„Santaka“ / Gyventi pensininkams ar tik egzistuoti?

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!




Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda ekologiškai užaugintą mėsinę kiaulę (apie 200 kg svorio, 1,70 Eur už kg). Tel. 8 670 98 550.
Galioja iki: 2019-02-21 13:54:29

Atlieka vidaus ir lauko apdailos darbus. Tel. 8 623 56 052.
Galioja iki: 2019-02-23 09:35:01

Parduoda arba išnuomuoja 3 ha žemės Vilkupių kaime. Tel. 8 626 38 767.
Galioja iki: 2019-02-28 08:11:49

Parduoda naudotą 6 stalčių šaldiklį BOSCH, šiaudapjovę („akselinę“) su vienfaziu vokišku varikliu. Tel. 8 670 49 964.
Galioja iki: 2019-02-28 08:12:20



Svečių knyga

Vieta ir darbo laikas



Redakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2009-08-26 22:25

Dalinkitės:  


Gyventi pensininkams ar tik egzistuoti?

Šiuo sunk­me­čio lai­ko­tar­piu vis juo­des­ni de­be­sys kau­pia­si virš pen­si­nin­kų gal­vų, tik neaiš­ku, ka­da jie pra­trūks. Ko ge­ro, pen­si­jų ma­ži­ni­mo tik­rai ne­pa­vyks iš­veng­ti.

Pen­si­nin­kų par­ti­ja lie­pos 15–24 die­no­mis prie Sei­mo bu­vo suor­ga­ni­za­vu­si ba­do ak­ci­ją – pro­tes­ta­vo­me prieš pen­si­jų ma­ži­ni­mą. Tik gai­la, kad in­for­ma­ci­ją apie šią ak­ci­ją blo­ka­vo tiek laik­raš­čiai, tiek te­le­vi­zi­jos ka­na­lai.

Ak­ci­jo­je da­ly­va­vo ir vil­ka­viš­kie­čiai – aš ir M. Lio­gie­nė. Ak­ci­jos me­tu bu­vo bend­rau­ta su dau­gu­ma Sei­mo na­rių ir jiems iš­sa­ky­tos pen­si­nin­kų pro­ble­mos. As­me­niš­kai man te­ko bend­rau­ti su Mi­nist­ro Pir­mi­nin­ko pa­ta­rė­ju R. Ja­siu­lio­niu ir Sei­mo So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to na­riu M. Zas­čiu­rins­ku. Jiems bu­vo iš­sa­ky­ta mū­sų par­ti­jos po­zi­ci­ja dėl pen­si­jų ma­ži­ni­mo. Pra­šė­me, kad pen­si­nin­kų rei­ka­lai bū­tų ap­ta­ria­mi su vi­sais pen­si­nin­kų at­sto­vais, o ne tik­tai su Pen­si­nin­kų rei­ka­lų ta­ry­ba, ku­rią su­da­ro tik pen­si­nin­kų są­jun­gos „Bo­čiai“ ir Pa­gy­ve­nu­sių žmo­nių aso­cia­ci­jos at­sto­vai. Tuo la­biau kad jie at­sto­vau­ja tik 45 000 pen­si­nin­kų.

Ak­ci­jos me­tu bu­vo ren­ka­mi pa­ra­šai po re­zo­liu­ci­ja su mū­sų rei­ka­la­vi­mais. Re­zo­liu­ci­ja įteik­ta Sei­mui, Vy­riau­sy­bei ir So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jai.

Mes siū­lė­me, kad jei­gu pen­si­jų ma­ži­ni­mo ne­pa­vyk­tų iš­veng­ti, jos tu­rė­tų bū­ti ma­ži­na­mos di­fe­ren­ci­juo­tai, ne­kar­pant tų pen­si­jų, ku­rios šiuo me­tu yra iki 1500 Lt. Ko­dėl? Juk už­da­rius Ig­na­li­nos ato­mi­nę elekt­ri­nę vi­sų lau­kia neiš­ven­gia­mas kai­nų šuo­lis, to­dėl dau­gu­ma da­bar šiaip taip pra­gy­ve­nan­čių pen­si­nin­kų at­si­durs ant ba­do slenks­čio. Ar da­bar­ti­niai pen­si­nin­kai to nu­si­pel­nė?

Bu­vu­sių vy­riau­sy­bių ne­to­lia­re­giš­ka po­li­ti­ka pri­ve­dė prie da­bar­ti­nės pa­dė­ties. Jei pri­va­ti­zuo­jant įvai­rius ob­jek­tus, ku­rie bu­vo su­kur­ti da­bar­ti­nių pen­si­nin­kų ran­ko­mis, nors da­lis vals­ty­bės gau­tų pa­ja­mų bū­tų per­ves­ta į „Sod­ros” są­skai­tą, da­bar ne­rei­kė­tų gal­vo­ti apie pen­si­jų ma­ži­ni­mą.

Vie­nas So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos vi­ce­mi­nist­ras per te­le­vi­zi­ją pa­reiš­kė, kad rei­kia pen­si­jas mo­kė­ti už praei­tą mė­ne­sį. O ar jis pa­gal­vo­jo, kaip pen­si­nin­kui rei­kės iš vie­no mė­ne­sio pen­si­jos su­mo­kė­ti mo­kes­čius iš kar­to už du mė­ne­sius? Aš siū­lau tą mė­ne­sį, kai rei­kės su­mo­kė­ti dve­jus mo­kes­čius, mo­kė­ti tik už vie­ną mė­ne­sį, o ki­tas mė­nuo te­gul ir lie­ka sko­loj, kol bus su­grą­žin­tos pen­si­jos. Už vie­no mė­ne­sio sko­lą į ka­lė­ji­mą ne­pa­so­dins, o jei ne­ty­čia nu­mir­si­me, mo­kes­čių ga­vė­jams pa­lie­ka­ma tei­sė kreip­tis į dan­gaus kan­ce­lia­ri­ją.

Ki­ta svar­bi te­ma, ku­ria bu­vo kal­bė­ta, – val­di­nin­kų ar­mi­jos ma­ži­ni­mas. Kad tai rei­kia da­ry­ti, vi­si su­pran­ta, bet ne­ži­no, nuo ko pra­dė­ti. O pra­dė­ti rei­kia nuo Dar­bo bir­žos. Įs­ta­ty­mu bū­ti­na nu­sta­ty­ti be­dar­bio pa­šal­pos „lu­bas”, kad ji bū­tų ne di­des­nė kaip mi­ni­ma­lus at­ly­gi­ni­mas, gau­na­mas į ran­kas. Ta­da iš po­sto at­leis­tas val­di­nin­kas, kaip ir vi­si ki­ti, iš bir­žos gaus mi­ni­ma­laus dy­džio, o ne pa­gal jo bu­vu­sį di­de­lį at­ly­gi­ni­mą ap­skai­čiuo­tą pa­šal­pą ir ne­taps naš­ta vals­ty­bei. Rei­kia at­si­sa­ky­ti ir išei­ti­nių val­di­nin­kų kom­pen­sa­ci­jų, ku­rios kar­tais sie­kia de­šim­tis tūks­tan­čių li­tų.

Pen­si­nin­kų par­ti­jos Vil­ka­viš­kio sky­rius rugp­jū­čio 18 d. su­ren­gė su­si­rin­ki­mą, ku­ria­me bu­vo ap­tar­ti pen­si­nin­kų rei­ka­lai. Dė­ko­ja­me, kad ja­me ap­si­lan­kė ra­jo­no neį­ga­lių­jų žmo­nių są­jun­gos, „Bo­čių“ są­jun­gos, pa­gy­ve­nu­sių žmo­nių aso­cia­ci­jos, „Ca­ri­to“ or­ga­ni­za­ci­jos at­sto­vai. Gai­la, kad dėl as­me­ni­nių pir­mi­nin­kės am­bi­ci­jų ne­da­ly­va­vo neį­ga­lių­jų drau­gi­jos at­sto­vai. Su­si­rin­ki­me bu­vo ap­tar­tos pen­si­nin­kų pro­ble­mos. Ja­me vie­nin­gai pri­tar­ta Pen­si­nin­kų par­ti­jos or­ga­ni­zuo­ja­miems ren­gi­niams – rug­sė­jo 10 d. pra­si­de­dan­čiam ke­lių die­nų pi­ke­tui ir spa­lio 1 d. vyk­sian­čiam vi­suo­ti­niam pen­si­nin­kų mi­tin­gui. Abu ren­gi­niai vyks Vil­niu­je, prie Sei­mo.

Mie­lie­ji Vil­ka­viš­kio ra­jo­no pen­si­nin­kai, bū­ki­me vie­nin­gi spręs­da­mi pen­si­nin­kų pro­ble­mas ir ne­žiū­rė­ki­me, ko­kiai or­ga­ni­za­ci­jai ku­ris pri­klau­so­me. Mū­sų yra la­bai daug ir tik bū­da­mi vie­nin­gi pri­ver­si­me val­dan­čiuo­sius mū­sų pro­ble­mas spręs­ti mums pa­lan­kia link­me.



Va­len­ti­nas KRUNG­LE­VI­ČIUS

Pen­si­nin­kų par­ti­jos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas, Vil­ka­viš­kio

sky­riaus pir­mi­nin­kas






Komentarai:







Atgal į pradžios puslapį





Šiame numeryje

* Vasario 16-oji Vilkaviškyje: istorinė kartų jungtis
* Klausimas valdžiai: išlaikyti ar uždaryti?
* Kandidatams į merus nevengta užduoti ir nepatogių klausimų
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.






Apklausa


Už kurį kandidatą į merus balsuotumėte?
Sauleną Aželską
Žilviną Gelgotą
Valentiną Gražulį
Algirdą Neiberką



Kalbos patarimai

Ar vartotinas junginys „bendrai paėmus“?
Ne, prieveiksmis „bendrai“ nevartotinas kaip apibendrinamasis žodis, vartotina apskritai paėmus. Pvz.: Bendrai (= Apskritai ) paėmus, rezultatai buvo neblogi.


Šūksniai



Nuorodos

Statistika



Hey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas