„Santaka“ / Likvidavimo darbo grupė bandė dėlioti apskrities ateitį

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Pirktų arba išsinuomotų 2–3 kambarių butą Vilkaviškyje (pirmame ar antrame aukšte). Tel. 8 612 21 966.
Galioja iki: 2019-03-23 15:03:51

Nauja modernia technika remontuoja drenažą, valo senas drenažo sistemas praplovimo būdu, įrengia naują drenažą, valo griovius, kasa tvenkinius, įrengia statybos aikšteles. Tel. 8 686 36 499.
Galioja iki: 2019-03-24 08:57:32

Parduoda dvivagę bulviasodę, vienvagę transporterinę bulviakasę, bulvių kauptuką su virbalinėmis akėčiomis, nebrangiai – miegamojo komplektą (7 dalių), sekciją, 2 senovines lovas, senovinę spintą. Tel. 8 687 46 306.
Galioja iki: 2019-03-25 10:47:40

Parduoda 1 kambario butą Vilniaus g. 8, Vilkaviškyje . Namas renovuotas, kaimynai ramūs ir tvarkingi, maži mokesčiai. Tel. 8 654 25 407.
Galioja iki: 2019-03-28 08:20:53

Parduoda šiaudapjovę („akselinę“) su vien-faziu vokišku varikliu, 4 vasarines padangas 185/70 R14. Tel. 8 670 49 964.
Galioja iki: 2019-03-28 14:17:35

Parduoda 3 kambarių butą Lauko g., Vilkaviškyje (V a.), garažą prie Vilkaviškio ligoninės. Tel. 8 606 04 963.
Galioja iki: 2019-03-29 16:14:49

Dovanoja sofą. Tel. 8 680 79 928.
Galioja iki: 2019-03-31 10:58:01

Parduoda nedidelį namą Virbalyje (reikalingas remontas), 900 l talpos aliumininę talpyklą su čiaupu. Tel. 8 682 56 943.
Galioja iki: 2019-04-01 11:06:38Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2009-11-17 00:50

Dalinkitės:  


Likvidavimo darbo grupė bandė dėlioti apskrities ateitį

Ma­ri­jam­po­lė­je įvy­ko ap­skri­ties vir­ši­nin­ko ad­mi­nist­ra­ci­jos lik­vi­da­vi­mo dar­bo gru­pės po­sė­dis. Ja­me ap­svars­ty­ti klau­si­mai, su­si­ję su ap­skri­ties vir­ši­nin­ko ad­mi­nist­ra­ci­jos ir jai pa­val­džių biu­dže­ti­nių įstai­gų funk­ci­jų per­da­vi­mu sa­vi­val­dy­bėms bei mi­nis­te­ri­joms.

Į Ma­ri­jam­po­lę bu­vo at­vy­kę įvai­rių mi­nis­te­ri­jų at­sto­vai, da­ly­va­vo ap­skri­ties ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jai. Taip pat į po­sė­dį bu­vo pa­kvies­ti vi­sų pen­kių ap­skri­ties sa­vi­val­dy­bių me­rai, tarp jų – ir Vil­ka­viš­kio. Ta­čiau ne­ga­lė­ju­sį da­ly­vau­ti mū­sų Sa­vi­val­dy­bės me­rą Al­gir­dą Ba­gu­šins­ką pa­kei­tė ir po­sė­dy­je da­ly­va­vo ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Si­gi­tas Kas­pa­rai­tis.

Jis tei­gė, kad jau paaiš­kė­jo, ku­rios pa­pil­do­mos funk­ci­jos ati­teks sa­vi­val­dy­bėms, o ku­rias pe­rims ati­tin­ka­mos mi­nis­te­ri­jos. Ta­čiau, pa­sak di­rek­to­riaus, pir­ma­ja­me lik­vi­da­vi­mo dar­bo gru­pės po­sė­dy­je ne­da­ly­va­vo Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos at­sto­vai, to­dėl ne­bu­vo ap­tar­tos be­ne svar­biau­sios – pa­pil­do­mų funk­ci­jų fi­nan­sa­vi­mo – per­spek­ty­vos.

Pla­nuo­ja­ma, kad po re­for­mos re­gio­ni­nės plėt­ros įgy­ven­di­ni­mo po­li­ti­ką vyk­dys ir ta­ry­bos sek­re­to­ria­to funk­ci­jas at­liks ap­skri­čių re­gio­nų plėt­ros biu­rai. Toks biu­ras bus ir Ma­ri­jam­po­lė­je, į ku­rį nu­ma­to­ma per­kel­ti dirb­ti dau­ge­lį ap­skri­ties vir­ši­nin­ko ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jų.

Nuo 2010 m. sau­sio 1 d. ke­ti­na­ma ci­vi­li­nės sau­gos funk­ci­jas ir jas vyk­dan­čius ke­tu­ris pen­kis spe­cia­lis­tus per­duo­ti Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­ji­mo de­par­ta­men­tui.

Aiš­ku­mo bei konk­re­tu­mo ne­bu­vo svars­tant Vals­ty­bi­nės švie­ti­mo prie­žiū­ros sky­riaus li­ki­mą. Pla­nuo­ja­ma, kad jo funk­ci­jas pe­rims Švie­ti­mo mi­nis­te­ri­ja, o vyk­dys nau­jai įsteig­tos ne­prik­lau­so­mos vie­šo­jo ad­mi­nist­ra­vi­mo įstai­gos Vals­ty­bi­nės švie­ti­mo ins­pek­ci­jos pa­da­li­nys Ma­ri­jam­po­lė­je.

Ne­la­bai ką konk­re­taus ga­lė­jo pa­sa­ky­ti ir Na­cio­na­li­nės že­mės tar­ny­bos at­sto­vas, kal­bė­jęs apie Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jai ar Na­cio­na­li­nei že­mės tar­ny­bai pri­ski­ria­moms funk­ci­joms vyk­dy­ti spe­cia­lis­tų pe­rė­mi­mą iš Že­mės tvar­ky­mo de­par­ta­men­to, nes ne­ži­nant fi­nan­sa­vi­mo neaiš­ku, kiek žmo­nių bus ga­li­ma įdar­bin­ti. Da­lį de­par­ta­men­to funk­ci­jų ža­da­ma ati­duo­ti sa­vi­val­dy­bėms, pa­lie­kant joms spren­di­mų lais­vę. „Po­sė­dy­je iš­reiš­kė­me sa­vo ne­pa­si­ten­ki­ni­mą dėl šių klau­si­mų spren­di­mo vil­ki­ni­mo ir pa­slau­gų ati­to­li­ni­mo nuo žmo­nių. Juk pir­miau­siai pa­nai­ki­no že­mėt­var­ki­nin­kų eta­tus se­niū­ni­jo­se, o da­bar sa­vi­val­dy­bėms pa­lie­ka tvar­ky­tis, kaip iš­ma­no“, – sa­kė S. Kas­pa­rai­tis.

Be­ne aiš­kiau­sia Vals­ty­bi­nės te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos ins­pek­ci­jos si­tua­ci­ja. Vi­sus de­šimt ins­pek­ci­jos dar­buo­to­jų pe­rims Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja, jie ir to­liau vyk­dys sa­vo funk­ci­jas. Tie­sa, pa­pil­do­mai šio­je tar­ny­bo­je dar bus įdar­bin­tas ju­ris­tas ir raš­ti­nin­kas.

Dau­giau­siai dis­ku­si­jų su­kė­lė klau­si­mas dėl Ma­ri­jam­po­lės ap­skri­ties vir­ši­nin­ko ad­mi­nist­ra­ci­jai pa­val­džių įstai­gų. Pla­nuo­ja­ma, kad mū­sų ra­jo­ne esan­tys Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus so­dy­ba-mu­zie­jus taps Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio mu­zie­jaus struk­tū­ri­niu pa­da­li­niu, o Su­val­ki­jos (Sū­du­vos) re­gio­ni­nis kul­tū­ros cent­ras kaip at­ski­ra įstai­ga tik­riau­siai iš­nyks ir su­si­jungs su Vil­ka­viš­kio kraš­to mu­zie­ju­mi.

Me­rų ne­pa­si­ten­ki­ni­mą su­kė­lė so­cia­li­nių įstai­gų da­ly­bos: Ma­ri­jam­po­lės sa­vi­val­dy­bei ati­ten­ka tik ap­skri­ties vai­kų glo­bos na­mai, ku­riuos me­ras V. Bra­zys pa­siū­lė taip pat pa­siim­ti mi­nis­te­ri­jai. So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja į sa­vo ži­nią pe­ri­ma spe­cia­liuo­sius glo­bos na­mus ir vi­sus pen­sio­na­tus, ku­riuo­se gy­ve­na psi­chi­kos ne­ga­lią tu­rin­tys žmo­nės. Vai­kų glo­bos na­mai lie­ka sa­vi­val­dy­bėms. Tai­gi mū­sų ra­jo­ne nie­kas ne­si­keis.

Po­sė­dy­je da­ly­va­vę sa­vi­val­dy­bių va­do­vai mi­nis­te­ri­jų at­sto­vams iš­sa­kė ne­ma­žai prie­kaiš­tų dėl vyk­do­mos ap­skri­čių re­for­mos. Jų nuo­mo­ne, sa­vi­val­dy­bės yra nu­ša­lin­tos nuo šio pro­ce­so, rei­kia­mai nein­for­muo­tos. Jie taip pat skun­dė­si ir dėl sa­vi­val­dy­bėms su­ma­žin­to fi­nan­sa­vi­mo jų vyk­do­moms vals­ty­bės funk­ci­joms at­lik­ti.„San­ta­kos“ inf.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Trąšų gamybą verslininkas kilstelėjo į aukštesnį lygį
* Konteinerius vežėjai privalo pastatyti į vietą
* Šeimos gydytojų komandas papildys ne visi
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Koks Jūsų darbo krūvis?
Turiu vieną etatą.
Etatas ir viršvalandžiai.
Dirbu keliuose darbuose.
Neskaičiuoju, nes dirbu sau.
Aš nedirbu.Kalbos patarimai

Klausytis ką ar ko?
Su veiksmažodžiu klausyti(s) galininkas nevartotinas objektui reikšti. Vartotinas kilmininkas klausyti(s) ko, pvz.: Netrukdyk, klausau(si) laidą (taisoma laidos ).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas