„Santaka“ / „Atžalyno“ festivalis Basanavičynę gaubė teatrine dvasia

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Atlieka vidaus ir lauko apdailos darbus. Tel. 8 623 56 052.
Galioja iki: 2019-02-23 09:35:01

Parduoda arba išnuomuoja 3 ha žemės Vilkupių kaime. Tel. 8 626 38 767.
Galioja iki: 2019-02-28 08:11:49

Parduoda naudotą 6 stalčių šaldiklį BOSCH, šiaudapjovę („akselinę“) su vienfaziu vokišku varikliu. Tel. 8 670 49 964.
Galioja iki: 2019-02-28 08:12:20

Parduoda 0,74 ha žemės ūkio paskirties sklypą (1 km nuo Vilkaviškio, yra elektra prie kelio, tinka namui statyti), 0,25 ha namų valdą Vilkaviškio miesto ribose ir gretimą 0,14 ha žemės ūkio paskirties sklypą (galima pirkti abu kartu). Tel. 8 680 59 859.
Galioja iki: 2019-03-02 11:48:20

Parduoda hidraules žarnas traktoriui DT-75, paleidimo varikliuką PD-8, UAZ-452 dalis, grėblį-vartytuvą TZK-7, būgninius volus (300 l talpos), 5 m³ cisterną, grūdų sėjamąją SZ-3,6, siją (18 m), elektros variklius (3 kW–20 kW), vartomą 3 vagų plūgą. Tel. 8 643 28 365.
Galioja iki: 2019-03-02 15:11:28

Parduoda 1 t talpos plastikinį konteinerį metaliniame rėme su prailgintu išleidimo čiaupu, 1 t talpos plastikinę talpyklą be rėmo (15 Eur), lengvojo automobilio priekabos ašį (60 Eur), du dyzelinius patalpų šildytuvus (50 Eur už vnt.). Tel. 8 686 98 506.
Galioja iki: 2019-03-03 10:16:02

Parduodu 1 kambario butą su daliniais patogumais J.Basanavičiaus 10, Kybartuose (3000 Eur). Tel. 8 618 23 835.
Galioja iki: 2019-03-03 16:08:06Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2009-09-09 23:02

Dalinkitės:  


Vilkaviškio teatro mėgėjų kolektyvo „Kertė“ režisierei Leonardai Gaurylienei (antra iš dešinės) teko prizas už dramatiškiausią vaidmenį.

Romo ČĖPLOS nuotr.


„Atžalyno“ festivalis Basanavičynę gaubė teatrine dvasia

Laima VABALIENĖ

Sek­ma­die­nį J. Ba­sa­na­vi­čiaus so­dy­bą Ož­ka­ba­liuo­se gau­bė ypa­tin­ga – teat­ri­nė – dva­sia. Čia vy­ko tra­di­ci­nis Su­val­ki­jos re­gio­no mė­gė­jų teat­rų fes­ti­va­lis „At­ža­ly­nas“.Meniu – spektakliai

Į kie­mą su bri­ka įdar­dė­ję so­dy­bos „gas­pa­do­riai“ (ren­gi­nio ve­dė­jai L. Ka­su­lai­tis ir R. Ty­ras) džiau­gė­si daug sve­čių pa­ma­tę: ža­dė­jo pa­val­gy­din­ti, pa­links­min­ti, o kas no­rės – ir ap­nak­vin­din­ti. Nie­ko ne­lauk­da­mi jie vi­sus kvie­tė į klo­ji­mą – teat­ri­nę vir­tu­vę, o sie­los pe­nui pa­siū­lė pir­mą­jį spek­tak­lį.

Fes­ti­va­lį pra­dė­jo Ša­kių „Var­po“ vi­du­ri­nės mo­kyk­los dra­mos stu­di­ja (re­ži­sie­rė Vi­li­ja Meš­kai­tie­nė). Praė­ju­sių me­tų fes­ti­va­ly­je vai­di­nę lie­tu­viš­ką kla­si­ką (Že­mai­tės „Tris my­li­mas“), da­bar jau­nie­ji ak­to­riai nė­rė į dar se­nes­nius lai­kus – an­ti­ką. Ta­čiau iš­raiš­kin­gai su­vai­din­ta Aris­to­fa­no ko­me­di­ja „De­be­sys“ at­ro­dė la­bai šiuo­lai­kiš­kai.

Ant­ra­jam pa­tie­ka­lui bu­vo pa­siū­ly­tas Vil­ka­viš­kio pagyvenusių žmonių klubo „Rudenėlis“ teat­ro „Ker­tė“ spek­tak­lis „Sun­ki naš­ta“, at­sklei­dęs konf­lik­tiš­kai su­si­klos­čiu­sius mo­ti­nos ir jos vai­kų san­ty­kius. Spek­tak­lio re­ži­sie­rės Leo­nar­dos Gau­ry­lie­nės su­kur­tą mo­ti­nos vaid­me­nį žiū­ro­vai pri­pa­ži­no dra­ma­tiš­kiau­siu šia­me fes­ti­va­ly­je – jai bu­vo įteik­tas or­ga­ni­za­to­rių pri­zas.

Anks­ty­va­jai va­ka­rie­nei žiū­ro­vai su­lau­kė Ša­kių kul­tū­ros cent­ro Za­na­vy­kų teat­ro spek­tak­lio „Dė­dė at­va­žia­vo“ (re­ži­sie­rė Gra­ži­na Gu­zo­vi­jie­nė), ku­ris bu­vo iš­rink­tas pa­čiu šmaikš­čiau­siu, o jo he­ro­jus Spur­gis vien­bal­siai pri­pa­žin­tas links­miau­siu per­so­na­žu.

Ma­ri­jam­po­lės sa­vi­val­dy­bės Taut­kai­čių klo­ji­mo teat­ras „Geg­nė“ į sce­ną at­ve­dė tris sen­ber­nius.

Du iš jų spek­tak­lio „Sen­ber­niai“ me­tu nuo­ta­kas spė­jo su­si­ras­ti, o tre­čią­jį bei vi­sus ki­tus sen­ber­nius teat­ro re­ži­sie­rė Ona Mi­liaus­kie­nė ža­dė­jo per ki­tų me­tų fes­ti­va­lį iš­pirš­ti.

Fes­ti­va­lio „At­ža­ly­nas“ sve­čių – Kel­mės ma­žo­jo teat­ro (re­ži­sie­rius Al­gi­man­tas Ar­mo­nas) pa­si­ro­dy­mas bu­vo pa­lik­tas pa­bai­gai.

Mu­zi­ki­ne R. Kaškausko pa­sa­ka „Par­šiu­kų kelionės“ kel­miš­kiai „nu­pir­ko“ ir jau­nus, ir pa­gy­ve­nu­sius žiū­ro­vus. Šie lei­po iš juo­ko ir mie­lai pa­si­da­vė ak­to­rių pro­vo­ka­ci­joms. Tik­ras teat­ri­nis de­ser­tas!Pramogų netrūko

Ta­čiau ne­rei­kia ma­ny­ti, kad vi­są die­ną taip ir bu­vo pra­sė­dė­ta Ba­sa­na­vi­čy­nės klo­ji­me, mė­gau­jan­tis teat­ri­niais pa­tie­ka­lais.

Per per­trau­kas sma­gias me­lo­di­jas trau­kė Viš­ty­čio re­gio­ni­nio par­ko folk­lo­ro an­samb­lis „Ši­lo­jai“ (va­do­vė Al­do­na Kra­pa­vic­kie­nė), žiū­ro­vai bu­vo kvie­čia­mi pa­si­žiū­rė­ti tau­to­dai­li­nin­kės Ele­nos Ruz­gie­nės pa­ro­dos ir fes­ti­va­lio iš­va­ka­rė­se vy­ku­sio ple­ne­ro dar­bų. Prieš festivalį buvo surengtas ir kūrybinis seminaras, kurį vedė vilnietė režisierė, aktorė, dailininkė Aurelija Čeredaitė.

Plenero iniciatorė, Pil­viš­kių „San­ta­kos“ gim­na­zi­jos mo­ky­to­ja Vai­du­tė Dir­žiu­vie­nė su mo­ki­niais ir ki­tais me­nui pri­jau­čian­čiais žmo­nė­mis kū­rė pa­veiks­lus bei fes­ti­va­lio sce­nog­ra­fi­ją. Vai­du­tės vy­ras Ri­man­tas Dir­žius su sa­vo ko­man­dos vy­rais pri­sta­tė na­cio­na­li­nį žai­di­mą – lie­tu­viš­ką ri­ti­nį. Čia pat, už kluo­no, kiek­vie­nas ga­lė­jo pa­siė­męs laz­dą pa­mė­gin­ti muš­ti „rip­ką“.

Di­de­lio azar­to su­lau­kė ir „gas­pa­do­rių“ su­reng­tas auk­cio­nas, ku­ria­me bu­vo ga­li­ma įsi­gy­ti ne­tgi... lai­mę.

Fes­ti­va­lio da­ly­vius svei­ki­no Vil­ka­viš­kio sa­vi­val­dy­bės vi­ce­me­ras Jo­nas Meš­kaus­kas, J. Ba­sa­na­vi­čiaus so­dy­bos-mu­zie­jaus dar­buo­to­ja, pro­jek­to va­do­vė Ag­nė Mi­liaus­kai­tė, di­rek­to­rė Rū­ta Va­si­liaus­kie­nė, mo­kiu­si iš­tar­ti bur­ta­žo­dį: „Ar ge­ra, ar links­ma, atei­ki pas mus, kiek­vie­nas iš jū­sų lyg bro­lis mums bus. Ir dar ne­sku­bė­kit iš­vykt į na­mus, mes jums do­va­no­sim teat­ro ke­rus.“

Tų ke­rų ap­sup­ti skirs­tė­si ir žiū­ro­vai, ir da­ly­viai, pri­si­mi­ni­mui iš Ba­sa­na­vi­čy­nės iš­si­vež­da­mi po fes­ti­va­lio or­ga­ni­za­to­rių do­va­no­tą ke­ra­mi­ki­nę gi­lę.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Aptariant miesto sodo projektą neapsieita be priekaištų
* Išmokę spausti aliejų žyniškiai ūkininkai pasijuto savose rogėse
* Seniai išnykusi liga grasina sugrįžti
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Kurios partijos, komiteto kandidatus rinktumėte į Savivaldybės tarybą?
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos
Visuomeninio rinkimų komiteto „Naujas startas“
Lietuvos socialdemokratų partijos
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų
Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio
Darbo partijosKalbos patarimai

Ar vartotinas žodis „gazonas“?
Gazonas vertinamas kaip vengtina vartoti svetimybė. Teikiami šio žodžio pakaitai veja, dekoratyvinė pievelė.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas