„Santaka“ / Po kaimo bendruomenės šventės liko geri prisiminimai

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda medų. Gali pristatyti į namus. Tel. 8 620 85 872.
Galioja iki: 2019-01-28 10:50:32

Parduoda OPEL ASTRA CARAVAN (1999 m., 1,7 l, dyzelis, 50 kW, TA iki 2019 m. sausio 31 d., 550 Eur). Tel. 8 653 81 967.
Galioja iki: 2019-01-28 11:12:51

Parduoda VW POLO (2003 m., 1,9 l, dyzelis, TA iki 2020 m. lapkričio mėn.). Tel. 8 694 95 488.
Galioja iki: 2019-01-28 11:14:48

Parduoda prikabinamą namelį-kemperį su baldais, paaugintus įvairaus amžiaus veršelius (telyčaites), mobilųjį telefoną CAT S40, padangas M+S 185 | 65R15 (4 vnt.), rusišką ritininį presą PR-1,6. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2019-01-28 13:09:35Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2009-08-21 06:49

Dalinkitės:  


Į kai­mo bend­ruo­me­nės su­reng­tą šven­tę no­riai atė­jo alks­nė­nie­čiai ir jų sve­čiai.

Autorės nuotr.


Po kaimo bendruomenės šventės liko geri prisiminimai

Birutė NENĖNIENĖ

Po sėk­min­gai pa­vy­ku­sių šven­čių ma­lo­nūs įspū­džiai il­gai iš­lie­ka at­min­ty­je, iš­blu­kin­da­mi tuos sun­ku­mus, su ku­riais te­ko su­si­dur­ti sie­kiant už­si­brėž­to tiks­lo. Tai pa­sa­ky­ti­na ir apie pir­mą­kart Alks­nė­nų kai­mo bend­ruo­me­nės ini­cia­ty­va or­ga­ni­zuo­tą va­sa­ros šven­tę, skir­tą Lie­tu­vos var­do tūks­tant­me­čiui pa­mi­nė­ti.

Jau be­veik prieš me­tus bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė Ja­ni­na Ju­rai­tie­nė pla­na­vo, kad šven­tė tu­rė­tų vyk­ti di­džiau­sių pa­ra­pi­jos at­lai­dų – Žo­li­nės – die­ną. Prieš ge­rą pus­me­tį pa­ra­pi­jos kle­bo­nas An­ta­nas Ke­rei­šis pa­si­siū­lė bend­ra­dar­biau­ti ren­giant kai­mui šven­tę ir už­kvie­tė pa­žįs­ta­mus sa­vi­veik­li­nin­kus iš Kal­va­ri­jos ir Ša­kių sa­vi­val­dy­bių.

Va­sa­rai per­si­ri­tus į ant­rą­ją pu­sę, daž­ną die­ną J. Ju­rai­tie­nė vie­na pa­ti ir kar­tu su tal­ki­nin­kais prie bendruomenės namų pe­šė pikt­žo­lių kem­sy­nus, ki­ti alks­nė­nie­čiai iš­ly­gi­no že­mę. Bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kei šir­dis iš džiaugs­mo vir­pė­jo, kai paaug­lės mer­gai­tės šven­tei pa­si­siū­lė pri­kar­py­ti vė­lia­vė­lių, pri­pūs­ti ba­lio­nų. Dėl to, kur žiū­ro­vams bū­tų ga­li­ma pri­sės­ti, ir­gi ne­rei­kė­jo il­gai su­kti gal­vos. Dar pa­va­sa­riop tal­kos me­tu bu­vo iš­rėž­ti Alks­nė­nų ka­pi­nes stel­bę me­džiai, tad jų rąst­ga­liai at­sto­jo suo­liu­kus ar­ba at­ra­mas lai­ki­niems sta­lams.

Šven­tės die­ną nuo­tai­ką šiek tiek su­ga­di­no po at­lai­dų šv. Mi­šių pliūp­te­lė­jęs lie­tu­tis, tad pa­ma­žė­jo žiū­ro­vų, vė­la­vo ce­pe­li­nų vi­rė­jai, li­ko į dan­gų ne­pa­leis­ti alks­nė­nie­čių sva­jo­nes ža­dė­ję pa­ky­lė­ti spal­vo­ti ba­lio­nai... Ta­čiau ge­ros nuo­tai­kos spal­vos sklei­dė­si čia pat, kon­cer­tuo­jant kal­va­ri­jie­čių kai­mo ka­pe­lai „Gi­mi­nės“, griš­ka­bū­die­čių folk­lo­ro an­samb­liui „No­va“. Svei­ki­ni­mo žo­dį alks­nė­niš­kiams ir jų sve­čiams ta­rė Pil­viš­kių se­niū­nas V. Ju­dic­kas. Pil­viš­kių mies­te­lio bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kas K. Bra­zys pa­si­džiau­gė kai­my­nų šven­te, pa­kvie­tė da­ly­vau­ti jau tra­di­ciš­kai kas­met Pil­viš­kiuo­se po šv. Balt­ra­mie­jaus at­lai­dų vyks­tan­čio­je šven­tė­je.

Alks­nė­nuo­se Žo­li­nės at­lai­dai neat­sie­ja­mi nuo lan­ky­mo­si Ma­žu­čių kop­ly­tė­lė­je. „San­ta­ko­je“ bu­vo ra­šy­ta apie tai, kad gais­ras nu­nio­ko­jo me­di­nės kop­ly­tė­lės vi­dų ir išo­rės sie­ną, kad ki­lo svars­ty­mų, ką to­liau da­ry­ti su šiuo is­to­ri­nės ver­tės ne­tu­rin­čiu sta­ti­niu.

Kol kai ku­rie alks­nė­nie­čiai mąs­tė, ar kop­ly­tė­lę rei­kė­tų vi­siš­kai nu­griau­ti, ar vis dėl­to su­re­mon­tuo­ti, iš kur gau­ti tam lė­šų, „grei­to­ji pa­gal­ba“ atė­jo ne­ti­kė­tai. Alks­nė­nų kai­mo ūki­nin­kas Sta­sys Ja­su­lai­tis pa­rū­pi­no rei­ka­lin­gų me­džia­gų, o ki­tas alks­nė­niš­kis, Al­vy­das Ber­no­tai­tis, su sū­nu­mi pa­da­rė sta­liu­ką, kop­ly­tė­lės sie­nas ap­ka­lė len­tu­tė­mis, nu­da­žė. „Dėl sa­vo tė­viš­kės lau­kuo­se sto­vin­čios kop­ly­tė­lės li­ki­mo ne­ri­ma­vo Ame­ri­ko­je gy­ve­nan­ti Gin­ta­rė Ke­zys. Dir­bu iš jos nuo­mo­ja­mą že­mę, to­dėl nu­ra­mi­nau, kad su­tvar­ky­siu“, – sa­kė S. Ja­su­lai­tis.

Žmo­gus pa­si­džiau­gė, kad li­kus ke­lioms die­noms iki Žo­li­nės ga­lė­jo sa­vo pa­ža­dą iš­te­sė­ti. Vy­riš­kis sa­kė, jog ši vie­ta jam bran­gi, nes su­si­ju­si su vai­kys­tės pri­si­mi­ni­mais. Jis kiek­vie­ną va­sa­rą te­ri­to­ri­ją ap­link kop­ly­tė­lę ir kop­lyts­tul­pius nu­šie­nau­ja po­rą kar­tų. Ta­čiau šią lie­tin­gą va­sa­rą žo­lė au­go spar­čiau, to­dėl prieš Žo­li­nę te­ko ap­si­suk­ti jau tre­čią kar­tą.Pa­dė­ka

Ačiū vi­siems, pa­dė­ju­siems mū­sų dar­buo­se, or­ga­ni­zuo­jant Žo­li­nės at­lai­dus ir šven­ti­nį ren­gi­nį, ku­ris Alks­nė­nuo­se vy­ko pir­mą kar­tą.

Nuo­šir­džiau­siai dė­ko­ja­me už pa­gal­bą mū­sų kle­bo­nui An­ta­nui Ke­rei­šiui, ūki­nin­kams, bend­ruo­me­nės na­riams.

Esa­me dė­kin­gi UAB „Vi­com­pa“, E. Jo­čie­nės IĮ „To­ma“, Bi­ru­tės Si­mo­na­vi­čie­nės pa­slau­gų įmo­nei, Pil­viš­kių ka­vi­nei-ba­rui „Re­min­da“, ve­te­ri­na­ri­jos spe­cia­lis­tei Vi­li­jai Va­si­liaus­kie­nei.

Ne­ti­kė­tai prieš šven­tę pa­si­ro­dė Sei­mo na­rys Ju­lius Dau­tar­tas. Jis ne tik au­ka pa­rė­mė mū­sų bend­ruo­me­nę, bet pa­ža­dė­jo pa­si­rū­pin­ti ir at­vež­ti į mū­sų mies­te­lį spek­tak­lį.

No­ri­me pa­dė­ko­ti Pil­viš­kių se­niū­nui Vy­tau­tui Ju­dic­kui ir Pil­viš­kių mies­te­lio bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kui Kęs­tu­čiui Bra­ziui, ku­rie pa­si­rū­pi­no suo­lais, taip pat – tvar­ką pa­lai­kiu­siems po­li­ci­jos dar­buo­to­jams.

Šir­din­gai ačiū ūki­nin­kei Vi­li­jai Ras­taus­kie­nei, ku­rios išau­gin­to­mis gra­žuo­lė­mis gė­lė­mis bu­vo pa­puoš­ta mū­sų baž­ny­tė­lė.Ja­ni­na JU­RAI­TIE­NĖ

Alks­nė­nų kai­mo bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė

Užsk. 9168


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Ilgai lauktas mamografas jau pradėjo dirbti
* Pirmine teisine pagalba naudojasi vis daugiau žmonių
* Būsimose miesto poilsio zonose ketinama palikti sveikus ir gražius medžius
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar pažįstate emigrantų, svarstančių grįžti gyventi į Lietuvą?
Taip, ir ne vieną.
Tokių svarstymų negirdėjau.
Aš svarstau galimybę grįžti.
Pažįstu jau ir grįžusiųjų.Kalbos patarimai

„Karilionas“ ar „kariljonas“?
Nė vienas rašybos variantas nelaikytinas klaida.
„Tarptautinių žodžių žodyne“ šis žodis rašomas be j karilionas (pranc. carillon ): 1. tarpusavyje suderintų įv. dydžio varpų komplektas, turintis automatinį skambinimo mechanizmą; kai kurių karilionų varpai mušami rankomis plaktukais; 2. varpų muzika.
Tačiau Kalbos komisijos posėdyje apsvarsčius nutarta, kad tais atvejais, kai originalo formoje i eina po priebalsės ir tariamas jotas, gali būti rašoma raidė j: kariljonas (kaip šampinjonas, paviljonas ).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas