„Santaka“ / Kitokia mokykla, kitokia mokyklos biblioteka

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda medų. Gali pristatyti į namus. Tel. 8 620 85 872.
Galioja iki: 2019-01-28 10:50:32

Parduoda OPEL ASTRA CARAVAN (1999 m., 1,7 l, dyzelis, 50 kW, TA iki 2019 m. sausio 31 d., 550 Eur). Tel. 8 653 81 967.
Galioja iki: 2019-01-28 11:12:51

Parduoda VW POLO (2003 m., 1,9 l, dyzelis, TA iki 2020 m. lapkričio mėn.). Tel. 8 694 95 488.
Galioja iki: 2019-01-28 11:14:48

Parduoda prikabinamą namelį-kemperį su baldais, paaugintus įvairaus amžiaus veršelius (telyčaites), mobilųjį telefoną CAT S40, padangas M+S 185 | 65R15 (4 vnt.), rusišką ritininį presą PR-1,6. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2019-01-28 13:09:35Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2009-09-07 22:39

Dalinkitės:  


Vil­ka­viš­kio „Auš­ros“ gim­na­zi­jos bib­lio­te­ki­nin­kė Ele­na Ba­ce­vi­čie­nė pa­si­ry­žu­si to­liau įgy­ven­din­ti nau­jo­ves.

Kitokia mokykla, kitokia mokyklos biblioteka

Apie ki­to­kią Vil­ka­viš­kio „Auš­ros“ vi­du­ri­nę mo­kyk­lą bu­vo ne kar­tą kal­bė­ta, vi­rė dis­ku­si­jos, bu­vo ne­pa­ten­kin­tų ir be­si­džiau­gian­čių, nu­si­vy­lu­sių ir ryž­tin­gų, abe­jo­jan­čių ir ti­kin­čių, sie­kian­čių ir sva­jo­jan­čių... Ki­to­kiai mo­kyk­lai rei­kė­jo ir ki­to­kios bib­lio­te­kos.

MO­BIS... Trum­pi­nys, ra­šo­mas di­džio­sio­mis rai­dė­mis, reiš­kia mo­kyk­lų bib­lio­te­kų in­for­ma­ci­nę sis­te­mą.

Daug ką su­de­ri­nus ir su­tiks­li­nus, nuo 2004 me­tų Lie­tu­vos mo­kyk­lų bib­lio­te­ko­se bu­vo pra­dė­ta įgy­ven­din­ti MO­BIS pro­gra­ma.

Tais me­tais mū­sų mo­kyk­lo­je ne­bu­vo tiek kom­piu­te­rių, kad vie­nas bū­tų skir­tas bib­lio­te­kai, o ir per Švie­ti­mo sky­rių tam tiks­lui gau­tie­ji mū­sų mo­kyk­los ne­pa­sie­kė.

Per di­de­lius var­gus mo­kyk­los di­rek­to­riaus A. Ži­ke­vi­čiaus dė­ka pa­ga­liau ga­vo­me kom­piu­te­rį. Pa­ruo­šus jį nau­do­ti, 2006 m. spa­lio mė­ne­sį bib­lio­te­ko­je bu­vo pra­dė­ta įgy­ven­din­ti MO­BIS pro­gra­ma.

Ka­ta­lo­gas – rak­tas į bib­lio­te­ką, elekt­ro­ni­nis ka­ta­lo­gas – mo­der­nes­nis rak­tas į mo­der­nes­nę bib­lio­te­ką.

Nuo to lai­ko iš­ti­sus me­tus bu­vo re­ka­ta­lo­guo­ja­mos kny­gos, at­ren­ka­mos mo­ra­liai pa­se­nu­sios ir su­si­dė­vė­ju­sios, tvar­ko­mos nau­jos są­skai­tos, ve­da­ma nau­ja in­ven­to­ri­nė kny­ga, nau­jai gau­tos li­te­ra­tū­ros pa­gal są­skai­tas ap­skai­ta.

Da­bar bū­tų ga­li­ma sa­ky­ti, kad bib­lio­te­ka pa­si­ruo­šu­si ap­tar­nau­ti skai­ty­to­jus. Ta­čiau kad MO­BIS pro­gra­ma bū­tų įdieg­ta iki ga­lo, bū­ti­nai rei­ka­lin­gas kvi­tų spaus­din­tu­vas.

Ko­kie šios pro­gra­mos trū­ku­mai ir pri­va­lu­mai?

Bu­vau la­bai nu­si­mi­nu­si, ženg­da­ma pir­muo­sius žings­nius. Iš­kil­da­vo be­ga­lė klau­si­mų, o dėl paaiš­ki­ni­mų ne­tu­rė­jau į ką kreip­tis. Vie­šo­ji bib­lio­te­ka dir­ba su LI­BIS pro­gra­ma – pa­na­šia, bet šiek tiek ki­to­kia, nors ga­lu­ti­niai re­zul­ta­tai yra to­kie pa­tys. Ma­no klau­si­mai, kar­tais nai­vūs ir vai­kiš­ki, jos dar­buo­to­jus ste­bi­no. Čia – kaip vai­kams su nau­ju žais­lu: kol pa­tys ne­pa­var­to ir neap­žiū­ri iš vi­sų pu­sių, tol ir ne­ga­li su­pras­ti, kas yra vi­du­je. Da­bar ir aš ga­liu šyp­so­tis.

La­bai pa­gel­bė­jo lan­ky­tų kur­sų va­do­vė, su ku­ria su­si­ra­ši­nė­jau elekt­ro­ni­niu pa­štu. Praė­jus gal pu­sei me­tų, o gal me­tams, jau ga­lė­jau kal­bė­ti apie MO­BIS pro­gra­mos pri­va­lu­mus.

MO­BIS bu­vo su­kur­ta tam, kad pa­leng­vin­tų bib­lio­te­ki­nin­ko dar­bą. Ji pa­grei­ti­na dar­bą, su­ran­dant bib­lio­te­ko­je tu­ri­mus spau­di­nius, pa­spar­ti­na jų iš­da­vi­mą skai­ty­to­jams.

Pa­vyz­džiui, šim­tui kny­gų su­tvar­ky­ti anks­čiau rei­kė­da­vo ran­ka už­pil­dy­ti 200 ka­ta­lo­gi­nių kor­te­lių, o jei­gu bū­da­vo ša­ki­nė li­te­ra­tū­ra, rei­kė­da­vo pa­pil­do­mos kor­te­lės sis­te­mi­niam ka­ta­lo­gui. Vi­sas šias kor­te­les pa­gal abė­cė­lę rei­kė­da­vo įterp­ti į ka­ta­lo­gų dė­žu­tes.

Elekt­ro­ni­niai bib­liog­ra­fi­niai ap­ra­šai vi­siš­kai ati­tin­ka iki šiol nau­do­tus ap­ra­šus. Ta­čiau, skir­tin­gai nei anks­tes­nie­ji, jie tu­ri šiuos pri­va­lu­mus: bet ku­riuo mo­men­tu ga­li­ma grei­čiau juos pa­pil­dy­ti ar­ba pa­tai­sy­ti, pa­pras­ta su­kur­ti ke­lių įra­šų są­sa­ją. Grei­tes­nė bib­liog­ra­fi­nio įra­šo paieš­ka: ati­tin­ka­ma­me MO­BIS pro­gra­mos lan­ge­ly­je rei­kia pa­ra­šy­ti tiks­lų pir­mą lei­di­nio pa­va­di­ni­mo žo­dį. Ga­li­ma paieš­ka pa­gal au­to­rių, kai lan­ge­ly­je įra­šo­ma tiks­li ori­gi­na­li au­to­riaus pa­var­dė, ku­rią įsi­min­ti da­bar nė­ra la­bai pa­pras­ta, pvz.: McCart­hy, Van­der­bilt, O‘Brien ir t. t. (ši paieš­ka sun­kes­nė). Ga­li­ma spau­di­nio ieš­ko­ti pa­gal rub­ri­ką ar­ba reikš­mi­nius žo­džius. Reikš­mė įra­šo­ma ran­ka ar­ba pa­si­ren­ka­ma iš są­ra­šo, ku­ris su­for­muo­ja­mas iš ka­ta­lo­ge sau­go­mų bib­liog­ra­fi­nių įra­šų duo­me­nų.

Fon­do bib­lio­te­ko­je yra di­de­lis va­do­vė­lių fon­das. Va­do­vė­liams tvar­ky­ti yra skir­ta at­ski­ra MO­BIS pro­gra­mos da­lis „Va­do­vė­liai“. Čia ga­li­ma at­lik­ti jų paieš­ką, tvar­ky­ti ir kur­ti už­sa­ky­mus, tvar­ky­ti ir spaus­din­ti są­skai­tas, dirb­ti su va­do­vė­lių ga­vi­mo in­for­ma­ci­ja, spaus­din­ti bend­rą­ją bei pa­pil­do­mą ap­skai­tą ir va­do­vė­lių fon­do ap­skai­tos kor­te­lę.

Tvar­kant va­do­vė­lius su MO­BIS pro­gra­ma, mums rei­kia su­sie­ti du bib­lio­te­kos kom­piu­te­rius. Ti­ki­mės, kad tai ga­lė­si­me pa­da­ry­ti ne­to­li­mo­je atei­ty­je.

Be va­do­vė­lių fon­do tvar­ky­mo, ki­ta svar­bi mū­sų bib­lio­te­kos veik­los sri­tis – skai­ty­to­jų ap­tar­na­vi­mas. Nuo rug­sė­jo mė­ne­sio esu pa­si­ry­žu­si ženg­ti ir šį žings­nį. Kaip sek­sis, pa­ro­dys atei­tis.Ele­na BA­CE­VI­ČIE­NĖ

Vilkaviškio „Auš­ros“ gimnazijos bib­lio­te­ki­nin­kė


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Į griovius slydo mokinius vežiojantys autobusai
* Žemės ūkio konsultavimo tarnyba: klientų vis daugėja
* Kuriu verslą: kokią įmonės juridinę formą pasirinkti?
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar pažįstate emigrantų, svarstančių grįžti gyventi į Lietuvą?
Taip, ir ne vieną.
Tokių svarstymų negirdėjau.
Aš svarstau galimybę grįžti.
Pažįstu jau ir grįžusiųjų.Kalbos patarimai

Ar vartotinas žodis „magaryčios“?
Žodis „magaryčios“ yra arabiškos kilmės ( maharig – išlaidos), o į Lietuvą atkeliavo per rytų slavus. Tai tam tikrą susitarimą užtvirtinantis veiksmas, per kurį abi pusės išlenkia taurelę ar pan. Pvz.: Reikės statyti (arba duoti) magaryčių. DLKŽ šis žodis teikiamas su žyma šnek. (šnekamosios kalbos ž.). „Kalbos patarimų“ leidinyje jis vertinamas kaip vengtina vartoti svetimybė, vietoj kurios teikiami atitikmenys: 1. vaišės, išgertuvės; 2. priedas. Pvz.: Skolą grąžino su magaryčiomis (= su priedu ).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas