„Santaka“ / Atgarsiai

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda 1 t talpos konteinerį metaliniame rėme su išleidimo čiaupu ir jo prailginimu (45 Eur), tokį pat konteinerį be metalinio rėmo (15 Eur). Tinka vandeniui ar kurui laikyti. Gali atvežti. Tel.: 8 686 98 506, 8 686 98 503.
Galioja iki: 2018-09-29 09:19:34

Brangiai išsinuomotų žemės ūkio paskirties žemės. Tel. 8 624 12 402.
Galioja iki: 2018-09-30 10:57:07

Parduoda kiaulę skersti. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2018-10-01 11:50:58Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2009-09-02 22:48

Dalinkitės:  


Atgarsiai

Pensininkai gy­ve­na dar vi­sai ne­blo­gai

Į re­dak­ci­ją pa­skam­bi­no vil­ka­viš­kie­tė Ele­na D. ir iš­sa­kė sa­vo nuo­mo­nę dėl rugp­jū­čio 27 die­nos „San­ta­ko­je“ iš­spaus­din­to straips­nio „Gy­ven­ti pen­si­nin­kams ar tik eg­zis­tuo­ti?“ (Nr. 97) au­to­riaus min­čių.

Ja­me ra­šo­ma apie Pen­si­nin­kų par­ti­jos lie­pos mė­ne­sį suor­ga­ni­zuo­tą ba­do ak­ci­ją pro­tes­tuo­jant prieš pen­si­jų ma­ži­ni­mą.

Laik­raš­čio skai­ty­to­ja ste­bė­jo­si Pen­si­nin­kų par­ti­jos siū­ly­mu, kad jei pen­si­jos ir bū­tų ma­ži­na­mos, tai „ne­kar­pant tų pen­si­jų, ku­rios šiuo me­tu yra iki 1500 Lt“.

Mo­ters nuo­mo­ne, yra ma­žai pen­si­nin­kų, be­si­džiau­gian­čių to­kio­mis kas­mė­ne­si­nė­mis iš­mo­ko­mis. Di­džio­ji dau­gu­ma ne­gau­na tūks­tan­čio li­tų.

Pa­vyz­džiui, jai ap­skai­čiuo­ta 870 li­tų pen­si­ja, ir tuo ne­si­skun­džian­ti – iš­gy­ve­na, ne­ba­dau­ja. Be to, kas mė­ne­sį mo­te­ris 400–450 li­tų ati­duo­da stu­di­juo­jan­tiems anū­kams.

Vil­ka­viš­kie­tę pa­pik­ti­no tai, kad, jos nuo­mo­ne, įvai­rius rei­ka­la­vi­mus ke­lia tie pen­si­nin­kai, ku­rie gau­na di­de­les pen­si­jas. Kuk­liai gau­nan­tie­ji ty­li, nes mo­ka tau­piai gy­ven­ti.

Pa­sak pa­šne­ko­vės, ke­liant rei­ka­la­vi­mus rei­kia tu­rė­ti są­ži­nės, nes pu­sant­ro tūks­tan­čio li­tų už­dirb­da­mi džiau­gia­si dau­ge­lis moks­lus bai­gu­sių jau­nų žmo­nių.

O jiems juk rei­kia ir šei­mas iš­lai­ky­ti, ir vai­kus į moks­lą iš­leis­ti.Te­gul gyventojai pa­si­rū­pi­na pa­tys

Į re­dak­ci­ją pa­skam­bi­nu­si Ba­jo­rų kai­mo (Ky­bar­tų sen.) gy­ven­to­ja no­rė­jo iš­sa­ky­ti nuo­mo­nę apie ra­ši­ny­je „Dau­giaaukš­čių kvar­ta­lą juo­sia kie­čių „džiung­lės“ („San­ta­ka“, Nr. 98) iš­sa­ky­tas min­tis.

– Ne­sup­ran­tu, kaip tie dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jai drįs­ta prie­kaiš­tau­ti, kad apie jų na­mus au­ga žo­lės, ir dar rei­ka­lau­ti, jog kaž­kas jas nu­šie­nau­tų, – pik­ti­no­si mo­te­ris, gy­ve­nan­ti nuo­sa­va­me na­me. – Juk apie mū­sų na­mus ir­gi nei kas šie­nau­ja, nei gė­les so­di­na – pa­tys ei­na­me su­plu­kę, kad tik ap­lin­ka gra­žiau at­ro­dy­tų. Ir nie­kas ne­klau­sia, ar jau­nas esi, ar se­nas, o gal ne­svei­kas – jei­gu pa­ma­to ne­tvar­ką, tuoj bau­das iš­ra­šo. Da­bar gi dau­gia­bu­čiuo­se ši­tiek žmo­nių gy­ve­na, jau­nų vy­rų ir mo­te­rų, vai­kų, tai ga­lė­tų kad ir po pei­lį pa­siė­mę tas žo­les iš­rink­ti. Ir iš­pu­re­nę že­mę dar ko­kią gė­lę, de­ko­ra­ty­vi­nį krū­me­lį pa­si­so­din­ti. Gė­da tu­rė­tų bū­ti net skam­bin­ti į se­niū­ni­ją ar re­dak­ci­ją.

Mes, kai­mo žmo­nės, žvyr­ke­liais dul­kė­ti vaikš­to­me, be pa­to­gu­mų vargs­ta­me, o mies­tie­čiai vis­ką tu­ri – ir dar žo­les jiems iš pa­no­sės nu­rauk! Ma­nau, kad to­kiu sunk­me­čiu nė­ra ko lė­šas mė­ty­ti ir dar­bi­nin­kus siun­ti­nė­ti. Te­gul pa­tys bent kar­tą sa­vi­mi pa­si­rū­pi­na.Nu­ra­šy­ti vai­ką yra leng­viau­sia

„Pers­kai­čiau „San­ta­ko­je“ straips­nį „Ug­dy­mo pro­ble­mos spren­džia­mos tik bend­ra­dar­biau­jant“ (Nr. 96) ir pri­si­mi­niau tas nuo­sta­bias Pe­da­go­gi­nė­je psi­cho­lo­gi­nė­je tar­ny­bo­je dir­ban­čias mo­te­ris. Aš joms no­riu pa­lin­kė­ti tik sėk­mės. Pa­ti į jas krei­piau­si, kad ma­no vai­kui bū­tų pri­tai­ky­ta spe­cia­lio­ji pro­gra­ma, ir su­lau­kiau di­džiu­lio dė­me­sio“, – pa­skam­bi­nu­si kal­bė­jo skai­ty­to­ja iš Ky­bar­tų. Ji ne­gai­lė­jo šil­tų žo­džių mi­nė­tos įstai­gos spe­cia­lis­tėms, ku­rių su­teik­tos pa­gal­bos sa­kė ne­pa­mir­šian­ti vi­są gy­ve­ni­mą.

Mo­te­ris pri­si­pa­ži­no, kad jos vai­kas tu­ri tam tik­rų pro­ble­mų ir jam sun­ku pri­tap­ti mo­kyk­lo­je, ne­si­se­ka mo­ky­tis.

Mo­ti­na ste­bė­jo­si ne tik mo­ki­nių, bet ir mo­ky­to­jų blo­gu po­žiū­riu į sun­kiau be­si­mo­kan­čius.

„Sup­ran­tu, kad su to­kiais vai­kais, kaip ma­no, nė­ra leng­va dirb­ti, ta­čiau mo­ky­to­jų abe­jin­gu­mo, o kar­tais net ir žiau­ru­mo jie tik­rai ne­nu­si­pel­no. Ne­rei­ka­lau­ju sa­vo vai­kui ge­rų pa­žy­mių, per­dė­to pe­da­go­gų dė­me­sio, tik no­riu, kad jis mo­ky­tų­si ir ne­bū­tų trau­muo­ja­mas, kad mo­ky­to­jas į jį at­kreip­tų dė­me­sį, su­pras­tų ir pa­dė­tų bent to­se si­tua­ci­jo­se, ku­rio­se ga­li­ma pa­dė­ti. Ši­to mo­kyk­lo­je aš pa­si­gen­du. Sup­ra­tau, kad mo­ky­to­jų, nuo­šir­džiai no­rin­čių pa­dė­ti, yra tik vie­nas ki­tas. Juk nu­ra­šy­ti vai­ką leng­viau­sia“, – sa­kė dėl su­pran­ta­mų prie­žas­čių sa­vo pa­var­dės ne­no­rė­ju­si skelb­ti ky­bar­tie­tė. Su­sig­rau­di­nu­si mo­te­ris pa­mi­nė­jo ke­le­tą mo­ky­to­jų, iš ku­rių su­lau­kė ge­ra­no­riš­ku­mo ir nuo­šir­du­mo.

„Ypač esu dė­kin­ga Rū­tai Šu­kai­ty­tei. Ji bu­vo nuo­sta­bi mo­ky­to­ja, daug pa­dė­jo, suieš­ko­jo in­for­ma­ci­jos, kon­sul­ta­vo. Tik gai­la, kad ji išė­jo į ki­tą mo­kyk­lą“, – pa­tir­tą ge­ru­mą pri­si­mi­nė skai­ty­to­ja.

Ji sa­kė ne­sup­ran­tan­ti, kaip di­de­lė­je mo­kyk­lo­je, kur mo­ko­si šim­tai vai­kų, tarp jų – ir tu­rin­čių įvai­rių pro­ble­mų, nė­ra psi­cho­lo­go, lo­go­pe­do. Pa­sak mo­ters, šie spe­cia­lis­tai švie­ti­mo įstai­go­je šiais lai­kais rei­ka­lin­gi taip pat, kaip ma­te­ma­ti­kos, lie­tu­vių kal­bos ar ki­to da­ly­ko mo­ky­to­jai.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Išrinkti geriausi „Metų ūkiai“
* Svečiui iš Vokietijos įteiktos Garbės piliečio regalijos
* Neišmokiusi veltėdžių gyventi visuomenė moka dvigubai
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar kada nors esate nukentėjęs nuo vagių?
Taip, patyriau didelių nuostolių.
Niekada su vagystėmis nesusidūriau.
Nukentėjau nežymiai.
Esu apsidraudęs, todėl jaučiuosi saugiau.Kalbos patarimai

Ar galima „dirbti pareigose“?
Daiktavardis pareigos žymi darbo ar tarnybos vietoje turimą statusą, bet ne pačią vietą, todėl vietininkas pareigose nevartotinas, pvz.: Jis dirba direktoriaus pareigose (taisoma yra direktorius, dirba direktoriumi, eina direktoriaus pareigas).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas