„Santaka“ / Sportas

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda medų. Gali pristatyti į namus. Tel. 8 620 85 872.
Galioja iki: 2019-01-28 10:50:32

Parduoda OPEL ASTRA CARAVAN (1999 m., 1,7 l, dyzelis, 50 kW, TA iki 2019 m. sausio 31 d., 550 Eur). Tel. 8 653 81 967.
Galioja iki: 2019-01-28 11:12:51

Parduoda VW POLO (2003 m., 1,9 l, dyzelis, TA iki 2020 m. lapkričio mėn.). Tel. 8 694 95 488.
Galioja iki: 2019-01-28 11:14:48

Parduoda prikabinamą namelį-kemperį su baldais, paaugintus įvairaus amžiaus veršelius (telyčaites), mobilųjį telefoną CAT S40, padangas M+S 185 | 65R15 (4 vnt.), rusišką ritininį presą PR-1,6. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2019-01-28 13:09:35Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2009-09-09 23:06

Dalinkitės:  


Tinklinio varžybų nugalėtojai: trečiosios vietos laimėtojų „Švyturio“ duetas – Dainius Gražulis ir Armundas Žemaitaitis, pirmąją vietą užėmusi „Bangos“ komanda – Vytautas ir Andrius Strakalaičiai ir antrosios vietos laimėtojai – komandos „Varom, varom“ vaikinai – Evaldas Bernota ir Karolis Bradūnas.

Autoriaus nuotr.


Sportas

Trys rajono ko­man­dos – fi­na­li­nia­me se­niū­ni­jų žai­dy­nių eta­pe

Šeš­ta­die­nį Ma­ri­jam­po­lė­je vy­ku­sio­se Lie­tu­vos se­niū­ni­jų spor­to žai­dy­nių III eta­po – Ma­ri­jam­po­lės ap­skri­ties se­niū­ni­jų – žai­dy­nė­se da­ly­va­vo aš­tuo­nios mū­sų ra­jo­no ko­man­dos. Trys iš jų, iš­ko­vo­ju­sios pir­mą­sias vie­tas, pel­nė tei­sę da­ly­vau­ti res­pub­li­ki­nia­me žai­dy­nių eta­pe.

Apsk­ri­ties se­niū­ni­jų žai­dy­nių pro­gra­mą su­da­rė 7 spor­to ša­kos: krep­ši­nis (3x3), fut­bo­las (5x5), par­ko tink­li­nis (3x3), šach­ma­tai, šaš­kės, sta­lo te­ni­sas, smi­gi­nis ir kon­kur­si­nė rung­tis – tri­ko­vės var­žy­bos se­niū­nams. Žai­dy­nė­se da­ly­va­vo ko­man­dos – sa­vi­val­dy­bių eta­po nu­ga­lė­to­jos iš vie­nuo­li­kos ap­skri­ties se­niū­ni­jų. Mū­sų ra­jo­nui at­sto­va­vo Vil­ka­viš­kio, Ky­bar­tų ir Ke­tur­va­la­kių se­niū­ni­jų spor­ti­nin­kai.

Kon­kur­si­nės rung­ties – se­niū­nų tri­ko­vės (krep­ši­nio bau­dų, smi­gi­nio ir olim­pi­nių žie­dų mė­ty­mo į tai­ki­nį var­žy­bo­se) nu­ga­lė­to­ju ta­po Ke­tur­va­la­kių se­niū­nas Gin­tau­tas Urb­šys. Ant­rą­ją ir tre­čią­ją vie­tas pa­si­da­li­jo Ma­ri­jam­po­lės sa­vi­val­dy­bės se­niū­nės Eg­lė Pli­kai­tie­nė (Mo­ko­lų se­niū­ni­ja) ir Val­da Rėk­lie­nė (De­gu­čių se­niū­ni­ja).

Ko­man­dų var­žy­bo­se iš mū­sų ra­jo­no ge­riau­siai se­kė­si Ke­tur­va­la­kių se­niū­ni­jos smi­gi­nio žai­dė­jams (G. Urb­šys, R. Gus­tai­ty­tė ir N. Ža­lia­barš­tis), Vil­ka­viš­kio se­niū­ni­jos te­ni­si­nin­kams (M. ir T. Mo­zū­rai­čiai, G. Pa­ni­taus­kaitė ir G. Kriau­za) bei šios se­niū­ni­jos krep­ši­nio sen­jo­rams (V. Šev­čen­ka, D. Na­vi­kas, V. Či­bir­ka ir R. Po­vi­lai­tis). Šios ko­man­dos iš­ko­vo­jo pir­mą­sias vie­tas ir tei­sę da­ly­vau­ti fi­na­li­nia­me Lie­tu­vos se­niū­ni­jų spor­to žai­dy­nių eta­pe, ku­ris šį sa­vait­ga­lį vyks Birš­to­ne.

Tarp ap­skri­ties žai­dy­nių pri­zi­nin­kų pa­te­ko ir Vil­ka­viš­kio se­niū­ni­jos fut­bo­li­nin­kai bei šach­ma­ti­nin­kai ir Ky­bar­tų šaš­ki­nin­kai. Šios trys ko­man­dos užė­mė ant­rą­sias vie­tas.

Pras­čiau se­kė­si Vil­ka­viš­kio se­niū­ni­jos tink­li­nin­kams ir Ke­tur­va­la­kių se­niū­ni­jos krep­ši­nin­kams, ku­rie žai­dy­nė­se li­ko ket­vir­ti.

Pa­sak šių žai­dy­nių or­ga­ni­za­to­rių, var­žy­bų tiks­las – po­pu­lia­rin­ti fi­zi­nį ak­ty­vu­mą tarp ap­skri­ties gy­ven­to­jų, siek­ti, kad kū­no kul­tū­ra ir spor­tas kuo di­des­nei gy­ven­to­jų da­liai tap­tų neats­ki­ria­ma lais­va­lai­kio pra­lei­di­mo da­li­mi, ska­tin­ti spor­to plėt­rą ap­skri­ty­je.

Va­sa­ros pra­džio­je mū­sų ra­jo­ne vy­ku­sios se­niū­ni­jų žai­dy­nės su­lau­kė iš tie­sų ak­ty­vaus vie­tos žmo­nių da­ly­va­vi­mo ir pa­lan­kių at­si­lie­pi­mų. Sma­gu, kad trys ra­jo­no ko­man­dos pa­sie­kė fi­na­li­nį žai­dy­nių eta­pą, ku­ria­me, ti­kė­si­mės, jas ly­dės sėk­mė.„San­ta­kos“ inf.


Su­žais­tos pa­sku­ti­nės pa­plū­di­mio tink­li­nio se­zo­no var­žy­bos

Sek­ma­die­nį Vil­ka­viš­kio mies­to plia­že vy­ko pa­plū­di­mio tink­li­nio se­zo­no už­da­ry­mo tur­ny­ras. Šie­met ju­bi­lie­ji­nia­me, de­šim­ta­ja­me, tur­ny­re var­žė­si 7 mū­sų mies­to ko­man­dos.

Šven­ti­nis ren­gi­nys pra­si­dė­jo anks­ty­vą sek­ma­die­nio ry­tą ir tę­sė­si iki pat va­ka­ro.

– Pap­ras­tai var­žy­bos or­ga­ni­zuo­ja­mos pir­mą rug­sė­jo šeš­ta­die­nį, ta­čiau šie­met tą die­ną vy­ko se­niū­ni­jų pa­plū­di­mio tink­li­nio tur­ny­ras Ma­ri­jam­po­lė­je, to­dėl te­ko šiek tiek lau­žy­ti tra­di­ci­jas, – pa­sa­ko­jo ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­rius bei Vil­ka­viš­kio mies­to tink­li­nio klu­bo va­do­vas Vy­tau­tas Stra­ka­lai­tis.

Vy­riš­kis tei­gė, kad anks­tes­niuo­se tur­ny­ruo­se su­si­rink­da­vo dau­giau ko­man­dų (nuo 11 iki 14 eki­pų). Jis nu­ro­dė ir prie­žas­tį – šiais me­tais di­džiau­sią įta­ką ma­žes­niam da­ly­vių skai­čiui tu­rė­jo blo­gas oras.

Iš tie­sų vi­są sek­ma­die­nį dan­gus var­žy­bų da­ly­viams nie­ko ge­ro ne­ža­dė­jo – iš pil­kų de­be­sų lie­tus pra­pliup­da­vo daug daž­niau, nei iš­lįs­da­vo be­si­slaps­tan­ti sau­lė. O juk oras pa­plū­di­mio tink­li­nio var­žy­bo­se yra be­ne svar­biau­sias veiks­nys. Ne­pai­sant to, tur­ny­ras įvy­ko ir, pa­sak V. Stra­ka­lai­čio, per de­šimt me­tų dar ne­bu­vo to­kio įvy­kio, ku­ris su­truk­dy­tų suor­ga­ni­zuo­ti se­zo­no už­da­ry­mo šven­tę.

– Pa­si­tai­kė vi­so­kių orų: ir li­jo, ir sau­lė švie­tė. Te­ko žais­ti ne­tgi plis­ki­nant 30 laips­nių karš­čiui. Bet kai bū­da­vo karš­ta, po rung­ty­nių da­ly­viai šok­da­vo į ša­lia telk­šan­tį eže­rą, at­si­gai­vin­da­vo ir to­liau tęs­da­vo ko­vas, – pa­sa­ko­jo mies­to tink­li­nio klu­bo va­do­vas.

Pa­sak jo, no­rint ge­rai pa­si­ro­dy­ti tur­ny­ruo­se neuž­ten­ka ret­kar­čiais pa­žais­ti tink­li­nį sa­vo ma­lo­nu­mui. Pri­va­lu nuo­lat tre­ni­ruo­tis, nes da­ly­viai, at­vy­kę be spe­cia­laus pa­si­ren­gi­mo, ge­rų re­zul­ta­tų ne­pa­ro­do. Pa­sak V. Stra­ka­lai­čio, dėl blo­gų orų šią sa­vai­tę be­veik nie­kas ne­si­tre­ni­ra­vo, to­dėl kai ku­riems žai­dė­jams bu­vo sun­ku pa­ro­dy­ti vi­sus sa­vo su­ge­bė­ji­mus.

Ko­vo­je dėl ap­do­va­no­ji­mų ko­man­dos tar­pu­sa­vy­je bu­vo su­skirs­ty­tos bur­tų ke­liu. Sėk­mė ly­dė­jo „Ban­gos“ tink­li­nin­kus, ku­rių gre­to­se var­žė­si tė­vo ir sū­naus due­tas – Vy­tau­tas ir And­rius Stra­ka­lai­čiai. Jie fi­na­le įvei­kė „Va­rom, va­rom“ eki­pą, ku­riai at­sto­va­vo Eval­das Ber­no­ta bei Ka­ro­lis Bra­dū­nas. Pas­ta­ra­sis šio­se var­žy­bo­se trium­fa­vo praei­tais me­tais, kai kar­tu su Žil­vi­nu Ky­nu su­da­rė „Gra­nes“ due­tą. Ta­da jie fi­na­le nu­ga­lė­jo šie­me­ti­nius čem­pio­nus – „Ban­gos“ tink­li­nin­kus. Tre­čią­ją vie­tą šiais me­tais iš­ko­vo­jo „Švy­tu­rio“ ko­man­da, ku­riai at­sto­va­vo Dai­nius Gra­žu­lis bei Ar­mun­das Že­mai­tai­tis. Jie ma­ža­ja­me fi­na­le įvei­kė tur­ny­ro fa­vo­ri­tu lai­ky­tą „GG“ due­tą – Ar­nol­dą Va­si­liaus­ką ir Dei­vi­dą Ka­mins­ką. Šie žai­dė­jai, pus­fi­na­ly­je tik po ne­pap­ras­tai įtemp­tos ko­vos nu­si­lei­dę bū­si­miems čem­pio­nams, ko­vo­je dėl tre­čios vie­tos ne­ra­do jė­gų ir li­ko be me­da­lių.

Be­veik vi­si da­ly­viai tur­ny­re da­ly­vau­ja jau ne pir­mą kar­tą. Kai ku­rie iš jų nė­ra pra­lei­dę nė vie­nų var­žy­bų ir ko­vo­ja nuo pat 1999 me­tų, kai įvy­ko pir­ma­sis pa­plū­di­mio tink­li­nio se­zo­no už­da­ry­mo tur­ny­ras. Vie­ni iš jų – „Bo­čių“ ko­man­da, ku­riai at­sto­va­vo Ar­tū­ras Že­mai­tai­tis bei Rai­mun­das Vilt­ra­kis. Pas­ta­rie­ji žai­dė­jai yra nuo­la­ti­niai įvai­rių tur­ny­rų nu­ga­lė­to­jai bei pri­zi­nin­kai. De­ja, šie­met į pus­fi­na­lį jie ne­pra­si­mu­šė ir li­ko už nu­ga­lė­to­jų ap­do­va­no­ji­mų pa­ky­los.

Ne­pai­sant di­de­lio ve­te­ra­nų skai­čiaus, var­žy­bo­se tarp da­ly­vių šie­met bu­vo ga­li­ma iš­vys­ti ir dvie­jų try­li­ka­me­čių, Žy­gi­man­to Va­si­liaus­ko bei Ed­vi­no Vaš­ke­lio, ko­man­dą „Žai­bas“. Abu vai­ki­nai ir per­nai da­ly­va­vo tur­ny­re, bet tu­rė­jo ki­tus par­tne­rius. Tik šie­met nu­spren­dę su­si­jung­ti į vie­ną eki­pą, jie ta­po kie­tu rie­šu­tė­liu vi­siems var­žo­vams. Nors ko­vo­je dėl penk­tos vie­tos pra­lai­mė­jo la­biau pa­ty­ru­siems „ŽŽ“ tink­li­nin­kams – per­nykš­čiam čem­pio­nui Ž. Ky­nui bei jo bend­ra­var­džiui Ž. Šir­vins­kui, ta­čiau jau­nuo­liai ne­nu­si­mi­nė ir ki­tais me­tais ža­dė­jo pa­ko­vo­ti dėl aukš­tes­nių vie­tų.

Pa­si­bai­gus tur­ny­rui, nu­ga­lė­to­jai bu­vo ap­do­va­no­ti me­da­liais bei spe­cia­liai­siais pri­zais. Ne­pai­sant ap­niu­ku­sio oro, vi­si da­ly­viai iš­li­ko ge­ros nuo­tai­kos ir ža­dė­jo ki­tais me­tais vėl su­si­rink­ti į tra­di­ci­niu ta­pu­sį va­sa­ros už­da­ry­mo pa­plū­di­mio tink­li­nio tur­ny­rą.And­rius GRY­GE­LAI­TIS


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Ilgai lauktas mamografas jau pradėjo dirbti
* Pirmine teisine pagalba naudojasi vis daugiau žmonių
* Būsimose miesto poilsio zonose ketinama palikti sveikus ir gražius medžius
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar pažįstate emigrantų, svarstančių grįžti gyventi į Lietuvą?
Taip, ir ne vieną.
Tokių svarstymų negirdėjau.
Aš svarstau galimybę grįžti.
Pažįstu jau ir grįžusiųjų.Kalbos patarimai

„Karilionas“ ar „kariljonas“?
Nė vienas rašybos variantas nelaikytinas klaida.
„Tarptautinių žodžių žodyne“ šis žodis rašomas be j karilionas (pranc. carillon ): 1. tarpusavyje suderintų įv. dydžio varpų komplektas, turintis automatinį skambinimo mechanizmą; kai kurių karilionų varpai mušami rankomis plaktukais; 2. varpų muzika.
Tačiau Kalbos komisijos posėdyje apsvarsčius nutarta, kad tais atvejais, kai originalo formoje i eina po priebalsės ir tariamas jotas, gali būti rašoma raidė j: kariljonas (kaip šampinjonas, paviljonas ).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas