„Santaka“ / Atodangos

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Tvarkinga šeima išsimokėtinai nupirktų sklypą statyboms. Tel. 8 625 18 726.
Galioja iki: 2019-08-26 08:23:26

Parduoda 2 kambarių butą Alvite (I a., sava pakura). Tel. 8 647 46 922.
Galioja iki: 2019-08-31 13:18:44

Parduoda X mėsinių veislės veršingą mėsinę telyčią, melžimo aparatą (benzininis). Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2019-09-01 11:46:18

Reikalinga moteris vyresnio amžiaus močiutei prižiūrėti. Tel. 8 683 64 162 (Marijampolė).
Galioja iki: 2019-09-02 11:07:09Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2009-09-04 10:22

Dalinkitės:  


Atodangos

Buvę pre­zi­den­tai gina ne visuomenės interesą

Mi­nist­ras pir­mi­nin­kas And­rius Ku­bi­lius ste­bi­si ke­liais bu­vu­sio so­cial­de­mok­ra­tų ly­de­rio, pre­zi­den­to ir prem­je­ro Al­gir­do Bra­zaus­ko „pa­si­sa­ky­mais“ Lie­tu­vos ži­niask­lai­dai, ku­riuo­se jis kal­ti­na da­bar­ti­nę Vy­riau­sy­bę ne­veik­lu­mu.

So­cial­de­mok­ra­tų pa­triar­chu va­di­na­mas A. Bra­zaus­kas in­ter­ne­to po­rta­le „Del­fi“ ste­bi­si, ko­dėl iki šiol Lie­tu­vos val­džia del­sia glau­džiau bend­ra­dar­biau­ti su kai­my­ni­nė­mis vals­ty­bė­mis Ry­tuo­se bei kvie­čia nau­ją bran­duo­li­nę jė­gai­nę sta­ty­ti Ru­si­jos Ka­li­ning­ra­do sri­ty­je.

Nei į tvo­rą, nei į mie­tą. Ky­la įspū­dis, jog A. Bra­zaus­ko au­sis la­biau vei­kia jo me­džiok­lės bū­re­lio drau­ge­lių pa­kuž­dė­ji­mai (pra­si­dė­jus me­džiok­lės se­zo­nui, to­kios hip­no­zės sean­sų, rei­kia ma­ny­ti, tik dau­gė­ja) ne­gu tik­ro­vė.

Tef­lo­ni­nis šar­vas ko­mu­nis­tų di­no­zau­rą ap­sau­go ne tik nuo pur­vo, bet ir nuo svar­bios in­for­ma­ci­jos. Ki­taip įtar­tum, jog penk­ta­sis Lie­tu­vos pre­zi­den­tas siū­lo „glau­džiau bend­ra­dar­biau­ti“ su tais kai­my­nais, ku­rie vos prieš mė­ne­sį ki­tą aro­gan­tiš­kai pa­reiš­kė, kad ne­si­lai­kys ES ener­ge­ti­kos char­ti­ja va­di­na­mų žai­di­mo tai­syk­lių.

Jau ne­kal­bant apie se­nes­nius įvy­kius, ku­rie kaž­ko­dėl pro vie­ną A. Bra­zaus­ko au­sį įė­jo, pro ki­tą – išė­jo. A. Bra­zaus­kas Lie­tu­vai siū­lo „su­mes­ti klum­pes“ su tais, ku­rie lei­džia sau tik­rais ar iš­ma­ny­tais pre­teks­tais dviem de­šim­tims ša­lių už­suk­ti ener­gi­jos iš­tek­lių kra­ne­lius per pa­tį vi­dur­žie­mį.

Neb­lo­ga per­spek­ty­va šių me­tų pa­bai­go­je Ig­na­li­nos jė­gai­nę už­da­ran­čiai Lie­tu­vai! Net tai­kin­go­ji ir am­ži­nai nuo­lai­džiau­jan­ti Eu­ro­pa ge­ba ret­sy­kiais pra­si­krapš­ty­ti akis.

Ki­tas pre­zi­den­tas – Val­das Adam­kus – LTV lai­do­je „Tei­sė ži­no­ti“ tvir­ti­na ne­sup­ran­tąs, ko­dėl A. Ku­bi­liaus va­do­vau­ja­ma Vy­riau­sy­bė ėmė­si ar­dy­ti ener­ge­ti­kos mo­no­po­li­ją „Leo LT“. V. Adam­kus tvir­ti­na, kad rea­li­zuo­da­ma jo dar 2002 m. iš­kel­tą tiks­lą – ša­liai lik­ti bran­duo­li­ne vals­ty­be – „dau­giau­siai pa­žan­gos <...> pa­sie­kė G. Kir­ki­lo vy­riau­sy­bė“. V. Adam­kaus po­žiū­riu, „jei­gu san­dė­ry­je bu­vo ne­skaid­ru­mų, juos rei­kė­jo iš­siaiš­kin­ti de­ry­bo­se ir tęs­ti to­liau, bet ne vis­ką griau­ti ir ati­dė­ti ener­ge­ti­nę ne­prik­lau­so­my­bę dar ke­le­tui me­tų“.

A. Bra­zaus­kas bent jau ne­sle­pia sa­vo ener­ge­ti­nės vie­no vamz­džio (iš Ru­si­jos – aut. pa­st.) dokt­ri­nos.

O V. Adam­kus vi­suo­me­nei pa­tei­kia dar vie­ną mįs­lę. Vy­riau­sy­bei siū­ly­da­mas de­ry­bo­se su VP de­šim­tu­ko vy­ru­čiais iš­siaiš­kin­ti ga­li­mus „LEO LT“ ne­skaid­ru­mus“, V. Adam­kus kaž­ko­dėl nu­ty­li, jog dar prieš me­tus pa­ts, bū­da­mas lai­ki­nuo­ju S. Dau­kan­to aikš­tės rū­mų šei­mi­nin­ku, pa­si­ra­šė vi­sus su šiuo san­dė­riu su­si­ju­sius įsta­ty­mus ir iš es­mės pri­ta­rė pro­jek­tui, pa­smerk­da­mas ke­lias šios vi­suo­me­nės kar­tas iš sa­vo ki­še­nės il­gus de­šimt­me­čius kur­ti mo­no­po­li­nę VP de­šim­tu­ko ge­ro­vę.

Be­je, V. Adam­kus tą­syk ne­nu­ro­dė nei san­dė­rio ydų, nei ga­li­mų „ne­skaid­ru­mų“ – tie­siog pa­si­ra­šė tai, dėl ko bu­vo su­tar­ta net ne S. Dau­kan­to aikš­tė­je, o Pre­zi­den­to re­zi­den­ci­jo­je Tur­niš­kė­se už už­da­rų du­rų ir net to­liau nuo kai ku­rių jo ofi­cia­lių pa­ta­rė­jų akių.

Ir dar klau­si­mas: jei­gu VP de­šim­tu­kui pa­vyks už V. Adam­kaus pa­ra­šu pa­tvir­tin­to san­do­rio są­ly­gų ne­te­sy­bas iš­si­by­li­nė­ti ko­kią pu­sę ar ir vi­są mi­li­jar­dą, dar vi­sai neaiš­ku, kas iš V. Adam­kaus liks Lie­tu­vos žmo­nių at­min­ty­je po de­šimt­me­čio. Mi­tas apie ta­ria­mą jo po­li­ti­kos mo­ra­lu­mą ar pa­ra­šas, pa­tvir­ti­nęs „Leo LT“ afe­rą?

Ne­la­bai su­pran­tu, ar iš prin­ci­po la­bai ski­ria­si „pa­kuž­dė­ji­mai“ me­džio­to­jų drau­gė­je nuo ren­gia­mų įta­kin­gų­jų vei­kė­jų pa­si­sė­dė­ji­mų Tur­niš­kė­se.

Kuo gi iš es­mės ski­ria­si ener­ge­ti­nė kiek­vie­no pi­lie­čio pri­klau­so­my­bė nuo Ru­si­jos ir pri­klau­so­my­bė nuo VP de­šim­tu­ko?

Ogi tuo, kad pa­trio­ti­niais lo­zun­gais apie „tau­ti­nio vers­lo“ iš­skir­ti­nu­mą nu­pin­ta bei ant pi­lie­čio kak­lo už­dė­ta gran­di­nė komp­ro­mi­tuo­ja pa­čią Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bę.

Kaip ir kiek­vie­nas ki­tas ei­li­ne na­cio­na­li­ne afe­ra ta­pęs tau­ti­nis pro­jek­tas, kaip taik­liai in­ter­viu „Del­fi“ pa­ste­bė­jo fi­lo­so­fas pro­f. Ar­vy­das Šlio­ge­ris.

Jei­gu kas tuo tar­pu dar te­bes­te­bi­na, tai tik tai, jog du iš mo­kes­čių mo­kė­to­jų ki­še­nės iš­lai­ko­mi pre­zi­den­tai pen­si­nin­kai net už ak­ty­vio­sios po­li­ti­kos ri­bų re­mia lie­tu­viš­ko „biurs­lo“ (nuo angl. bur­ness: bu­reauc­ra­cy – biu­rok­ra­ti­ja ir bu­si­ness – vers­las), t. y. biu­rok­ra­ti­niais ry­šiais pa­rem­to vers­lo gru­pių – ta­ry­biš­ko eli­to, o ne vi­suo­me­nės, in­te­re­są.Ry­tas STA­SE­LIS

Po­li­ti­kos ap­žval­gi­nin­kas
Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Žinomos dainininkės pramintu keliu eina jauniausioji dukra
* Jachtų regata aštriais pojūčiais džiugino dalyvius, o gražiu reginiu – žiūrovus
* Į pilviškiečio laidotuves susirinkęs būrys velionio giminaičių patyrė šoką
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Kaip vertinate Seimo sprendimą nuo kitų metų Vėlines skelbti nedarbo diena?
Džiaugiuosi juo.
Vertinu neigiamai.
Neturiu nuomonės.Kalbos patarimai

Ar vartotinas pasakymas „ko eigoje“?
Ne, tai netaisyklinga konstrukcija. Vyksmo laikui ar tarpui nusakyti žodžio „ eiga “ vietininkas netinka. Vietoj jo gali būti vartojama metu, per ką arba pusdalyvis, padalyvis. Žaidimo eigoje (= Žaidimo metu; Žaidžiant ) išryškėjo komandos pajėgumas. Metų eigoje (= Per metus ) daug kas gali pasikeisti.ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas