„Santaka“ / Kitokia mokykla, kitokia mokyklos biblioteka

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda pilnai įrengtą, suremontuotą 1 kambario butą su rūsiu Pilviškių g., Vilkaviškyje (2/5 aukštas). Tel. 8 625 50 615.
Galioja iki: 2018-11-15 09:19:44

Vilkaviškyje remontuoja variklius, keičia dirželius, tikrina, šlifuoja variklių galvutes, atlieka lengvųjų automobilių kompiuterinę diagnostiką. Tel. 8 609 79 788.
Galioja iki: 2018-11-16 08:58:32

Parduoda traktoriaus MTZ priekinį varantyjį tiltą (naujai perrinktas), kombainą NIVA, traktorių MTZ-82 (geros būklės), keltuvą prie tratoriaus galo. Tel. 8 682 77 847.
Galioja iki: 2018-11-17 09:05:27

Parduoda garažą Vilkaviškyje, prie ligoninės (geras privažiavimas, yra elektra, ištinkuotas), 250 m² komercinės paskirties patalpas Giedriuose (už geležinkelio pervažos, yra aikštelė automobiliams, geras privažiavimas, vandens baseinas). Tel. 8 687 87 459.
Galioja iki: 2018-11-19 14:00:39Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2009-09-07 22:39

Dalinkitės:  


Vil­ka­viš­kio „Auš­ros“ gim­na­zi­jos bib­lio­te­ki­nin­kė Ele­na Ba­ce­vi­čie­nė pa­si­ry­žu­si to­liau įgy­ven­din­ti nau­jo­ves.

Kitokia mokykla, kitokia mokyklos biblioteka

Apie ki­to­kią Vil­ka­viš­kio „Auš­ros“ vi­du­ri­nę mo­kyk­lą bu­vo ne kar­tą kal­bė­ta, vi­rė dis­ku­si­jos, bu­vo ne­pa­ten­kin­tų ir be­si­džiau­gian­čių, nu­si­vy­lu­sių ir ryž­tin­gų, abe­jo­jan­čių ir ti­kin­čių, sie­kian­čių ir sva­jo­jan­čių... Ki­to­kiai mo­kyk­lai rei­kė­jo ir ki­to­kios bib­lio­te­kos.

MO­BIS... Trum­pi­nys, ra­šo­mas di­džio­sio­mis rai­dė­mis, reiš­kia mo­kyk­lų bib­lio­te­kų in­for­ma­ci­nę sis­te­mą.

Daug ką su­de­ri­nus ir su­tiks­li­nus, nuo 2004 me­tų Lie­tu­vos mo­kyk­lų bib­lio­te­ko­se bu­vo pra­dė­ta įgy­ven­din­ti MO­BIS pro­gra­ma.

Tais me­tais mū­sų mo­kyk­lo­je ne­bu­vo tiek kom­piu­te­rių, kad vie­nas bū­tų skir­tas bib­lio­te­kai, o ir per Švie­ti­mo sky­rių tam tiks­lui gau­tie­ji mū­sų mo­kyk­los ne­pa­sie­kė.

Per di­de­lius var­gus mo­kyk­los di­rek­to­riaus A. Ži­ke­vi­čiaus dė­ka pa­ga­liau ga­vo­me kom­piu­te­rį. Pa­ruo­šus jį nau­do­ti, 2006 m. spa­lio mė­ne­sį bib­lio­te­ko­je bu­vo pra­dė­ta įgy­ven­din­ti MO­BIS pro­gra­ma.

Ka­ta­lo­gas – rak­tas į bib­lio­te­ką, elekt­ro­ni­nis ka­ta­lo­gas – mo­der­nes­nis rak­tas į mo­der­nes­nę bib­lio­te­ką.

Nuo to lai­ko iš­ti­sus me­tus bu­vo re­ka­ta­lo­guo­ja­mos kny­gos, at­ren­ka­mos mo­ra­liai pa­se­nu­sios ir su­si­dė­vė­ju­sios, tvar­ko­mos nau­jos są­skai­tos, ve­da­ma nau­ja in­ven­to­ri­nė kny­ga, nau­jai gau­tos li­te­ra­tū­ros pa­gal są­skai­tas ap­skai­ta.

Da­bar bū­tų ga­li­ma sa­ky­ti, kad bib­lio­te­ka pa­si­ruo­šu­si ap­tar­nau­ti skai­ty­to­jus. Ta­čiau kad MO­BIS pro­gra­ma bū­tų įdieg­ta iki ga­lo, bū­ti­nai rei­ka­lin­gas kvi­tų spaus­din­tu­vas.

Ko­kie šios pro­gra­mos trū­ku­mai ir pri­va­lu­mai?

Bu­vau la­bai nu­si­mi­nu­si, ženg­da­ma pir­muo­sius žings­nius. Iš­kil­da­vo be­ga­lė klau­si­mų, o dėl paaiš­ki­ni­mų ne­tu­rė­jau į ką kreip­tis. Vie­šo­ji bib­lio­te­ka dir­ba su LI­BIS pro­gra­ma – pa­na­šia, bet šiek tiek ki­to­kia, nors ga­lu­ti­niai re­zul­ta­tai yra to­kie pa­tys. Ma­no klau­si­mai, kar­tais nai­vūs ir vai­kiš­ki, jos dar­buo­to­jus ste­bi­no. Čia – kaip vai­kams su nau­ju žais­lu: kol pa­tys ne­pa­var­to ir neap­žiū­ri iš vi­sų pu­sių, tol ir ne­ga­li su­pras­ti, kas yra vi­du­je. Da­bar ir aš ga­liu šyp­so­tis.

La­bai pa­gel­bė­jo lan­ky­tų kur­sų va­do­vė, su ku­ria su­si­ra­ši­nė­jau elekt­ro­ni­niu pa­štu. Praė­jus gal pu­sei me­tų, o gal me­tams, jau ga­lė­jau kal­bė­ti apie MO­BIS pro­gra­mos pri­va­lu­mus.

MO­BIS bu­vo su­kur­ta tam, kad pa­leng­vin­tų bib­lio­te­ki­nin­ko dar­bą. Ji pa­grei­ti­na dar­bą, su­ran­dant bib­lio­te­ko­je tu­ri­mus spau­di­nius, pa­spar­ti­na jų iš­da­vi­mą skai­ty­to­jams.

Pa­vyz­džiui, šim­tui kny­gų su­tvar­ky­ti anks­čiau rei­kė­da­vo ran­ka už­pil­dy­ti 200 ka­ta­lo­gi­nių kor­te­lių, o jei­gu bū­da­vo ša­ki­nė li­te­ra­tū­ra, rei­kė­da­vo pa­pil­do­mos kor­te­lės sis­te­mi­niam ka­ta­lo­gui. Vi­sas šias kor­te­les pa­gal abė­cė­lę rei­kė­da­vo įterp­ti į ka­ta­lo­gų dė­žu­tes.

Elekt­ro­ni­niai bib­liog­ra­fi­niai ap­ra­šai vi­siš­kai ati­tin­ka iki šiol nau­do­tus ap­ra­šus. Ta­čiau, skir­tin­gai nei anks­tes­nie­ji, jie tu­ri šiuos pri­va­lu­mus: bet ku­riuo mo­men­tu ga­li­ma grei­čiau juos pa­pil­dy­ti ar­ba pa­tai­sy­ti, pa­pras­ta su­kur­ti ke­lių įra­šų są­sa­ją. Grei­tes­nė bib­liog­ra­fi­nio įra­šo paieš­ka: ati­tin­ka­ma­me MO­BIS pro­gra­mos lan­ge­ly­je rei­kia pa­ra­šy­ti tiks­lų pir­mą lei­di­nio pa­va­di­ni­mo žo­dį. Ga­li­ma paieš­ka pa­gal au­to­rių, kai lan­ge­ly­je įra­šo­ma tiks­li ori­gi­na­li au­to­riaus pa­var­dė, ku­rią įsi­min­ti da­bar nė­ra la­bai pa­pras­ta, pvz.: McCart­hy, Van­der­bilt, O‘Brien ir t. t. (ši paieš­ka sun­kes­nė). Ga­li­ma spau­di­nio ieš­ko­ti pa­gal rub­ri­ką ar­ba reikš­mi­nius žo­džius. Reikš­mė įra­šo­ma ran­ka ar­ba pa­si­ren­ka­ma iš są­ra­šo, ku­ris su­for­muo­ja­mas iš ka­ta­lo­ge sau­go­mų bib­liog­ra­fi­nių įra­šų duo­me­nų.

Fon­do bib­lio­te­ko­je yra di­de­lis va­do­vė­lių fon­das. Va­do­vė­liams tvar­ky­ti yra skir­ta at­ski­ra MO­BIS pro­gra­mos da­lis „Va­do­vė­liai“. Čia ga­li­ma at­lik­ti jų paieš­ką, tvar­ky­ti ir kur­ti už­sa­ky­mus, tvar­ky­ti ir spaus­din­ti są­skai­tas, dirb­ti su va­do­vė­lių ga­vi­mo in­for­ma­ci­ja, spaus­din­ti bend­rą­ją bei pa­pil­do­mą ap­skai­tą ir va­do­vė­lių fon­do ap­skai­tos kor­te­lę.

Tvar­kant va­do­vė­lius su MO­BIS pro­gra­ma, mums rei­kia su­sie­ti du bib­lio­te­kos kom­piu­te­rius. Ti­ki­mės, kad tai ga­lė­si­me pa­da­ry­ti ne­to­li­mo­je atei­ty­je.

Be va­do­vė­lių fon­do tvar­ky­mo, ki­ta svar­bi mū­sų bib­lio­te­kos veik­los sri­tis – skai­ty­to­jų ap­tar­na­vi­mas. Nuo rug­sė­jo mė­ne­sio esu pa­si­ry­žu­si ženg­ti ir šį žings­nį. Kaip sek­sis, pa­ro­dys atei­tis.Ele­na BA­CE­VI­ČIE­NĖ

Vilkaviškio „Auš­ros“ gimnazijos bib­lio­te­ki­nin­kė


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Vilkaviškyje kursis Prekybos, pramonės ir amatų rūmų atstovybė
* Trumpoje gatvėje – ilga nesutarimų gija
* Vis daugiau vilkaviškiečių atranda kalanetikos naudą
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar rūpinatės savo įvaizdžiu socialiniuose tinkluose?
Informaciją skelbiu apgalvotai.
Dėl to visai nesuku galvos.
Neturiu socialinio tinklo paskyros.Kalbos patarimai

Ar taisyklinga „priimti dėmesin (domėn)“?
Ne, nes tai yra nevartotinas vertinys. Ne priimti dėmesin (domėn), o atsižvelgti, turėti galvoje, omenyje.ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas