„Santaka“ / Meniški molio dirbiniai „gimė“ kūrybinio plenero metu

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda 3 ha žemės už Uosijos miško, prie sandėlių (atlikti geodeziniai matavimai). Tel. 8 652 30 775.
Galioja iki: 2019-09-19 09:32:22

Parduoda 2 kambarių tvarkingą butą patogioje vietoje, Vilkaviškyje (IV a., 50 m², šalia yra mokykla, vaikų darželis). Tel. 8 685 69 145.
Galioja iki: 2019-09-19 09:33:21

Parduoda 5 durų didelę medinę spintą, šiaudapjovę („akselinę“) su vienfaziu vokišku varikliu, 4 vasarines padangas 185/70 R14. Tel. 8 670 49 964.
Galioja iki: 2019-09-19 09:34:21

Parduoda gyvenamąjį namą Vienybės g., Vilkaviškyje (yra 7,6 a žemės). Tel. 8 656 85 575.
Galioja iki: 2019-09-19 14:45:38

Parduoda 1 kambario butą Vilniaus g. 6, Vilkaviškyje (29,62 m², III a., vonia ir tualetas kartu, be balkono). Tel. 8 638 50 161.
Galioja iki: 2019-09-20 09:28:01

Parduoda savadarbį tvarkingą traktoriuką su žemės dirbimo padargais. Tel. 8 615 96 257.
Galioja iki: 2019-09-22 11:32:38

Parduoda tvarkingą, prižiūrėtą namą Virbalyje (70 m², mūrinis ūkinis pastatas, visi inžineriniai tinklai, šildymas kietuoju kuru, 7 a sklypas, sutvarkyta aplinka, šalia mokykla ir vaikų darželis, 10 000 Eur). Tel.: 8 616 72 266, 8 656 58 234.
Galioja iki: 2019-09-23 09:03:05Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2009-09-02 22:52

Dalinkitės:  


Pa­si­ruo­ši­mas mo­li­nių dar­bų de­gi­mui atė­mė ne­ma­žai jė­gų.

Meniški molio dirbiniai „gimė“ kūrybinio plenero metu

Jau ant­rą­jį rugp­jū­tį Vil­ka­viš­kio me­ni­nin­kus pas sa­vo mo­čiu­tę į Beb­ri­nin­kus pa­kvie­čia pa­vie­šė­ti Mo­ni­ka Gus­tai­ty­tė. Kai gam­ta ir me­nas su­si­lie­ja, bū­na iš­ties nuo­sta­bu.

Jau­nie­ji me­ni­nin­kai su­si­ti­ko Še­šu­pės vin­giais iš­raiz­gy­ta­me kam­pe­ly­je, kur dau­gy­bė aug­me­ni­jos ir gai­vus be­si­bai­gian­čios va­sa­ros dvelks­mas bei žo­ly­nų kva­pas su­tei­kia no­rą kur­ti. Vi­si su­kvies­tie­ji – bu­vę Vil­ka­viš­kio vai­kų ir jau­ni­mo cent­ro dai­lės stu­di­jos auk­lė­ti­niai. Kai ku­rie dar mo­ko­si, ki­ti jau bai­gę stu­di­jas Vil­niu­je ar Kau­ne. Ai­da Dur­nei­kai­tė gi­li­na­si į stik­lo pa­slap­tis, šios kryp­ties moks­lus jau bai­gė Ali­na Bi­si­kirs­kai­tė. Ar­chi­tek­tai Ro­lan­das Ma­tu­le­vi­čius, Ind­rė Kas­pa­rai­ty­tė, vit­ra­žis­tė Jo­lan­ta Skrins­kai­tė, in­ter­je­ro di­zai­ne­rė Re­na­ta Kal­vai­ty­tė, pa­sta­rą­ją spe­cia­ly­bę stu­di­juo­jan­čios Kris­ti­na Pi­li­pa­vi­čiū­tė, Mo­ni­ka Gus­tai­ty­tė, sce­nog­ra­fi­jos bei teks­ti­lės moks­lus krem­tan­čios Eg­lė Juš­kai­tė ir Jus­ti­na Bri­cai­tė – at­vy­ku­sių sve­čių iš­ties ne­trū­ko. Kai ku­rie iš šių me­ni­nin­kų jau tu­ri ne­men­ką kū­ry­bi­nės pa­tir­ties ba­ga­žą.

Vy­ku­sio ple­ne­ro te­ma – „Pu­sė“. Tai nea­pib­rėž­ta są­vo­ka, iš ku­rios iš­si­ru­tu­lio­ja daug idė­jų, pra­smių ir ieš­ko­ji­mų. Jį suor­ga­ni­zuo­ti pa­dė­jo vi­sa­da be­si­šyp­san­tis, nie­ka­da ne­sto­ko­jan­tis kū­ry­bi­nių min­čių bei pa­ta­ri­mų And­rius Ja­nu­lai­tis. Jis jau bai­gęs moks­lus ir įgi­jęs dai­li­nin­ko ke­ra­mi­ko spe­cia­ly­bės ma­gist­ro laips­nį. Jau­nas spe­cia­lis­tas su­grį­žo į tė­viš­kę ir dir­ba neį­ga­laus jau­ni­mo mo­ky­to­ju Pil­viš­kiuo­se. And­rius, tik ką par­vy­kęs iš ke­ra­mi­kų ple­ne­ro Bal­ta­ru­si­jo­je, grie­bė­si dar­bo Beb­ri­nin­kuo­se.

Į sa­vo na­mus kū­rė­jus įsi­lei­du­si Mo­ni­kos mo­čiu­tė Sta­sė Gus­tai­tie­nė ne tik vi­są lai­ką pa­ga­min­da­vo ska­nių pa­tie­ka­lų, bet ir kar­tu klau­sė­si šiuo­lai­ki­nės mu­zi­kos, džiau­gė­si kū­ry­bin­gu, man­da­giu jau­ni­mu. Ji sa­kė, kad bū­da­ma ša­lia at­jau­nė­jo ir pa­ti.

Koks ple­ne­ras bū­tų be me­ce­na­to Sta­sio Gus­tai­čio – Mo­ni­kos tė­čio. Tai žmo­gus, iš tie­sų mėgs­tan­tis kū­ry­bą ir jau­ni­mą.

Kie­me pa­sta­ty­tas ži­di­nys su sto­gi­ne ta­po kū­ry­bi­ne dirb­tu­ve, ku­rio­je mo­lio ply­tos vir­to me­no ob­jek­tu.

Pa­dir­bė­jus po­rą die­nų, at­vy­ko ir dau­giau dai­li­nin­kų. Ta­da vi­sa kū­ry­ba ta­po tik­ru per­for­man­su, ku­ria­me ke­lios me­no rū­šys su­si­lie­jo į vie­ną vi­su­mą. Mo­lio ga­ba­lai vir­to au­to­port­re­tais, kai iš gip­so iš­lie­ta ir ant vei­do su­stin­gu­si vei­do for­ma at­spau­džia­ma mo­ly­je. Dau­ge­lis tai da­rė pir­mą kar­tą. Per sa­vai­tę vi­sa ži­di­nio pa­tal­pa bu­vo ap­sta­ty­ta me­no kū­ri­niais.

Še­šu­pės kil­pos sa­lo­je, ga­na to­lo­kai nuo na­mų, Mo­ni­kos tė­tis nu­tie­sė elekt­ros ka­be­lį ir įren­gė lau­ko ek­ra­ną su pa­vė­si­ne. Ten mes va­ka­rais žiū­rė­da­vo­me fil­mus, ap­žval­gas iš me­ni­nin­kų gy­ve­ni­mo. Prieš ek­ra­ną bu­vo įreng­ta sto­gi­nė su „kė­dė­mis“ – pa­gal­vė­mis iš šiau­dų. To­kio pra­šmat­naus pa­si­sė­dė­ji­mo ga­lė­tų pa­vy­dė­ti ir pra­ban­giau­sių ki­no teat­rų lan­ky­to­jai.

Pas­ku­ti­nį va­ka­rą su­si­rin­ko dar dau­giau me­ni­nin­kų ir drau­gų. Vi­si no­rė­jo pa­ma­ty­ti ke­ra­mi­kos dar­bų de­gi­mo pro­ce­są.

Iš­ka­sę duo­bę, ple­ne­ro da­ly­viai sa­vo dar­bus su­dė­jo taip, kad vi­si su­tilp­tų ir užim­tų kuo ma­žiau vie­tos. Vi­sa tai uo­liai at­li­ko And­rius. Ki­ti rū­pi­no­si mal­ko­mis ir ki­to­mis prie­mo­nė­mis.

Mo­ni­ka ma­lo­niai nu­ste­bi­no pa­sku­ti­nio­jo va­ka­ro staig­me­no­mis. Su­te­mus pie­va su­mirk­sė­jo žva­ku­tė­mis, ku­rio­mis bu­vo nu­žy­mė­tas ta­kas iki de­gi­mo vie­tos. Lau­žui įsi­lieps­no­jus de­gan­čios mal­kos, su­dė­tos ap­link dir­bi­nius, su­da­rė ug­ni­nį ra­tą. Su­sė­dę prie lau­žo vi­si links­mai šne­ku­čia­vo­mės, ke­pė­me deš­re­les.

Mal­koms su­de­gus, ga­mi­nius už­py­lė­me me­džio drož­lė­mis ir že­mė­mis. Prieš auš­tant vi­si, su­kri­tę ant šiau­di­nių pa­gal­vių, po žvaigž­dė­tu dan­gu­mi žiū­rė­jo­me nuo­tai­kin­gą fil­mą.

Po il­gos nak­ties pa­bu­do­me tik pu­siau­die­nį. Su­sit­var­kė­me sto­vyk­la­vie­tę ir lau­kė­me mo­men­to, ka­da ga­lė­si­me pa­ma­ty­ti sa­vo dar­bus. Na štai, jie jau at­kas­ti. Su įdo­mu­mu ap­žiū­rė­jo­me sa­vo kū­ri­nius.

Šis ple­ne­ras iš­si­sky­rė iš ki­tų, nes jo rė­mė­jais bu­vo pa­tys dai­li­nin­kai. Jų di­de­lis no­ras kur­ti bet kur ir bet ko­kio­mis są­ly­go­mis pa­ro­dė, kad kū­rė­jo ne­ga­li­ma su­var­žy­ti. Čia ne­pri­rei­kė jo­kių ata­skai­tų – kū­ry­bos lais­vė su­tei­kė daug pla­tes­nes ga­li­my­bes.

Šia­me ple­ne­re labiau vy­ra­vo kon­cep­tua­lus me­nas. Ma­ny­čiau, jog tai ge­ra kū­ry­bi­nė pa­tir­tis kiek­vie­nam iš mū­sų. Bu­vo nuo­sta­bu taip pa­ly­dė­ti va­sa­rą ir iš­vyks­tan­tiems įdė­ti žiups­ne­lį ge­ros nuo­tai­kos bei pa­sa­ky­ti: „Iki ki­to kar­to...“Sta­sė ZE­LI­NAUS­KAI­TĖ


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Vištyčio ūkininkams apsauga nuo vilkų pasiteisino
* Pakeitimai miesto gatvėse kelia vairuotojų diskusijas
* Nepagarbus elgesys su policijos pareigūnu gali kainuoti gana brangiai
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ką dažniausiai dovanojate eidami į vestuves, jubiliejus?
Pinigų.
Dovanų kuponą.
Nuperku kokį daiktą.
Apsiriboju gėlėmis.Kalbos patarimai

Ar vartotinas žodis „švogeris“?
Ne. Vietoj svetimybės švogeris (lenk. szwagier ) vartojamas žodis svainis. Švogerka keistina svaine, broliene.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas