„Santaka“ / Geisteriškiečių įrengta poilsio zona traukia ne tik vietinius

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda pilnai įrengtą, suremontuotą 1 kambario butą su rūsiu Pilviškių g., Vilkaviškyje (2/5 aukštas). Tel. 8 625 50 615.
Galioja iki: 2018-11-15 09:19:44

Vilkaviškyje remontuoja variklius, keičia dirželius, tikrina, šlifuoja variklių galvutes, atlieka lengvųjų automobilių kompiuterinę diagnostiką. Tel. 8 609 79 788.
Galioja iki: 2018-11-16 08:58:32

Parduoda traktoriaus MTZ priekinį varantyjį tiltą (naujai perrinktas), kombainą NIVA, traktorių MTZ-82 (geros būklės), keltuvą prie tratoriaus galo. Tel. 8 682 77 847.
Galioja iki: 2018-11-17 09:05:27

Parduoda garažą Vilkaviškyje, prie ligoninės (geras privažiavimas, yra elektra, ištinkuotas), 250 m² komercinės paskirties patalpas Giedriuose (už geležinkelio pervažos, yra aikštelė automobiliams, geras privažiavimas, vandens baseinas). Tel. 8 687 87 459.
Galioja iki: 2018-11-19 14:00:39Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2009-08-26 22:40

Dalinkitės:  


Bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė Vil­ma Čės­nie­nė (kai­rė­je) džiau­gė­si nuo­la­ti­ne sa­vo pa­gal­bi­nin­ke, bend­ruo­me­nės na­re Re­na­ta Ink­ra­tie­ne.

Autorės nuotr.


Geisteriškiečių įrengta poilsio zona traukia ne tik vietinius

Kristina VAITKEVIČIENĖ

Va­žiuo­jant Bart­nin­kų link dė­me­sį pa­trau­kia Geis­te­riš­kių kai­me įreng­ta poil­sio oa­zė. Čia nuo­lat pil­na žmo­nių. Vie­ni mau­do­si, ki­ti sė­di ant suo­le­lio iš­mo­nin­gai įreng­to­je pa­vė­si­nė­je, vai­kai kle­ga jiems skir­ta­me na­me­ly­je, čiuo­žia, li­pi­nė­ja, vy­res­nie­ji žai­džia krep­ši­nį.

Pa­si­da­rė įdo­mu, kas gi yra vi­so ši­to ini­cia­to­rius, kas pri­žiū­ri šį ne­ma­žą plo­tą. Mat čia žy­di gra­žiai pri­žiū­ri­mos gė­lės, žaliuoja nuo­lat nu­pjau­ta pie­ve­lė. Sus­to­jus pa­si­kal­bė­ti su žmo­nė­mis paaiš­kė­jo, jog tai – Geis­te­riš­kių kai­mo bend­ruo­me­nės rū­pes­tis.Sma­gu ne tik vie­ti­niams

– Čia pas mus ne tik vie­ti­niai žmo­nės su­si­ren­ka, – šyp­so­jo­si pa­kal­bin­ta bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė Vil­ma Čės­nie­nė. – Ir iš Lakš­tu­čių, ir iš Bart­nin­kų at­va­žiuo­ja pa­si­mau­dy­ti, pa­bend­rau­ti. Sa­ko, kad jiems čia sma­gu.

Ir kaip ne­bus sma­gu. Tik šiais me­tais įreng­ta poil­sio zo­na tu­ri kaž­ko­kią ypa­tin­gą trau­ką. Gal dėl to, kad čia sko­nin­gai su­si­lie­ja gam­tos val­dos su žmo­gaus iš­mo­ne... Ant lau­ko rie­du­lių „kils­te­lė­ta“ pa­vė­si­nė taip ir trau­kia užei­ti, mat jos vi­du­je au­ga me­dis, ku­rio ša­kos iš­len­da pro sto­gą.

Čia nuo­lat pil­na vai­kų, ma­mų su vai­kais, atei­na se­ne­liai, anū­kai.

Sa­vo su­si­bū­ri­mų vie­tą geis­te­riš­kie­čiai įren­gė prie se­no tven­ki­nio, ku­ris, pa­si­rū­pi­nus Bart­nin­kų se­niū­ni­jai, per­nai bu­vo iš­va­ly­tas.

Pa­sak bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kės, pa­tys žmo­nės no­riai ėmė­si dar­bų. Aiš­ku, pa­dė­jo ir pi­ni­gai, ku­riuos bend­ruo­me­nė ga­vo pa­ra­šiu­si pro­jek­tą „Gra­žin­ki­me sa­vo ap­lin­ką“. Krep­ši­nio aikš­te­lė įreng­ta A. But­ke­vi­čiaus lab­da­ros ir pa­ra­mos fon­do lė­šo­mis.Įsi­kurs už­da­ry­to­je mo­kyk­lo­je

Tik ant­rus me­tus bend­ruo­me­nei pir­mi­nin­kau­jan­ti V. Čės­nie­nė pa­da­rė iš tie­sų daug. Su­bur­ta per 80 žmo­nių (kai­me yra apie 260 gy­ven­to­jų), su­reng­tos ke­lios šven­tės.

Pir­mi­nin­kės pa­va­duo­to­jas Si­gi­tas Pleč­kai­tis pa­si­gy­rė, jog grei­tai bend­ruo­me­nė tu­rės sa­vo jau­kius ir gra­žius na­mus. Mat šį­met už­da­ry­ta Geis­te­riš­kių mo­kyk­la, ku­ri yra prie pat įreng­tos poil­sio zo­nos. Ge­ros būk­lės mū­ri­nis pa­sta­tas ir anks­čiau pri­glaus­da­vo bend­ruo­me­nės na­rius, bet anks­čiau jie čia tu­rė­jo tik vie­ną kam­ba­rė­lį. Da­bar geis­te­riš­kie­čiai taps tik­rai­siais jo šei­mi­nin­kais ir ruo­šia­si na­mą pri­kel­ti nau­jam gy­ve­ni­mui. Tuo tiks­lu jau pa­ra­šy­tas pro­jek­tas, pa­gal ku­rį pla­nuo­ja­ma gau­ti ne­ma­žai lė­šų.Atei­ties pla­nai ir da­bar­tis

Bend­ruo­me­nė no­rė­tų, kad bu­vu­sio­je mo­kyk­lo­je iš­lik­tų bib­lio­te­ka, ke­ti­na­ma gra­žiai įreng­ti ne­di­de­lę sa­lę, su­tvar­ky­ti kam­ba­rius.

Čia ga­lė­tų su­si­rink­ti mo­te­rys ir mo­ky­tis įvai­rių rank­dar­bių ne tik vie­na iš ki­tos, bet ir iš kvies­ti­nių auk­sa­ran­kių. Vie­na va­ka­ro­nė su vil­nos vė­li­mo pa­mo­ko­mis jau bu­vo su­reng­ta.

Šį­met pla­nuo­ja­ma pa­si­kvies­ti šie­no skulp­tū­rų ar kar­pi­nių spe­cia­lis­tes.

Bend­ruo­me­nės na­riai la­bai džiau­gė­si, kad su­si­bū­rę kar­tu ga­li iš­va­žiuo­ti į eks­kur­si­jas, nes vie­ni to pa­da­ry­ti ar­ba ne­pri­si­ruo­šia, ar­ba ne­tu­ri ga­li­my­bių.

Geis­te­riš­kie­čiai jau bu­vo Drus­ki­nin­kuo­se, ap­lan­kė Grū­to par­ką, Liš­kia­vos baž­ny­čią ir bend­ra iš­vy­ka li­ko la­bai pa­ten­kin­ti.Bend­ras dar­bas suar­ti­na

S. Pleč­kai­tis pa­si­džiau­gė, jog veik­lo­je – ne tik per šven­tes ir iš­vy­kas – da­ly­vau­ja daug jau­nų žmo­nių, jie atei­na su vai­kais. Nie­ka­da ne­ky­la pro­ble­mų, kai rei­kia te­ri­to­ri­jo­je nu­pjau­ti žo­lę. Iš ap­lin­ki­nių na­mų su­si­ren­ka vai­kai su žo­liap­jo­vė­mis ir pie­ve­lė bū­na su­tvar­ky­ta. Nep­ra­šo jie nei tech­ni­kos, nei de­ga­lų – džiaugiasi, kad ga­li pa­dė­ti.

Pa­sak S. Pleč­kai­čio, bend­ruo­me­nės tiks­las ir yra iš­mo­ky­ti žmo­nes kar­tu dirb­ti ir džiaug­tis bend­ra­vi­mu. Juk bend­ras dar­bas la­biau­siai suar­ti­na. O to geis­te­riš­kie­čiai ga­lė­tų iš­mo­ky­ti ir ki­tus. V. Čės­nie­nė sa­kė pa­va­sa­rį pa­ka­bi­nu­si skel­bi­mą, kad or­ga­ni­zuo­ja­ma tal­ka. Su­tar­tu lai­ku atė­ju­si net pa­ti nu­ste­bo, kiek daug žmo­nių su­si­rin­ko.

– At­ro­do, iš kur tiek kai­me ga­li gy­ven­ti, – juo­kė­si pir­mi­nin­kė. – Tur­būt atė­jo vi­si, kas pa­jė­gė. Ir pa­vė­si­nę sta­tant ne­bu­vo jo­kių bė­dų: vie­nas ka­lė, ki­ti da­žė. Mo­te­rys gė­lių at­ne­šu­sios pri­so­di­no – gra­žu bu­vo žiū­rė­ti.Prob­le­mos – praei­ty

Bend­ruo­me­nės na­riai ne­sle­pia, jog bu­vo ir ne­ma­žai pro­ble­mų. Te­ko net po teis­mus „tą­sy­tis“ su bu­vu­sia bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­ke, ta­čiau da­bar vis­kas jau praei­ty­je ir jie ne­lin­kę pri­si­min­ti to, kas bu­vo blo­ga. Be­li­ko iš­spręs­ti dėl teis­mų at­si­ra­du­sias fi­nan­si­nes pro­ble­mas.

Pir­mi­nin­kei vi­sus rei­ka­lus pa­de­da spręs­ti so­li­di ta­ry­ba, ku­rio­je, be jos pa­čios ir Li­nos Ja­ki­ma­vi­čie­nės, yra ne­ma­žai vy­riš­kių: Jo­nas Jur­ky­nas, Si­gi­tas Strio­kas, Ra­mū­nas Ink­ra­ta, Si­gi­tas Pleč­kai­tis.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Vilkaviškyje kursis Prekybos, pramonės ir amatų rūmų atstovybė
* Trumpoje gatvėje – ilga nesutarimų gija
* Vis daugiau vilkaviškiečių atranda kalanetikos naudą
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar rūpinatės savo įvaizdžiu socialiniuose tinkluose?
Informaciją skelbiu apgalvotai.
Dėl to visai nesuku galvos.
Neturiu socialinio tinklo paskyros.Kalbos patarimai

Ar taisyklinga „priimti dėmesin (domėn)“?
Ne, nes tai yra nevartotinas vertinys. Ne priimti dėmesin (domėn), o atsižvelgti, turėti galvoje, omenyje.ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas