„Santaka“ / Pirkėjai vis dar ieško gyvsidabrio termometrų

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda garažą Vilkaviškyje, prie ligoninės (geras privažiavimas, yra elektra, ištinkuotas), 250 m² komercinės paskirties patalpas Giedriuose (už geležinkelio pervažos, yra aikštelė automobiliams, geras privažiavimas, vandens baseinas). Tel. 8 687 87 459.
Galioja iki: 2018-11-19 14:00:39

Reikalingas (-a) pagalbinis darbininkas (-ė) ūkio darbams, mokantis (-i) karves melžti aparatu. Darbas netoli Gražiškių. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2018-11-29 08:57:12Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2009-11-27 07:42

Dalinkitės:  


B. Puskunigienė sakė, jog ne visi klientai patenkinti elektroniniais termometrais, bet kitokių šiuo metu vaistinėje nėra.

Romo ČĖPLOS nuotr.


Pirkėjai vis dar ieško gyvsidabrio termometrų

Eglė MIČIULIENĖ

Pra­dė­jus siaus­ti gri­pui ir ki­toms per­ša­li­mo li­goms, į vais­ti­nes plūs­te­lė­jo klien­tai. Iš­pirk­tos me­di­ci­ni­nės kau­kės, iš len­ty­nų šluo­ja­mi an­ti­vi­ru­si­niai bei tem­pe­ra­tū­rą ma­ži­nan­tys vais­tai. Žmo­nės ma­siš­kai pra­dė­jo pirk­ti ir ter­mo­met­rus, nors šis me­di­ci­nos prie­tai­sas, at­ro­do, tu­rė­tų bū­ti kiek­vie­nuo­se na­muo­se.Tiks­lus ir pi­gus

Na­tū­ra­lu, kad tem­pe­ra­tū­rą ma­tuo­jan­tį prie­tai­są per­kan­tys žmo­nės no­ri, jog jis bū­tų tiks­lus ir, pa­gei­dau­ti­na, ne­bran­gus. To­dėl dar daug vais­ti­nių klien­tų ieš­ko gyv­si­dab­rio ter­mo­met­rų.

Vais­ti­nė­se pa­kal­bi­nus ke­le­tą pir­kė­jų paaiš­kė­jo, jog žmo­nės ne­pa­si­ti­ki elekt­ro­ni­niais ter­mo­met­rais. Esą, jie ne­tiks­lūs, ke­le­tą kar­tų pa­ma­ta­vus kū­no tem­pe­ra­tū­rą ro­do skir­tin­gus skai­čius.

– Aš dar tu­riu se­ną gyv­si­dab­rio ter­mo­met­rą, bet nu­kre­čiant tem­pe­ra­tū­rą jis jau barš­ka, to­dėl ieš­kau nau­jo. Elekt­ro­ni­nių ne­pirk­siu, jais ne­pa­si­ti­kiu, – sa­kė vie­na vil­ka­viš­kie­tė, jau ke­lin­to­je vais­ti­nė­je mė­gi­nu­si įsi­gy­ti gyv­si­dab­rio ter­mo­met­rą.

Ta­čiau šių prie­tai­sų žmo­nės ga­li ne­beieš­ko­ti – jų pre­ky­bo­je ne­bė­ra. At­siž­vel­giant į Eu­ro­pos Są­jun­gos di­rek­ty­vas, gyv­si­dab­rio ter­mo­met­rus nuo šių me­tų pa­va­sa­rio į vais­ti­nes tiek­ti už­draus­ta.Pir­mą kar­tą pri­trū­ko

Vil­ka­viš­ky­je esan­čios „Gin­ta­ri­nės“ vais­ti­nės ve­dė­ja Ele­na Te­re­sė Ja­nu­šai­tie­nė sa­kė, jog šios sa­vai­tės pra­džio­je po­rą die­nų įstai­ga pir­mą kar­tą bu­vo pri­trū­ku­si ter­mo­met­rų, – to­kia neįp­ras­tai di­de­lė bu­vo pa­klau­sa. Ta­čiau šių prie­tai­sų tuoj pat už­sa­ky­ta ir jų vais­ti­nė­je vėl ga­li­ma įsi­gy­ti. Bet – tik elekt­ro­ni­nių.

– Vi­sus gyv­si­dab­rio ter­mo­met­rus, kiek tu­rė­jo­me, jau se­niai iš­par­da­vė­me. Ta­čiau žmo­nės vis dar tei­rau­ja­si gyv­si­dab­ri­nių. Ži­no­te, gal tie elekt­ro­ni­niai ir nė­ra la­bai tiks­lūs, bet jie pa­ro­do, aukš­ta ar že­ma kū­no tem­pe­ra­tū­ra. O kad ter­mo­met­ras ro­dy­tų vi­sai ne­tiks­liai ir pir­kė­jas at­neš­tų jį at­gal, dar taip ne­bu­vo, – sa­kė E. T. Ja­nu­šai­tie­nė.

Tei­gia­ma, jog ypač tiks­liai kū­no tem­pe­ra­tū­rą pa­ro­do inf­ra­rau­do­nų­jų spin­du­lių ter­mo­met­rai, ku­riais tem­pe­ra­tū­ra ma­tuo­ja­ma per au­sį. Ta­čiau šių prie­tai­sų vais­ti­nin­kė tei­gė neuž­sa­kan­ti. Jie kai­nuo­ja ge­ro­kai per šim­tą li­tų, o pir­kė­jai ne­re­tai pa­bum­ba pirk­da­mi ir po ke­lio­li­ka li­tų kai­nuo­jan­čius elekt­ro­ni­nius ter­mo­met­rus.

– Jei žmo­gus no­ri prie­tai­so ar me­di­ka­men­tų, ku­rie yra tik­rai bran­gūs, mes tam klien­tui pre­kę spe­cia­liai už­sa­ko­me ir par­ve­ža­me, – aiš­ki­no E. T. Ja­nu­šai­tie­nė.Iki pie­tų – aš­tuo­ni

Kai už­su­ko­me į „Vil­jū­rio“ vais­ti­nę, jos ve­dė­ja Bi­ru­tė Pus­ku­ni­gie­nė sa­kė, kad iki pie­tų vien šio­je vais­ti­nė­je bu­vo nu­pirk­ti aš­tuo­ni ter­mo­met­rai. Vi­si – elekt­ro­ni­niai, ki­to­kių tuo me­tu pre­ky­bo­je ne­bu­vo. Ži­no­ma, ne vie­nas klien­tas pra­šė gyv­si­dab­ri­nio ter­mo­met­ro, ta­čiau jų jau ke­le­tas mė­ne­sių vais­ti­nė­je ne­bė­ra.

– Tu­rė­jo­me ter­mo­met­rų su dvie­jų ne­kenks­min­gų me­ta­lų ly­di­niu. Jie yra stik­li­niai ir pa­na­šūs į gyv­si­dab­ri­nius, bet su­du­žę ne­ke­lia pa­vo­jaus ap­lin­kai. Tie­sa, da­bar, epi­de­mi­jos me­tu, šie ter­mo­met­rai pa­si­bai­gę, nors anks­čiau dėl ne­ma­žos kai­nos (kai­nuo­ja iki 20 li­tų) žmo­nės jų ne­la­bai pir­ko, nes tu­rė­jo­me per­pus pi­ges­nių elekt­ro­ni­nių, – aiš­ki­no B. Pus­ku­ni­gie­nė.

Dėl di­de­lio elekt­ro­ni­nių ter­mo­met­rų „ne­tiks­lu­mo“ vais­ti­nin­kė abe­jo­jo. B. Pus­ku­ni­gie­nės nuo­mo­ne, žmo­nės gal­būt ne­tei­sin­gai ma­tuo­ja tem­pe­ra­tū­rą.

– Vi­sų pir­ma, pa­žas­tis tu­ri bū­ti sau­sa. Ne­rei­kia tem­pe­ra­tū­ros ma­tuo­tis atė­jus tie­siai iš lau­ko. Ma­tuo­jant tem­pe­ra­tū­rą pa­žas­ty­je, po pyp­te­lė­ji­mo ter­mo­met­ro ne­rei­kia sku­bė­ti iš­trauk­ti – no­rint tiks­lu­mo, re­ko­men­duo­ja­ma jį lai­ky­ti pen­kias mi­nu­tes. Iš­kart po pyp­te­lė­ji­mo ter­mo­met­rą rei­kia iš­trauk­ti tik ta­da, jei tem­pe­ra­tū­ra ma­tuo­ja­ma bur­no­je ar­ba ana­li­niu bū­du. Bū­ti­na pa­skai­ty­ti ir prie­tai­so var­to­ji­mo inst­ruk­ci­ją. Jo­je bū­na nu­ro­dy­tas in­ter­va­las, kiek lai­ko ter­mo­met­rą rei­kia lai­ky­ti pa­žas­ty­je, bur­no­je ar­ba tie­sio­jo­je žar­no­je, – sa­kė B. Pus­ku­ni­gie­nė.

Pa­kal­bi­nus ki­tų vais­ti­nių dar­buo­to­jas, jos tei­gė tą pa­tį: dar daug pir­kė­jų pa­gei­dau­ja gyv­si­dab­rio ter­mo­met­rų. Žmo­nės ne­ži­no, jog šie prie­tai­sai į vais­ti­nes ne­be­tie­kia­mi.

Be­je, tiek šių dvie­jų, tiek ki­tų vais­ti­nių dar­buo­to­jos na­miš­kiams tem­pe­ra­tū­rą tei­gė ma­tuo­jan­čios dar se­niau įsi­gy­tais gyv­si­dab­ri­niais ter­mo­met­rais.Pa­tik­rin­ti ne­pri­va­lo

Lie­tu­vos met­ro­lo­gi­jos ins­pek­ci­jos Ma­ri­jam­po­lės ap­skri­ties sky­riaus vir­ši­nin­kė Ra­mu­nė Vyš­niaus­kie­nė paaiškino, jog ter­mo­met­rai, ku­rie par­duo­da­mi vais­ti­nė­se, met­ro­lo­gų ne­tik­ri­na­mi.

– Tai yra bui­ti­niai prie­tai­sai ir jų pa­tik­ra ne­pri­va­lo­ma. Šių prie­tai­sų pa­tik­ra at­lie­ka­ma tik li­go­ni­nė­se.

Jei­gu pir­kė­jas pa­gei­dau­tų, prie­tai­sas ga­li bū­ti pa­tik­rin­tas met­ro­lo­gų, ta­čiau to­kia pa­tik­ra bran­giai kai­nuo­ja.

Tas pa­ts bū­tų, jei įsi­gy­tu­mė­te bui­ti­nes svars­tyk­les ar krau­jo spau­di­mo ma­ta­vi­mo apa­ra­tą. Anks­čiau bu­vo rei­ka­lau­ja­ma, kad krau­jo spau­di­mo apa­ra­tams bū­tų at­lik­ta pir­mi­nė pa­tik­ra, o da­bar įsta­ty­mas to ne­nu­ma­to. Vais­ti­nė­je ga­lima pra­šy­ti ka­lib­ruo­to, t. y. met­ro­lo­giš­kai pa­tik­rin­to, prie­tai­so – gal­būt pa­siū­lys ir to­kį. Šis bus tiks­les­nis, bet, ži­no­ma, bran­ges­nis, – aiškino met­ro­lo­gė.Per pa­rą kei­čia­si

Kaip tei­gia me­di­kai, žmo­gaus kū­no tem­pe­ra­tū­ra ga­li svy­ruo­ti net ir ne­ser­gant.

Nuo ma­žens ži­no­me, jog nor­ma­li kū­no tem­pe­ra­tū­ra yra 36,6 laips­nio. Ji daž­niau­siai nu­sta­to­ma ma­tuo­jant pa­žas­ty­je. Bet kiek­vie­no žmo­gaus tem­pe­ra­tū­ra per pa­rą kin­ta. Že­miau­sia ji bū­na 4 val. nak­ties. Ma­tuo­jant tik at­si­bu­dus, ji ga­li siek­ti vos 36 laips­nius, o iš­li­pus iš lo­vos ir ta­pus ak­ty­ves­niam – pa­kil­ti iki 36,6 laips­nio. Ant­ro­je die­nos pu­sė­je tem­pe­ra­tū­ra daž­nam žmo­gui ky­la iki 37 laipsnių ir kar­tais kiek dau­giau. Tai ga­li bū­ti ne li­ga, o fi­zio­lo­gi­nė būk­lė.

Kū­no tem­pe­ra­tū­ra šiek tiek ga­li pa­kil­ti ir emo­ci­nės įtam­pos me­tu ar in­ten­sy­viai fi­ziš­kai dir­bant.

Dar rei­kia ži­no­ti, jog ma­tuo­jant tem­pe­ra­tū­rą ter­mo­met­rą rei­kia lai­ky­ti tvir­tai su­spau­dus, prie­tai­sas ne­tu­ri lies­tis prie dra­bu­žių.Ga­rai – nuo­din­gi

In­ter­ne­to sve­tai­nė­je svei­kasz­mo­gus.lt ne­se­niai bu­vo at­lik­ta ap­klau­sa te­ma „Ko­kiu ter­mo­met­ru ma­tuo­ja­te kū­no tem­pe­ra­tū­rą?“

Iš 350 žmo­nių net 271 at­sa­kė, jog tem­pe­ra­tū­rą ma­tuo­ja gyv­si­dab­rio ter­mo­met­ru.

Tai­gi tie, ku­rie na­muo­se dar tu­ri se­nuo­sius gyv­si­dab­rio ter­mo­met­rus, juos tu­rė­tų la­bai sau­go­ti dėl dvie­jų prie­žas­čių.

Pir­ma, su­dau­žę šį prie­tai­są jo jau ne­be­nu­si­pirk­si­te. Ant­ra, to­kie ter­mo­met­rai už­draus­ti ne be rei­ka­lo. Iš su­du­žu­sio prie­tai­so pa­bi­ręs gyv­si­dab­ris sklei­džia nuo­din­gus ga­rus.

To­dėl su­du­žus me­di­ci­ni­niam ter­mo­met­rui svar­bu lai­ku su­rink­ti gyv­si­dab­rį, nes jo ga­rai įsi­skver­bia į me­džio, tin­ko, ki­tų me­džia­gų ply­še­lius.

Di­džiau­sius gyv­si­dab­rio la­šus me­ta­li­ne ar­ba stik­li­ne laz­de­le su­stum­ki­te ant po­pie­riaus la­po ir su­pil­ki­te į bu­te­lį ar stik­lai­nį su van­de­niu. Ma­žes­nius la­šus su­siurb­ki­te gu­mi­ne kriau­še, o pa­čius ma­žiau­sius su­rin­ki­te lip­nia juos­ta ar kli­jais iš­tep­tu po­pie­riaus la­pu. Pa­bi­ru­sius gyv­si­dab­rio ru­tu­liu­kus ga­li­ma su­rink­ti ir duo­nos rie­ke.

Pa­vir­šių, ant ku­rio bu­vo iš­si­lie­jęs gyv­si­dab­ris, nu­va­ly­ki­te ka­lio per­man­ga­na­to ir van­dens su mui­lu tir­pa­lu bei ge­rai iš­vė­din­ki­te pa­tal­pą.Su­ren­ka „Tok­si­ka“

In­do su su­rink­tu gyv­si­dab­riu į kon­tei­ne­rį, su­pran­ta­ma, mes­ti ne­ga­li­ma.

Ta­čiau kur dė­ti šią ap­lin­kai kenks­min­gą me­džia­gą, Vil­ka­viš­ky­je pro­ble­ma neišsp­ręs­ta.

Rū­pin­tis, kur gy­ven­to­jams dė­ti pa­vo­jin­gas at­lie­kas, tu­rė­tų sa­vi­val­dy­bių ci­vi­li­nės sau­gos sky­riai. To­dėl įvai­rių ins­ti­tu­ci­jų tink­lala­piuo­se ga­li­ma ras­ti in­for­ma­ci­jos, kad su­du­žu­sį ter­mo­met­rą, sau­giai įdė­tą į už­da­rą in­dą su van­de­niu, re­ko­men­duo­ja­ma ne­šti bū­tent ten.

Ta­čiau Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos vy­riau­sia­sis ci­vi­li­nės sau­gos spe­cia­lis­tas Juo­zas To­to­rai­tis tei­gė, jog Sa­vi­val­dy­bė nė­ra kenks­min­gų at­lie­kų sau­go­ji­mo įmo­nė, be to, ši pa­slau­ga kai­nuo­ja. To­dėl žmo­nės su­rink­tą gyv­si­dab­rį pa­tys tu­ri nu­vež­ti į UAB „Tok­si­ka“ Aly­taus fi­lia­lą.

Kiek­vie­nam aiš­ku, kad toks pa­siū­ly­mas skam­ba, švel­niai ta­riant, keis­tai.

Pas­kam­bi­nę į bend­ro­vės „Tok­si­ka“ Aly­taus fi­lia­lą jos dar­buo­to­jus pra­links­mi­no­me. Pa­sak jų, to­kio at­ve­jo, kad žmo­gus iš Vil­ka­viš­kio į Aly­tų bū­tų at­va­žia­vęs su vie­nu su­du­žu­siu ter­mo­met­ru, dar ne­bu­vo.

Kaip tei­gė šio fi­lia­lo at­sto­vė, kenks­min­gas at­lie­kas gy­ven­to­jai pa­pras­tai su­ne­ša į stam­bių­jų at­lie­kų su­rin­ki­mo aikš­te­les, o iš ten jos iš­ve­ža­mos į „Tok­si­kos“ fi­lia­lą.

Kaip ži­nia, Vil­ka­viš­ky­je to­kia aikš­te­lė dar tik ren­gia­ma. Tad kol pro­ble­ma pa­ga­liau bus iš­spręs­ta, žmo­nėms be­lie­ka pa­tar­ti sau­go­ti ter­mo­met­rus ar­ba nau­do­tis te­gu ir ne to­kiu tiks­liu, bet ne­dūž­tan­čiu elekt­ro­ni­niu prie­tai­su.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Kybartų „vaiduokliui“ Savivaldybė nutarė skirti administratorių
* Ispaniją palikusi siuvėja pamažu savo vietą atranda Vilkaviškyje
* Lopai ant lopų – ir tie patys banguoti
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar vartojate alkoholį prie savo nepilnamečių vaikų?
To niekada nedarau.
Išgeriu tiek, kad neapsvaigčiau.
Savęs neriboju.
Mano vaikai jau pilnamečiai.
Vaikų neturiu.Kalbos patarimai

Apkrikštyti ar pakrikštyti?
Bendrinėje kalboje teiktinesnis veiksmažodis pakrikštyti. Jis vartojamas ir Šventojo Rašto vertimuose į lietuvių kalbą.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas