„Santaka“ / Nevalomos apnašos gali „padovanoti“ bedantę šypseną

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda 1 t talpos konteinerį metaliniame rėme su išleidimo čiaupu ir jo prailginimu (45 Eur), tokį pat konteinerį be metalinio rėmo (15 Eur). Tinka vandeniui ar kurui laikyti. Gali atvežti. Tel.: 8 686 98 506, 8 686 98 503.
Galioja iki: 2018-09-29 09:19:34

Brangiai išsinuomotų žemės ūkio paskirties žemės. Tel. 8 624 12 402.
Galioja iki: 2018-09-30 10:57:07Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2009-11-17 00:09

Dalinkitės:  


Bur­nos hi­gie­nos spe­cia­lis­tė Gin­ta­rė Kin­de­rie­nė pa­ta­rė lai­ku su­si­rū­pin­ti tiems, ku­rių tė­vai ar se­ne­liai sir­go pe­rio­don­ti­tu.

Romo ČĖPLOS nuotr.


Nevalomos apnašos gali „padovanoti“ bedantę šypseną

Eglė KVIESULAITIENĖ

Nors bur­nos hi­gie­nos ka­bi­ne­tas mū­sų ra­jo­ne vei­kia jau be­veik de­šimt­me­tį, dau­ge­lis ga­lė­tų są­ži­nin­gai pri­si­pa­žin­ti, jog ja­me nė kar­to ne­si­lan­kė. O iš dan­tų gy­dy­to­jo iš­gir­dę, kad rei­kė­tų ap­si­lan­ky­ti pas bur­nos hi­gie­nis­tą, nu­stem­ba, jog še­pe­tė­lis ir bran­gi pa­sta nu­va­lo to­li gra­žu ne vi­sas ap­na­šas.Pa­žįs­ta iš dan­te­nų

Kol kas vie­nin­te­lė ra­jo­ne bur­nos hi­gie­nis­tė Gin­ta­rė Kin­de­rie­nė sa­kė, kad ji, kaip ir dau­ge­lis sa­vo dar­bą mėgs­tan­čių žmo­nių, tu­ri pro­fe­si­nę „li­gą“: vi­suo­met at­krei­pia dė­me­sį į pa­šne­ko­vo dan­tis.

Jei ant dan­tų kau­pia­si ap­na­šos (va­di­na­mie­ji „ak­me­nys“), žmo­gaus dan­te­nos pa­raus­ta ar net pa­mėls­ta, at­si­kno­ja nuo dan­tų, slen­ka že­myn. To­dėl ga­li­ma pa­ste­bė­ti, kad vy­res­nio am­žiaus žmo­nių dan­tys tar­si „iš­len­da“ iš dan­te­nų – apa­čio­je at­si­ran­da tar­pai.

Jei ap­na­šos kau­pia­si spar­čiai ir jos ne­va­lo­mos, taip ga­li at­si­tik­ti ir jau­niems žmo­nėms. Slen­kan­čios že­myn dan­te­nos pa­sie­kia kau­lą ir nuo ap­na­šų, ku­rių 1 kub./mm ran­da­ma apie 1 000 000 mln. bak­te­ri­jų, pra­de­da ges­ti žan­di­kau­lis. Nu­si­lei­dus dan­te­noms, jų ne­pri­lai­ko­mi dan­tys pra­de­da kli­bė­ti, iš­si­vys­to pe­rio­don­ti­tas (pa­ro­don­to­zė). Ka­dan­gi dau­giau­sia „ak­me­nų“ kau­pia­si ant prie­ki­nių apa­ti­nių dan­tų, juos grei­čiau­siai ir pa­lie­čia ši li­ga.Au­gi­na „ak­me­nis“

Bur­nos hi­gie­nis­tė įspė­ja, kad nu­va­lius dan­tų ap­na­šas dan­te­nos į vie­tą ne­be­sug­rįž­ta, ta­čiau pa­ša­li­na­mos už­de­gi­mo prie­žas­tys: dan­te­nos su­bliūkš­ta, pri­glun­da prie dan­ties ir kiek įma­no­ma jį su­tvir­ti­na. Pa­si­tai­ko at­ve­jų, kad pa­cien­to dan­tų bur­nos va­ly­mo pro­ce­dū­ra ne­be­ga­li iš­gel­bė­ti, nes pro­ce­sas pa­žen­gęs per daug to­li, pe­rė­jęs į žan­di­kau­lį. At­ro­dy­tų, vi­sai svei­ki dan­tys krin­ta vie­nas po ki­to. Tuo­met at­li­ku­si pro­ce­dū­rą hi­gie­nis­tė pa­cien­tą siun­čia pas pe­rio­don­to­lo­gą.

Daž­niau­siai to­kiems pa­cien­tams pri­rei­kia rim­tos ope­ra­ci­jos, ku­rios me­tu su­tvir­ti­na­mas žan­di­kau­lio au­di­nys, o tik po to imp­lan­tuo­ja­mi dirb­ti­niai dan­tys. Bur­nos hi­gie­nis­tė įspė­ja, kad šia pro­ble­ma kuo anks­čiau tu­rė­tų su­si­rū­pin­ti tie, ku­rių tė­vai ar se­ne­liai sir­go pe­rio­don­ti­tu.

Anot me­di­kės, pa­sau­ly­je yra tik 5 pro­c. žmo­nių, ku­riems ne­si­kau­pia dan­tų ap­na­šos. Kiek­vie­no or­ga­niz­mas jas „už­siau­gi­na“ skir­tin­gai: kai ku­riems pas spe­cia­lis­tus bū­ti­na lan­ky­tis kas pus­me­tį, ki­tiems pa­kan­ka užei­ti kas ke­le­rius me­tus.Dan­tys pra­stė­ja

– Odon­to­lo­gai ne­duos me­luo­ti, kad che­mi­zuo­ti mais­to pro­duk­tai pa­da­rė meš­kos pa­slau­gą šiuo­lai­ki­nių žmo­nių dan­tims, – aiš­ki­no G. Kin­de­rie­nė. – Ka­rie­sas pa­žei­džia net ma­žų vai­kų dan­tis, o pa­ro­don­to­zė tam­pa ir jau­nų žmo­nių rykš­te.

Lai­mei, me­di­ci­na žen­gia į prie­kį ir anks­ti dan­tų ne­te­ku­siems žmo­nėms ga­li pa­gel­bė­ti. Ta­čiau sa­vi dan­tys ir pro­te­zai – ne­pa­ly­gi­na­mi da­ly­kai.

Pa­sak G. Kin­de­rie­nės, pir­mą kar­tą pas bur­nos hi­gie­nis­tą vai­ką ma­ma tu­rė­tų at­ves­ti tuo­met, kai jam iš­dygs­ta pir­mie­ji krū­mi­niai nuo­la­ti­niai dan­tys (apie 7 m.). Pap­ras­tai to­kio am­žiaus vai­kai dar ne­mo­ka ge­rai iš­si­va­ly­ti dan­tų, tad pra­si­de­da pir­mo­sios bė­dos – už­puo­la ka­rie­sas. Ta­čiau vai­kus pas bur­nos hi­gie­nis­tus ma­mos at­ve­da la­bai re­tai.

Paaug­lės ir jau­nos mer­gi­nos apie dan­tų ap­na­šas daž­niau­siai su­ži­no tuo­met, kai į bur­nos hi­gie­nis­tės ka­bi­ne­tą atei­na šyp­se­ną pa­puoš­ti „dei­man­čiu­ku“. Pa­ne­lės la­bai nu­stem­ba, kai bur­nos hi­gie­nis­tė įspė­ja, jog ant „ne­šva­rių“ dan­tų pri­kli­juo­ta puoš­me­na ga­li ne­si­lai­ky­ti.

– Iš tie­sų, odon­to­lo­gai ne­tu­rė­tų plom­buo­ti dan­ties, kol nuo jo ne­nu­va­ly­tos ap­na­šos. Pa­si­tai­ko, kad va­lant ak­me­nis at­šo­ka da­lis plom­bos. Taip nu­tin­ka tuo­met, kai plom­bos kraš­tas bū­na už­li­pin­tas tie­siog „ant ak­mens“, – pa­sa­ko­jo G. Kin­de­rie­nė.Bai­liau­si – vy­rai

Virš dan­te­nų ir po jo­mis esan­tys „ak­me­nys“ va­lo­mi spe­cia­liu inst­ru­men­tu – ska­le­riu. Kar­tu iš­plau­na­mos ir dan­te­nų „ki­še­nės“. Dan­tų pa­vir­šius po­li­ruo­ja­mas be­si­su­kan­čio­mis gu­mi­nė­mis gal­vu­tė­mis ir še­pe­tė­liais, spe­cia­lia pa­sta. Kad dėl rū­ky­mo ar ki­tų prie­žas­čių pa­tam­sė­ję dan­tys at­gau­tų na­tū­ra­lią spal­vą, juos ten­ka purkš­ti „Ka­Vo per­lais“. Dan­tų hi­gie­nos ka­bi­ne­te at­lie­ka­ma ir dan­tų ba­li­ni­mo pro­ce­dū­ra, ta­čiau me­di­kė nie­ka­da ne­re­ko­men­duo­tų taip gra­žin­ti dan­tų, jei jie yra silp­ni, tra­pūs.

– Tai nė­ra „ne­kal­ta“ pro­ce­dū­ra, to­dėl nie­ka­da jos neat­lie­ku jau­nes­niems nei 16 me­tų pa­cien­tams, – sa­kė bur­nos hi­gie­nis­tė. – Pa­ti esu nu­si­tei­ku­si prieš dan­tų ba­li­ni­mą, ta­čiau yra žmo­nių, ku­rie tai lai­ko di­de­le pro­ble­ma, tad jų tei­sė rink­tis.

Spe­cia­lis­tė juo­ka­vo, jog pas bur­nos hi­gie­nis­tę žmo­nės pa­pras­tai lan­ko­si šei­mo­mis: pa­slau­go­mis pa­si­nau­do­jęs vie­nas šei­mos na­rys vė­liau at­si­ve­da ir ki­tus. Nors pro­ce­dū­ros ne­skaus­min­gos, la­biau­siai jų bi­jo vy­rai. Stip­rio­sios ly­ties at­sto­vai ne­pa­tik­liai ver­ti­na burz­gian­čius apa­ra­tus. Ta­čiau, anot G. Kin­de­rie­nės, vy­rus leng­va įti­kin­ti įspė­jus, kad neat­li­kus šių pro­ce­dū­rų jų lau­kia daug bai­ses­nės pa­sek­mės – by­ran­tys dan­tys ir su­dė­tin­gos žan­di­kau­lio ope­ra­ci­jos.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Remonto darbai miesto centre greitai nesibaigs
* Vištytyje viešėjo užsienio šalių diplomatai
* Būsima dizainerė įkvėpimo semiasi Islandijoje
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar kada nors esate nukentėjęs nuo vagių?
Taip, patyriau didelių nuostolių.
Niekada su vagystėmis nesusidūriau.
Nukentėjau nežymiai.
Esu apsidraudęs, todėl jaučiuosi saugiau.Kalbos patarimai

Ar galima „dirbti pareigose“?
Daiktavardis pareigos žymi darbo ar tarnybos vietoje turimą statusą, bet ne pačią vietą, todėl vietininkas pareigose nevartotinas, pvz.: Jis dirba direktoriaus pareigose (taisoma yra direktorius, dirba direktoriumi, eina direktoriaus pareigas).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas