„Santaka“ / Mokslo metų pradžia – tokia pati ir vis kitokia

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Turintis patirties suvirintojas dujomis ir elektra ieško darbo. Tel. 8 638 51 766.
Galioja iki: 2019-05-20 13:15:33

Parduoda prikabinamą namelį-kemperį (be dokumentų), melžimo aikštelę (2 vietų), rusišką ritininį presą PRP-1,6. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2019-05-23 09:34:14

Reikalingas žmogus, turintis žoliapjovę, sezono metu pjauti žolę sklype aplink namą Pilviškių miestelyje. Tel. 8 682 20 404.
Galioja iki: 2019-05-23 10:45:52

Parduoda plastikinį 1 t talpos konteinerį (metaliniame rėme su prailgintu išleidimo čiaupu) vandeniui, kurui, skystoms trąšoms ir pan. Yra galimybė atvežti. Tel.: 8 686 98 506, 8 686 98 503.
Galioja iki: 2019-05-26 09:34:13Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2009-09-02 22:34

Dalinkitės:  


Gra­žus ke­lių kar­tų su­sibūri­mas Rug­sė­jo 1-ąją J. Ba­sa­na­vi­čiaus aikš­tė­je, Vil­ka­viš­ky­je.

Romo ČĖPLOS nuotr.


Mokslo metų pradžia – tokia pati ir vis kitokia

Birutė NENĖNIENĖ

Rug­sė­jo 1-osios – nau­jų­jų moks­lo me­tų pra­džios – šven­tė pa­lie­čia daugelį iš mūsų. Šie­met jai gro­žio su­tei­kė ir gam­ta, do­va­no­ju­si sau­lė­tą dan­gų.

Be­veik kiek­vie­na ra­jo­no mo­kyk­la sa­vo šven­tės pro­gra­mą pra­dė­jo kvies­da­ma bend­ruo­me­nės na­rius da­ly­vau­ti šv. Mi­šio­se pa­ra­pi­jų baž­ny­čio­se.

Mo­kyk­lo­se vy­ku­sio­se šven­tė­se da­ly­va­vę Švie­ti­mo sky­riaus spe­cia­lis­tai, ra­jo­no Ta­ry­bos na­riai, se­niū­nai, kai­mo bend­ruo­me­nių at­sto­vai iš­sa­kė nuo­šir­džiau­sius svei­ki­ni­mus ir lin­kė­ji­mus, do­va­no­jo mo­kyk­loms sim­bo­li­nes do­va­nė­les.

Ra­jo­no bend­ro­jo la­vi­ni­mo mo­kyk­las šie­met pra­de­da lan­ky­ti 6827 (per­nai mo­kė­si 7070) moks­lei­viai, per 70 ateis į suau­gu­sių­jų kla­ses. Pir­mą­ją rug­sė­jo de­ka­dą tiks­li­na­mi prieš­mo­kyk­li­nu­kų są­ra­šai. Džiu­gu, kad dau­giau nei bu­vo pla­nuo­ta į mo­kyk­las atė­jo pir­mo­kų – 497 (per­nai pir­mo­se kla­sė­se mo­kė­si 507 vai­kai). Abi­tu­rien­tų skai­čius ir­gi pa­ly­gin­ti sta­bi­lus – moks­lo me­tus pra­dė­jo 493 dvy­lik­to­kai (per­nai mo­kė­si 511). Į moks­lo ži­nių ša­lį moks­lei­vius šie­met pa­ly­dės apie 750 mo­ky­to­jų.

Iš anks­taus ry­to Vil­ka­viš­kio mies­to mo­kyk­lų mo­ki­niai su­si­rin­ko sa­vo ug­dy­mo įstai­go­se. Žvilg­te­lė­jo į kla­ses, pa­si­svei­ki­no su iš­siilg­tais drau­gais ir or­ga­ni­zuo­tai pa­su­ko į ka­ted­rą da­ly­vau­ti šv. Mi­šio­se, kur į žo­džio li­tur­gi­ją, at­na­šų pro­ce­si­ją įsi­trau­kė mo­ky­to­jai ir mo­ki­niai. Vis dėl­to da­liai moks­lei­vių bend­ruo­me­nių at­sto­vų šią šven­tą va­lan­dė­lę bu­vo ma­lo­niau pa­si­vaikš­čio­ti gat­vė­mis.

Vil­ka­viš­kio mo­kyk­los, kaip ir anks­tes­niais me­tais, vi­sų pir­ma do­va­no­jo šven­tę mies­to bend­ruo­me­nei.

Už­kal­bin­ti vil­ka­viš­kie­čiai sa­kė ne­ga­lį at­si­gė­rė­ti gim­na­zis­tų uni­for­mo­mis, ypač – spal­vin­gais lan­guo­tais mer­gai­čių si­jo­nė­liais, ryš­kiais kak­la­raiš­čiais. Taip pa­si­puo­šę į šven­tę atė­jo „Auš­ros“ gim­na­zi­jos gim­na­zis­tai. Šiuos moks­lo me­tus „Auš­ro­je“ pra­de­da 748 mo­ki­niai. Tre­čiuo­sius moks­lo me­tus pra­dė­jo Pil­viš­kių „San­ta­kos“ gim­na­zi­ja, šeš­tuo­sius – Ky­bar­tų Kris­ti­jo­no Do­ne­lai­čio gim­na­zi­ja. Ky­bar­tie­čiai gim­na­zis­tai uni­for­mo­mis ap­si­ren­gė prieš ke­le­rius me­tus. Pil­viš­kių „Santakos“ gim­na­zi­jos mo­ki­niai šie­met į šven­tę ir­gi pir­mą­kart atė­jo su uni­for­mo­mis. Šv. Mi­šių me­tu bu­vo pa­šven­tin­ta nau­jo­ji gim­na­zi­jos vė­lia­va.

Vil­ka­viš­ky­je šven­tei pa­trio­ti­nį ak­cen­tą su­tei­kė su tris­pal­ve at­žy­gia­vę Sa­lo­mė­jos Nė­ries pa­grin­di­nės mo­kyk­los jau­nie­ji šau­liai.

J. Ba­sa­na­vi­čiaus aikš­tė­je šven­tė pra­si­dė­jo „Tau­tiš­ka gies­me“, mer­gai­čių šo­kiu, į dan­gų nu­plas­no­ju­siais bal­tais ba­lan­džiais, tar­si pa­ky­lė­ju­siais švie­sias da­bar­ties ir atei­ties sva­jo­nes.

Šven­tės die­ną apie blo­gus da­ly­kus kal­ba­ma ma­žiau­siai, ta­čiau jaut­res­ni mies­to bend­ruo­me­nės na­riai piktinosi, kad gie­dant Lie­tu­vos him­ną, pa­de­dant gė­lių prie pa­mink­lo Tau­tos pa­triar­chui ar kal­bant ren­gi­nio ve­dė­jams bei svei­kin­to­jams, neat­si­ra­do nė vie­no suau­gu­sio­jo, ku­ris iš­drįs­tų su­draus­min­ti iš­dy­kau­jan­čius ma­žus vai­kus. Šie (be­je, jau mo­ki­nu­kai) drą­siai kars­tė­si ant pa­mink­lo bei šė­lio­jo ap­link jį. Vie­ni šven­tės da­ly­viai, ma­tyt, ne­drį­so, ki­tiems at­ro­dė, jog tai – mo­ky­to­jų rū­pes­tis.

Svei­ki­ni­mo žo­džius šven­tė­je iš­sa­kė ne tri­jų, kaip anks­tes­niais me­tais, bet jau ke­tu­rių bend­ro­jo la­vi­ni­mo mo­kyk­lų di­rek­to­riai, nes nuo šio rug­sė­jo dar­bą pra­dė­jo re­for­muo­ta pra­di­nė mo­kyk­la. Sa­vo ug­dy­ti­nius ir jų tė­ve­lius svei­ki­no Mu­zi­kos mo­kyk­los, Vai­kų ir jau­ni­mo cent­ro va­do­vai, mies­to se­niū­nas, ra­jo­no me­ras, Vil­ka­viš­kio de­ka­nas, Švie­ti­mo sky­riaus ve­dė­ja ir ap­skri­ties at­sto­vas. Me­ni­ne pro­gra­ma pra­džiu­gi­no vi­sų mies­to ug­dy­mo įstai­gų sa­vi­veik­li­nin­kai.

Aikš­tė­je nuai­dė­jęs skam­bu­tis pa­ra­gi­no mo­ki­nius su­grįž­ti į sa­vo kla­ses, ku­rio­se tu­rė­jo vyk­ti pir­mo­ji pa­mo­ka. Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja kvie­tė nau­jus moks­lo me­tus vi­so­se ša­lies mo­kyk­lo­se pra­dė­ti pi­lie­tiš­ku­mo pa­mo­ka, skir­ta Bal­ti­jos ke­lio 20-me­čiui pa­mi­nė­ti. To­kia te­mi­nė pa­mo­ka nu­ma­ty­ta Vy­riau­sy­bės pa­reng­to­je Bal­ti­jos ke­lio 20-me­čio pro­gra­mo­je.

Rug­sė­jo 1-ąją gat­vė­se rim­tį ir tvar­ką pri­žiū­rė­jo dau­giau po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų, jiems tal­ki­no šau­liai.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Ūkininkai vengia savarankiškai deklaruoti pasėlius
* Eiti su lazdomis blogo oro nėra
* Dėl šuns lojimo darbo turi Savivaldybė ir policija
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar esate gavę europinės paramos lėšų?
Gavau paramą verslui, ūkiui.
Paramos lėšomis atsinaujinau būstą.
Prašiau, bet man jų neskyrė.
Europinių pinigų nesu prašęs.Kalbos patarimai

Ką vartoti vietoj skolinio blògas?
Vietoj nenorminio žodžio blògas (angl. blog, weblog, web log ) teikiamas lietuviškas atitikmuo tinklaraštis. Tai internete paprastai viešai skelbiamas dienoraštis. Plg. kiti atitikmenys: tinklaraštininkas (ne blogeris ), rašyti tinklaraštį (ne bloginti ), vesti vaizdo tinklaraštį (ne vloginti ) etc.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas