„Santaka“ / Baigėsi bendras lenkų ir lietuvių projektas „Sustojimas Laisvė“

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Šeima išsinuomotų butą arba namą Vilkaviškyje. Tel. 8 630 87 651.
Galioja iki: 2019-04-25 09:12:27

Parduoda jauną, veršingą karvę (veršiuosis gegužės mėn.) ir mėsinę telyčią Vilkaviškio r. Tel. 8 608 20 494.‬
Galioja iki: 2019-04-26 09:28:44

Išsinuomotų namą arba butą Vilkaviškyje ilgesniam laikui (gali būti be remonto). Tel. 8 636 47 641.
Galioja iki: 2019-04-26 10:50:13

Parduoda FORD MONDEO CARAVAN (2005 m., 2 l, dyzelis, 85 kW, sidabro spalvos, geros būklės, praeita TA). Tel. 8 614 89 347.
Galioja iki: 2019-04-26 14:43:46Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2009-11-27 08:05

Dalinkitės:  


Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos dvyliktokas D. Biskis dalijosi demokratijos supratimu su kitais.

Baigėsi bendras lenkų ir lietuvių projektas „Sustojimas Laisvė“

Vi­są praė­ju­sią sa­vai­tę Viš­ty­ty­je vy­ko bend­ro len­kų ir lie­tu­vių pro­jek­to „Sus­to­ji­mas Lais­vė“ ant­ro­ji da­lis. Pir­mo­ji bu­vo su­reng­ta va­sa­rą Len­ki­jos mies­tuo­se Olec­ke bei Var­šu­vo­je.

Šia­me dvi­ša­lia­me pro­jek­te da­ly­va­vo 16 lie­tu­vių bei tiek pat len­kų jau­nuo­lių. Vie­nam iš šio ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­rių, Vil­ka­viš­kio vai­kų ir jau­ni­mo cent­rui, at­sto­va­vo 8 moks­lei­viai bei jų va­do­vė Li­na Gir­daus­kie­nė. Dar 8 tau­tie­čiai at­vy­ko iš Klai­pė­dos jau­ni­mo klu­bo „Sau­lu­tė“ kar­tu su va­do­vu Min­dau­gu Le­kaus­ku.

Pag­rin­di­nė vi­są sa­vai­tę plė­to­ta te­ma – de­mok­ra­ti­ja. Sep­ty­nias die­nas jau­ni­mas lan­kė įvai­rius me­ni­nius už­siė­mi­mus, de­monst­ra­vo ži­nias, da­li­jo­si pa­tir­ti­mi, dis­ku­ta­vo. „Pro­jek­tas tik­rai pa­vy­ko, nors to­kie už­siė­mi­mai nė­ra la­bai po­pu­lia­rūs tarp jau­ni­mo. Tai nė­ra šou ren­gi­nys, bet ne­reiš­kia, kad neį­do­mus. Kai pra­de­di kaž­ką da­ry­ti, su­pran­ti, kiek daug dar ne­ži­nai apie pa­grin­di­nius de­mok­ra­ti­jos ar lais­vės prin­ci­pus“, – min­ti­mis da­li­jo­si VVJC di­rek­to­rė Ele­na Če­pai­tė.

Dar prieš pro­jek­tą „Sus­to­ji­mas Lais­vė“ vi­si da­ly­viai ga­vo už­duo­tį – su­kur­ti fil­mus apie sa­vo ša­lių ke­lius į ne­prik­lau­so­my­bę. Jie lapk­ri­čio 18 d. bu­vo de­monst­ruo­ja­mi VVJC sa­lė­je. Len­kai pa­ro­dė vaiz­do me­džia­gą apie pir­muo­sius sa­vo ša­lies ne­prik­lau­so­mus rin­ki­mus, o lie­tu­viai su­kū­rė fil­mą apie 1989–1990 me­tų ko­vas už lais­vę. Pris­ta­ty­mas bai­gė­si na­cio­na­li­niu Do­mi­ni­kos Res­pub­li­kos liau­dies šo­kiu, ku­rį pa­de­monst­ra­vo pro­jek­to da­ly­viai, va­do­vau­ja­mi M. Le­kaus­ko.

Pa­si­bai­gus pir­mam pro­jek­to eta­pui kai­my­ni­nė­je ša­ly­je, abie­jų bend­ra­dar­biau­jan­čių vals­ty­bių at­sto­vai iki ant­ro­jo tu­ro tu­rė­jo vyk­dy­ti tam tik­rus įsi­pa­rei­go­ji­mus. Len­kai įstei­gė fon­dą, kur jau­ni­mas ga­lė­jo ra­šy­ti įvai­rius pro­jek­tus ir nau­do­tis tam tik­ro­mis lė­šo­mis, o lie­tu­viai mo­kė ke­le­to mo­kyk­lų at­sto­vus reng­ti de­ba­tus. Ant­ro­sios pro­jek­to da­lies me­tu kai­my­ni­nės ša­lies de­le­ga­ci­ja su­ren­gė ak­ci­ją „Me­nas yra vie­nin­te­lis ma­no ža­lin­gas įpro­tis“, ku­ri vė­liau bus ren­gia­ma ir Lie­tu­vo­je. Tuo tar­pu mū­siš­kiai pri­sta­tė do­ro pi­lie­ti­nio ir tau­ti­nio ug­dy­mo pro­jek­tą „Bend­rau­ki­me ir bend­ra­dar­biau­ki­me“.

Praė­ju­sį šeš­ta­die­nį VVJC sa­lė­je tu­rė­jo įvyk­ti bai­gia­mo­ji „Sus­to­ji­mas Lais­vė“ da­lis. Vi­są sa­vai­tę dvi­ša­lio pro­jek­to da­ly­viai ne tik ak­ty­viai dis­ku­ta­vo apie de­mok­ra­ti­ją, bet ir ren­gė­si kur­ti fil­mą šia te­ma. De­ja, ša­ly­je siau­čian­ti gri­po epi­de­mi­ja pa­ko­re­ga­vo pla­nus. Su­sir­gus ke­le­tui jau­nuo­lių, nu­spręs­ta ne­vyk­ti į Vil­ka­viš­kį, o kur­ti fil­mą Viš­ty­ty­je, ku­ria­me ir bu­vo ap­si­sto­ję moks­lei­viai. Pa­tys pa­ra­šę sce­na­ri­jų, pa­tys jau­nuo­liai ir tu­rė­jo jį įgy­ven­din­ti. Su­kur­tą fil­mą pro­jek­to or­ga­ni­za­to­riai pa­ža­dė­jo ne­tru­kus pa­ro­dy­ti ir VVJC sa­lė­je.

Vi­są sa­vai­tę jau­nuo­liai ne tik lan­kė įvai­rius už­siė­mi­mus bei ruo­šė­si vai­di­ni­mo fil­ma­vi­mui, ta­čiau tu­rė­jo ir ne­ma­žai pra­mo­gų. Jie va­žia­vo į eks­kur­si­jas po Pae­že­rių dva­rą, Viš­ty­čio apy­lin­kes, bend­ra­vo su žmo­nė­mis, ku­rie dir­ba su jau­ni­mu.

VVJC di­rek­to­rė E. Če­pai­tė džiau­gia­si ne tik ga­li­my­be bend­ra­dar­biau­ti su kai­my­ni­nės ša­lies at­sto­vais, bet ir pa­siek­tais re­zul­ta­tais. „Nors tai – pir­ma­sis to­kio po­bū­džio pro­jek­tas mū­sų mies­te, ta­čiau ti­ki­mės, kad ne pa­sku­ti­nis. Jau­ni­mas li­ko pa­ten­kin­tas kiek­vie­na kar­tu pra­leis­ta die­na, su­si­drau­ga­vo tar­pu­sa­vy­je. Jei ne už­klu­pu­sios li­gos, bū­tų tie­siog idea­li si­tua­ci­ja“, – džiau­gė­si di­rek­to­rė.

„Bu­vo la­bai sma­gi sa­vai­tė. Ma­nau, kiek­vie­nas iš mū­sų pui­kiai pra­lei­do lai­ką, tu­rė­jo re­tą ga­li­my­bę pa­jus­ti dvie­jų ša­lių kul­tū­rų skir­tu­mus, pa­bend­rau­ti su ki­tos tau­tos at­sto­vais, įgau­ti nau­jos pa­tir­ties“, – sa­kė vie­nas iš da­ly­vių, „Auš­ros“ gim­na­zi­jos dvy­lik­to­kas Dai­nius Bis­kis.

Tai jau bu­vo de­šim­tas pro­jek­tas, ku­rį VVJC ren­gė kar­tu su kai­my­ni­nės ša­lies at­sto­vais. Kaip sa­kė E. Če­pai­tė, ir atei­ty­je ža­da­ma bend­ra­dar­biau­ti, vyk­dant vi­suo­me­niš­ką veik­lą, įtrau­kiant į ją vis dau­giau jau­nų­jų vil­ka­viš­kie­čių.And­rius GRY­GE­LAI­TIS


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Alvito puošmenos traukia pravažiuojančiųjų žvilgsnius
* Paryžiaus katedros gaisras sukrėtė visą pasaulį
* Gimtinė, scena ir eilės – tai, kas suteikia gyvenimui prasmę
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Už kurį kandidatą balsuotumėte Respublikos Prezidento rinkimuose?
Vytenį Povilą Andriukaitį
Arvydą Juozaitį
Valentiną Mazuronį
Gitaną Nausėdą
Mindaugą Puidoką
Naglį Puteikį
Saulių Skvernelį
Ingridą Šimonytę
Valdemarą TomaševskįKalbos patarimai

Kuo keisti jaunimo žargoną „lievas“?
Nevartotinos svetimybės lievas, lieva lietuviški pakaitai: 1. prastas, prasta; menkas, menka; 2. padirbtas, padirbta; piratinis, piratinė. Pvz.: Filmas buvo lievas (= prastas ).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas