„Santaka“ / Po kaimo bendruomenės šventės liko geri prisiminimai

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda 1 t talpos konteinerį metaliniame rėme su išleidimo čiaupu ir jo prailginimu (45 Eur), tokį pat konteinerį be metalinio rėmo (15 Eur). Tinka vandeniui ar kurui laikyti. Gali atvežti. Tel.: 8 686 98 506, 8 686 98 503.
Galioja iki: 2018-09-29 09:19:34

Brangiai išsinuomotų žemės ūkio paskirties žemės. Tel. 8 624 12 402.
Galioja iki: 2018-09-30 10:57:07

Parduoda kiaulę skersti. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2018-10-01 11:50:58Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2009-08-21 06:49

Dalinkitės:  


Į kai­mo bend­ruo­me­nės su­reng­tą šven­tę no­riai atė­jo alks­nė­nie­čiai ir jų sve­čiai.

Autorės nuotr.


Po kaimo bendruomenės šventės liko geri prisiminimai

Birutė NENĖNIENĖ

Po sėk­min­gai pa­vy­ku­sių šven­čių ma­lo­nūs įspū­džiai il­gai iš­lie­ka at­min­ty­je, iš­blu­kin­da­mi tuos sun­ku­mus, su ku­riais te­ko su­si­dur­ti sie­kiant už­si­brėž­to tiks­lo. Tai pa­sa­ky­ti­na ir apie pir­mą­kart Alks­nė­nų kai­mo bend­ruo­me­nės ini­cia­ty­va or­ga­ni­zuo­tą va­sa­ros šven­tę, skir­tą Lie­tu­vos var­do tūks­tant­me­čiui pa­mi­nė­ti.

Jau be­veik prieš me­tus bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė Ja­ni­na Ju­rai­tie­nė pla­na­vo, kad šven­tė tu­rė­tų vyk­ti di­džiau­sių pa­ra­pi­jos at­lai­dų – Žo­li­nės – die­ną. Prieš ge­rą pus­me­tį pa­ra­pi­jos kle­bo­nas An­ta­nas Ke­rei­šis pa­si­siū­lė bend­ra­dar­biau­ti ren­giant kai­mui šven­tę ir už­kvie­tė pa­žįs­ta­mus sa­vi­veik­li­nin­kus iš Kal­va­ri­jos ir Ša­kių sa­vi­val­dy­bių.

Va­sa­rai per­si­ri­tus į ant­rą­ją pu­sę, daž­ną die­ną J. Ju­rai­tie­nė vie­na pa­ti ir kar­tu su tal­ki­nin­kais prie bendruomenės namų pe­šė pikt­žo­lių kem­sy­nus, ki­ti alks­nė­nie­čiai iš­ly­gi­no že­mę. Bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kei šir­dis iš džiaugs­mo vir­pė­jo, kai paaug­lės mer­gai­tės šven­tei pa­si­siū­lė pri­kar­py­ti vė­lia­vė­lių, pri­pūs­ti ba­lio­nų. Dėl to, kur žiū­ro­vams bū­tų ga­li­ma pri­sės­ti, ir­gi ne­rei­kė­jo il­gai su­kti gal­vos. Dar pa­va­sa­riop tal­kos me­tu bu­vo iš­rėž­ti Alks­nė­nų ka­pi­nes stel­bę me­džiai, tad jų rąst­ga­liai at­sto­jo suo­liu­kus ar­ba at­ra­mas lai­ki­niems sta­lams.

Šven­tės die­ną nuo­tai­ką šiek tiek su­ga­di­no po at­lai­dų šv. Mi­šių pliūp­te­lė­jęs lie­tu­tis, tad pa­ma­žė­jo žiū­ro­vų, vė­la­vo ce­pe­li­nų vi­rė­jai, li­ko į dan­gų ne­pa­leis­ti alks­nė­nie­čių sva­jo­nes ža­dė­ję pa­ky­lė­ti spal­vo­ti ba­lio­nai... Ta­čiau ge­ros nuo­tai­kos spal­vos sklei­dė­si čia pat, kon­cer­tuo­jant kal­va­ri­jie­čių kai­mo ka­pe­lai „Gi­mi­nės“, griš­ka­bū­die­čių folk­lo­ro an­samb­liui „No­va“. Svei­ki­ni­mo žo­dį alks­nė­niš­kiams ir jų sve­čiams ta­rė Pil­viš­kių se­niū­nas V. Ju­dic­kas. Pil­viš­kių mies­te­lio bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kas K. Bra­zys pa­si­džiau­gė kai­my­nų šven­te, pa­kvie­tė da­ly­vau­ti jau tra­di­ciš­kai kas­met Pil­viš­kiuo­se po šv. Balt­ra­mie­jaus at­lai­dų vyks­tan­čio­je šven­tė­je.

Alks­nė­nuo­se Žo­li­nės at­lai­dai neat­sie­ja­mi nuo lan­ky­mo­si Ma­žu­čių kop­ly­tė­lė­je. „San­ta­ko­je“ bu­vo ra­šy­ta apie tai, kad gais­ras nu­nio­ko­jo me­di­nės kop­ly­tė­lės vi­dų ir išo­rės sie­ną, kad ki­lo svars­ty­mų, ką to­liau da­ry­ti su šiuo is­to­ri­nės ver­tės ne­tu­rin­čiu sta­ti­niu.

Kol kai ku­rie alks­nė­nie­čiai mąs­tė, ar kop­ly­tė­lę rei­kė­tų vi­siš­kai nu­griau­ti, ar vis dėl­to su­re­mon­tuo­ti, iš kur gau­ti tam lė­šų, „grei­to­ji pa­gal­ba“ atė­jo ne­ti­kė­tai. Alks­nė­nų kai­mo ūki­nin­kas Sta­sys Ja­su­lai­tis pa­rū­pi­no rei­ka­lin­gų me­džia­gų, o ki­tas alks­nė­niš­kis, Al­vy­das Ber­no­tai­tis, su sū­nu­mi pa­da­rė sta­liu­ką, kop­ly­tė­lės sie­nas ap­ka­lė len­tu­tė­mis, nu­da­žė. „Dėl sa­vo tė­viš­kės lau­kuo­se sto­vin­čios kop­ly­tė­lės li­ki­mo ne­ri­ma­vo Ame­ri­ko­je gy­ve­nan­ti Gin­ta­rė Ke­zys. Dir­bu iš jos nuo­mo­ja­mą že­mę, to­dėl nu­ra­mi­nau, kad su­tvar­ky­siu“, – sa­kė S. Ja­su­lai­tis.

Žmo­gus pa­si­džiau­gė, kad li­kus ke­lioms die­noms iki Žo­li­nės ga­lė­jo sa­vo pa­ža­dą iš­te­sė­ti. Vy­riš­kis sa­kė, jog ši vie­ta jam bran­gi, nes su­si­ju­si su vai­kys­tės pri­si­mi­ni­mais. Jis kiek­vie­ną va­sa­rą te­ri­to­ri­ją ap­link kop­ly­tė­lę ir kop­lyts­tul­pius nu­šie­nau­ja po­rą kar­tų. Ta­čiau šią lie­tin­gą va­sa­rą žo­lė au­go spar­čiau, to­dėl prieš Žo­li­nę te­ko ap­si­suk­ti jau tre­čią kar­tą.Pa­dė­ka

Ačiū vi­siems, pa­dė­ju­siems mū­sų dar­buo­se, or­ga­ni­zuo­jant Žo­li­nės at­lai­dus ir šven­ti­nį ren­gi­nį, ku­ris Alks­nė­nuo­se vy­ko pir­mą kar­tą.

Nuo­šir­džiau­siai dė­ko­ja­me už pa­gal­bą mū­sų kle­bo­nui An­ta­nui Ke­rei­šiui, ūki­nin­kams, bend­ruo­me­nės na­riams.

Esa­me dė­kin­gi UAB „Vi­com­pa“, E. Jo­čie­nės IĮ „To­ma“, Bi­ru­tės Si­mo­na­vi­čie­nės pa­slau­gų įmo­nei, Pil­viš­kių ka­vi­nei-ba­rui „Re­min­da“, ve­te­ri­na­ri­jos spe­cia­lis­tei Vi­li­jai Va­si­liaus­kie­nei.

Ne­ti­kė­tai prieš šven­tę pa­si­ro­dė Sei­mo na­rys Ju­lius Dau­tar­tas. Jis ne tik au­ka pa­rė­mė mū­sų bend­ruo­me­nę, bet pa­ža­dė­jo pa­si­rū­pin­ti ir at­vež­ti į mū­sų mies­te­lį spek­tak­lį.

No­ri­me pa­dė­ko­ti Pil­viš­kių se­niū­nui Vy­tau­tui Ju­dic­kui ir Pil­viš­kių mies­te­lio bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kui Kęs­tu­čiui Bra­ziui, ku­rie pa­si­rū­pi­no suo­lais, taip pat – tvar­ką pa­lai­kiu­siems po­li­ci­jos dar­buo­to­jams.

Šir­din­gai ačiū ūki­nin­kei Vi­li­jai Ras­taus­kie­nei, ku­rios išau­gin­to­mis gra­žuo­lė­mis gė­lė­mis bu­vo pa­puoš­ta mū­sų baž­ny­tė­lė.Ja­ni­na JU­RAI­TIE­NĖ

Alks­nė­nų kai­mo bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė

Užsk. 9168


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Išrinkti geriausi „Metų ūkiai“
* Svečiui iš Vokietijos įteiktos Garbės piliečio regalijos
* Neišmokiusi veltėdžių gyventi visuomenė moka dvigubai
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar kada nors esate nukentėjęs nuo vagių?
Taip, patyriau didelių nuostolių.
Niekada su vagystėmis nesusidūriau.
Nukentėjau nežymiai.
Esu apsidraudęs, todėl jaučiuosi saugiau.Kalbos patarimai

Ar galima „dirbti pareigose“?
Daiktavardis pareigos žymi darbo ar tarnybos vietoje turimą statusą, bet ne pačią vietą, todėl vietininkas pareigose nevartotinas, pvz.: Jis dirba direktoriaus pareigose (taisoma yra direktorius, dirba direktoriumi, eina direktoriaus pareigas).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas