„Santaka“ / Partizanų pagerbimo šventėje atskleista krašto laisvės kovų istorija

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda 3 ha žemės už Uosijos miško, prie sandėlių (atlikti geodeziniai matavimai). Tel. 8 652 30 775.
Galioja iki: 2019-09-19 09:32:22

Parduoda 2 kambarių tvarkingą butą patogioje vietoje, Vilkaviškyje (IV a., 50 m², šalia yra mokykla, vaikų darželis). Tel. 8 685 69 145.
Galioja iki: 2019-09-19 09:33:21

Parduoda 5 durų didelę medinę spintą, šiaudapjovę („akselinę“) su vienfaziu vokišku varikliu, 4 vasarines padangas 185/70 R14. Tel. 8 670 49 964.
Galioja iki: 2019-09-19 09:34:21

Parduoda gyvenamąjį namą Vienybės g., Vilkaviškyje (yra 7,6 a žemės). Tel. 8 656 85 575.
Galioja iki: 2019-09-19 14:45:38

Parduoda 1 kambario butą Vilniaus g. 6, Vilkaviškyje (29,62 m², III a., vonia ir tualetas kartu, be balkono). Tel. 8 638 50 161.
Galioja iki: 2019-09-20 09:28:01

Parduoda savadarbį tvarkingą traktoriuką su žemės dirbimo padargais. Tel. 8 615 96 257.
Galioja iki: 2019-09-22 11:32:38

Parduoda tvarkingą, prižiūrėtą namą Virbalyje (70 m², mūrinis ūkinis pastatas, visi inžineriniai tinklai, šildymas kietuoju kuru, 7 a sklypas, sutvarkyta aplinka, šalia mokykla ir vaikų darželis, 10 000 Eur). Tel.: 8 616 72 266, 8 656 58 234.
Galioja iki: 2019-09-23 09:03:05

Parduoda 2 kambarių butą su daliniais patogumais Virbalyje (atskiras įėjimas, yra ūkiniai pastatai, vandens, kanalizacija, rūsys, žemės, šalia parduotuvė, ambulatorija, autobusų stotelė, 3000 Eur). Tel. 8 650 59 709.
Galioja iki: 2019-09-26 13:25:28

Parduoda lengvojo automobilio priekabą (1995 m., 1,6 x 1,6 m, draudimas ir TA dvejiems metams, LED žibintai, padangos M+S, 80 proc. likutis, 369 Eur), plastikinių langų varčias su stiklo paketais (įvairių dydžių, 22 Eur už vnt.). Tel. 8 686 41 679.
Galioja iki: 2019-09-26 16:23:58

Parduoda naują čiužinį (2 m ilgio, 80 cm pločio, 30 cm aukščio). Tel. 8 653 40 386.
Galioja iki: 2019-09-27 13:04:19Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2009-09-14 22:21

Dalinkitės:  


Pa­mink­lą Lie­tu­vos par­ti­za­nų apy­gar­dų va­dų ir at­sto­vų pir­ma­jam su­va­žia­vi­mui at­min­ti ati­den­gė Lie­tu­vos lais­vės ko­vos są­jū­džio ta­ry­bos pre­zi­diu­mo pir­mi­nin­kas, di­mi­si­jos pul­ki­nin­kas Jo­nas Če­po­nis, Lie­tu­vos par­ti­za­nas, Tau­ro apy­gar­dos va­das, di­mi­si­jos ka­pi­to­nas Jo­nas Ma­tu­ke­vi­čius ir Tau­ro apy­gar­dos va­do pa­va­duo­to­jas, LPKTS Ma­ri­jam­po­lės ap­skri­ties koor­di­na­to­rius Vy­tau­tas Rai­bi­kis.

Romo ČĖPLOS nuotr.


Partizanų pagerbimo šventėje atskleista krašto laisvės kovų istorija

Birutė NENĖNIENĖ

Programa pra­si­dė­jo mies­te­ly­je

Praei­tą penk­ta­die­nį Pil­viš­kiuo­se pra­si­dė­ju­si ir Juo­du­pių kai­me pra­tęs­ta edu­ka­ci­nė pi­lie­ti­nio bei tau­ti­nio ug­dy­mo pro­gra­ma „Var­dan Lietuvos“ su­trau­kė dau­gy­bę jau­ni­mo ir mo­ky­to­jų iš vi­sos ap­skri­ties mo­kyk­lų. At­vy­ko bu­vę trem­ti­niai, par­ti­za­nai, jų ry­ši­nin­kai, šei­mų na­riai, šau­liai. Da­ly­va­vo Sei­mo na­rys Al­gir­das But­ke­vi­čius, kraš­to ap­sau­gos mi­nist­rė Ra­sa Juk­ne­vi­čie­nė, Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės sau­su­mos pa­jė­gų va­das bri­ga­dos ge­ne­ro­las Jo­nas Vy­tau­tas Žu­kas, ki­ti ka­riuo­me­nės va­dai, Lie­tu­vos šau­lių są­jun­gos va­das Juo­zas Šir­vins­kas, Lie­tu­vos po­li­ti­nių ka­li­nių ir trem­ti­nių są­jun­gos pir­mi­nin­kas An­ta­nas Luk­ša, daug ki­tų gar­bių sve­čių.

Ren­gi­nys bu­vo skir­tas 1947 me­tų sau­sio 15–16 d. Nad­raus­vės ir Juo­du­pių kai­muo­se įvy­ku­siam Lie­tu­vos par­ti­za­nų apy­gar­dų va­dų ir at­sto­vų pir­ma­jam su­va­žia­vi­mui at­min­ti. Or­ga­ni­za­to­riai – Lie­tu­vos po­li­ti­nių ka­li­nių ir trem­ti­nių są­jun­gos Ma­ri­jam­po­lės fi­lia­las.

Šven­ti­nę nuo­tai­ką nuo pat pra­džių su­kū­rė per Pil­viš­kius nuo „Santakos“ gim­na­zi­jos iki baž­ny­čios nu­žy­gia­vęs Lie­tu­vos ka­ri­nių pa­jė­gų pu­čia­mų­jų inst­ru­men­tų or­kest­ras. Baž­ny­čio­je prie vė­lia­vų į gar­bės sar­gy­bą sto­jo šau­liai, Pil­viš­kių „Santakos“ gim­na­zi­jos gim­na­zis­tai. Sak­ra­lu­mo ren­gi­niui su­tei­kė iš­kil­min­gos šv. Mi­šios. Joms va­do­va­vo bu­vęs Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės vy­riau­sia­sis ka­pe­lio­nas kun. A. Bu­lo­ta, ku­ris pa­moks­le pa­brė­žė par­ti­za­nų, lais­vės ko­vo­to­jų dva­sios stip­ry­bę, jų pa­trio­tiz­mą. Mi­šių me­tu gro­jo ka­riš­kių or­kest­ras, gie­do­jo Pil­viš­kių baž­ny­čios cho­ras.Skambėjo dai­nos, kal­bos, sal­vės

Juo­du­pių kai­me pa­sta­ty­tas pa­mink­li­nis ak­muo nuo Pil­viš­kių pa­sie­kia­mas per ke­lias mi­nu­tes. Į šią vie­tą su­kan­čių au­to­mo­bi­lių vo­ra kai­mo ke­liais nu­si­tie­sė tiek, kiek tik akys už­ma­to. Lau­kas ta­po di­džiu­le sa­le, kur bu­vo įreng­ta pa­sto­gė me­ni­nės pro­gra­mos at­li­kė­jams, pre­kiau­ja­ma pa­trio­ti­ne li­te­ra­tū­ra, už­kan­džiais, vai­ši­na­ma ka­rei­viš­ka ko­še. Tarp dau­ge­lio kal­bė­ju­sių­jų žo­džių skam­bė­jo ir ap­skri­ties kul­tū­ros cent­rų cho­rų at­lie­ka­mos pa­trio­ti­nės, par­ti­za­nų dai­nos. Dai­na­vo Ma­ri­jam­po­lės sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cent­ro po­li­ti­nių ka­li­nių ir trem­ti­nių cho­ras „Godos“, Kal­va­ri­jos kul­tū­ros cent­ro po­li­ti­nių ka­li­nių ir trem­ti­nių cho­ras „Trem­ti­nių dainos“, Vil­ka­viš­kio kul­tū­ros cent­ro miš­rus cho­ras „Uosija“, Pil­viš­kių kul­tū­ros na­mų miš­rus vo­ka­li­nis an­samb­lis „Jovaras“. Šo­ko ir dai­na­vo moks­lei­vių ko­lek­ty­vai.

Pa­mink­lą Lie­tu­vos par­ti­za­nų apy­gar­dų va­dų ir at­sto­vų pir­ma­jam su­va­žia­vi­mui at­min­ti pa­šven­ti­no mon­sin­jo­ras A. Sva­rins­kas.

Ka­riai iš­šo­vė gar­bės sal­ves Lie­tu­vos par­ti­za­nams, žu­vu­siems už Lie­tu­vos lais­vę. Pa­bai­go­je bu­vo įteik­tos įvai­rios pa­dė­kos ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­riams.Pa­gar­bos ne­bus per daug

Ren­gi­nį ve­dė ak­to­rius Pet­ras Venc­lo­vas. Ce­re­mo­ni­ja prie pa­mink­lo pra­si­dė­jo ty­los mi­nu­te. Jung­ti­nis cho­ras, va­do­vau­ja­mas Lai­mos Venc­lo­vie­nės, su­gie­do­jo Lie­tu­vos him­ną. Į dan­gaus žyd­ry­nę oro ba­lio­nas iš­kė­lė ir to­li virš lau­kų nu­skrai­di­no Tris­pal­vę.

Pir­ma­sis žo­dį ta­ręs ren­gi­nio or­ga­ni­za­ci­nio ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas, Tau­ro apy­gar­dos par­ti­za­nų va­do pa­va­duo­to­jas Vy­tau­tas Rai­bi­kis pa­svei­ki­no gau­siai su­si­rin­ku­sius mo­ks­leivius. Kal­bė­to­jas pri­mi­nė, kad prieš­ka­ry­je per trum­pą lai­ką ne­prik­lau­so­mos Lie­tu­vos mo­kyk­la su­ge­bė­jo išug­dy­ti to­kį jau­ni­mą, ku­ris ka­ro ir po­ka­rio oku­pa­ci­jos me­tais su­ge­bė­jo or­ga­ni­zuo­tai pa­si­prie­šin­ti šim­te­rio­pai ga­lin­ges­niam prie­šui. V. Rai­bi­kis iš­reiš­kė vil­tį, kad jei iš­kil­tų pa­vo­jus Tė­vy­nei, da­bar­ti­nis jau­ni­mas sa­vo pa­rei­gą at­lik­tų taip, kaip at­li­ko jau­ni jo kar­tos žmo­nės.

Ma­ri­jam­po­lės ap­skri­ties vir­ši­nin­kė B. Ka­že­mė­kai­tė pa­brė­žė, jog pa­mink­lų ir pa­gar­bos tiems, ku­rie paau­ko­jo sa­vo gy­ve­ni­mą už Lie­tu­vos lais­vę, nie­ka­da ne­bus per daug. „Gal to­kie ren­gi­niai kar­tais ir at­ro­do nuo­bo­do­ki, ta­čiau la­bai rei­ka­lin­gi, jei­gu mes no­ri­me iš­lik­ti kaip stip­ri, sa­vo šak­nis tu­rin­ti ir lais­vę bran­gi­nan­ti tau­ta“, – sa­kė kal­bė­to­ja. Apsk­ri­ties vir­ši­nin­kė lin­kė­jo pa­žin­ti sa­vo gy­ve­na­mo­sios vie­to­vės praei­tį, tė­vų, se­ne­lių is­to­ri­jas ir kur­ti to­kią atei­tį, ku­rio­je bū­tų kuo ma­žiau ne­tek­čių ir skau­džių vie­tų.

Kraš­to ap­sau­gos mi­nist­rė R. Juk­ne­vi­čie­nė sa­kė, jog gra­žu žiū­rė­ti į gau­siai su­si­rin­ku­sius moks­lei­vius, ku­riuos ren­gi­ny­je da­ly­vau­ti, be abe­jo, pa­ra­gi­no mo­ky­to­jai. Bet kaip pa­siek­ti, kad jau­ni žmo­nės gi­liau su­pras­tų tiek mi­ni­mo, tiek ir ki­tų įvy­kių pra­smę? Juk dabar vi­sa tai jiems at­ro­do be ga­lo se­na praei­tis. Ge­rai, jog to­kie pa­mink­lai yra pa­sta­ty­ti ir dar sta­to­mi Lie­tu­vos lau­kuo­se, pa­miš­kė­se. Ta­čiau rei­kia nuo­la­tos kal­bė­ti su jau­ni­mu, kad jis su­vok­tų is­to­ri­ją, kad tie da­ly­kai, ku­rių at­mi­ni­mui sta­to­mi pa­mink­lai, ne­pa­si­kar­to­tų.

Tik­ras ka­rys nei­šei­na į at­sar­gą, ko­va ne­baig­ta, tad bū­ki­me bud­rūs, sau­go­ki­me sa­vo ša­lies lais­vę da­ry­da­mi ge­rus dar­bus – to­kiais lin­kė­ji­mais dau­ge­lis kal­bė­ju­sių­jų kvie­tė gerb­ti žu­vu­sių­jų už lais­vę at­mi­ni­mą.Is­to­ri­nė reikš­mė

Ma­ri­jam­po­lės ko­le­gi­jos dės­ty­to­jas is­to­ri­kas Jo­nas Gus­tai­tis pla­čiau su­pa­žin­di­no su lais­vės ko­vų is­to­ri­ja, ap­ta­rė, ko­dėl pa­mink­li­nis ak­muo iš­ki­lo bū­tent Pil­viš­kių se­niū­ni­jos lau­kuo­se.

Nuo 1944 me­tų va­sa­ros Lie­tu­vo­je ki­lo ga­lin­gas pa­si­prie­ši­ni­mas, re­zis­ten­ci­ja. „Tai gy­ni­mo­si, ko­vos už lais­vę, už ne­prik­lau­so­my­bę pro­ce­sas. O kas ga­li bū­ti gra­žiau už šias di­džią­sias ver­ty­bes?“ – klau­sė is­to­ri­kas.

Gink­luo­tas pa­si­prie­ši­ni­mas apė­mė vi­są Lie­tu­vą. Nuo 1944 iki 1953 me­tų ša­ly­je vei­kė de­vy­nios par­ti­za­nų apy­gar­dos. Kai tik pra­si­dė­jo pa­si­prie­ši­ni­mas Lie­tu­vo­je, bu­vo pra­dė­tos kur­ti įvai­rios or­ga­ni­za­ci­jos. Vie­na svar­biau­sių or­ga­ni­za­ci­jų, ku­ri ko­re­ga­vo vi­są pa­si­prie­ši­ni­mą, bu­vo Bend­ras de­mok­ra­ti­nio pa­si­prie­ši­ni­mo są­jū­dis, įkur­tas 1946 m. bir­že­lio mė­ne­sį. Ta­čiau at­si­ti­ko bai­sus da­ly­kas – pa­si­ro­dė, kad šis są­jū­dis at­si­dū­rė so­vie­ti­nio oku­pan­to ran­ko­se. Dėl J. Mar­ku­lio iš­da­vys­tės iš­ki­lo di­džiau­sia grės­mė vi­sam gink­luo­tam pa­si­prie­ši­ni­mui Lie­tu­vo­je. Rei­kė­jo šią pa­dė­tį tai­sy­ti, ir to ėmė­si Tau­ro apy­gar­dos par­ti­za­nų va­do­vy­bė, ku­ri su­kvie­tė ki­tų apy­gar­dų va­dus į su­va­žia­vi­mą. Nors at­vy­ko ne vi­sų apy­gar­dų at­sto­vai, ta­čiau pa­si­ta­ri­mas įvy­ko, bu­vo priim­ti la­bai rim­ti spren­di­mai.

Nu­tar­ta kur­ti nau­ją Bend­rą de­mok­ra­ti­nio pa­si­prie­ši­ni­mo są­jū­dį, pa­siųs­ti par­ti­za­nų at­sto­vus į Va­ka­rus, pa­ša­lin­ti J. Mar­ku­lį-Ere­lį iš pa­si­prie­ši­ni­mo są­jū­džio na­rių. Tau­ro apy­gar­dos va­das J. Bal­tū­sis bu­vo iš­rink­tas vy­riau­siuo­ju gink­luo­to pa­si­prie­ši­ni­mo są­jū­džio va­do­vu. Vi­sas gink­luo­to pa­si­prie­ši­ni­mo cent­ras per­si­kė­lė į mū­sų kraš­tą, pa­si­prie­ši­ni­mo ko­vai ėmė „di­ri­guo­ti“ Tau­ro apy­gar­dos va­do­vy­bė. Po su­va­žia­vi­mo bu­vo pra­dė­tas kur­ti nau­jas Bend­ro de­mok­ra­ti­nio pa­si­prie­ši­ni­mo są­jū­dis, jo na­riais ta­po daug in­te­lek­tua­lų, mo­kė­ju­sių po ke­le­tą kal­bų.

Nad­raus­vės ir Juo­du­pių kai­me vy­ku­sio par­ti­za­nų su­va­žia­vi­mo re­zo­liu­ci­ja bu­vo iš­spaus­din­ta še­šiais eg­zemp­lio­riais. Bend­ras de­mok­ra­ti­nio pa­si­prie­ši­ni­mo są­jū­dis pri­ly­gin­tas Lie­tu­vos vy­riau­sy­bei, ku­riai tu­rė­jo bū­ti pa­val­džios vi­sos ki­tos ins­ti­tu­ci­jos. Šis są­jū­dis tu­rė­jo už­duo­tį su­jung­ti vi­sas po­grin­džio jė­gas, su­si­siek­ti su vi­sais lie­tu­vių ko­mi­te­tais už­sie­ny­je ir per juos iš ang­lų bei ame­ri­kie­čių pra­šy­ti po­grin­džiui pa­gal­bos, o pra­si­dė­jus ka­rui im­tis va­do­vau­ti ša­liai.

Pa­sip­rie­ši­ni­mo mas­tai ir idea­liz­mas Sū­du­vos kraš­te tuo me­tu bu­vo ne­pap­ras­tai di­de­li. Tas mil­ži­niš­kas dar­bas, ku­rį pa­da­rė Tau­ro par­ti­za­nų apy­gar­da, kur­da­ma cent­ri­nę va­do­vy­bę, iš­ryš­kė­jo vė­liau. Tik po dve­jų me­tų, 1949 m. va­sa­rio 16 d., bu­vo įkur­tas Lie­tu­vos lais­vės ko­vų są­jū­dis ir pa­si­ra­šy­ta gar­sio­ji dek­la­ra­ci­ja, ku­rios še­šias­de­šimt­me­tį šie­met ir mi­ni­me.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Globos namų įdirbis išgirtas, tačiau įstaigos turi nelikti
* Kai nenori mokėti mokesčių – šiukšlės keliauja į paežerės konteinerius
* Nesutarimai dėl įvažiavimo įstrigo ambicijų sūkuryje
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ką dažniausiai dovanojate eidami į vestuves, jubiliejus?
Pinigų.
Dovanų kuponą.
Nuperku kokį daiktą.
Apsiriboju gėlėmis.Kalbos patarimai

Ar taisyklingas pasakymas „reikalingas pagalbos“?
Taip, taisyklingas, būdvardis „reikalingas“ valdo objekto kilmininką. Pvz.: Senas neįgalus žmogus reikalingas pagalbos.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas