„Santaka“ / Prieštaringus dokumentus turės įvertinti ekspertai

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda medų. Gali pristatyti į namus. Tel. 8 620 85 872.
Galioja iki: 2019-01-28 10:50:32

Parduoda OPEL ASTRA CARAVAN (1999 m., 1,7 l, dyzelis, 50 kW, TA iki 2019 m. sausio 31 d., 550 Eur). Tel. 8 653 81 967.
Galioja iki: 2019-01-28 11:12:51

Parduoda VW POLO (2003 m., 1,9 l, dyzelis, TA iki 2020 m. lapkričio mėn.). Tel. 8 694 95 488.
Galioja iki: 2019-01-28 11:14:48

Parduoda prikabinamą namelį-kemperį su baldais, paaugintus įvairaus amžiaus veršelius (telyčaites), mobilųjį telefoną CAT S40, padangas M+S 185 | 65R15 (4 vnt.), rusišką ritininį presą PR-1,6. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2019-01-28 13:09:35

Pirktų nedidelį (nuo kelių iki keliolikos arų) žemės ūkio paskirties sklypą netoli Kybartų. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 8 699 37 846.
Galioja iki: 2019-02-03 14:12:19

Parduoda arba išnuomoja komercinės paskirties patalpas Kybartuose. Tel. 8 650 28 933.
Galioja iki: 2019-02-03 14:13:18Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2009-08-26 22:22

Dalinkitės:  


Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Si­gi­tas Kas­pa­rai­tis juo­ka­vo, kad blo­giau­siu at­ve­ju ku­riam lai­kui nuo vi­su­rei­gio teks per­sės­ti ant dvi­ra­čio.

Romo ČĖPLOS nuotr.


Prieštaringus dokumentus turės įvertinti ekspertai

Eglė KVIESULAITIENĖ

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Si­gi­tas Kas­pa­rai­tis jau ant­ras mė­nuo va­ži­nė­ja su lai­ki­nuo­ju vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mu. Vil­ka­viš­kio apy­lin­kės teis­me jau įvy­ko ne vie­nas po­sė­dis, ku­riame tu­rė­ta baus­ti ar­ba iš­tei­sin­ti po­li­ti­ką dėl vai­ra­vi­mo iš­gė­rus.

Pir­ma­die­nį vy­ku­sia­me po­sė­dy­je nu­tar­ta skir­ti pa­pil­do­mą eks­per­ti­zę.Ty­ri­mai bu­vo pa­lan­kūs

„San­ta­ko­je“ ra­šė­me, jog lie­pos 6 d. ke­ly­je Vištytis–Gražiškiai–Kalvarija pa­tru­lia­vę Ma­ri­jam­po­lės ap­skri­ties Vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nai apie 12.40 val. su­stab­dė au­to­mo­bi­lį „Toyo­ta Land Crui­ser“, ku­rį vai­ra­vo mū­sų ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Si­gi­tas Kas­pa­rai­tis. Pa­tik­ri­nus vai­ruo­to­ją al­ko­tes­te­riu, prie­tai­sas pa­ro­dė 0,46 pro­m. (leng­vas gir­tu­mas). Vie­nas iš mū­sų ra­jo­no va­do­vų drau­ge su žmo­na ir drau­gų šei­ma bu­vo iš­so­din­tas iš au­to­mo­bi­lio, jo trans­por­to prie­mo­nė iš­kvies­tu au­to­mo­bil­ve­žiu iš­ga­ben­ta į sau­go­­mą aikš­te­lę Vil­ka­viš­ky­je. Pa­rei­gū­nai su­ra­šė ad­mi­nist­ra­ci­nės tei­sės pa­žei­di­mo pro­to­ko­lą dėl vai­ra­vi­mo iš­gė­rus.

S. Kas­pa­rai­tis iš­kart ne­su­ti­ko su to­kiais al­ko­tes­te­rio rod­me­ni­mis, to­dėl krei­pė­si į Vil­ka­viš­kio li­go­ni­nę, kad bū­tų nu­sta­ty­tas blai­vu­mas. Me­di­kai su­ra­šė ak­tą, paė­mė krau­jo, ku­ris bu­vo iš­siųs­tas tir­ti į Kau­ne esan­čią ak­re­di­tuo­tą la­bo­ra­to­ri­ją, ga­lin­čią at­lik­ti to­kius ty­ri­mus. Iš jos gau­tas at­sa­ky­mas, jog S. Kas­pa­rai­čio krau­jy­je ras­ta 0,12 pro­m. al­ko­ho­lio. To­kią al­ko­ho­lio kon­cent­ra­ci­ją krau­jy­je vai­ruo­jant mū­sų ša­lies įsta­ty­mai lei­džia (iki 0,4 pro­m.).Tei­sė­jas nu­si­ša­li­no

Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius, pri­va­tų au­to­mo­bi­lį vai­ra­vęs ne tar­ny­bos me­tu, žur­na­lis­tams ko­men­ta­vo, jog tą die­ną al­ko­ho­lio iš­vis ne­var­to­jo, to­dėl bu­vo vi­siš­kai ra­mus sės­da­mas prie au­to­mo­bi­lio vai­ro. S. Kas­pa­rai­tis ti­ki­no iš va­ka­ro vy­ku­sia­me Vals­ty­bės die­nos pa­mi­nė­ji­me iš­gė­ręs apie 200 gra­mų deg­ti­nės.

Kaip ir įpras­ta kiek­vie­nam mir­tin­ga­jam, po dvie­jų sa­vai­čių nuo pro­to­ko­lo su­ra­šy­mo die­nos teis­mas tu­rė­jo nag­ri­nė­ti ad­mi­nist­ra­ci­nę by­lą ir spręs­ti, ar vai­ruo­to­jas bu­vo kal­tas. Už vai­ra­vi­mą leng­vai iš­gė­rus mū­sų ša­lies įsta­ty­mai nu­ma­to 1000–1500 li­tų bau­dą su tei­sės vai­ruo­ti atėmimu 12–18 mė­ne­sių. Iki tol, kol teis­mas prii­ma nu­ta­ri­mą ir jis įsi­tei­sė­ja, vai­ruo­to­jas gau­na lai­ki­ną­jį pa­žy­mė­ji­mą.

Pir­miau­sia S. Kas­pa­rai­čio ad­mi­nist­ra­ci­nės at­sa­ko­my­bės by­lą tu­rė­jo nag­ri­nė­ti Vil­ka­viš­kio ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo tei­sė­jas Lai­mu­tis Vait­kus, ku­ris teis­mo var­du pri­va­lė­jo nu­baus­ti ar­ba iš­tei­sin­ti Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rių. Ta­čiau tei­sė­jas nuo by­los nag­ri­nė­ji­mo nu­si­ša­li­no. Dau­ge­lio ne­nus­te­bi­no toks Te­mi­dės tar­no spren­di­mas, mat il­gą lai­ką ėjęs Vil­ka­viš­kio apy­lin­kės teis­mo pir­mi­nin­ko pa­rei­gas L. Vait­kus daž­nai bend­rau­da­vo su Sa­vi­val­dy­bės va­do­vais, bu­vo pa­žįs­ta­mas as­me­niš­kai.

Tei­sė­jas pri­va­lo nu­si­ša­lin­ti nuo by­los nag­ri­nė­ji­mo, jei­gu yra ap­lin­ky­bių, ku­rios ke­lia abe­jo­nių dėl jo ne­ša­liš­ku­mo.Kal­tas laik­ro­dis

Nors pa­pras­tai by­los, ku­rio­se teis­mas prii­ma nu­ta­ri­mą dėl vai­ruo­to­jo gir­tu­mo ir jam ski­ria­mos baus­mės, iš­nag­ri­nė­ja­mos per ke­lias­de­šimt mi­nu­čių, šį­kart paaiš­kė­jo, kad priim­ti nu­ta­ri­mą truk­do vie­nas ki­tam prieš­ta­rau­jan­tys do­ku­men­tai dėl S. Kas­pa­rai­čio blai­vu­mo. Be­je, dau­giau įta­ri­mų su­kė­lė ne al­ko­tes­te­rio rod­me­nys, ku­riuos gin­či­jo ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius, o me­di­kų iš­duo­ta pa­žy­ma, ypač jo­je fik­suo­tas lai­kas – 13.20 val.

Al­ko­tes­te­rio iš­spaus­din­tas kvi­tas ro­do, jog gir­tu­mas tik­rin­tas 12.53 val. Po to dar 10–15 mi­nu­čių pa­rei­gū­nai ra­šė pro­to­ko­lą. Tad sun­ku pa­ti­kė­ti, kad apie 40 km ke­lią iki Vil­ka­viš­kio li­go­ni­nės S. Kas­pa­rai­tis ga­lė­jo įveik­ti per ke­lias mi­nu­tes.

Dėl šių prieš­ta­ra­vi­mų bu­vo pa­skir­tas dar vie­nas teis­mo po­sė­dis, ku­ria­me pa­rei­gū­nų pa­pra­šy­ta pri­sta­ty­ti mo­bi­lių­jų te­le­fo­nų skam­bu­čių iš­klo­ti­nes. Jos tu­rė­jo pa­tvir­tin­ti, ku­riuo tiks­liai lai­ku iš­kvies­tas au­to­mo­bil­ve­žis, nu­ve­žęs vi­su­rei­gį „Toyo­ta Land Crui­ser“.

Šį pir­ma­die­nį vy­ku­sia­me teis­mo po­sė­dy­je iš­klo­ti­nės bu­vo pa­teik­tos. Ta­čiau jos su­kė­lė abe­jo­nių S. Kas­pa­rai­čio ad­vo­ka­tui V. Ra­žu­kui. Tei­si­nin­kas tei­gė, jog mi­nė­tą die­ną rei­de da­ly­va­vo 6 pa­rei­gū­nai, o iš­klo­ti­nės pri­sta­ty­tos tik tri­jų. Be to, po­li­ci­nin­kai ne kar­tą kvie­tė au­to­mo­bil­ve­žį, tad sun­ku at­rink­ti, ku­ris lai­kas tu­rė­tų bū­ti fik­suo­tas by­lo­je.

Pats S. Kas­pa­rai­tis teis­me aiš­ki­no, kad jį į li­go­ni­nę drau­gai nu­ve­žė la­bai grei­tai – į laik­ro­dį tuo me­tu ne­žiū­rė­jęs, o tuo la­biau ne­ga­lįs pri­siim­ti at­sa­ko­my­bės dėl li­go­ni­nės laik­ro­džio tiks­lu­mo.

Ad­vo­ka­tas sa­vo ruož­tu teis­mo pra­šė, kad Ma­ri­jam­po­lės VPK pri­sta­ty­tų do­ku­men­tą, ku­ris liu­dy­tų, kad al­ko­tes­te­riu S. Kas­pa­rai­tį tik­ri­nęs pa­rei­gū­nas yra tin­ka­mai inst­ruk­tuo­tas nau­do­ti šį prie­tai­są.Lems eks­per­tai

Ne­ži­nia, kaip tei­si­nin­kai ver­tin­tų kas­kart pa­tei­kia­mus nau­jus pra­šy­mus: kaip vil­ki­ni­mą ar kaip gy­ny­bos stra­te­gi­ją. Ypač tu­rint ome­ny­je pa­sku­ti­nia­me po­sė­dy­je pa­teik­tą pra­šy­mą nuo by­los nu­ša­lin­ti tei­sė­ją A. Že­man­taus­kie­nę. Pra­šy­me nu­ro­dy­tas nu­ša­li­ni­mo mo­ty­vas: tei­sė­jos su­tuok­ti­nis dir­ba Vil­ka­viš­kio ra­jo­no PK, ku­ris pa­val­dus Ma­ri­jam­po­lės VPK. O pa­sta­ro­jo pa­rei­gū­nai ir dir­bo ne­lem­ta­me ke­ly­je lie­pos 6 d. Ne­va tei­sė­ja dėl to ga­lin­ti bū­ti ša­liš­ka.

Nors teis­mas priė­mė nu­tar­tį, kad nu­ša­li­ni­mas ne­pag­rįs­tas, vis dėl­to ga­lu­ti­nis spen­di­mas by­lo­je vis dar ne­priim­tas. Teis­mas pa­sky­rė eks­per­ti­zę, ku­rios iš­va­dos bus le­mia­mos. Iš­nag­ri­nė­ję vie­nas ki­tam prieš­ta­rau­jan­čius do­ku­men­tus ir su jais su­si­ju­sią me­džia­gą, eks­per­tai tu­rės at­sa­ky­ti, ar vai­ra­vi­mo me­tu al­ko­ho­lio kon­cent­ra­ci­ja po­li­ti­ko krau­jy­je bu­vo leis­ti­na, ar vir­ši­jo nor­mą.

Ži­nant, kad eks­per­ti­zės pa­pras­tai vyks­ta ga­na il­gai, ga­li­ma pro­gno­zuo­ti, jog ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riui dar ne kar­tą po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te teks pra­si­tęs­ti lai­ki­ną­jį vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mą ir vil­tis, kad eks­per­tai la­biau ti­kės me­di­kų, o ne po­li­ci­nin­kų pa­teik­tais įro­dy­mais.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Ilgai lauktas mamografas jau pradėjo dirbti
* Pirmine teisine pagalba naudojasi vis daugiau žmonių
* Būsimose miesto poilsio zonose ketinama palikti sveikus ir gražius medžius
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar pažįstate emigrantų, svarstančių grįžti gyventi į Lietuvą?
Taip, ir ne vieną.
Tokių svarstymų negirdėjau.
Aš svarstau galimybę grįžti.
Pažįstu jau ir grįžusiųjų.Kalbos patarimai

„Karilionas“ ar „kariljonas“?
Nė vienas rašybos variantas nelaikytinas klaida.
„Tarptautinių žodžių žodyne“ šis žodis rašomas be j karilionas (pranc. carillon ): 1. tarpusavyje suderintų įv. dydžio varpų komplektas, turintis automatinį skambinimo mechanizmą; kai kurių karilionų varpai mušami rankomis plaktukais; 2. varpų muzika.
Tačiau Kalbos komisijos posėdyje apsvarsčius nutarta, kad tais atvejais, kai originalo formoje i eina po priebalsės ir tariamas jotas, gali būti rašoma raidė j: kariljonas (kaip šampinjonas, paviljonas ).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas