alė­jo­je.

Autoriaus nuotr.


Vištytyje pastatytos trys naujos ąžuolinės skulptūros

Praė­ju­sį sek­ma­die­nį Viš­ty­ty­je įvy­ko Šv. Mer­ge­lės Ma­ri­jos (Por­ciun­ku­lės) at­lai­dai bei šven­tė, skir­ta mies­te­lio 440-osioms me­ti­nėms pa­mi­nė­ti.

Ta pro­ga mies­te­lio S. Da­riaus ir S. Gi­rė­no gat­vės skve­re­ly­je bu­vo ati­deng­tos trys ąžuo­li­nės skulp­tū­ros. Gre­ta per­nai čia pa­sta­ty­tų sta­tu­lų, skir­tų Lie­tu­vos var­do tūks­tant­me­čiui pa­mi­nė­ti, šie­met „iš­dy­go“ nau­jos, skir­tos Žal­gi­rio mū­šio 600-osioms, Viš­ty­čio mies­te­lio 440-osioms bei Lie­tu­vos Nep­rik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo 20-osioms me­ti­nėms.

Per­nai Vik­to­rui Krau­ju­tai­čiui gi­mu­si idė­ja įkur­ti skulp­tū­rų alė­ją, ku­ri sim­bo­li­zuo­tų svar­biau­sius Viš­ty­čio kraš­to bei Lie­tu­vos vals­ty­bės įvy­kius, ti­ki­ma­si, sėk­min­gai bus įgy­ven­di­na­ma ir atei­ty­je. „Žmo­nės nuo­lat tei­kia pa­siū­ly­mus, ką rei­kė­tų įam­žin­ti sta­tu­lo­se. Jei­gu vis­kas bus ge­rai, ki­tą­met šio­je alė­jo­je iš­vy­si­me dar ke­le­tą nau­jų skulp­tū­rų“, – į atei­tį žvelg­ė Viš­ty­čio se­niū­nas Bro­nis­la­vas Po­li­ta.

Jis tei­gė, kad ke­ti­na­ma pa­sta­ty­ti skulp­tū­ras la­kū­nams S. Da­riui bei S. Gi­rė­nui, ku­rių var­du pa­va­din­to­je gat­vė­je jos ir sto­vė­tų, bei Viš­ty­čio kraš­to ūki­nin­kams ir švie­suo­liams.

„Il­gai šio­je vie­to­je, ku­rio­je da­bar įsi­kū­ru­si alė­ja, ke­ro­jo krū­my­nai. Žmo­nės iš sa­vo na­mų čia ne­tgi ne­šda­vo ir pil­da­vo šiukš­les. Ta­čiau da­bar, vis­ką su­tvar­kius, skve­re­lis įga­vo nau­ją vei­dą. Ti­ki­mės, kad atei­ty­je skulp­tū­rų tik dau­gės, alė­ja tik plė­sis“, – vil­tin­gai kal­bė­jo B. Po­li­ta.

Nau­jas skulp­tū­ras pa­šven­ti­no Viš­ty­čio kle­bo­nas Li­nas Dūkš­ta, pa­dė­kos raš­tas bu­vo įteik­tas gi­ri­nin­kui Ry­man­tui Vai­čai­čiui, be ku­rio pa­gal­bos nau­jos skulp­tū­ros šiais me­tais ne­bū­tų iš­ki­lu­sios.

Po skulp­tū­rų ati­den­gi­mo ce­re­mo­ni­jos vie­tos gy­ven­to­jai bei sve­čiai bu­vo pa­kvies­ti į mi­šias Viš­ty­čio pa­ra­pi­jos baž­ny­čio­je. Joms pa­si­bai­gus, ren­gi­nio da­ly­vių lau­kė šven­tės ati­da­ry­mo ce­re­mo­ni­ja, ku­rios me­tu pa­si­ro­dė Viš­ty­čio se­niū­ni­jos me­no mė­gė­jų ko­lek­ty­vai, ap­do­va­no­ji­mais pa­gerb­ti kraš­tui nu­si­pel­nę žmo­nės.

Viš­ty­čio 440-ųjų me­ti­nių pro­ga ap­do­va­no­ji­mas už il­ga­me­tį ir ne­prie­kaiš­tin­gą dar­bą, ei­nant Viš­ty­čio vi­du­ri­nės mo­kyk­los di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jos pa­rei­gas, įteik­tas kraš­to­ty­ri­nin­kei, įvai­rios me­džia­gos apie Viš­ty­tį rin­kė­jai, mo­kyk­los mu­zie­jaus įkū­rė­jai, il­ga­me­tei vie­tos sa­vi­val­dos pa­gal­bi­nin­kei Bi­ru­tei Mar­do­sai­tei.

Pa­dė­kos už kraš­to liau­dies tra­di­ci­jų puo­se­lė­ji­mą su­lau­kė dra­mos bū­re­lio įkū­rė­jas, il­ga­me­tis jo re­ži­sie­rius bei fo­tog­ra­fas, in­ter­ne­te pa­skel­bęs šim­tus nuo­trau­kų apie Viš­ty­tį nuo po­ka­rio iki šių die­nų, Vy­tau­tas Zda­na­vi­čius.

Pa­dė­ka bu­vo įteik­ta ir Lie­tu­vos dai­li­nin­kų są­jun­gos na­riui, nu­si­pel­niu­siam me­no vei­kė­jui, tarp­tau­ti­nės me­da­li­nin­kų fe­de­ra­ci­jos na­riui, įvai­rių de­ko­ra­ty­vi­nių skulp­tū­rų, ba­rel­je­fų, me­da­lių kū­rė­jui, žmo­gui, su­kū­ru­siam pre­zi­den­to An­ta­no Sme­to­nos po­rtre­tą Nep­rik­lau­so­my­bės pa­mink­lo ste­lo­je Viš­ty­ty­je, Juo­zui Ka­li­naus­kui.

Pa­gerb­tas ir il­ga­me­tis Lie­tu­vos dai­li­nin­kų są­jun­gos pir­mi­nin­kas, tarp­tau­ti­nių pa­ro­dų, kon­kur­sų lau­rea­tas Bro­nius Leo­na­vi­čius, su­kū­ręs Viš­ty­čio mies­te­lio her­bą ir pa­dė­jęs jį įam­žin­ti mies­te­lio pa­mink­le.

Už pa­ra­mą bei glau­dų bend­ra­dar­bia­vi­mą, or­ga­ni­zuo­jant įvai­rius ren­gi­nius, puo­šiant mies­te­lį, ori­gi­na­lų pa­siū­ly­mą įsteig­ti ąžuo­li­nių skulp­tū­rų alė­ją ir šios idė­jos įgy­ven­di­ni­mą bei ma­te­ria­li­nę pa­ra­mą pa­dė­ka bu­vo įteik­ta V. Krau­ju­tai­čiui.

Ka­ro lau­ko gy­dy­to­jas, da­ly­va­vęs mi­si­jo­je Af­ga­nis­ta­ne, Vi­lius Ko­čiu­bai­tis ap­do­va­no­ji­mą iš se­niū­no B. Po­li­tos ran­kų at­siė­mė už su­kur­tą „Viš­ty­čio met­raš­tį“ bei dau­gy­bės in­ter­ne­ti­nių pus­la­pių apie vi­sas se­niū­ni­jos įstai­gas kū­ri­mą, ak­ty­vią bend­ruo­me­ni­nę veik­lą, straips­nių apie Viš­ty­čio žmo­nes, is­to­ri­ją skel­bi­mą in­ter­ne­te bei spau­do­je, dau­giau nei 100 se­no­vi­nių mies­te­lio že­mė­la­pių rin­ki­nį ir kraš­to gar­si­ni­mą vi­sa­me pa­sau­ly­je.

„No­rė­jo­me kaip nors pa­gerb­ti šiuos žmo­nes, ku­rie ypač daug pri­si­dė­jo prie Viš­ty­čio ge­ro­vės“, – tei­gė se­niū­nas B. Po­li­ta.

Pa­si­bai­gus šven­tės ati­da­ry­mo ce­re­mo­ni­jai, vi­sus ren­gi­nio sve­čius links­mi­no po­pu­lia­rios Lie­tu­vos mu­zi­kos gru­pės bei at­li­kė­jai.And­rius GRY­GE­LAI­TIS


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Jubiliejų švenčiantis gydytojas savęs be medicinos neįsivaizduoja
* Naujų nesutarimų fone prisimintos senos nuoskaudos
* Vilkaviškio mieste siaučia vandalai
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar vartojate alkoholį prie savo nepilnamečių vaikų?
To niekada nedarau.
Išgeriu tiek, kad neapsvaigčiau.
Savęs neriboju.
Mano vaikai jau pilnamečiai.
Vaikų neturiu.Kalbos patarimai

Ar galima sakyti „prieinama kaina“?
ikrai galima, kadangi „Dabartinės lietuvių kalbos žodyne“ nurodoma trečioji dalyvio prieinamas reikšmė – „nebrangus, įperkamas“.ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas