„Santaka“ / Valdžios sprendimai

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda 3 ha žemės už Uosijos miško, prie sandėlių (atlikti geodeziniai matavimai). Tel. 8 652 30 775.
Galioja iki: 2019-09-19 09:32:22

Parduoda 2 kambarių tvarkingą butą patogioje vietoje, Vilkaviškyje (IV a., 50 m², šalia yra mokykla, vaikų darželis). Tel. 8 685 69 145.
Galioja iki: 2019-09-19 09:33:21

Parduoda 5 durų didelę medinę spintą, šiaudapjovę („akselinę“) su vienfaziu vokišku varikliu, 4 vasarines padangas 185/70 R14. Tel. 8 670 49 964.
Galioja iki: 2019-09-19 09:34:21

Parduoda gyvenamąjį namą Vienybės g., Vilkaviškyje (yra 7,6 a žemės). Tel. 8 656 85 575.
Galioja iki: 2019-09-19 14:45:38

Parduoda 1 kambario butą Vilniaus g. 6, Vilkaviškyje (29,62 m², III a., vonia ir tualetas kartu, be balkono). Tel. 8 638 50 161.
Galioja iki: 2019-09-20 09:28:01

Parduoda savadarbį tvarkingą traktoriuką su žemės dirbimo padargais. Tel. 8 615 96 257.
Galioja iki: 2019-09-22 11:32:38

Parduoda tvarkingą, prižiūrėtą namą Virbalyje (70 m², mūrinis ūkinis pastatas, visi inžineriniai tinklai, šildymas kietuoju kuru, 7 a sklypas, sutvarkyta aplinka, šalia mokykla ir vaikų darželis, 10 000 Eur). Tel.: 8 616 72 266, 8 656 58 234.
Galioja iki: 2019-09-23 09:03:05

Parduoda 2 kambarių butą su daliniais patogumais Virbalyje (atskiras įėjimas, yra ūkiniai pastatai, vandens, kanalizacija, rūsys, žemės, šalia parduotuvė, ambulatorija, autobusų stotelė, 3000 Eur). Tel. 8 650 59 709.
Galioja iki: 2019-09-26 13:25:28

Parduoda lengvojo automobilio priekabą (1995 m., 1,6 x 1,6 m, draudimas ir TA dvejiems metams, LED žibintai, padangos M+S, 80 proc. likutis, 369 Eur), plastikinių langų varčias su stiklo paketais (įvairių dydžių, 22 Eur už vnt.). Tel. 8 686 41 679.
Galioja iki: 2019-09-26 16:23:58

Parduoda naują čiužinį (2 m ilgio, 80 cm pločio, 30 cm aukščio). Tel. 8 653 40 386.
Galioja iki: 2019-09-27 13:04:19

Parduoda 3,8 a sodo sklypą Vilkaviškio miesto ribose. Tel. 8 671 02 459.
Galioja iki: 2019-09-28 11:22:43Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2009-09-04 06:19

Dalinkitės:  


Valdžios sprendimai

Dangyra APANAVIČIENĖ

Sveikas protas nugalėjo: upelius valys

Ant­ra­die­nio „San­ta­ko­je“ ra­šė­me, kaip ra­jo­no Ta­ry­bos na­riai ne­su­ge­bė­jo iš pir­mo kar­to pa­tvir­tin­ti svar­baus spren­di­mo dėl Vil­kau­jos ir Šei­me­nos upe­lių, te­kan­čių per Vil­ka­viš­kio mies­tą, iš­va­ly­mo. Dėl to jiems te­ko pa­sek­ti ša­lies aukš­čiau­sio­sios val­džios pa­vyz­džiu ir im­tis „nak­ti­nio dar­bo“, ku­ris, lai­mei, šį­kart da­vė ge­rų re­zul­ta­tų.

Praei­tą penk­ta­die­nį vy­ku­sio ra­jo­no Ta­ry­bos po­sė­džio me­tu su­si­gin­či­ję dėl nees­mi­nių da­ly­kų po­li­ti­kai at­me­tė spren­di­mą, ku­riuo rei­kė­jo pri­siim­ti at­sa­ko­my­bę ir ga­ran­tuo­ti, kad Sa­vi­val­dy­bė ap­mo­kės ne­nu­ma­ty­tas ar ne­tin­ka­mas fi­nan­suo­ti, ta­čiau mi­nė­tam pro­jek­tui įgy­ven­din­ti bū­ti­nas iš­lai­das. Ar­gu­men­tas – ne­va blo­gai pa­ruoš­tas spren­di­mo pro­jek­tas, nes jo ren­gė­jai ne­nu­ro­dė konk­re­čios pi­ni­gų su­mos, ku­rios rei­kė­tų ne­nu­ma­ty­tiems dar­bams at­lik­ti, jei­gu va­lant upe­lius to­kių dar­bų at­si­ras­tų.

Taip upe­lių va­gų va­ly­mui ES skir­ti pi­ni­gai – be­veik 2 mln. li­tų – pa­ki­bo ant plau­ko, nes Sa­vi­val­dy­bės įsi­pa­rei­go­ji­mą dėl ne­nu­ma­ty­tų iš­lai­dų pa­den­gi­mo Ap­lin­kos pro­jek­tų val­dy­mo agen­tū­ra tu­rė­jo gau­ti iki rug­sė­jo 5 d. Prie­šin­gu at­ve­ju Sa­vi­val­dy­bės pa­raiš­ka, ku­rios ren­gi­mui Ta­ry­ba pri­ta­rė dar me­tų pra­džio­je ir ku­ri bu­vo lai­ku pa­teik­ta, bū­tų bu­vu­si at­mes­ta.

Sup­ra­tę, kad pa­siel­gė ne­ge­rai ir lai­ko li­ko vos ke­lios die­nos, Ta­ry­bos na­riai vis dėl­to su­kru­to tai­sy­ti si­tua­ci­ją. Sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­tams už­da­vę „na­mų dar­bų“ – nu­ma­ty­ti konk­re­čias lė­šas ne­nu­ma­ty­toms iš­lai­doms! – nu­spren­dė klau­si­mą sku­bos tvar­ka ap­svars­ty­ti dar kar­tą, t. y. tre­čia­die­nį, po dar­bo die­nos.

Tre­čia­die­nio va­ka­rą į neei­li­nį po­sė­dį gau­siai su­si­rin­kę po­li­ti­kai, aiš­kiai ma­tė­si, bu­vo suir­zę. Ma­tyt, dėl ne­pa­vy­dė­ti­nos si­tua­ci­jos, ku­rio­je dėl sa­vo pa­čių kal­tės jie bu­vo at­si­dū­rę, ir dėl kri­ti­kos spau­do­je. Mat pa­ra­šė­me, kad spręs­da­mi to­kį gy­ven­to­jams gy­vy­biš­kai svar­bų rei­ka­lą „po­li­ti­kai iš di­de­lio raš­to išė­jo iš kraš­to“. Spau­da po­sė­dy­je bu­vo pa­mo­ky­ta at­sa­ko­my­bės, o klau­si­mą pri­sta­tęs Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos In­ves­ti­ci­jų ir stra­te­gi­nio pla­na­vi­mo sky­riaus ve­dė­jas Min­dau­gas Len­kas, kaip ir praei­tą kar­tą, bu­vo už­vers­tas klau­si­mais. Be­je, dau­gu­ma klau­si­mų bu­vo nees­mi­niai ir juos po­li­ti­kai ne­sun­kiai ga­lė­jo iš­siaiš­kin­ti dar iki pir­mo­jo Ta­ry­bos po­sė­džio.

Ne­pai­sy­da­mi, kad spren­di­mo priė­mi­mą spau­džia ter­mi­nai, opo­zi­ci­jos at­sto­vai ir šį kar­tą siū­lė klau­si­mą ati­dė­ti ir svars­ty­ti ki­ta­me po­sė­dy­je. Mat te­le­fo­nu bu­vo iš­ga­vę vie­no mi­nis­te­ri­jos kler­ko pa­ža­dą, kad pa­raiš­ka ne­bus at­mes­ta, jei­gu Sa­vi­val­dy­bė in­for­muos, jog spren­di­mo pro­jek­tas dar svars­to­mas, to­dėl jis bus tvir­ti­na­mas vė­liau.

Kaip vie­ną iš ar­gu­men­tų, ko­dėl dar kar­tą rei­kė­tų ati­dė­ti klau­si­mą, opo­zi­ci­ja pa­tei­kė ano­ni­mi­nį laiš­ką, ku­ria­me Sa­vi­val­dy­bė kal­ti­na­ma ko­rup­ci­ja, or­ga­ni­zuo­jant vie­šų­jų pir­ki­mų kon­kur­sus. Opo­zi­ci­jos ly­de­ris Rim­vy­das Žie­mys, įteik­da­mas laiš­ką me­rui Al­gir­dui Ba­gu­šins­kui, pa­rei­ka­la­vo, kad tas skun­das „įgau­tų ko­jas“, t. y. bū­tų iš­tir­tas.

Ta­čiau Ta­ry­bos val­dan­čio­sios dau­gu­mos na­riai šį­syk ne­pa­si­da­vė opo­zi­ci­jos nuo­mo­nei. Ne­bū­da­mi tik­ri dėl mi­nis­te­ri­jos kler­ko pa­ža­dų, jie pa­ti­kė­jo anks­čiau gau­tu agen­tū­ros raš­tu, ku­ria­me juo­du ant bal­to bu­vo pa­ra­šy­ta, kad lai­ku ne­priė­mus spren­di­mo pa­raiš­ka bus at­mes­ta.

Val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos na­riai bal­sa­vo už spren­di­mą ir pri­siė­mė at­sa­ko­my­bę pa­deng­ti pro­jek­te ne­nu­ma­ty­tas iš­lai­das. Opo­zi­ci­nių frak­ci­jų koa­li­ci­jos at­sto­vai vie­ni su­si­lai­kė, ki­ti bal­sa­vo prieš.

Taip vi­suomenės lauk­tas spren­di­mas pa­ga­liau bu­vo pa­tvir­tin­tas. Ja­me, kaip ir anks­tes­nia­me pro­jek­te, nė­ra nu­ma­ty­ta konk­re­čios pi­ni­gų su­mos ne­nu­ma­ty­toms iš­lai­doms pa­deng­ti, nes vi­si su­pran­ta, kad to pa­da­ry­ti net ir neį­ma­no­ma. Spren­di­mas tik pa­pil­dy­tas punk­tu, įpa­rei­go­jan­čiu upe­lių va­ly­mo pro­ce­so me­tu su Ta­ry­ba su­de­rin­ti ne­nu­ma­ty­tus dar­bus, jei­gu to­kių at­si­ras­tų, – pa­vyz­džiui, rei­kė­tų iš­kas­ti ne­ti­kė­tai upe­lio va­go­je ras­tą sprog­me­nį.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Globos namų įdirbis išgirtas, tačiau įstaigos turi nelikti
* Kai nenori mokėti mokesčių – šiukšlės keliauja į paežerės konteinerius
* Nesutarimai dėl įvažiavimo įstrigo ambicijų sūkuryje
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ką dažniausiai dovanojate eidami į vestuves, jubiliejus?
Pinigų.
Dovanų kuponą.
Nuperku kokį daiktą.
Apsiriboju gėlėmis.Kalbos patarimai

Ar taisyklingas pasakymas „reikalingas pagalbos“?
Taip, taisyklingas, būdvardis „reikalingas“ valdo objekto kilmininką. Pvz.: Senas neįgalus žmogus reikalingas pagalbos.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas