„Santaka“ / Šiukšlynai – lyg hidros: nukirtus galvą atauga kita

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Pirktų arba išsinuomotų 2–3 kambarių butą Vilkaviškyje (pirmame ar antrame aukšte). Tel. 8 612 21 966.
Galioja iki: 2019-03-23 15:03:51

Nauja modernia technika remontuoja drenažą, valo senas drenažo sistemas praplovimo būdu, įrengia naują drenažą, valo griovius, kasa tvenkinius, įrengia statybos aikšteles. Tel. 8 686 36 499.
Galioja iki: 2019-03-24 08:57:32

Parduoda dvivagę bulviasodę, vienvagę transporterinę bulviakasę, bulvių kauptuką su virbalinėmis akėčiomis, nebrangiai – miegamojo komplektą (7 dalių), sekciją, 2 senovines lovas, senovinę spintą. Tel. 8 687 46 306.
Galioja iki: 2019-03-25 10:47:40

Parduoda 1 kambario butą Vilniaus g. 8, Vilkaviškyje . Namas renovuotas, kaimynai ramūs ir tvarkingi, maži mokesčiai. Tel. 8 654 25 407.
Galioja iki: 2019-03-28 08:20:53

Parduoda šiaudapjovę („akselinę“) su vien-faziu vokišku varikliu, 4 vasarines padangas 185/70 R14. Tel. 8 670 49 964.
Galioja iki: 2019-03-28 14:17:35

Parduoda 3 kambarių butą Lauko g., Vilkaviškyje (V a.), garažą prie Vilkaviškio ligoninės. Tel. 8 606 04 963.
Galioja iki: 2019-03-29 16:14:49

Dovanoja sofą. Tel. 8 680 79 928.
Galioja iki: 2019-03-31 10:58:01

Parduoda nedidelį namą Virbalyje (reikalingas remontas), 900 l talpos aliumininę talpyklą su čiaupu. Tel. 8 682 56 943.
Galioja iki: 2019-04-01 11:06:38Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2009-11-17 00:13

Dalinkitės:  


Bartninkų seniūnas P. Čirvinskas (dešinėje) užlygintą buvusio sąvartyno teritoriją planuoja apsodinti pušaitėmis. O tiems, kurie ir toliau gamtoje pils atliekas, Vilkaviškio aplinkos apsaugos agentūros vedėjas Vitas Bakas žadėjo skirti baudas.

Romo ČĖPLOS nuotr.


Šiukšlynai – lyg hidros: nukirtus galvą atauga kita

Eglė MIČIULIENĖ

Ne­se­niai už­da­ry­tas Bart­nin­kų se­niū­ni­jo­je bu­vęs są­var­ty­nas. Tai – vie­nas iš di­des­nių ne­le­ga­lių ra­jo­no šiukš­ly­nų, užė­męs maž­daug 5 hek­ta­rus plo­to.Kaž­ka­da bu­vo kar­je­ras

Dau­gy­bę me­tų dar nuo ta­ry­bi­nių lai­kų mū­sų ra­jo­ne vei­kę neį­tei­sin­ti są­var­ty­nai Al­vi­to, Ke­tur­va­la­kių, Gra­žiš­kių, Klau­su­čių ir ki­to­se se­niū­ni­jo­se im­ti lik­vi­duo­ti nuo 2005-ųjų me­tų. Kas­met Sa­vi­val­dy­bės Ap­lin­kos ap­sau­gos rė­mi­mo spe­cia­lio­sios pro­gra­mos lė­šo­mis už­da­ro­mi 1–2 to­kie ob­jek­tai, uži­man­tys ke­lis hek­ta­rus plo­to.

Pas­ku­ti­nis, už­da­ry­tas per­nai ru­de­nį, bu­vo 3 ha plo­tą užė­męs Pa­je­vo­nio kai­mo są­var­ty­nas.

Vie­nas iš di­des­nių dar li­ku­sių ra­jo­no šiukš­ly­nų Bart­nin­kų se­niū­ni­jo­je kė­lė rū­pes­tį ne tik Sa­vi­val­dy­bei, bet ir ug­nia­ge­siams. Vien šie­met į šį są­var­ty­ną ge­sin­ti de­gan­čių pa­dan­gų ir ki­tų šiukš­lių ra­jo­no gais­ri­nin­kai bu­vo iš­kvies­ti net penkis kar­tus.

– Iš Sa­vi­val­dy­bės Ap­lin­kos ap­sau­gos rė­mi­mo spe­cia­lio­sios pro­gra­mos lė­šų šiam są­var­ty­nui už­da­ry­ti bu­vo skir­ta 32 tūks­tan­čiai li­tų. Pa­vo­jin­gos at­lie­kos su­rink­tos ir iš­vež­tos, o vi­sa ki­ta – pa­lai­do­ta. Prieš daug me­tų šio­je vie­to­je bu­vo kar­je­ras, vė­liau žmo­nės čia pra­dė­jo vež­ti šiukš­les. O šie­met jų bu­vo at­vež­ta ypač daug, – sa­kė Vil­ka­viš­kio sa­vi­val­dy­bės eko­lo­gas vyr. spe­cia­lis­tas Da­rius Bu­ni­kis.To­li vež­ti ne­no­ri

Už­da­ry­tą­jį są­var­ty­ną pa­va­sa­rį Bart­nin­kų se­niū­nas Pet­ras Čir­vins­kas pla­nuo­ja ap­so­din­ti pu­šai­tė­mis ir ki­tais me­de­liais: gal to­kiu bū­du te­ri­to­ri­ja bus ap­sau­go­ta nuo šiukš­lių, ku­rias čia gy­ven­to­jai bu­vo įpra­tę vež­ti jau dau­ge­lį me­tų.

Ta­čiau tai, kad są­var­ty­nai už­da­ro­mi, dar ne­reiš­kia, jog šiukš­lės ste­buk­lin­gai kaž­kur iš­ga­ruo­ja. Įvai­rių bui­ti­nių, stam­bių­jų at­lie­kų krū­vos iš­dygs­ta nau­jo­se vie­to­se. To­kių šiukš­ly­nų ga­li­ma ras­ti prie se­nų ap­leis­tų fer­mų komp­lek­sų, nuo­ša­les­nė­se gam­tos vie­to­se.

– Vien šią va­sa­rą į są­var­ty­ną bu­vo at­vež­ta dau­giau kaip 1000 m3 šiukš­lių. Kur jos dings ki­tais me­tais? Sun­ku ti­kė­tis, kad žmo­gus iš Bart­nin­kų pa­pie­tau­ti va­žiuo­tų į Ma­ri­jam­po­lę. Tas pa­ts – ir su są­var­ty­nu. Gy­ven­to­jai ne­no­ri va­žiuo­ti į to­li esan­tį ap­skri­ties są­var­ty­ną, to­dėl tai, kas at­lie­ka, iš­ver­čia ar­čiau, – kal­bė­jo se­niū­nas.

Re­kul­ti­va­vus di­dį­jį Bart­nin­kų są­var­ty­ną, žmo­nės at­lie­kas pra­dė­jo vež­ti į vie­ną bu­vu­sį šios se­niū­ni­jos ko­lū­kio lai­kų kar­je­rą. Anks­čiau, anot P. Čir­vins­ko, čia kar­tais ir­gi už­klys­da­vo vie­nas ki­tas šiukš­lin­to­jas, bet da­bar at­lie­kos pra­dė­tos vež­ti di­des­niais kie­kiais. At­va­žia­vę prie kar­je­ro, čia iš­vy­do­me iš­mes­tų įvai­rių bui­ties bei statybinių at­lie­kų, stam­bių na­mų apy­vo­kos daik­tų, stūk­so­jo ir di­džiu­lė krū­va pa­dan­gų.

Se­niū­no nu­ro­dy­mu šio­je vie­to­je da­bar įsmeig­tas kuo­las su len­te­le „Pilti šiukš­les drau­džia­ma“, o ap­lin­ką ter­šian­čius žmo­nes bus mė­gi­na­ma gau­dy­ti ir baus­ti.Ke­ti­na reng­ti aikš­te­lę

Se­niū­ni­jo­je yra ir dar vie­nas, ma­žes­nis, są­var­ty­nas Geis­te­riš­kių kai­me, uži­man­tis apie pu­sę hek­ta­ro že­mės. Šį šiukš­ly­ną ke­ti­na­ma lik­vi­duo­ti jau ki­tą pa­va­sa­rį.

Mū­sų ra­jo­ne iš stam­bes­nių ne­sut­var­ky­tų są­var­ty­nų dar li­kę du: vie­nas – šalia Teiberių kai­mo (Klau­su­čių sen.), ki­tas – Stir­niš­kių kai­me (Šei­me­nos sen.).

O ma­žų šiukš­ly­nų, ar­ba, kaip ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai sa­ko, už­terš­tų te­ri­to­ri­jų, – dar pil­nos vi­sų se­niū­ni­jų pa­ša­lės.

Ta­čiau Bart­nin­kų se­niū­ni­ja ruo­šia ir ge­rą nau­jie­ną. Šie­met eks­pe­ri­men­to tvar­ka čia ke­ti­nama įreng­ti ra­ki­na­mą bio­deg­ra­duo­jan­čių at­lie­kų aikš­te­lę – tai bū­tų pir­ma to­kia aikš­te­lė mū­sų ra­jo­ne.

– Vie­tą jai jau ra­do­me, me­džia­gų tu­ri­me – rei­kia tik dirb­ti. Jei žie­ma neuž­puls, gal­būt tokią aikštelę pa­da­ry­si­me ir šie­met. O da­bar tu­ri­me di­de­lę pro­ble­mą dėl la­pų, nes me­džių daug, ten­ka su­rink­ti la­pus iš ka­pi­nių, iš gat­vių, iš šven­to­riaus. Gal ir iš žmo­nių to­kias at­lie­kas priim­si­me, jei, ži­no­ma, jie veš tik la­pus, o ne pa­dan­gas ar ki­tas at­lie­kas, – kal­bė­jo P. Čir­vins­kas.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Trąšų gamybą verslininkas kilstelėjo į aukštesnį lygį
* Konteinerius vežėjai privalo pastatyti į vietą
* Šeimos gydytojų komandas papildys ne visi
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Koks Jūsų darbo krūvis?
Turiu vieną etatą.
Etatas ir viršvalandžiai.
Dirbu keliuose darbuose.
Neskaičiuoju, nes dirbu sau.
Aš nedirbu.Kalbos patarimai

Klausytis ką ar ko?
Su veiksmažodžiu klausyti(s) galininkas nevartotinas objektui reikšti. Vartotinas kilmininkas klausyti(s) ko, pvz.: Netrukdyk, klausau(si) laidą (taisoma laidos ).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas