„Santaka“ / Geros valios žmonės kviečiami jungtis prie gerumo akcijos

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda 1 t talpos konteinerį metaliniame rėme su išleidimo čiaupu ir jo prailginimu (45 Eur), tokį pat konteinerį be metalinio rėmo (15 Eur). Tinka vandeniui ar kurui laikyti. Gali atvežti. Tel.: 8 686 98 506, 8 686 98 503.
Galioja iki: 2018-09-29 09:19:34

Brangiai išsinuomotų žemės ūkio paskirties žemės. Tel. 8 624 12 402.
Galioja iki: 2018-09-30 10:57:07

Parduoda kiaulę skersti. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2018-10-01 11:50:58Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2009-11-17 00:02

Dalinkitės:  


Geros valios žmonės kviečiami jungtis prie gerumo akcijos

Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­jos (LSA) ta­ry­bos po­sė­dy­je dar pa­va­sa­rį bu­vo pri­sta­ty­tas pro­jek­tas „Ki­no ge­ru­mo odi­sė­ja 2009“. Šio pro­jek­to tiks­las – pa­gel­bė­ti on­ko­lo­gi­nė­mis li­go­mis ser­gan­tiems vai­kams. Pro­jek­to glo­bė­ja su­ti­ko bū­ti LSA, o Ge­ru­mo odi­sė­jos sto­te­lių am­ba­sa­do­riais tap­ti pa­kvies­ti vi­sų Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių me­rai.

Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė taip pat nu­spren­dė pri­si­dė­ti prie šios gra­žios ir kil­nios ak­ci­jos.

Iki Ka­lė­dų truk­sian­tis pro­jek­tas – tai re­ži­sie­riaus ir pro­diu­se­rio Arū­no Ma­te­lio kū­ry­bi­nės gru­pės „No­mi­num“ pro­jek­tas, skir­tas Lie­tu­vos var­do tūks­tant­me­čiui pa­mi­nė­ti. Svar­biau­sias jo tiks­las – tarp­tau­ti­nį pri­pa­ži­ni­mą pel­niu­sio do­ku­men­ti­nio fil­mo „Prieš par­skren­dant į že­mę“ lab­da­rin­gi de­monst­ra­vi­mai tiek Lie­tu­vo­je, tiek ir už­sie­ny­je, sie­kiant ge­rais dar­bais pa­gel­bė­ti ar tie­siog pra­džiu­gin­ti vai­kus, ser­gan­čius on­ko­lo­gi­nė­mis li­go­mis. Tai – tar­si LNK „Ge­ru­mo die­nos“ tę­si­nys, de­di­kuo­ja­mas so­li­da­ru­mui su ser­gan­čiai­siais, bi­čiu­lys­tei, su­pra­ti­mui, bend­rys­tės jaus­mui. Ame­ri­kos re­ži­sie­rių gil­di­ja A. Ma­te­lį yra ap­do­va­no­ju­si už iš­skir­ti­nius re­ži­sū­ros pa­sie­ki­mus.

Idė­ja šiuo pro­jek­tu at­kreip­ti vi­suo­me­nės dė­me­sį į on­ko­lo­gi­nę li­gą gi­mė po dau­gy­bės spon­ta­niš­kų ge­ru­mo ak­ci­jų, ku­rias jau anks­čiau šis fil­mas įkvė­pė įvai­rio­se pa­sau­lio ša­ly­se. Kaip tei­gia gru­pės „No­mi­num“ na­riai, di­džiau­sias jų no­ras, „kad Lie­tu­va ša­lies tūks­tant­me­čio pro­ga su­spin­dė­tų ne tik šou ele­men­tais, bet ir gi­lia dva­sia, at­jau­ta bei tvir­to­mis am­ži­no­mis žmo­giš­ko­mis ver­ty­bė­mis. No­ri­me at­skleis­ti sau ir pa­sau­liui to­kį Lie­tu­vos vei­dą, ko­kiu ver­ta di­džiuo­tis. No­ri­me dek­la­ruo­ti, kad mes ge­ba­me au­ko­ti ki­tiems, už­jaus­ti ir su­pras­ti, kad tai ir yra mū­sų kraš­to, mū­sų vals­ty­bės ski­ria­ma­sis bruo­žas ir mū­sų iden­ti­te­tas“.

Ki­no ge­ru­mo ak­ci­jos jau vy­ko Ja­po­ni­jo­je, Ta­li­ne, Veng­ri­jo­je, JAV, kai ku­rio­se Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bė­se. Ren­gi­niai dar pla­nuo­ja­mi ir kitose šalyse. Vi­sos odi­sė­jos sto­te­lės ženk­li­na­mos oran­ži­niu so­li­da­ru­mo su ser­gan­čiai­siais kas­pi­nu bend­rai ku­ria­ma­me pa­sau­lio ge­ru­mo že­mė­la­py­je in­ter­ne­to sve­tai­nė­je www.ge­ra­da­ry­ti­ge­ra.lt.

Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė, kar­tu su Vil­ka­viš­kio kul­tū­ros cent­ro dar­buo­to­jais pri­si­dė­da­ma prie šių ini­cia­ty­vų, taip pat ke­ti­na or­ga­ni­zuo­ti ge­ru­mo ak­ci­ją. Jos glo­bė­jas ir am­ba­sa­do­rius – me­ras Al­gir­das Ba­gu­šins­kas. Mū­sų ren­gi­nio tiks­las – ne tik pa­kvies­ti ra­jo­no gy­ven­to­jus pa­žiū­rė­ti fil­mą, ku­ris pa­lie­tė ir dar vis te­be­jau­di­na pa­sau­lio žiū­ro­vų šir­dis bei už­kre­čia ge­riems dar­bams, bet ir pa­ska­tin­ti jų lab­da­rin­gus veiks­mus. Šis pro­jek­tas vyk­do­mas vien tik sa­va­no­rių pa­stan­go­mis. Kvie­čia­me vi­sus: moks­lei­vius, mo­ky­to­jus, įmo­nes, įstai­gas, or­ga­ni­za­ci­jas, gy­ven­to­jus – ne­lik­ti abe­jin­gus ir iš­ties­ti pa­gal­bos ran­ką on­ko­lo­gi­nė­mis li­go­mis ser­gan­tiems vai­kams.

Stu­di­ja „No­mi­num“ Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei pa­do­va­no­jo fil­mą su są­ly­ga, kad jis bus pa­ro­dy­tas gru­pei žmo­nių, taip ini­ci­juo­jant juos pa­da­ry­ti ką nors ge­ra dėl ser­gan­čių vai­kų. Au­ko­mis ga­li bū­ti Jū­sų min­tys, mal­dos ar ta­len­tai: nu­pieš­ti ar pa­ra­šy­ti at­vi­ru­kai, pa­veiks­lai, laiš­kai, su­kur­tos dai­ne­lės ar fil­mu­kai su nuo­šir­džiais ir šil­tais lin­kė­ji­mais pa­sveik­ti, pa­ga­min­ti žais­lai ar su­ve­ny­rai, nu­megz­tos ke­pu­rai­tės, pa­siū­tos ska­re­lės ar įgy­ven­din­ta bent vie­na ma­žo­jo li­go­nio sva­jo­nė.

Pro­jek­tas yra ga­na spon­ta­niš­kas, žmo­nėms pa­lie­ka­ma lais­vė pa­tiems su­gal­vo­ti, kuo jie ga­lė­tų pra­džiu­gin­ti ser­gan­čius vai­kus. Tu­rin­tie­ji ga­li­my­bių ga­li teik­ti ir pi­ni­gi­nę pa­ra­mą. Lė­šos bus prii­ma­mos ren­gi­nio me­tu, pi­ni­gus taip pat ga­li­ma per­ves­ti stu­di­jos „No­mi­num“ pro­jek­to par­tne­riui – Lie­tu­vos vai­kų, ser­gan­čių on­ko­he­ma­to­lo­gi­nė­mis li­go­mis, tė­vų ir glo­bė­jų drau­gi­jai „Pa­guo­da“ (įmo­nės ko­das – 9159406, ad­re­sas – San­ta­riš­kių g. 4, Vil­nius, ban­kas – AB „Han­sa ban­kas“, są­skai­ta li­tais – LT 987300010002446960, bū­ti­na nu­ro­dy­ti tiks­li­nę pa­skir­tį – Vai­kų on­ko­he­ma­to­lo­gi­niam sky­riui pa­gal pro­jek­tą „Ge­ra Da­ry­ti Ge­ra“).

Tai­gi ma­lo­niai kvie­si­me vi­sus ge­ros va­lios žmo­nes į dvie­jų da­lių lab­da­ros ren­gi­nį, ku­rio me­tus bus ren­ka­mos au­kos ir ne­mo­ka­mai de­monst­ruo­ja­mas fil­mas „Prieš par­skren­dant į že­mę“.

Ak­ci­ja vyks gruo­džio 6 die­ną Vil­ka­viš­kio kul­tū­ros rū­muo­se, jos pra­džia – 14 val.

Pa­puoš­ki­me oran­ži­niu kas­pi­nu Vil­ka­viš­kį pa­sau­lio ge­ru­mo že­mė­la­py­je.Dai­va JUŠ­KE­VI­ČIE­NĖ

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Bend­ro­jo sky­riaus vy­res­nio­ji spe­cia­lis­tė


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Išrinkti geriausi „Metų ūkiai“
* Svečiui iš Vokietijos įteiktos Garbės piliečio regalijos
* Neišmokiusi veltėdžių gyventi visuomenė moka dvigubai
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar kada nors esate nukentėjęs nuo vagių?
Taip, patyriau didelių nuostolių.
Niekada su vagystėmis nesusidūriau.
Nukentėjau nežymiai.
Esu apsidraudęs, todėl jaučiuosi saugiau.Kalbos patarimai

Ar galima „dirbti pareigose“?
Daiktavardis pareigos žymi darbo ar tarnybos vietoje turimą statusą, bet ne pačią vietą, todėl vietininkas pareigose nevartotinas, pvz.: Jis dirba direktoriaus pareigose (taisoma yra direktorius, dirba direktoriumi, eina direktoriaus pareigas).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas