„Santaka“ / Sportas

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda 1 t talpos konteinerį metaliniame rėme su išleidimo čiaupu ir jo prailginimu (45 Eur), tokį pat konteinerį be metalinio rėmo (15 Eur). Tinka vandeniui ar kurui laikyti. Gali atvežti. Tel.: 8 686 98 506, 8 686 98 503.
Galioja iki: 2018-09-29 09:19:34

Brangiai išsinuomotų žemės ūkio paskirties žemės. Tel. 8 624 12 402.
Galioja iki: 2018-09-30 10:57:07

Parduoda kiaulę skersti. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2018-10-01 11:50:58Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2009-09-09 23:06

Dalinkitės:  


Tinklinio varžybų nugalėtojai: trečiosios vietos laimėtojų „Švyturio“ duetas – Dainius Gražulis ir Armundas Žemaitaitis, pirmąją vietą užėmusi „Bangos“ komanda – Vytautas ir Andrius Strakalaičiai ir antrosios vietos laimėtojai – komandos „Varom, varom“ vaikinai – Evaldas Bernota ir Karolis Bradūnas.

Autoriaus nuotr.


Sportas

Trys rajono ko­man­dos – fi­na­li­nia­me se­niū­ni­jų žai­dy­nių eta­pe

Šeš­ta­die­nį Ma­ri­jam­po­lė­je vy­ku­sio­se Lie­tu­vos se­niū­ni­jų spor­to žai­dy­nių III eta­po – Ma­ri­jam­po­lės ap­skri­ties se­niū­ni­jų – žai­dy­nė­se da­ly­va­vo aš­tuo­nios mū­sų ra­jo­no ko­man­dos. Trys iš jų, iš­ko­vo­ju­sios pir­mą­sias vie­tas, pel­nė tei­sę da­ly­vau­ti res­pub­li­ki­nia­me žai­dy­nių eta­pe.

Apsk­ri­ties se­niū­ni­jų žai­dy­nių pro­gra­mą su­da­rė 7 spor­to ša­kos: krep­ši­nis (3x3), fut­bo­las (5x5), par­ko tink­li­nis (3x3), šach­ma­tai, šaš­kės, sta­lo te­ni­sas, smi­gi­nis ir kon­kur­si­nė rung­tis – tri­ko­vės var­žy­bos se­niū­nams. Žai­dy­nė­se da­ly­va­vo ko­man­dos – sa­vi­val­dy­bių eta­po nu­ga­lė­to­jos iš vie­nuo­li­kos ap­skri­ties se­niū­ni­jų. Mū­sų ra­jo­nui at­sto­va­vo Vil­ka­viš­kio, Ky­bar­tų ir Ke­tur­va­la­kių se­niū­ni­jų spor­ti­nin­kai.

Kon­kur­si­nės rung­ties – se­niū­nų tri­ko­vės (krep­ši­nio bau­dų, smi­gi­nio ir olim­pi­nių žie­dų mė­ty­mo į tai­ki­nį var­žy­bo­se) nu­ga­lė­to­ju ta­po Ke­tur­va­la­kių se­niū­nas Gin­tau­tas Urb­šys. Ant­rą­ją ir tre­čią­ją vie­tas pa­si­da­li­jo Ma­ri­jam­po­lės sa­vi­val­dy­bės se­niū­nės Eg­lė Pli­kai­tie­nė (Mo­ko­lų se­niū­ni­ja) ir Val­da Rėk­lie­nė (De­gu­čių se­niū­ni­ja).

Ko­man­dų var­žy­bo­se iš mū­sų ra­jo­no ge­riau­siai se­kė­si Ke­tur­va­la­kių se­niū­ni­jos smi­gi­nio žai­dė­jams (G. Urb­šys, R. Gus­tai­ty­tė ir N. Ža­lia­barš­tis), Vil­ka­viš­kio se­niū­ni­jos te­ni­si­nin­kams (M. ir T. Mo­zū­rai­čiai, G. Pa­ni­taus­kaitė ir G. Kriau­za) bei šios se­niū­ni­jos krep­ši­nio sen­jo­rams (V. Šev­čen­ka, D. Na­vi­kas, V. Či­bir­ka ir R. Po­vi­lai­tis). Šios ko­man­dos iš­ko­vo­jo pir­mą­sias vie­tas ir tei­sę da­ly­vau­ti fi­na­li­nia­me Lie­tu­vos se­niū­ni­jų spor­to žai­dy­nių eta­pe, ku­ris šį sa­vait­ga­lį vyks Birš­to­ne.

Tarp ap­skri­ties žai­dy­nių pri­zi­nin­kų pa­te­ko ir Vil­ka­viš­kio se­niū­ni­jos fut­bo­li­nin­kai bei šach­ma­ti­nin­kai ir Ky­bar­tų šaš­ki­nin­kai. Šios trys ko­man­dos užė­mė ant­rą­sias vie­tas.

Pras­čiau se­kė­si Vil­ka­viš­kio se­niū­ni­jos tink­li­nin­kams ir Ke­tur­va­la­kių se­niū­ni­jos krep­ši­nin­kams, ku­rie žai­dy­nė­se li­ko ket­vir­ti.

Pa­sak šių žai­dy­nių or­ga­ni­za­to­rių, var­žy­bų tiks­las – po­pu­lia­rin­ti fi­zi­nį ak­ty­vu­mą tarp ap­skri­ties gy­ven­to­jų, siek­ti, kad kū­no kul­tū­ra ir spor­tas kuo di­des­nei gy­ven­to­jų da­liai tap­tų neats­ki­ria­ma lais­va­lai­kio pra­lei­di­mo da­li­mi, ska­tin­ti spor­to plėt­rą ap­skri­ty­je.

Va­sa­ros pra­džio­je mū­sų ra­jo­ne vy­ku­sios se­niū­ni­jų žai­dy­nės su­lau­kė iš tie­sų ak­ty­vaus vie­tos žmo­nių da­ly­va­vi­mo ir pa­lan­kių at­si­lie­pi­mų. Sma­gu, kad trys ra­jo­no ko­man­dos pa­sie­kė fi­na­li­nį žai­dy­nių eta­pą, ku­ria­me, ti­kė­si­mės, jas ly­dės sėk­mė.„San­ta­kos“ inf.


Su­žais­tos pa­sku­ti­nės pa­plū­di­mio tink­li­nio se­zo­no var­žy­bos

Sek­ma­die­nį Vil­ka­viš­kio mies­to plia­že vy­ko pa­plū­di­mio tink­li­nio se­zo­no už­da­ry­mo tur­ny­ras. Šie­met ju­bi­lie­ji­nia­me, de­šim­ta­ja­me, tur­ny­re var­žė­si 7 mū­sų mies­to ko­man­dos.

Šven­ti­nis ren­gi­nys pra­si­dė­jo anks­ty­vą sek­ma­die­nio ry­tą ir tę­sė­si iki pat va­ka­ro.

– Pap­ras­tai var­žy­bos or­ga­ni­zuo­ja­mos pir­mą rug­sė­jo šeš­ta­die­nį, ta­čiau šie­met tą die­ną vy­ko se­niū­ni­jų pa­plū­di­mio tink­li­nio tur­ny­ras Ma­ri­jam­po­lė­je, to­dėl te­ko šiek tiek lau­žy­ti tra­di­ci­jas, – pa­sa­ko­jo ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­rius bei Vil­ka­viš­kio mies­to tink­li­nio klu­bo va­do­vas Vy­tau­tas Stra­ka­lai­tis.

Vy­riš­kis tei­gė, kad anks­tes­niuo­se tur­ny­ruo­se su­si­rink­da­vo dau­giau ko­man­dų (nuo 11 iki 14 eki­pų). Jis nu­ro­dė ir prie­žas­tį – šiais me­tais di­džiau­sią įta­ką ma­žes­niam da­ly­vių skai­čiui tu­rė­jo blo­gas oras.

Iš tie­sų vi­są sek­ma­die­nį dan­gus var­žy­bų da­ly­viams nie­ko ge­ro ne­ža­dė­jo – iš pil­kų de­be­sų lie­tus pra­pliup­da­vo daug daž­niau, nei iš­lįs­da­vo be­si­slaps­tan­ti sau­lė. O juk oras pa­plū­di­mio tink­li­nio var­žy­bo­se yra be­ne svar­biau­sias veiks­nys. Ne­pai­sant to, tur­ny­ras įvy­ko ir, pa­sak V. Stra­ka­lai­čio, per de­šimt me­tų dar ne­bu­vo to­kio įvy­kio, ku­ris su­truk­dy­tų suor­ga­ni­zuo­ti se­zo­no už­da­ry­mo šven­tę.

– Pa­si­tai­kė vi­so­kių orų: ir li­jo, ir sau­lė švie­tė. Te­ko žais­ti ne­tgi plis­ki­nant 30 laips­nių karš­čiui. Bet kai bū­da­vo karš­ta, po rung­ty­nių da­ly­viai šok­da­vo į ša­lia telk­šan­tį eže­rą, at­si­gai­vin­da­vo ir to­liau tęs­da­vo ko­vas, – pa­sa­ko­jo mies­to tink­li­nio klu­bo va­do­vas.

Pa­sak jo, no­rint ge­rai pa­si­ro­dy­ti tur­ny­ruo­se neuž­ten­ka ret­kar­čiais pa­žais­ti tink­li­nį sa­vo ma­lo­nu­mui. Pri­va­lu nuo­lat tre­ni­ruo­tis, nes da­ly­viai, at­vy­kę be spe­cia­laus pa­si­ren­gi­mo, ge­rų re­zul­ta­tų ne­pa­ro­do. Pa­sak V. Stra­ka­lai­čio, dėl blo­gų orų šią sa­vai­tę be­veik nie­kas ne­si­tre­ni­ra­vo, to­dėl kai ku­riems žai­dė­jams bu­vo sun­ku pa­ro­dy­ti vi­sus sa­vo su­ge­bė­ji­mus.

Ko­vo­je dėl ap­do­va­no­ji­mų ko­man­dos tar­pu­sa­vy­je bu­vo su­skirs­ty­tos bur­tų ke­liu. Sėk­mė ly­dė­jo „Ban­gos“ tink­li­nin­kus, ku­rių gre­to­se var­žė­si tė­vo ir sū­naus due­tas – Vy­tau­tas ir And­rius Stra­ka­lai­čiai. Jie fi­na­le įvei­kė „Va­rom, va­rom“ eki­pą, ku­riai at­sto­va­vo Eval­das Ber­no­ta bei Ka­ro­lis Bra­dū­nas. Pas­ta­ra­sis šio­se var­žy­bo­se trium­fa­vo praei­tais me­tais, kai kar­tu su Žil­vi­nu Ky­nu su­da­rė „Gra­nes“ due­tą. Ta­da jie fi­na­le nu­ga­lė­jo šie­me­ti­nius čem­pio­nus – „Ban­gos“ tink­li­nin­kus. Tre­čią­ją vie­tą šiais me­tais iš­ko­vo­jo „Švy­tu­rio“ ko­man­da, ku­riai at­sto­va­vo Dai­nius Gra­žu­lis bei Ar­mun­das Že­mai­tai­tis. Jie ma­ža­ja­me fi­na­le įvei­kė tur­ny­ro fa­vo­ri­tu lai­ky­tą „GG“ due­tą – Ar­nol­dą Va­si­liaus­ką ir Dei­vi­dą Ka­mins­ką. Šie žai­dė­jai, pus­fi­na­ly­je tik po ne­pap­ras­tai įtemp­tos ko­vos nu­si­lei­dę bū­si­miems čem­pio­nams, ko­vo­je dėl tre­čios vie­tos ne­ra­do jė­gų ir li­ko be me­da­lių.

Be­veik vi­si da­ly­viai tur­ny­re da­ly­vau­ja jau ne pir­mą kar­tą. Kai ku­rie iš jų nė­ra pra­lei­dę nė vie­nų var­žy­bų ir ko­vo­ja nuo pat 1999 me­tų, kai įvy­ko pir­ma­sis pa­plū­di­mio tink­li­nio se­zo­no už­da­ry­mo tur­ny­ras. Vie­ni iš jų – „Bo­čių“ ko­man­da, ku­riai at­sto­va­vo Ar­tū­ras Že­mai­tai­tis bei Rai­mun­das Vilt­ra­kis. Pas­ta­rie­ji žai­dė­jai yra nuo­la­ti­niai įvai­rių tur­ny­rų nu­ga­lė­to­jai bei pri­zi­nin­kai. De­ja, šie­met į pus­fi­na­lį jie ne­pra­si­mu­šė ir li­ko už nu­ga­lė­to­jų ap­do­va­no­ji­mų pa­ky­los.

Ne­pai­sant di­de­lio ve­te­ra­nų skai­čiaus, var­žy­bo­se tarp da­ly­vių šie­met bu­vo ga­li­ma iš­vys­ti ir dvie­jų try­li­ka­me­čių, Žy­gi­man­to Va­si­liaus­ko bei Ed­vi­no Vaš­ke­lio, ko­man­dą „Žai­bas“. Abu vai­ki­nai ir per­nai da­ly­va­vo tur­ny­re, bet tu­rė­jo ki­tus par­tne­rius. Tik šie­met nu­spren­dę su­si­jung­ti į vie­ną eki­pą, jie ta­po kie­tu rie­šu­tė­liu vi­siems var­žo­vams. Nors ko­vo­je dėl penk­tos vie­tos pra­lai­mė­jo la­biau pa­ty­ru­siems „ŽŽ“ tink­li­nin­kams – per­nykš­čiam čem­pio­nui Ž. Ky­nui bei jo bend­ra­var­džiui Ž. Šir­vins­kui, ta­čiau jau­nuo­liai ne­nu­si­mi­nė ir ki­tais me­tais ža­dė­jo pa­ko­vo­ti dėl aukš­tes­nių vie­tų.

Pa­si­bai­gus tur­ny­rui, nu­ga­lė­to­jai bu­vo ap­do­va­no­ti me­da­liais bei spe­cia­liai­siais pri­zais. Ne­pai­sant ap­niu­ku­sio oro, vi­si da­ly­viai iš­li­ko ge­ros nuo­tai­kos ir ža­dė­jo ki­tais me­tais vėl su­si­rink­ti į tra­di­ci­niu ta­pu­sį va­sa­ros už­da­ry­mo pa­plū­di­mio tink­li­nio tur­ny­rą.And­rius GRY­GE­LAI­TIS


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Išrinkti geriausi „Metų ūkiai“
* Svečiui iš Vokietijos įteiktos Garbės piliečio regalijos
* Neišmokiusi veltėdžių gyventi visuomenė moka dvigubai
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar kada nors esate nukentėjęs nuo vagių?
Taip, patyriau didelių nuostolių.
Niekada su vagystėmis nesusidūriau.
Nukentėjau nežymiai.
Esu apsidraudęs, todėl jaučiuosi saugiau.Kalbos patarimai

Ar galima „dirbti pareigose“?
Daiktavardis pareigos žymi darbo ar tarnybos vietoje turimą statusą, bet ne pačią vietą, todėl vietininkas pareigose nevartotinas, pvz.: Jis dirba direktoriaus pareigose (taisoma yra direktorius, dirba direktoriumi, eina direktoriaus pareigas).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas