„Santaka“ / Geisteriškiečių įrengta poilsio zona traukia ne tik vietinius

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda medų. Gali pristatyti į namus. Tel. 8 620 85 872.
Galioja iki: 2019-01-28 10:50:32

Parduoda OPEL ASTRA CARAVAN (1999 m., 1,7 l, dyzelis, 50 kW, TA iki 2019 m. sausio 31 d., 550 Eur). Tel. 8 653 81 967.
Galioja iki: 2019-01-28 11:12:51

Parduoda VW POLO (2003 m., 1,9 l, dyzelis, TA iki 2020 m. lapkričio mėn.). Tel. 8 694 95 488.
Galioja iki: 2019-01-28 11:14:48

Parduoda prikabinamą namelį-kemperį su baldais, paaugintus įvairaus amžiaus veršelius (telyčaites), mobilųjį telefoną CAT S40, padangas M+S 185 | 65R15 (4 vnt.), rusišką ritininį presą PR-1,6. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2019-01-28 13:09:35Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2009-08-26 22:40

Dalinkitės:  


Bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė Vil­ma Čės­nie­nė (kai­rė­je) džiau­gė­si nuo­la­ti­ne sa­vo pa­gal­bi­nin­ke, bend­ruo­me­nės na­re Re­na­ta Ink­ra­tie­ne.

Autorės nuotr.


Geisteriškiečių įrengta poilsio zona traukia ne tik vietinius

Kristina VAITKEVIČIENĖ

Va­žiuo­jant Bart­nin­kų link dė­me­sį pa­trau­kia Geis­te­riš­kių kai­me įreng­ta poil­sio oa­zė. Čia nuo­lat pil­na žmo­nių. Vie­ni mau­do­si, ki­ti sė­di ant suo­le­lio iš­mo­nin­gai įreng­to­je pa­vė­si­nė­je, vai­kai kle­ga jiems skir­ta­me na­me­ly­je, čiuo­žia, li­pi­nė­ja, vy­res­nie­ji žai­džia krep­ši­nį.

Pa­si­da­rė įdo­mu, kas gi yra vi­so ši­to ini­cia­to­rius, kas pri­žiū­ri šį ne­ma­žą plo­tą. Mat čia žy­di gra­žiai pri­žiū­ri­mos gė­lės, žaliuoja nuo­lat nu­pjau­ta pie­ve­lė. Sus­to­jus pa­si­kal­bė­ti su žmo­nė­mis paaiš­kė­jo, jog tai – Geis­te­riš­kių kai­mo bend­ruo­me­nės rū­pes­tis.Sma­gu ne tik vie­ti­niams

– Čia pas mus ne tik vie­ti­niai žmo­nės su­si­ren­ka, – šyp­so­jo­si pa­kal­bin­ta bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė Vil­ma Čės­nie­nė. – Ir iš Lakš­tu­čių, ir iš Bart­nin­kų at­va­žiuo­ja pa­si­mau­dy­ti, pa­bend­rau­ti. Sa­ko, kad jiems čia sma­gu.

Ir kaip ne­bus sma­gu. Tik šiais me­tais įreng­ta poil­sio zo­na tu­ri kaž­ko­kią ypa­tin­gą trau­ką. Gal dėl to, kad čia sko­nin­gai su­si­lie­ja gam­tos val­dos su žmo­gaus iš­mo­ne... Ant lau­ko rie­du­lių „kils­te­lė­ta“ pa­vė­si­nė taip ir trau­kia užei­ti, mat jos vi­du­je au­ga me­dis, ku­rio ša­kos iš­len­da pro sto­gą.

Čia nuo­lat pil­na vai­kų, ma­mų su vai­kais, atei­na se­ne­liai, anū­kai.

Sa­vo su­si­bū­ri­mų vie­tą geis­te­riš­kie­čiai įren­gė prie se­no tven­ki­nio, ku­ris, pa­si­rū­pi­nus Bart­nin­kų se­niū­ni­jai, per­nai bu­vo iš­va­ly­tas.

Pa­sak bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kės, pa­tys žmo­nės no­riai ėmė­si dar­bų. Aiš­ku, pa­dė­jo ir pi­ni­gai, ku­riuos bend­ruo­me­nė ga­vo pa­ra­šiu­si pro­jek­tą „Gra­žin­ki­me sa­vo ap­lin­ką“. Krep­ši­nio aikš­te­lė įreng­ta A. But­ke­vi­čiaus lab­da­ros ir pa­ra­mos fon­do lė­šo­mis.Įsi­kurs už­da­ry­to­je mo­kyk­lo­je

Tik ant­rus me­tus bend­ruo­me­nei pir­mi­nin­kau­jan­ti V. Čės­nie­nė pa­da­rė iš tie­sų daug. Su­bur­ta per 80 žmo­nių (kai­me yra apie 260 gy­ven­to­jų), su­reng­tos ke­lios šven­tės.

Pir­mi­nin­kės pa­va­duo­to­jas Si­gi­tas Pleč­kai­tis pa­si­gy­rė, jog grei­tai bend­ruo­me­nė tu­rės sa­vo jau­kius ir gra­žius na­mus. Mat šį­met už­da­ry­ta Geis­te­riš­kių mo­kyk­la, ku­ri yra prie pat įreng­tos poil­sio zo­nos. Ge­ros būk­lės mū­ri­nis pa­sta­tas ir anks­čiau pri­glaus­da­vo bend­ruo­me­nės na­rius, bet anks­čiau jie čia tu­rė­jo tik vie­ną kam­ba­rė­lį. Da­bar geis­te­riš­kie­čiai taps tik­rai­siais jo šei­mi­nin­kais ir ruo­šia­si na­mą pri­kel­ti nau­jam gy­ve­ni­mui. Tuo tiks­lu jau pa­ra­šy­tas pro­jek­tas, pa­gal ku­rį pla­nuo­ja­ma gau­ti ne­ma­žai lė­šų.Atei­ties pla­nai ir da­bar­tis

Bend­ruo­me­nė no­rė­tų, kad bu­vu­sio­je mo­kyk­lo­je iš­lik­tų bib­lio­te­ka, ke­ti­na­ma gra­žiai įreng­ti ne­di­de­lę sa­lę, su­tvar­ky­ti kam­ba­rius.

Čia ga­lė­tų su­si­rink­ti mo­te­rys ir mo­ky­tis įvai­rių rank­dar­bių ne tik vie­na iš ki­tos, bet ir iš kvies­ti­nių auk­sa­ran­kių. Vie­na va­ka­ro­nė su vil­nos vė­li­mo pa­mo­ko­mis jau bu­vo su­reng­ta.

Šį­met pla­nuo­ja­ma pa­si­kvies­ti šie­no skulp­tū­rų ar kar­pi­nių spe­cia­lis­tes.

Bend­ruo­me­nės na­riai la­bai džiau­gė­si, kad su­si­bū­rę kar­tu ga­li iš­va­žiuo­ti į eks­kur­si­jas, nes vie­ni to pa­da­ry­ti ar­ba ne­pri­si­ruo­šia, ar­ba ne­tu­ri ga­li­my­bių.

Geis­te­riš­kie­čiai jau bu­vo Drus­ki­nin­kuo­se, ap­lan­kė Grū­to par­ką, Liš­kia­vos baž­ny­čią ir bend­ra iš­vy­ka li­ko la­bai pa­ten­kin­ti.Bend­ras dar­bas suar­ti­na

S. Pleč­kai­tis pa­si­džiau­gė, jog veik­lo­je – ne tik per šven­tes ir iš­vy­kas – da­ly­vau­ja daug jau­nų žmo­nių, jie atei­na su vai­kais. Nie­ka­da ne­ky­la pro­ble­mų, kai rei­kia te­ri­to­ri­jo­je nu­pjau­ti žo­lę. Iš ap­lin­ki­nių na­mų su­si­ren­ka vai­kai su žo­liap­jo­vė­mis ir pie­ve­lė bū­na su­tvar­ky­ta. Nep­ra­šo jie nei tech­ni­kos, nei de­ga­lų – džiaugiasi, kad ga­li pa­dė­ti.

Pa­sak S. Pleč­kai­čio, bend­ruo­me­nės tiks­las ir yra iš­mo­ky­ti žmo­nes kar­tu dirb­ti ir džiaug­tis bend­ra­vi­mu. Juk bend­ras dar­bas la­biau­siai suar­ti­na. O to geis­te­riš­kie­čiai ga­lė­tų iš­mo­ky­ti ir ki­tus. V. Čės­nie­nė sa­kė pa­va­sa­rį pa­ka­bi­nu­si skel­bi­mą, kad or­ga­ni­zuo­ja­ma tal­ka. Su­tar­tu lai­ku atė­ju­si net pa­ti nu­ste­bo, kiek daug žmo­nių su­si­rin­ko.

– At­ro­do, iš kur tiek kai­me ga­li gy­ven­ti, – juo­kė­si pir­mi­nin­kė. – Tur­būt atė­jo vi­si, kas pa­jė­gė. Ir pa­vė­si­nę sta­tant ne­bu­vo jo­kių bė­dų: vie­nas ka­lė, ki­ti da­žė. Mo­te­rys gė­lių at­ne­šu­sios pri­so­di­no – gra­žu bu­vo žiū­rė­ti.Prob­le­mos – praei­ty

Bend­ruo­me­nės na­riai ne­sle­pia, jog bu­vo ir ne­ma­žai pro­ble­mų. Te­ko net po teis­mus „tą­sy­tis“ su bu­vu­sia bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­ke, ta­čiau da­bar vis­kas jau praei­ty­je ir jie ne­lin­kę pri­si­min­ti to, kas bu­vo blo­ga. Be­li­ko iš­spręs­ti dėl teis­mų at­si­ra­du­sias fi­nan­si­nes pro­ble­mas.

Pir­mi­nin­kei vi­sus rei­ka­lus pa­de­da spręs­ti so­li­di ta­ry­ba, ku­rio­je, be jos pa­čios ir Li­nos Ja­ki­ma­vi­čie­nės, yra ne­ma­žai vy­riš­kių: Jo­nas Jur­ky­nas, Si­gi­tas Strio­kas, Ra­mū­nas Ink­ra­ta, Si­gi­tas Pleč­kai­tis.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Ilgai lauktas mamografas jau pradėjo dirbti
* Pirmine teisine pagalba naudojasi vis daugiau žmonių
* Būsimose miesto poilsio zonose ketinama palikti sveikus ir gražius medžius
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar pažįstate emigrantų, svarstančių grįžti gyventi į Lietuvą?
Taip, ir ne vieną.
Tokių svarstymų negirdėjau.
Aš svarstau galimybę grįžti.
Pažįstu jau ir grįžusiųjų.Kalbos patarimai

„Karilionas“ ar „kariljonas“?
Nė vienas rašybos variantas nelaikytinas klaida.
„Tarptautinių žodžių žodyne“ šis žodis rašomas be j karilionas (pranc. carillon ): 1. tarpusavyje suderintų įv. dydžio varpų komplektas, turintis automatinį skambinimo mechanizmą; kai kurių karilionų varpai mušami rankomis plaktukais; 2. varpų muzika.
Tačiau Kalbos komisijos posėdyje apsvarsčius nutarta, kad tais atvejais, kai originalo formoje i eina po priebalsės ir tariamas jotas, gali būti rašoma raidė j: kariljonas (kaip šampinjonas, paviljonas ).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas