„Santaka“ / Nevalomos apnašos gali „padovanoti“ bedantę šypseną

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda medų. Gali pristatyti į namus. Tel. 8 620 85 872.
Galioja iki: 2019-01-28 10:50:32

Parduoda OPEL ASTRA CARAVAN (1999 m., 1,7 l, dyzelis, 50 kW, TA iki 2019 m. sausio 31 d., 550 Eur). Tel. 8 653 81 967.
Galioja iki: 2019-01-28 11:12:51

Parduoda VW POLO (2003 m., 1,9 l, dyzelis, TA iki 2020 m. lapkričio mėn.). Tel. 8 694 95 488.
Galioja iki: 2019-01-28 11:14:48

Parduoda prikabinamą namelį-kemperį su baldais, paaugintus įvairaus amžiaus veršelius (telyčaites), mobilųjį telefoną CAT S40, padangas M+S 185 | 65R15 (4 vnt.), rusišką ritininį presą PR-1,6. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2019-01-28 13:09:35Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2009-11-17 00:09

Dalinkitės:  


Bur­nos hi­gie­nos spe­cia­lis­tė Gin­ta­rė Kin­de­rie­nė pa­ta­rė lai­ku su­si­rū­pin­ti tiems, ku­rių tė­vai ar se­ne­liai sir­go pe­rio­don­ti­tu.

Romo ČĖPLOS nuotr.


Nevalomos apnašos gali „padovanoti“ bedantę šypseną

Eglė KVIESULAITIENĖ

Nors bur­nos hi­gie­nos ka­bi­ne­tas mū­sų ra­jo­ne vei­kia jau be­veik de­šimt­me­tį, dau­ge­lis ga­lė­tų są­ži­nin­gai pri­si­pa­žin­ti, jog ja­me nė kar­to ne­si­lan­kė. O iš dan­tų gy­dy­to­jo iš­gir­dę, kad rei­kė­tų ap­si­lan­ky­ti pas bur­nos hi­gie­nis­tą, nu­stem­ba, jog še­pe­tė­lis ir bran­gi pa­sta nu­va­lo to­li gra­žu ne vi­sas ap­na­šas.Pa­žįs­ta iš dan­te­nų

Kol kas vie­nin­te­lė ra­jo­ne bur­nos hi­gie­nis­tė Gin­ta­rė Kin­de­rie­nė sa­kė, kad ji, kaip ir dau­ge­lis sa­vo dar­bą mėgs­tan­čių žmo­nių, tu­ri pro­fe­si­nę „li­gą“: vi­suo­met at­krei­pia dė­me­sį į pa­šne­ko­vo dan­tis.

Jei ant dan­tų kau­pia­si ap­na­šos (va­di­na­mie­ji „ak­me­nys“), žmo­gaus dan­te­nos pa­raus­ta ar net pa­mėls­ta, at­si­kno­ja nuo dan­tų, slen­ka že­myn. To­dėl ga­li­ma pa­ste­bė­ti, kad vy­res­nio am­žiaus žmo­nių dan­tys tar­si „iš­len­da“ iš dan­te­nų – apa­čio­je at­si­ran­da tar­pai.

Jei ap­na­šos kau­pia­si spar­čiai ir jos ne­va­lo­mos, taip ga­li at­si­tik­ti ir jau­niems žmo­nėms. Slen­kan­čios že­myn dan­te­nos pa­sie­kia kau­lą ir nuo ap­na­šų, ku­rių 1 kub./mm ran­da­ma apie 1 000 000 mln. bak­te­ri­jų, pra­de­da ges­ti žan­di­kau­lis. Nu­si­lei­dus dan­te­noms, jų ne­pri­lai­ko­mi dan­tys pra­de­da kli­bė­ti, iš­si­vys­to pe­rio­don­ti­tas (pa­ro­don­to­zė). Ka­dan­gi dau­giau­sia „ak­me­nų“ kau­pia­si ant prie­ki­nių apa­ti­nių dan­tų, juos grei­čiau­siai ir pa­lie­čia ši li­ga.Au­gi­na „ak­me­nis“

Bur­nos hi­gie­nis­tė įspė­ja, kad nu­va­lius dan­tų ap­na­šas dan­te­nos į vie­tą ne­be­sug­rįž­ta, ta­čiau pa­ša­li­na­mos už­de­gi­mo prie­žas­tys: dan­te­nos su­bliūkš­ta, pri­glun­da prie dan­ties ir kiek įma­no­ma jį su­tvir­ti­na. Pa­si­tai­ko at­ve­jų, kad pa­cien­to dan­tų bur­nos va­ly­mo pro­ce­dū­ra ne­be­ga­li iš­gel­bė­ti, nes pro­ce­sas pa­žen­gęs per daug to­li, pe­rė­jęs į žan­di­kau­lį. At­ro­dy­tų, vi­sai svei­ki dan­tys krin­ta vie­nas po ki­to. Tuo­met at­li­ku­si pro­ce­dū­rą hi­gie­nis­tė pa­cien­tą siun­čia pas pe­rio­don­to­lo­gą.

Daž­niau­siai to­kiems pa­cien­tams pri­rei­kia rim­tos ope­ra­ci­jos, ku­rios me­tu su­tvir­ti­na­mas žan­di­kau­lio au­di­nys, o tik po to imp­lan­tuo­ja­mi dirb­ti­niai dan­tys. Bur­nos hi­gie­nis­tė įspė­ja, kad šia pro­ble­ma kuo anks­čiau tu­rė­tų su­si­rū­pin­ti tie, ku­rių tė­vai ar se­ne­liai sir­go pe­rio­don­ti­tu.

Anot me­di­kės, pa­sau­ly­je yra tik 5 pro­c. žmo­nių, ku­riems ne­si­kau­pia dan­tų ap­na­šos. Kiek­vie­no or­ga­niz­mas jas „už­siau­gi­na“ skir­tin­gai: kai ku­riems pas spe­cia­lis­tus bū­ti­na lan­ky­tis kas pus­me­tį, ki­tiems pa­kan­ka užei­ti kas ke­le­rius me­tus.Dan­tys pra­stė­ja

– Odon­to­lo­gai ne­duos me­luo­ti, kad che­mi­zuo­ti mais­to pro­duk­tai pa­da­rė meš­kos pa­slau­gą šiuo­lai­ki­nių žmo­nių dan­tims, – aiš­ki­no G. Kin­de­rie­nė. – Ka­rie­sas pa­žei­džia net ma­žų vai­kų dan­tis, o pa­ro­don­to­zė tam­pa ir jau­nų žmo­nių rykš­te.

Lai­mei, me­di­ci­na žen­gia į prie­kį ir anks­ti dan­tų ne­te­ku­siems žmo­nėms ga­li pa­gel­bė­ti. Ta­čiau sa­vi dan­tys ir pro­te­zai – ne­pa­ly­gi­na­mi da­ly­kai.

Pa­sak G. Kin­de­rie­nės, pir­mą kar­tą pas bur­nos hi­gie­nis­tą vai­ką ma­ma tu­rė­tų at­ves­ti tuo­met, kai jam iš­dygs­ta pir­mie­ji krū­mi­niai nuo­la­ti­niai dan­tys (apie 7 m.). Pap­ras­tai to­kio am­žiaus vai­kai dar ne­mo­ka ge­rai iš­si­va­ly­ti dan­tų, tad pra­si­de­da pir­mo­sios bė­dos – už­puo­la ka­rie­sas. Ta­čiau vai­kus pas bur­nos hi­gie­nis­tus ma­mos at­ve­da la­bai re­tai.

Paaug­lės ir jau­nos mer­gi­nos apie dan­tų ap­na­šas daž­niau­siai su­ži­no tuo­met, kai į bur­nos hi­gie­nis­tės ka­bi­ne­tą atei­na šyp­se­ną pa­puoš­ti „dei­man­čiu­ku“. Pa­ne­lės la­bai nu­stem­ba, kai bur­nos hi­gie­nis­tė įspė­ja, jog ant „ne­šva­rių“ dan­tų pri­kli­juo­ta puoš­me­na ga­li ne­si­lai­ky­ti.

– Iš tie­sų, odon­to­lo­gai ne­tu­rė­tų plom­buo­ti dan­ties, kol nuo jo ne­nu­va­ly­tos ap­na­šos. Pa­si­tai­ko, kad va­lant ak­me­nis at­šo­ka da­lis plom­bos. Taip nu­tin­ka tuo­met, kai plom­bos kraš­tas bū­na už­li­pin­tas tie­siog „ant ak­mens“, – pa­sa­ko­jo G. Kin­de­rie­nė.Bai­liau­si – vy­rai

Virš dan­te­nų ir po jo­mis esan­tys „ak­me­nys“ va­lo­mi spe­cia­liu inst­ru­men­tu – ska­le­riu. Kar­tu iš­plau­na­mos ir dan­te­nų „ki­še­nės“. Dan­tų pa­vir­šius po­li­ruo­ja­mas be­si­su­kan­čio­mis gu­mi­nė­mis gal­vu­tė­mis ir še­pe­tė­liais, spe­cia­lia pa­sta. Kad dėl rū­ky­mo ar ki­tų prie­žas­čių pa­tam­sė­ję dan­tys at­gau­tų na­tū­ra­lią spal­vą, juos ten­ka purkš­ti „Ka­Vo per­lais“. Dan­tų hi­gie­nos ka­bi­ne­te at­lie­ka­ma ir dan­tų ba­li­ni­mo pro­ce­dū­ra, ta­čiau me­di­kė nie­ka­da ne­re­ko­men­duo­tų taip gra­žin­ti dan­tų, jei jie yra silp­ni, tra­pūs.

– Tai nė­ra „ne­kal­ta“ pro­ce­dū­ra, to­dėl nie­ka­da jos neat­lie­ku jau­nes­niems nei 16 me­tų pa­cien­tams, – sa­kė bur­nos hi­gie­nis­tė. – Pa­ti esu nu­si­tei­ku­si prieš dan­tų ba­li­ni­mą, ta­čiau yra žmo­nių, ku­rie tai lai­ko di­de­le pro­ble­ma, tad jų tei­sė rink­tis.

Spe­cia­lis­tė juo­ka­vo, jog pas bur­nos hi­gie­nis­tę žmo­nės pa­pras­tai lan­ko­si šei­mo­mis: pa­slau­go­mis pa­si­nau­do­jęs vie­nas šei­mos na­rys vė­liau at­si­ve­da ir ki­tus. Nors pro­ce­dū­ros ne­skaus­min­gos, la­biau­siai jų bi­jo vy­rai. Stip­rio­sios ly­ties at­sto­vai ne­pa­tik­liai ver­ti­na burz­gian­čius apa­ra­tus. Ta­čiau, anot G. Kin­de­rie­nės, vy­rus leng­va įti­kin­ti įspė­jus, kad neat­li­kus šių pro­ce­dū­rų jų lau­kia daug bai­ses­nės pa­sek­mės – by­ran­tys dan­tys ir su­dė­tin­gos žan­di­kau­lio ope­ra­ci­jos.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Į griovius slydo mokinius vežiojantys autobusai
* Žemės ūkio konsultavimo tarnyba: klientų vis daugėja
* Kuriu verslą: kokią įmonės juridinę formą pasirinkti?
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar pažįstate emigrantų, svarstančių grįžti gyventi į Lietuvą?
Taip, ir ne vieną.
Tokių svarstymų negirdėjau.
Aš svarstau galimybę grįžti.
Pažįstu jau ir grįžusiųjų.Kalbos patarimai

Ar vartotinas žodis „magaryčios“?
Žodis „magaryčios“ yra arabiškos kilmės ( maharig – išlaidos), o į Lietuvą atkeliavo per rytų slavus. Tai tam tikrą susitarimą užtvirtinantis veiksmas, per kurį abi pusės išlenkia taurelę ar pan. Pvz.: Reikės statyti (arba duoti) magaryčių. DLKŽ šis žodis teikiamas su žyma šnek. (šnekamosios kalbos ž.). „Kalbos patarimų“ leidinyje jis vertinamas kaip vengtina vartoti svetimybė, vietoj kurios teikiami atitikmenys: 1. vaišės, išgertuvės; 2. priedas. Pvz.: Skolą grąžino su magaryčiomis (= su priedu ).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas