„Santaka“ / Rajone pamažu įsibėgėja seniūnaičių rinkimai

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda ekologiškai užaugintą mėsinę kiaulę (apie 200 kg svorio, 1,70 Eur už kg). Tel. 8 670 98 550.
Galioja iki: 2019-02-21 13:54:29

Atlieka vidaus ir lauko apdailos darbus. Tel. 8 623 56 052.
Galioja iki: 2019-02-23 09:35:01

Parduoda arba išnuomuoja 3 ha žemės Vilkupių kaime. Tel. 8 626 38 767.
Galioja iki: 2019-02-28 08:11:49

Parduoda naudotą 6 stalčių šaldiklį BOSCH, šiaudapjovę („akselinę“) su vienfaziu vokišku varikliu. Tel. 8 670 49 964.
Galioja iki: 2019-02-28 08:12:20Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2009-11-18 23:59

Dalinkitės:  


Rajone pamažu įsibėgėja seniūnaičių rinkimai

Vil­ka­viš­kio ra­jo­ne pra­si­dė­jo se­niū­nai­čių rin­ki­mų ma­ra­to­nas. Pir­mo­ji šiuos rin­ki­mus pra­dė­jo pa­ti di­džiau­sia se­niū­nai­ti­jų skai­čiu­mi Šei­me­nos se­niū­ni­ja. Čia jau iš­rink­ti pir­mie­ji se­niū­nai­čiai.

Šei­me­nos se­niū­ni­jos te­ri­to­ri­ja su­skirs­ty­ta net į dvy­li­ka se­niū­nai­ti­jų. Sep­ty­nio­se iš jų gy­ve­na dau­giau kaip 500 gy­ven­to­jų, pen­kio­se – iki 500 gy­ven­to­jų. Kaip teigė rin­ki­mams va­do­vau­jan­tis Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Sau­lius Va­ba­las, tai tu­ri įta­kos or­ga­ni­zuo­jant rin­ki­mus, nes at­si­žvel­giant į gy­ven­to­jų skai­čių pa­ren­ka­mas ir rin­ki­mų bū­das. Jei se­niū­nai­ti­jo­je gy­ve­na iki 500 žmo­nių, tai jos gy­ven­to­jų su­si­rin­ki­me bal­suo­ja­ma at­vi­ru bal­sa­vi­mu, jei gy­ve­na dau­giau kaip 500 – se­niū­nai­tis ren­ka­mas ap­klau­sos bū­du. S. Va­ba­las paaiš­ki­no, kad, ren­kant se­niū­nai­tį at­vi­ro bal­sa­vi­mo bū­du, jis lai­ko­mas iš­rink­tas ga­vęs tiek rin­kė­jų bal­sų, kiek jų atei­na į su­si­rin­ki­mą. Bal­suo­jant ap­klau­sos bū­du, rin­ki­mai lai­ko­mi įvy­ku­siais, jei juo­se da­ly­vau­ja ne ma­žiau kaip pen­kias­de­šimt rin­kė­jų ir jei bent dvi­de­šimt še­ši iš jų bal­suo­ja „už“. To­kių se­niū­nai­ti­jų, kur gy­ve­na dau­giau kaip 500 žmo­nių, mū­sų ra­jo­ne yra dvi­de­šimt ke­tu­rios, o kur yra iki 500 gy­ven­to­jų – pen­kias­de­šimt de­vy­nios.

Pa­gal nu­sta­ty­tą tvar­ką rin­ki­mų ko­mi­si­jo­se, kur se­niū­nai­ti­jos gy­ven­to­jų yra dau­giau kaip 500, da­ly­vau­ja Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Sau­lius Va­ba­las, Ju­ri­di­nio sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Vy­tau­tas Na­ci­kū­nas ir trys se­niū­ni­jos dar­buo­to­jai. Se­niū­nai­ti­jo­je, ku­rio­je yra ma­žiau kaip 500 gy­ven­to­jų, rin­ki­mų ko­mi­si­jos na­riai bus se­niū­nas ar jo pa­va­duo­to­jas, rin­ki­mų me­tų iš­rink­tas sek­re­to­rius. Pas­ta­ruo­ju bū­du ren­kant se­niū­nai­tį, su­si­rin­ki­mo da­ly­viai pri­va­lės už­si­re­gist­ruo­ti, iš jų, se­niū­no tei­ki­mu, bus iš­rink­ti du gy­ven­to­jai, ku­riems rei­kės skai­čiuo­ti bal­sus. Su­si­rin­ki­mo me­tu pir­mi­nin­kas pa­skelbs kan­di­da­tus, ku­rie tu­rės pri­si­sta­ty­ti, at­sa­ky­ti į klau­si­mus ir t. t.

Kaip sa­kė S. Va­ba­las, rin­ki­mų pra­džia nu­tei­kia op­ti­mis­tiš­kai. Ga­li­ma pa­si­džiaug­ti, kad rin­kė­jų ak­ty­vu­mas yra ga­na di­de­lis. Pir­mie­ji rin­ki­mai įvy­ko bū­tent to­se se­niū­nai­ti­jo­se, ku­rių te­ri­to­ri­jo­je gy­ve­na dau­giau kaip 500 žmo­nių. Šei­me­nos se­niū­ni­jo­je jau iš­rink­ti trys se­niū­nai­čiai: Pae­že­rių se­niū­nai­ti­jo­je – Ar­vy­das Pa­kars­kas (už jį bal­sa­vo 54 gy­ven­to­jai), Šei­me­nos se­niū­nai­ti­jo­je – Sau­le­nas Ažels­kas (bal­sa­vo 65 gy­ven­to­jai), Ka­ra­lių se­niū­nai­ti­jo­je – Vi­tas Mar­cin­ke­vi­čius (ap­klau­so­je da­ly­va­vo 60 rin­kė­jų, 54 iš jų pa­si­sa­kė „už“). Pasak S. Va­ba­lo, rin­kė­jų ak­ty­vu­mui įta­kos tik­riau­siai tu­rė­jo ir pa­čių Šei­me­nos se­niū­ni­jos dar­buo­to­jų, ypač se­niū­no G. Ba­kū­no, pa­va­duo­to­jos T. Ba­lan­die­nės, sek­re­to­rės L. Jan­kie­nės, ak­ty­vu­mas. Jie daug bend­ra­vo su žmo­nė­mis, ska­ti­no bend­ruo­me­nes rink­tis to­kius se­niū­nai­čius, ku­rie bū­tų iš­ties vi­suo­me­niš­ki, ak­ty­viai įsit­­rauktų į se­niū­ni­jos gy­ve­ni­mą, po­zi­ty­viai ieš­ko­tų pro­ble­mų spren­di­mų bū­dų ir pan.

Pri­me­na­me, kad se­niū­nai­tis ren­ka­mas dve­jiems me­tams. Jis dirbs vi­suo­me­ni­niais pa­grin­dais, at­sto­vaus se­niū­nai­ti­jos gy­ven­to­jų in­te­re­sams se­niū­ni­jo­je, Sa­vi­val­dy­bės ins­ti­tu­ci­jo­se, sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je vei­kian­čio­se vals­ty­bi­nė­se ins­ti­tu­ci­jo­se, teiks įvai­rią in­for­ma­ci­ją, or­ga­ni­zuos tal­kas, iš­vy­kas, pa­dės spręs­ti ke­lių, ap­švie­ti­mo ir ki­tas pro­ble­mas. Se­niū­nai­čiai se­niū­ni­jos te­ri­to­ri­jos gy­ve­na­mų­jų vie­to­vių bend­ruo­me­nės rū­pi­mus klau­si­mus svars­tys ir spren­di­mus priims se­niū­nai­čių suei­go­se, jų spren­di­mai bus re­ko­men­da­ci­nio po­bū­džio.

Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mo nau­ja re­dak­ci­ja, nu­ma­tan­ti se­niū­nai­čių rin­ki­mus, įsi­ga­lio­jo praei­tų me­tų spa­lio 1 die­ną. At­siž­velg­da­ma į šio įsta­ty­mo nuo­sta­tas, Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba 2009-08-28 sa­vo spren­di­mu Nr. B-TS-925 iš se­niū­ni­jų ap­tar­nau­ja­mų gy­ve­na­mų­jų vie­to­vių ar jų da­lių su­da­rė Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės se­niū­nai­ti­jas ir pa­tvir­ti­no jų są­ra­šą (iš vi­so su­da­ry­tos 83 se­niū­nai­ti­jos, su jo­mis su­si­pa­žin­ti ga­li­ma Sa­vi­val­dy­bės in­ter­ne­to sve­tai­nė­je pa­gal nu­ro­dy­tą Ta­ry­bos spren­di­mą).

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius 2009-09-08 įsa­ky­mu Nr. B-ĮV-814 pa­tvir­ti­no Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės se­niū­nai­čių rin­ki­mų tvar­kos ap­ra­šą (su juo iš­sa­miai su­si­pa­žin­ti ga­li­ma ten pat).Dai­va JUŠ­KE­VI­ČIE­NĖ

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Bend­ro­jo sky­riaus

vy­res­nio­ji spe­cia­lis­tė


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Darbus ir dainas skyrė Lietuvai
* Pakeitęs pavardę praeities neištrinsi
* Vištyčio gyventojų sodyboje kas rytą pusryčiauja voverės
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Už kurį kandidatą į merus balsuotumėte?
Sauleną Aželską
Žilviną Gelgotą
Valentiną Gražulį
Algirdą NeiberkąKalbos patarimai

Ar vartotinas junginys „bendrai paėmus“?
Ne, prieveiksmis „bendrai“ nevartotinas kaip apibendrinamasis žodis, vartotina apskritai paėmus. Pvz.: Bendrai (= Apskritai ) paėmus, rezultatai buvo neblogi.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas