„Santaka“ / Atgarsiai

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda medų. Gali pristatyti į namus. Tel. 8 620 85 872.
Galioja iki: 2019-01-28 10:50:32

Parduoda OPEL ASTRA CARAVAN (1999 m., 1,7 l, dyzelis, 50 kW, TA iki 2019 m. sausio 31 d., 550 Eur). Tel. 8 653 81 967.
Galioja iki: 2019-01-28 11:12:51

Parduoda VW POLO (2003 m., 1,9 l, dyzelis, TA iki 2020 m. lapkričio mėn.). Tel. 8 694 95 488.
Galioja iki: 2019-01-28 11:14:48

Parduoda prikabinamą namelį-kemperį su baldais, paaugintus įvairaus amžiaus veršelius (telyčaites), mobilųjį telefoną CAT S40, padangas M+S 185 | 65R15 (4 vnt.), rusišką ritininį presą PR-1,6. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2019-01-28 13:09:35Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2009-09-02 22:48

Dalinkitės:  


Atgarsiai

Pensininkai gy­ve­na dar vi­sai ne­blo­gai

Į re­dak­ci­ją pa­skam­bi­no vil­ka­viš­kie­tė Ele­na D. ir iš­sa­kė sa­vo nuo­mo­nę dėl rugp­jū­čio 27 die­nos „San­ta­ko­je“ iš­spaus­din­to straips­nio „Gy­ven­ti pen­si­nin­kams ar tik eg­zis­tuo­ti?“ (Nr. 97) au­to­riaus min­čių.

Ja­me ra­šo­ma apie Pen­si­nin­kų par­ti­jos lie­pos mė­ne­sį suor­ga­ni­zuo­tą ba­do ak­ci­ją pro­tes­tuo­jant prieš pen­si­jų ma­ži­ni­mą.

Laik­raš­čio skai­ty­to­ja ste­bė­jo­si Pen­si­nin­kų par­ti­jos siū­ly­mu, kad jei pen­si­jos ir bū­tų ma­ži­na­mos, tai „ne­kar­pant tų pen­si­jų, ku­rios šiuo me­tu yra iki 1500 Lt“.

Mo­ters nuo­mo­ne, yra ma­žai pen­si­nin­kų, be­si­džiau­gian­čių to­kio­mis kas­mė­ne­si­nė­mis iš­mo­ko­mis. Di­džio­ji dau­gu­ma ne­gau­na tūks­tan­čio li­tų.

Pa­vyz­džiui, jai ap­skai­čiuo­ta 870 li­tų pen­si­ja, ir tuo ne­si­skun­džian­ti – iš­gy­ve­na, ne­ba­dau­ja. Be to, kas mė­ne­sį mo­te­ris 400–450 li­tų ati­duo­da stu­di­juo­jan­tiems anū­kams.

Vil­ka­viš­kie­tę pa­pik­ti­no tai, kad, jos nuo­mo­ne, įvai­rius rei­ka­la­vi­mus ke­lia tie pen­si­nin­kai, ku­rie gau­na di­de­les pen­si­jas. Kuk­liai gau­nan­tie­ji ty­li, nes mo­ka tau­piai gy­ven­ti.

Pa­sak pa­šne­ko­vės, ke­liant rei­ka­la­vi­mus rei­kia tu­rė­ti są­ži­nės, nes pu­sant­ro tūks­tan­čio li­tų už­dirb­da­mi džiau­gia­si dau­ge­lis moks­lus bai­gu­sių jau­nų žmo­nių.

O jiems juk rei­kia ir šei­mas iš­lai­ky­ti, ir vai­kus į moks­lą iš­leis­ti.Te­gul gyventojai pa­si­rū­pi­na pa­tys

Į re­dak­ci­ją pa­skam­bi­nu­si Ba­jo­rų kai­mo (Ky­bar­tų sen.) gy­ven­to­ja no­rė­jo iš­sa­ky­ti nuo­mo­nę apie ra­ši­ny­je „Dau­giaaukš­čių kvar­ta­lą juo­sia kie­čių „džiung­lės“ („San­ta­ka“, Nr. 98) iš­sa­ky­tas min­tis.

– Ne­sup­ran­tu, kaip tie dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jai drįs­ta prie­kaiš­tau­ti, kad apie jų na­mus au­ga žo­lės, ir dar rei­ka­lau­ti, jog kaž­kas jas nu­šie­nau­tų, – pik­ti­no­si mo­te­ris, gy­ve­nan­ti nuo­sa­va­me na­me. – Juk apie mū­sų na­mus ir­gi nei kas šie­nau­ja, nei gė­les so­di­na – pa­tys ei­na­me su­plu­kę, kad tik ap­lin­ka gra­žiau at­ro­dy­tų. Ir nie­kas ne­klau­sia, ar jau­nas esi, ar se­nas, o gal ne­svei­kas – jei­gu pa­ma­to ne­tvar­ką, tuoj bau­das iš­ra­šo. Da­bar gi dau­gia­bu­čiuo­se ši­tiek žmo­nių gy­ve­na, jau­nų vy­rų ir mo­te­rų, vai­kų, tai ga­lė­tų kad ir po pei­lį pa­siė­mę tas žo­les iš­rink­ti. Ir iš­pu­re­nę že­mę dar ko­kią gė­lę, de­ko­ra­ty­vi­nį krū­me­lį pa­si­so­din­ti. Gė­da tu­rė­tų bū­ti net skam­bin­ti į se­niū­ni­ją ar re­dak­ci­ją.

Mes, kai­mo žmo­nės, žvyr­ke­liais dul­kė­ti vaikš­to­me, be pa­to­gu­mų vargs­ta­me, o mies­tie­čiai vis­ką tu­ri – ir dar žo­les jiems iš pa­no­sės nu­rauk! Ma­nau, kad to­kiu sunk­me­čiu nė­ra ko lė­šas mė­ty­ti ir dar­bi­nin­kus siun­ti­nė­ti. Te­gul pa­tys bent kar­tą sa­vi­mi pa­si­rū­pi­na.Nu­ra­šy­ti vai­ką yra leng­viau­sia

„Pers­kai­čiau „San­ta­ko­je“ straips­nį „Ug­dy­mo pro­ble­mos spren­džia­mos tik bend­ra­dar­biau­jant“ (Nr. 96) ir pri­si­mi­niau tas nuo­sta­bias Pe­da­go­gi­nė­je psi­cho­lo­gi­nė­je tar­ny­bo­je dir­ban­čias mo­te­ris. Aš joms no­riu pa­lin­kė­ti tik sėk­mės. Pa­ti į jas krei­piau­si, kad ma­no vai­kui bū­tų pri­tai­ky­ta spe­cia­lio­ji pro­gra­ma, ir su­lau­kiau di­džiu­lio dė­me­sio“, – pa­skam­bi­nu­si kal­bė­jo skai­ty­to­ja iš Ky­bar­tų. Ji ne­gai­lė­jo šil­tų žo­džių mi­nė­tos įstai­gos spe­cia­lis­tėms, ku­rių su­teik­tos pa­gal­bos sa­kė ne­pa­mir­šian­ti vi­są gy­ve­ni­mą.

Mo­te­ris pri­si­pa­ži­no, kad jos vai­kas tu­ri tam tik­rų pro­ble­mų ir jam sun­ku pri­tap­ti mo­kyk­lo­je, ne­si­se­ka mo­ky­tis.

Mo­ti­na ste­bė­jo­si ne tik mo­ki­nių, bet ir mo­ky­to­jų blo­gu po­žiū­riu į sun­kiau be­si­mo­kan­čius.

„Sup­ran­tu, kad su to­kiais vai­kais, kaip ma­no, nė­ra leng­va dirb­ti, ta­čiau mo­ky­to­jų abe­jin­gu­mo, o kar­tais net ir žiau­ru­mo jie tik­rai ne­nu­si­pel­no. Ne­rei­ka­lau­ju sa­vo vai­kui ge­rų pa­žy­mių, per­dė­to pe­da­go­gų dė­me­sio, tik no­riu, kad jis mo­ky­tų­si ir ne­bū­tų trau­muo­ja­mas, kad mo­ky­to­jas į jį at­kreip­tų dė­me­sį, su­pras­tų ir pa­dė­tų bent to­se si­tua­ci­jo­se, ku­rio­se ga­li­ma pa­dė­ti. Ši­to mo­kyk­lo­je aš pa­si­gen­du. Sup­ra­tau, kad mo­ky­to­jų, nuo­šir­džiai no­rin­čių pa­dė­ti, yra tik vie­nas ki­tas. Juk nu­ra­šy­ti vai­ką leng­viau­sia“, – sa­kė dėl su­pran­ta­mų prie­žas­čių sa­vo pa­var­dės ne­no­rė­ju­si skelb­ti ky­bar­tie­tė. Su­sig­rau­di­nu­si mo­te­ris pa­mi­nė­jo ke­le­tą mo­ky­to­jų, iš ku­rių su­lau­kė ge­ra­no­riš­ku­mo ir nuo­šir­du­mo.

„Ypač esu dė­kin­ga Rū­tai Šu­kai­ty­tei. Ji bu­vo nuo­sta­bi mo­ky­to­ja, daug pa­dė­jo, suieš­ko­jo in­for­ma­ci­jos, kon­sul­ta­vo. Tik gai­la, kad ji išė­jo į ki­tą mo­kyk­lą“, – pa­tir­tą ge­ru­mą pri­si­mi­nė skai­ty­to­ja.

Ji sa­kė ne­sup­ran­tan­ti, kaip di­de­lė­je mo­kyk­lo­je, kur mo­ko­si šim­tai vai­kų, tarp jų – ir tu­rin­čių įvai­rių pro­ble­mų, nė­ra psi­cho­lo­go, lo­go­pe­do. Pa­sak mo­ters, šie spe­cia­lis­tai švie­ti­mo įstai­go­je šiais lai­kais rei­ka­lin­gi taip pat, kaip ma­te­ma­ti­kos, lie­tu­vių kal­bos ar ki­to da­ly­ko mo­ky­to­jai.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Ilgai lauktas mamografas jau pradėjo dirbti
* Pirmine teisine pagalba naudojasi vis daugiau žmonių
* Būsimose miesto poilsio zonose ketinama palikti sveikus ir gražius medžius
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar pažįstate emigrantų, svarstančių grįžti gyventi į Lietuvą?
Taip, ir ne vieną.
Tokių svarstymų negirdėjau.
Aš svarstau galimybę grįžti.
Pažįstu jau ir grįžusiųjų.Kalbos patarimai

„Karilionas“ ar „kariljonas“?
Nė vienas rašybos variantas nelaikytinas klaida.
„Tarptautinių žodžių žodyne“ šis žodis rašomas be j karilionas (pranc. carillon ): 1. tarpusavyje suderintų įv. dydžio varpų komplektas, turintis automatinį skambinimo mechanizmą; kai kurių karilionų varpai mušami rankomis plaktukais; 2. varpų muzika.
Tačiau Kalbos komisijos posėdyje apsvarsčius nutarta, kad tais atvejais, kai originalo formoje i eina po priebalsės ir tariamas jotas, gali būti rašoma raidė j: kariljonas (kaip šampinjonas, paviljonas ).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas