„Santaka“ / Po kaimo bendruomenės šventės liko geri prisiminimai

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Vilkaviškyje remontuoja variklius, keičia dirželius, tikrina, šlifuoja variklių galvutes, atlieka lengvųjų automobilių kompiuterinę diagnostiką. Tel. 8 609 79 788.
Galioja iki: 2018-11-16 08:58:32

Parduoda traktoriaus MTZ priekinį varantyjį tiltą (naujai perrinktas), kombainą NIVA, traktorių MTZ-82 (geros būklės), keltuvą prie tratoriaus galo. Tel. 8 682 77 847.
Galioja iki: 2018-11-17 09:05:27

Parduoda garažą Vilkaviškyje, prie ligoninės (geras privažiavimas, yra elektra, ištinkuotas), 250 m² komercinės paskirties patalpas Giedriuose (už geležinkelio pervažos, yra aikštelė automobiliams, geras privažiavimas, vandens baseinas). Tel. 8 687 87 459.
Galioja iki: 2018-11-19 14:00:39Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2009-08-21 06:49

Dalinkitės:  


Į kai­mo bend­ruo­me­nės su­reng­tą šven­tę no­riai atė­jo alks­nė­nie­čiai ir jų sve­čiai.

Autorės nuotr.


Po kaimo bendruomenės šventės liko geri prisiminimai

Birutė NENĖNIENĖ

Po sėk­min­gai pa­vy­ku­sių šven­čių ma­lo­nūs įspū­džiai il­gai iš­lie­ka at­min­ty­je, iš­blu­kin­da­mi tuos sun­ku­mus, su ku­riais te­ko su­si­dur­ti sie­kiant už­si­brėž­to tiks­lo. Tai pa­sa­ky­ti­na ir apie pir­mą­kart Alks­nė­nų kai­mo bend­ruo­me­nės ini­cia­ty­va or­ga­ni­zuo­tą va­sa­ros šven­tę, skir­tą Lie­tu­vos var­do tūks­tant­me­čiui pa­mi­nė­ti.

Jau be­veik prieš me­tus bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė Ja­ni­na Ju­rai­tie­nė pla­na­vo, kad šven­tė tu­rė­tų vyk­ti di­džiau­sių pa­ra­pi­jos at­lai­dų – Žo­li­nės – die­ną. Prieš ge­rą pus­me­tį pa­ra­pi­jos kle­bo­nas An­ta­nas Ke­rei­šis pa­si­siū­lė bend­ra­dar­biau­ti ren­giant kai­mui šven­tę ir už­kvie­tė pa­žįs­ta­mus sa­vi­veik­li­nin­kus iš Kal­va­ri­jos ir Ša­kių sa­vi­val­dy­bių.

Va­sa­rai per­si­ri­tus į ant­rą­ją pu­sę, daž­ną die­ną J. Ju­rai­tie­nė vie­na pa­ti ir kar­tu su tal­ki­nin­kais prie bendruomenės namų pe­šė pikt­žo­lių kem­sy­nus, ki­ti alks­nė­nie­čiai iš­ly­gi­no že­mę. Bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kei šir­dis iš džiaugs­mo vir­pė­jo, kai paaug­lės mer­gai­tės šven­tei pa­si­siū­lė pri­kar­py­ti vė­lia­vė­lių, pri­pūs­ti ba­lio­nų. Dėl to, kur žiū­ro­vams bū­tų ga­li­ma pri­sės­ti, ir­gi ne­rei­kė­jo il­gai su­kti gal­vos. Dar pa­va­sa­riop tal­kos me­tu bu­vo iš­rėž­ti Alks­nė­nų ka­pi­nes stel­bę me­džiai, tad jų rąst­ga­liai at­sto­jo suo­liu­kus ar­ba at­ra­mas lai­ki­niems sta­lams.

Šven­tės die­ną nuo­tai­ką šiek tiek su­ga­di­no po at­lai­dų šv. Mi­šių pliūp­te­lė­jęs lie­tu­tis, tad pa­ma­žė­jo žiū­ro­vų, vė­la­vo ce­pe­li­nų vi­rė­jai, li­ko į dan­gų ne­pa­leis­ti alks­nė­nie­čių sva­jo­nes ža­dė­ję pa­ky­lė­ti spal­vo­ti ba­lio­nai... Ta­čiau ge­ros nuo­tai­kos spal­vos sklei­dė­si čia pat, kon­cer­tuo­jant kal­va­ri­jie­čių kai­mo ka­pe­lai „Gi­mi­nės“, griš­ka­bū­die­čių folk­lo­ro an­samb­liui „No­va“. Svei­ki­ni­mo žo­dį alks­nė­niš­kiams ir jų sve­čiams ta­rė Pil­viš­kių se­niū­nas V. Ju­dic­kas. Pil­viš­kių mies­te­lio bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kas K. Bra­zys pa­si­džiau­gė kai­my­nų šven­te, pa­kvie­tė da­ly­vau­ti jau tra­di­ciš­kai kas­met Pil­viš­kiuo­se po šv. Balt­ra­mie­jaus at­lai­dų vyks­tan­čio­je šven­tė­je.

Alks­nė­nuo­se Žo­li­nės at­lai­dai neat­sie­ja­mi nuo lan­ky­mo­si Ma­žu­čių kop­ly­tė­lė­je. „San­ta­ko­je“ bu­vo ra­šy­ta apie tai, kad gais­ras nu­nio­ko­jo me­di­nės kop­ly­tė­lės vi­dų ir išo­rės sie­ną, kad ki­lo svars­ty­mų, ką to­liau da­ry­ti su šiuo is­to­ri­nės ver­tės ne­tu­rin­čiu sta­ti­niu.

Kol kai ku­rie alks­nė­nie­čiai mąs­tė, ar kop­ly­tė­lę rei­kė­tų vi­siš­kai nu­griau­ti, ar vis dėl­to su­re­mon­tuo­ti, iš kur gau­ti tam lė­šų, „grei­to­ji pa­gal­ba“ atė­jo ne­ti­kė­tai. Alks­nė­nų kai­mo ūki­nin­kas Sta­sys Ja­su­lai­tis pa­rū­pi­no rei­ka­lin­gų me­džia­gų, o ki­tas alks­nė­niš­kis, Al­vy­das Ber­no­tai­tis, su sū­nu­mi pa­da­rė sta­liu­ką, kop­ly­tė­lės sie­nas ap­ka­lė len­tu­tė­mis, nu­da­žė. „Dėl sa­vo tė­viš­kės lau­kuo­se sto­vin­čios kop­ly­tė­lės li­ki­mo ne­ri­ma­vo Ame­ri­ko­je gy­ve­nan­ti Gin­ta­rė Ke­zys. Dir­bu iš jos nuo­mo­ja­mą že­mę, to­dėl nu­ra­mi­nau, kad su­tvar­ky­siu“, – sa­kė S. Ja­su­lai­tis.

Žmo­gus pa­si­džiau­gė, kad li­kus ke­lioms die­noms iki Žo­li­nės ga­lė­jo sa­vo pa­ža­dą iš­te­sė­ti. Vy­riš­kis sa­kė, jog ši vie­ta jam bran­gi, nes su­si­ju­si su vai­kys­tės pri­si­mi­ni­mais. Jis kiek­vie­ną va­sa­rą te­ri­to­ri­ją ap­link kop­ly­tė­lę ir kop­lyts­tul­pius nu­šie­nau­ja po­rą kar­tų. Ta­čiau šią lie­tin­gą va­sa­rą žo­lė au­go spar­čiau, to­dėl prieš Žo­li­nę te­ko ap­si­suk­ti jau tre­čią kar­tą.Pa­dė­ka

Ačiū vi­siems, pa­dė­ju­siems mū­sų dar­buo­se, or­ga­ni­zuo­jant Žo­li­nės at­lai­dus ir šven­ti­nį ren­gi­nį, ku­ris Alks­nė­nuo­se vy­ko pir­mą kar­tą.

Nuo­šir­džiau­siai dė­ko­ja­me už pa­gal­bą mū­sų kle­bo­nui An­ta­nui Ke­rei­šiui, ūki­nin­kams, bend­ruo­me­nės na­riams.

Esa­me dė­kin­gi UAB „Vi­com­pa“, E. Jo­čie­nės IĮ „To­ma“, Bi­ru­tės Si­mo­na­vi­čie­nės pa­slau­gų įmo­nei, Pil­viš­kių ka­vi­nei-ba­rui „Re­min­da“, ve­te­ri­na­ri­jos spe­cia­lis­tei Vi­li­jai Va­si­liaus­kie­nei.

Ne­ti­kė­tai prieš šven­tę pa­si­ro­dė Sei­mo na­rys Ju­lius Dau­tar­tas. Jis ne tik au­ka pa­rė­mė mū­sų bend­ruo­me­nę, bet pa­ža­dė­jo pa­si­rū­pin­ti ir at­vež­ti į mū­sų mies­te­lį spek­tak­lį.

No­ri­me pa­dė­ko­ti Pil­viš­kių se­niū­nui Vy­tau­tui Ju­dic­kui ir Pil­viš­kių mies­te­lio bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kui Kęs­tu­čiui Bra­ziui, ku­rie pa­si­rū­pi­no suo­lais, taip pat – tvar­ką pa­lai­kiu­siems po­li­ci­jos dar­buo­to­jams.

Šir­din­gai ačiū ūki­nin­kei Vi­li­jai Ras­taus­kie­nei, ku­rios išau­gin­to­mis gra­žuo­lė­mis gė­lė­mis bu­vo pa­puoš­ta mū­sų baž­ny­tė­lė.Ja­ni­na JU­RAI­TIE­NĖ

Alks­nė­nų kai­mo bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė

Užsk. 9168


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Vilkaviškyje kursis Prekybos, pramonės ir amatų rūmų atstovybė
* Trumpoje gatvėje – ilga nesutarimų gija
* Vis daugiau vilkaviškiečių atranda kalanetikos naudą
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar rūpinatės savo įvaizdžiu socialiniuose tinkluose?
Informaciją skelbiu apgalvotai.
Dėl to visai nesuku galvos.
Neturiu socialinio tinklo paskyros.Kalbos patarimai

Ar taisyklinga „priimti dėmesin (domėn)“?
Ne, nes tai yra nevartotinas vertinys. Ne priimti dėmesin (domėn), o atsižvelgti, turėti galvoje, omenyje.ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas