„Santaka“ / Vieni rezultatai džiugina, kiti skatina pasispausti

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda 1 t talpos konteinerį metaliniame rėme su išleidimo čiaupu ir jo prailginimu (45 Eur), tokį pat konteinerį be metalinio rėmo (15 Eur). Tinka vandeniui ar kurui laikyti. Gali atvežti. Tel.: 8 686 98 506, 8 686 98 503.
Galioja iki: 2018-09-29 09:19:34

Brangiai išsinuomotų žemės ūkio paskirties žemės. Tel. 8 624 12 402.
Galioja iki: 2018-09-30 10:57:07

Parduoda kiaulę skersti. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2018-10-01 11:50:58Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2009-09-04 06:24

Dalinkitės:  


Vals­ty­bi­nių ir mo­kyk­li­nių bran­dos eg­za­mi­nų re­zul­ta­tų ana­li­zę at­li­ko Švie­ti­mo sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tė Žyd­rė Ži­lins­kie­nė.

Autorės nuotr.


Vieni rezultatai džiugina, kiti skatina pasispausti

Birutė NENĖNIENĖ

Švie­ti­mo sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tė Žyd­rė Ži­lins­kie­nė, at­sa­kin­ga už bran­dos eg­za­mi­nų or­ga­ni­za­vi­mą ra­jo­no bend­ro­jo la­vi­ni­mo mo­kyk­lo­se, ugdymo įstaigų va­do­vų pa­si­ta­ri­me pa­tei­kė tre­jų pa­sta­rų­jų moks­lo me­tų bran­dos eg­za­mi­nų re­zul­ta­tų ana­li­zę.Įver­tin­ti ug­dy­mo pa­sie­ki­mai

Pa­teik­to­je ana­li­zė­je at­si­spin­di, kaip per tą laiką ki­to mo­ko­mų­jų da­ly­kų įver­ti­ni­mai, kas iš­si­lai­kė ra­jo­no vi­dur­kio lyg­me­ny­je, kas pa­ki­lo aukš­čiau ar nu­si­lei­do že­miau. Elekt­ro­ni­niai ana­li­zės va­rian­tai iš­siun­ti­nė­ti mo­kyk­loms, pa­pra­šy­ta su duo­me­ni­mis su­pa­žin­din­ti mo­ky­to­jus.

Iš mo­kyk­lų pra­šo­ma iki rug­sė­jo vi­du­rio Švie­ti­mo sky­riui pa­teik­ti kai ku­riuos pa­tiks­lin­tus duo­me­nis. Jais re­mian­tis bus pa­tiks­lin­tas praė­ju­sių moks­lo me­tų vi­du­ri­nių mo­kyk­lų mo­ni­to­rin­gas, ku­ris po to vie­šai skel­bia­mas Švie­ti­mo sky­riaus tink­la­la­py­je.Ge­riau­siai sekasi gam­tos moks­lai

2009 me­tais bendrojo lavinimo mokyklose bran­dos eg­za­mi­nus lai­kė ma­žiau abi­tu­rien­tų nei anks­tes­niais me­tais. Neiš­lai­kiu­sių­jų da­lis yra ma­žes­nė, bet ma­žiau yra ir ga­vu­sių aukš­tes­nius – nuo 50 iki 100 ba­lų – įver­ti­ni­mus. Ge­riau­siai lai­ko­mi gam­tos moks­lų eg­za­mi­nai, džiu­gi­na fi­zi­kos, bio­lo­gi­jos, che­mi­jos re­zul­ta­tai. Šiuos da­ly­kus per ke­le­rius pa­sta­ruo­sius me­tus iš­lai­ko beveik vi­si pa­si­rin­ku­sie­ji abi­tu­rien­tai, dau­gu­mos ži­nios bū­na įver­tin­tos aukš­tais ba­lais. „Be­lie­ka ap­gai­les­tau­ti, kad šie­met šių da­ly­kų įver­ti­ni­mai šiek tiek ma­žes­ni nei per­nai, bet ap­skri­tai ra­jo­no gam­tos moks­lų eg­za­mi­nų re­zul­ta­tai yra šiek tiek ge­res­ni nei ki­to­se Ma­ri­jam­po­lės ap­skri­ties sa­vi­val­dy­bė­se“, – Švie­ti­mo sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tė Žyd­rė Ži­lins­kie­nė praė­ju­sių moks­lo me­tų bran­dos vals­ty­bi­nių eg­za­mi­nų ap­žval­gą pra­dė­jo nuo džiu­giau­sių da­ly­kų.

Bio­lo­gi­jos vals­ty­bi­nį eg­za­mi­ną lai­kė 44 abi­tu­rien­tai, iš­lai­kė 41 (93 pro­c.) Jį iš­lai­kė vi­si pa­si­rin­ku­sie­ji Vil­ka­viš­kio „Auš­ros“ , Sa­lo­mė­jos Nė­ries, Vir­ba­lio, Bart­nin­kų Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus vi­du­ri­nių mo­kyk­lų, Pil­viš­kių „San­ta­kos“, Ky­bar­tų Kris­ti­jo­no Do­ne­lai­čio gim­na­zi­jų abi­tu­rien­tai. 47 pro­c. moks­lei­vių ži­nios įver­tin­tos 50–100 ba­lų.

Fi­zi­ką rin­ko­si ir­gi 44 abi­tu­rien­tai, iš­lai­kė vi­si. 43 pro­c. eg­za­mi­ną lai­kiu­sių­jų ži­nios įver­tin­tos 50–100 ba­lų.

Šim­tu pro­cen­tų iš­lai­ky­tas ir che­mi­jos eg­za­mi­nas: jį bu­vo pa­si­rin­kę 24 abi­tu­rien­tai, iš­lai­kė vi­si, be­veik pu­sės ži­nios įver­tin­tos 50–100 ba­lų.Kai ku­rie re­zul­ta­tai išlieka sta­bi­lūs

Ang­lų kal­bos eg­za­mi­ną kas­met ren­ka­si maž­daug vie­no­das mo­ki­nių skai­čius, daug me­tų sta­bi­lūs ir šio da­ly­ko re­zul­ta­tai. Šie­met jį lai­kė 159 abi­tu­rien­tai, iš­lai­ky­mo pro­cen­tas – 85 pro­c. – šiek tiek ma­žes­nis nei anks­tes­niais me­tais, bet re­zul­ta­tai ne­blo­gi: 51 abi­tu­rien­to ži­nios įver­tin­tos 50–100 ba­lų.

Kiek­vie­nais me­tais ma­žė­ja pa­si­ren­kan­čių­jų vo­kie­čių kal­bos vals­ty­bi­nį eg­za­mi­ną. Šie­met lai­kė 16, vi­si iš­lai­kė, ke­tu­rių moks­lei­vių ži­nios įver­tin­tos nuo 50 iki 100 ba­lų.

In­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų eg­za­mi­ną rin­ko­si daug ma­žiau abi­tu­rien­tų nei anks­tes­niais me­tais – tik aš­tuo­ni. Iš­lai­kė vi­si, pu­sės jų įver­ti­ni­mai bu­vo dau­giau nei 50 ba­lų, o Vil­ka­viš­kio Sa­lo­mė­jos Nė­ries vi­du­ri­nės mo­kyk­los abi­tu­rien­to šim­tu­kas – vie­nin­te­lis toks aukš­tas gau­tas įver­ti­ni­mas iš vi­sos ra­jo­no abi­tu­rien­tų lai­dos.

Vals­ty­bi­nį lie­tu­vių kal­bos eg­za­mi­ną lai­kė 296 mo­ki­niai, iš­lai­kė 264 (88 pro­c.), 38 pro­c. ži­nios įver­tin­tos dau­giau nei 50 ba­lų. Re­zul­ta­tai la­bai pa­na­šūs, kaip ir anks­tes­niais me­tais.

„Ne­ri­mą ke­lia tai, kad šie­met di­de­lis skai­čius abi­tu­rien­tų neiš­lai­kė vals­ty­bi­nio ma­te­ma­ti­kos eg­za­mi­no, ge­ro­kai ma­žiau bu­vo ir įver­tin­tų­jų 50–100 ba­lų. Ma­te­ma­ti­ką lai­kė 156 mo­ki­niai, iš jų neiš­lai­kė 23 pro­c.“, – sa­kė Ž. Ži­lins­kie­nė.

Is­to­ri­jos vals­ty­bi­nį eg­za­mi­ną rin­ko­si pa­na­šus skai­čius abi­tu­rien­tų, kaip ir per­nai, – 180. Pa­na­šiai tiek pat – 38 pro­c. – ga­vo aukš­tes­nius nei 50 ba­lų įver­ti­ni­mus, beveik tiek pat ir neiš­lai­kė – 8 pro­c.

„La­bai no­rė­čiau pa­si­džiaug­ti ne tik Pa­je­vo­nio vi­du­ri­nės mo­kyk­los, bet ir dar dvie­jų ra­jo­no mo­kyk­lų ge­rais bran­dos eg­za­mi­nų re­zul­ta­tais. Tai – Gra­žiš­kių ir Bart­nin­kų Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus vi­du­ri­nės mo­kyk­los, ku­rių ro­dik­liai yra daug ge­res­ni nei prieš dve­jus me­tus. Kai ku­rių vals­ty­bi­nių eg­za­mi­nų re­zul­ta­tus šie­met pa­vy­ko pa­ge­rin­ti Ky­bar­tų Kris­ti­jo­no Do­ne­lai­čio, Pil­viš­kių „San­ta­kos“ gim­na­zi­joms. Ma­nau, kad to­kių ga­li­my­bių yra ir ki­toms mo­kyk­loms, te­rei­kia jų paieš­ko­ti“, – kal­bė­jo Ž. Ži­lins­kie­nė.Lai­kė­si apie vi­dur­kį

Ana­li­zuo­da­ma mo­kyk­li­nių bran­dos eg­za­mi­nų re­zul­ta­tus, vyr. spe­cia­lis­tė išei­ties taš­ku pa­si­rin­ko ra­jo­no ir res­pub­li­kos pa­žy­mių vi­dur­kius. Rem­ta­si duo­me­ni­mis, ku­rie pa­teik­ti NEC duo­me­nų per­da­vi­mo sis­te­mo­je KEL­TAS.

Fi­zi­kos mo­kyk­li­nio bran­dos eg­za­mi­no įver­ti­ni­mo di­des­nį ba­lą nei ra­jo­no vi­dur­kis ga­vo Bart­nin­kų Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus, Sū­da­vos vi­du­ri­nių mo­kyk­lų, Ky­bar­tų Kris­ti­jo­no Do­ne­lai­čio gim­na­zi­jos abi­tu­rien­tai. Che­mi­jos eg­za­mi­no ge­res­ni už ra­jo­no vi­dur­kį re­zul­ta­tai pasiekti Vil­ka­viš­kio „Auš­ros“ vi­du­ri­nė­je mo­kyk­lo­je ir Pil­viš­kių „San­ta­kos“ gim­na­zi­jo­je. Lie­tu­vių kal­bos eg­za­mi­no aukš­tes­nį nei ra­jo­no vi­dur­kis įver­ti­ni­mą ga­vo Bart­nin­kų Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus, Gra­žiš­kių, Vil­ka­viš­kio Sa­lo­mė­jos Nė­ries, „Auš­ros“, Vir­ba­lio, Viš­ty­čio Pet­ro Kriau­čiū­no vi­du­ri­nių mo­kyk­lų, Pil­viš­kių „San­ta­kos“ gim­na­zi­jos abi­tu­rien­tai.

Ma­te­ma­ti­kos eg­za­mi­no ra­jo­ni­nį vi­dur­kį vir­ši­jo Gra­žiš­kių, Pa­je­vo­nio, Viš­ty­čio Pet­ro Kriau­čiū­no, Vil­ka­viš­kio Sa­lo­mė­jos Nė­ries, „Auš­ros“ vi­du­ri­nių mo­kyk­lų, Ky­bar­tų Kris­ti­jo­no Do­ne­lai­čio ir Pil­viš­kių „San­ta­kos“ gim­na­zi­jų moks­lei­viai.

In­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų mo­kyk­li­nį eg­za­mi­ną lai­kė 92 abi­tu­rien­tai, bet net try­li­ka neiš­lai­kė. Šio da­ly­ko ra­jo­no vi­dur­kio lai­kė­si Vil­ka­viš­kio „Auš­ros“, Bart­nin­kų Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus vi­du­ri­nės mo­kyk­los ir Ky­bar­tų Kris­ti­jo­no Do­ne­lai­čio gim­na­zi­ja, jį vir­ši­jo Sū­da­vos ir Vil­ka­viš­kio Sa­lo­mė­jos Nė­ries vi­du­ri­nės mo­kyk­los.

Daug abi­tu­rien­tų – 165 – lai­kė bio­lo­gi­jos mo­kyk­li­nį eg­za­mi­ną, neiš­lai­kė try­li­ka. Ra­jo­no vi­dur­kį vir­ši­jo Bart­nin­kų Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus, Gra­žiš­kių, Viš­ty­čio Pet­ro Kriau­čiū­no mo­kyk­los, Ky­bar­tų gim­na­zi­ja.

Kaip nie­ka­da daug – net 129 abi­tu­rien­tai – lai­kė geog­ra­fi­ją (neiš­lai­kė trys).

Ra­jo­no vi­dur­kį per­šo­ko Pa­je­vo­nio, Vir­ba­lio, Vil­ka­viš­kio Sa­lo­mė­jos Nė­ries, „Auš­ros“ vi­du­ri­nės mo­kyk­los, Ky­bar­tų ir Pil­viš­kių gim­na­zi­jos.

Is­to­ri­jos mo­kyk­li­nį eg­za­mi­ną lai­kė 161 moks­lei­vis (trys neiš­lai­kė).

Dau­giau nei ra­jo­no vi­dur­kis įver­tin­tos Gra­žiš­kių, Pa­je­vo­nio, Vir­ba­lio, Vil­ka­viš­kio Sa­lo­mė­jos Nė­ries, „Auš­ros“ vi­du­ri­nių mo­kyk­lų abi­tu­rien­tų ži­nios.

Mo­kyk­li­nį ang­lų kal­bos eg­za­mi­ną bu­vo pa­si­rin­kę 157, neiš­lai­kė ke­tu­ri abi­tu­rien­tai.

Ge­riau nei ra­jo­ne jį lai­kė Pa­je­vo­nio, Vir­ba­lio, Vil­ka­viš­kio Sa­lo­mė­jos Nė­ries vi­du­ri­nių mo­kyk­lų bei Ky­bar­tų gim­na­zi­jos abi­tu­rien­tai.

„Džiu­gu tai, kad da­lies mo­kyk­li­nių eg­za­mi­nų re­zul­ta­tai aukš­tes­ni už ša­lies vi­dur­kį. Ta­čiau kai ana­li­zuo­ja­ma ug­dy­mo ko­ky­bė ra­jo­ne, vi­sa­da žiū­ri­ma į vals­ty­bi­nių eg­za­mi­nų re­zul­ta­tų vi­dur­kį, kiek jis yra aukš­tes­nis už ša­lies vi­dur­kį. Kad ga­lė­tu­me di­džiuo­tis, kai ku­rios mo­kyk­los vis dėl­to tu­rė­tų pa­si­temp­ti“, – sa­kė Švie­ti­mo sky­riaus ve­dė­ja A. Fi­na­gė­je­vie­nė.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Popiežius Pranciškus palaimino Lietuvos žmones
* Vilkaviškio rajone nebelieka migracijos padalinio
* Vizito pas medikus mokestis drausmintų ir mažintų pacientų eiles
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar kada nors esate nukentėjęs nuo vagių?
Taip, patyriau didelių nuostolių.
Niekada su vagystėmis nesusidūriau.
Nukentėjau nežymiai.
Esu apsidraudęs, todėl jaučiuosi saugiau.Kalbos patarimai

Ką kilnojo – gyrą ar svarstį?
Didelis metalinis rutulys su rankena jėgai ugdyti vadintinas svarsčiu. Taigi stipruoliai varžosi kilnodami svarstį, bet ne gyrą.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas